Czy otrzymam kredyt po egzekucji komorniczej?

kredyt po egzekucji komorniczej

Niespłacone długi i inne należności mogą zakończyć się egzekucją komorniczą. To sporo stresu (i duże koszty) dla dla dłużnika. Niestety, czasem wierzyciel (np. bank lub firma pożyczkowa) nie ma innej metody na odzyskanie swoich należności. Utrata części majątku nie jest jednak jedynym problemem dla takiej osoby. Sporo z nich zastanawia się, czy otrzyma kredyt po egzekucji komorniczej. Co trzeba zrobić, aby znów mieć zdolność kredytową? Po jakim czasie znów będzie to możliwe? Postaramy się dziś odpowiedzieć na te pytania.

Ponad 2,5 miliona zadłużonych Polaków

Problem związany z zadłużeniem i brakiem zdolności do spłaty długów to dla wielu z nas temat tabu. Warto jednak wiedzieć, że taka sytuacja dotyczy naprawdę dużego grona Polaków. Według raportu BIG Infomonitor rok temu odnotowano w Polsce prawie 2,7 miliona osób z długami.  Część zobowiązań jest spłacana na bieżąco. Do baz dłużników trafiają jednak dane tysięcy osób, które miały problem ze spłatą lub po prostu zaniechały jej.

Procedura, jaką w takiej sytuacji stosują banki i firmy pożyczkowe zwykle jest dość jasna. Początkowo otrzymamy wiadomość SMS, e-mail lub telefon z przypomnieniem o konieczności zapłaty. Jednocześnie już w momencie pierwszych opóźnień w płatnościach mogą zostać naliczane karne odsetki lub kary zapisane w regulaminie lub umowie pożyczkowej. Następnie sprawa braku płatności może być przekazana do działu windykacji lub zewnętrznej firmy windykacyjnej. W przypadku mniejszych sum zapewne otrzymamy trochę telefonów z przypomnieniem. Czasem, szczególnie jeśli zalegamy większą sumę, może nas odwiedzić windykator terenowy. Nie ma takich uprawnień, jak komornik, jednak zwykle takie wizyty nie należą do przyjemnych. Ostatnim etapem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Ta może się zakończyć rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Tu konsekwencje dla dłużnika są już dość poważne, łącznie z utrudnieniem otrzymania kredytu w przyszłości.

Tu pojawia się pytanie, na które chcemy dziś odpowiedzieć. Czy po spłaceniu całości długu znów mamy “czystą kartę”? Czy otrzymamy kredyt po egzekucji komorniczej?

Kiedy kończy się egzekucja komornicza? Ile może trwać ten proces?

Jest wiele powodów, przez które mogą powstać długi. Jeśli jest ich wiele, a kolejne zobowiązania służą do spłaty długów – mówimy o spirali zadłużenia. Zwykle podstawa takich problemów leży w złym bilansie między zarobkami, a sumą wszystkich posiadanych zobowiązań. Niekiedy prowadzi do tego utrata pracy, czy nagromadzenie się nieprzewidzianych wydatków. Jeśli sytuacja staje się dość poważna, a długi sięgają wysokich sum, w wyniki przegranej sprawy sądowej może czekać nas egzekucja komornicza. Wymaga to wydania przez Sąd tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Warto pamiętać, że każdy komornik to funkcjonariusz publiczny. Działa w oparciu o Ustawę o komornikach sądowych z 22 marca 2018 roku. Komornik działa w imieniu wierzyciela i na stara się odzyskać długi (powiększone o koszty komornicze).

To, jak długo potrwa egzekucja komornicza, w dużej mierze zależy od samego dłużnika. Jeśli nawiąże kontakt z komornikiem i spłaci zobowiązania, przyspieszy cały proces. Kolejnymi jego etapami są:

 • wysłanie do dłużnika informacji o rozpoczęciu egzekucji komorniczej lub osobiste dostarczenie takiej wiadomości przez komornika sądowego
 • ustalenie majątku dłużnika i jego wartości
 • zajęcie komornicze rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości, zajęcie wynagrodzenia za pracę (poza pewną sumą wolną od zajęcia)
 • spieniężenie ruchomości lub nieruchomości (np. poprzez wystawienie mieszkania na licytacje komorniczą)
 • spłata zadłużenia

Jak łatwo można się domyślić, poszczególne kroki egzekucji komorniczej mogą być dość czasochłonne. Ustalenie składników majątku dłużnika może zająć sporo czasu, szczególnie, jeżeli dłużnik nie chce współpracować z komornikiem. Egzekucja komornicza może się zakończyć już po zaspokojeniu żądań wierzyciela, czasem może to jednak trwać bardzo długo. Jeśli natomiast dłużnik posiada wystarczające środki do spłaty długu, egzekucja może się zakończyć nawet w ciągu kilku dni.

Kiedy może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego?

W niektórych sytuacjach komornik może stwierdzić, że dłużnik nie jest w stanie spłacić długu. Jeśli jednocześnie komornik nie widzi możliwości, aby dłużnik pozyskał środki do spłaty zobowiązań, może umorzyć postępowanie. Wcześniej wysyła wierzycielom informację o bezskutecznej próbie egzekucji komorniczej. Aby jednak nie dopuścić do umorzenia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może wskazać na inne sposoby egzekucji. Może to być składnik majątku, o którym komornik nie wiedział, czy też informacja o nabyciu przez dłużnika prawa do spadku. Wierzyciele mają jednak tylko 7 dni na wskazanie takiej możliwości. W przeciwnym wypadku komornik umorzy postępowanie.

Spłata zadłużenia w ramach egzekucji komorniczej – co dalej?

Najczęściej do zakończenia egzekucji komorniczej niezbędna jest po prostu spłata długu. Co się wtedy dzieje? Czy można otrzymać w banku kredyt po egzekucji komorniczej? To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, informacje o długach są zapisywane w Biurze Informacji Kredytowej, a także w rejestrach dłużników. Musi minąć sporo czasu, zanim taki wpis przestanie być przeszkodą do uzyskania pożyczki lub kredytu.

Jak pobrać raport BIK? Instrukcja krok po kroku

W szczególności w okresie tuż po przeprowadzonej egzekucji komorniczej nie mamy co liczyć na pozytywną decyzję w sprawie kredytu. Banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do badania zdolności kredytowej klientów. Chcą ich także w możliwie dużym stopniu prześwietlić pod kątem tego, czy klient jest rzetelny. Widząc nieterminowe spłaty i długi w nieodległej przeszłości, bank zapewne odrzuci więc wniosek o kredyt. Wtedy rozwiązaniem może być skorzystanie z pożyczki bez BIK. Tam wymagania stawiane klientom są znacznie mniejsze i nawet osoby z długami mogą liczyć na pozytywną decyzję.

Kiedy można wnioskować o kredyt po egzekucji komorniczej?

Największe znaczenie dla naszej historii kredytowej mają obecne zaległości i zobowiązania. Jeśli komornik prowadził wobec Ciebie egzekucję komorniczą stosunkowo niedawno, musisz po prostu trochę poczekać. Oczywiście, należy spłacić zadłużenie będące podstawą do wszczęcia egzekucji. Musisz też unikać innych zaległości. Terminowe płatności rachunków, innych rat, czy pozostałych zobowiązań stopniowo mogą natomiast “naprawiać” historię kredytową.

W pewnym momencie bank wyrazi zgodę na udzielenie kredytu. Początkowo może być to jednak nieco niższa kwota i konieczność dość szybkiej spłaty. Spłacaj zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, aby zwiększyć szansę na większy kredyt po egzekucji komorniczej w przyszłości.

Jak długo Biuro Informacji Kredytowej przetrzymuje dane o długach?

Dane o nierzetelnym kliencie firmy pożyczkowej lub banku trafiają do Biura Informacji Kredytowej, jeśli opóźnienie przekracza 60 dni. Taką informację do BIK może przekazać też operator telekomunikacyjny, dostawca Internetu, czy inna firma, z której usług korzystamy, a nie zapłacimy rachunku lub raty.

Informacje o zadłużeniu są natomiast przechowywane w BIK aż przez pięć lat. Przez tak długi czas możemy więc spodziewać się pogorszenia historii kredytowej. Na szczęście są pewne skuteczne sposoby na poprawę zdolności kredytowej. Warto z nich skorzystać, aby poprawić swoją sytuację i zwiększyć szansę na kredyt po egzekucji komorniczej.

Banki zawsze sprawdzają historię kredytową klienta

Nie od dziś banki podchodzą dość restrykcyjnie do badania historii kredytowej i zdolności do spłaty zobowiązania. Teraz taki obowiązek wynika też z wymagań Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoby zadłużone mogą więc szukać możliwości pożyczenia pieniędzy raczej tylko poza bankami. Dziś na szczęście jest sporo parabanków i instytucji pożyczkowych. Oferują swoje produkty także osobom z gorszą historią kredytową lub bez zdolności.

Kredyt po egzekucji komorniczej – czy szanse spadają?

Podczas wydawania decyzji w sprawie kredytu, banki biorą pod uwagę kilka czynników. Najważniejsza jest zdolność kredytowa, na którą wpływają:

 • zarobki i źródło dochodu
 • wiek kredytobiorcy
 • aktualnie spłacane zobowiązania
 • ilość osób na utrzymaniu
 • historia kredytowa, dotychczasowe spłaty zobowiązań

Oczywiście, niespłacone długi mają wpływ na to, czy bank wyrazi zgodę na kredyt. Szczególnie, jeśli doszło do egzekucji komorniczej – a to zwykle oznacza, że dana osoba była w poważnych tarapatach finansowych. Sytuacja zmienia się jednak z czasem – po pewnym czasie negatywny wpis przestanie być widoczny w BIK. Informacje o postępowaniu egzekucyjnym będą widniały w rejestrze dłużników aż przez 5 lat.

Podsumowanie artykułu – czy dostanę kredyt po egzekucji komorniczej?

Wniosek o kredyt po egzekucji komorniczej z dużym prawdopodobieństwem zostanie odrzucony przez bank. Stanie się tak w szczególności wtedy, gdy zakończenie postępowania egzekucyjnego miało miejsce niedawno. Nie ma jednak nigdzie przepisu mówiącego o tym, że po egzekucji komorniczej nie mamy szans na kredyt. Wszystko zależy więc od procedur w danym banku, naszej zdolności kredytowej, czy czasu od egzekucji. Warto wiedzieć, że BIK przechowuje dane o kredytach i zaległościach w spłacie przez 5 lat od momentu wymagalności spłaty. Po tym okresie informacja powinna zniknąć z BIK. Wtedy szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego znacznie rosną.

Najczęściej zadawane pytania

Czy dostanę kredyt po egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza może być rozpoczęta po zakończonym postępowaniu sądowym w związku z niespłaconymi długami. Wiąże się to też z negatywnym wpisem do Biura Informacji Kredytowej i pogorszeniem historii kredytowej. Szanse na uzyskanie kredytu tuż po zakończonej egzekucji są znikome. Z czasem sytuacja się jednak poprawia, a po 5 lat BIK wykreśla informację o długu. Wymagane jest jednak uregulowanie należności.

Jak długo BIK trzyma informację o długach?

Informacje o zadłużeniu są przechowywane w BIK przez 5 lat od momentu spłaty należności.

Czy można wyczyścić BIK po egzekucji komorniczej?

Nie jest to możliwe. Wymagane jest spłacenie zobowiązania. Następnie BIK może przechowywać informacje o długach przez kolejne 5 lat. Dopiero wtedy historia kredytowa zostanie całkowicie naprawiona.

Czy są pożyczki bez BIK?

Wszyscy pożyczkodawcy sprawdzają dane w Biurze Informacji Kredytowej. Niektóre firmy bardzo liberalnie podchodzą jednak do gorszej historii. To tak zwane pożyczki bez BIK – możemy w nich liczyć na otrzymanie pożyczki, nawet mając dług.

Czy podczas egzekucji komorniczej można wziąć kredyt?

Nie, to niemożliwe.

Czy mając komornika jestem w BIK?

Niekoniecznie, do Biura Informacji Kredytowej trafiają tylko niektóre informacje o zadłużeniu.

Źródło:

 1. https://www.money.pl/gospodarka/konsekwencje-postepowania-komorniczego-czy-mozna-sie-ubiegac-o-kredyt-6794188211030912a.html
 2. https://www.bik.pl/poradnik-bik/kiedy-moge-starac-sie-o-kredyt-w-banku-po-egzekucji-komorniczej-i-splacie-zaleglosci
 3. https://direct.money.pl/artykuly/porady/kredyt-po-egzekucji-komorniczej-kiedy
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły