Alimenty a upadłość konsumencka – wszystko, co warto wiedzieć

alimenty a upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być niezłym sposobem na wyjście z długów. Oczywiście, dłużnik musi przejść całą procedurę w ramach postępowania upadłościowego. Jeżeli jednak Sąd wyrazi na to zgodę, część długów (czasem nawet całość) jest umarzana. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie zobowiązania upadłego mogą być umorzone. Dziś zastanowimy się nad tematem “alimenty a upadłość konsumencka”.. Czy po ogłoszeniu upadłości długi alimentacyjne również mogą być umorzone? Jak wygląda cała procedura? Czy osoba posiadająca tylko długi alimentacyjne może ogłosić upadłość? W dzisiejszym tekście znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania w sprawie alimentów i upadłości konsumenckiej.

Alimenty a upadłość konsumencka

W ostatnich kilku latach na polskich i światowych rynkach pojawiło się sporo okazji do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Niestety, często tam, gdzie jeden zyskuje, kto inny traci. Dość nietypowa sytuacja w gospodarce, a także rosnąca inflacja zwiększająca raty kredytów wpłynęły na pogorszenie sytuacji majątkowej wielu Polek i Polaków. W skrajnych sytuacjach dalsze spłacanie zobowiązań stało się niemożliwe. W sytuacji niewypłacalności jednym ze sposobem na ratunek jest natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Często jedną z przyczyn powstania sporych wierzytelności są długi alimentacyjne. Dziś sprawdzimy, co mają wspólnego z upadłością konsumencką. Czy tak, jak inne rodzaje zobowiązań, długi alimentacyjne mogą być umorzone w ramach upadłości?

Co to jest upadłość konsumencka?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest upadłość konsumencka. Każda osoba fizyczna może ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Wśród nich jednym z najważniejszych wymagań jest posiadanie długu u więcej, niż jednego wierzyciela. Wysokość długu musi mieć odpowiednią wartość – jeśli jest niska, warto po prostu spłacić wierzytelności (Sąd nie przychyli się wtedy do wniosku). Wymagane jest również, aby wnioskodawca był osoba niewyplacalną, przez okres co najmniej kilku miesięcy. Trzeba też wypełnić wymogi formalne.

Korzystając z wzoru wniosku o upadłość konsumencką i z pomocą prawnika możesz przygotować niezbędne dokumenty. Przekazujemy je następnie do Sądu i czekamy na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli Sąd przychyli się do wniosku, wnioskodawca zostaje uznany za upadłego. Wtedy syndyk rozdysponuje dobytek dłużnika między wierzycieli. Ogłoszenie upadłości polega też na umorzeniu niektórych długów. Część z nich nigdy nie podlega jednak umorzeniu.

Alimenty a upadłość konsumencka – czy upadły przestanie je płacić?

Czy osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, może przestać płacić alimenty? Nie ma takiej możliwości. Alimenty są jednym z rodzajów wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu. Są zobowiązaniem, które należy się osobie uprawnionej. Aby wstrzymać konieczność płacenia alimentów, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego wyroku Sądu – w sprawie o alimenty. Nie jest tu przy tym istotne, czy mowa o alimentach na dziecko, czy należących się innej osobie. Dotyczy to zarówno alimentów płaconych na bieżąco, jak i zaległości w płaceniu alimentów.

Alimenty a upadłość konsumencka – choć temat ten może dotyczyć sporej grupy osób, w istocie nie ma jednak większej zależności między tymi pojęciami. Pamiętaj: alimenty nigdy nie są umarzane jako jeden ze skutków upadłości konsumenckiej dłużnika

Alimenty nie wchodzą w skład masy upadłościowej

Dłużnik musi regulować alimenty już po ogłoszeniu w jego sprawie upadłości konsumenckiej. Musi też wyrównać zaległości w płatności alimentów, jeśli takie pojawiły się w przeszłości.

Warto też zaznaczyć, że roszczenia alimentacyjne często muszą być regulowane w pierwszej kolejności. Dopiero po zaspokojeniu roszczeń wierzyciela (osobie, której należą się alimenty), dłużnik -upadły zapłaci więc inne zobowiązania. Brak wniesienia zasądzonych opłat związanych z alimentami wpływa tylko na zwiększenie długu.

Jeśli mowa o jakiejkolwiek zależności alimenty a upadłość konsumencka, Sąd weźmie je pod uwagę. Nie stanie się to jednak w celu umorzenia, a do oceny możliwości dłużnika w dokonywaniu spłaty pozostałego zadłużenia. Płatność alimentów jest priorytetowa w stosunku do regulowania innych zobowiązań. Sąd uwzględni to w planie spłaty zadłużenia – harmonogramie, zgodnie z którym upadły ma spłacić długi już po ogłoszeniu upadłości.

Wierzyciel alimentacyjny może mieć jednak pewien problem w związku z upadłością

Zagadnienie alimenty a upadłość konsumencka ma jednak pewne oddziaływanie także dla wierzyciela alimentacyjnego. Często w związku z upadłością, dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem lub jego częścią. W związku z tym odzyskanie należności – zaległych lub bieżących alimentów – może być nieco utrudnione. Nawet, gdy zajmie się tym komornik, może nie mieć z czego egzekwować należności.

Zaległe alimenty i upadłość dłużnika

Jak już wspomnieliśmy, zaległe alimenty także nie wchodzą do masy upadłościowej. Nie są umorzone po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika. Wierzyciel, czyli osoba domagająca się zapłaty zaległych alimentów, może więc zwrócić się do syndyka (lub Sądu), aby składniki dobytku dłużnika posłużyły też do spłaty zaległości.

Często upadłość konsumencka może więc prowadzić do ułatwienia odzyskania swojej należności.

Jak domagać się alimentów od osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką?

Jeśli dłużnik postanowił rozpocząć postępowanie upadłościowe, wierzyciele mają dodatkowe możliwości odzyskania swoich pieniędzy. Jeśli dłużnik alimentacyjny ogłosił upadłość konsumencką, wierzyciel może domagać się zwrotu należności w ramach postępowania upadłościowego. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić właściwy dokument, dołączyć do niego niezbędne dowody (np. wyrok w sprawie alimentów, informacje o zaległościach, wyciągi z konta) i złożyć w Sądzie Rejonowym. Właściwy Sąd to ten, w którym toczy się postępowanie upadłościowe.

Płatność alimentów ma priorytet w stosunku do innych wierzytelności. Alimenty są priorytetowe. Nawet w stosunku z zobowiązaniami zabezpieczonymi muszą zostać uregulowane wcześniej.

Alimenty a upadłość konsumencka – skąd można dowiedzieć się o upadłości?

W jaki sposób wierzyciel alimentacyjny może dowiedzieć się o postępowaniu upadłościowym? Istnieją dwie możliwości. Przede wszystkim dłużnik ogłaszający upadłość ma obowiązek powiadomić o tym wszystkich swoich wierzycieli. Już po ogłoszeniu upadłości każdy wierzyciel otrzyma też taką informację w formie pisemnej. Dłużnik ma obowiązek wskazać wszystkich swoich wierzycieli. Na tej podstawie syndyk może rozdysponować jego majątek między nich.

Druga możliwość to samodzielne sprawdzenie publicznego rejestru, który prowadzi Sąd. Informacje o upadłości konsumenckiej trafiają również do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Ostatnia opcja to po prostu nabycie tej wiedzy od samego dłużnika alimentacyjnego.

Alimenty po upadłości – jaka jest ich wysokość? Kto je płaci?

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika alimentacyjnego nie ma większego wpływu na kwestię spłaty tego zobowiązania. Ich wysokość jest taka sama, jak wcześniej. Postępowanie upadłościowe, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zmienia ich wysokości.

Obowiązek spłaty zobowiązań alimentacyjnych wciąż spoczywa też na tej samej osobie. W celu odzyskania zaległych alimentów można natomiast skontaktować się z syndykiem masy upadłościowej. Często to on wypłaca też alimenty, korzystając z zabezpieczonego dobytku dłużnika. Jeśli jest inaczej, warto od razu interweniować, kontaktując się z syndykiem, a także przekazując odpowiednie informacje do Sądu.

Jaką wysokość alimentów ustala syndyk masy upadłości?

To nie syndyk masy upadłościowej ustala wysokość alimentów. Także po ogłoszeniu upadłości, czy w trakcie postępowania upadłościowego, wysokość alimentów jest równa kwocie zasądzonej w ramach postępowania alimentacyjnego.

Syndyk może natomiast decydować o tym, ile środków otrzymają inni wierzyciele. Wszystko zależy od tego, jaką wartość ma zabezpieczona masa upadłościowa – dotychczasowy majątek dłużnika ogłaszającego upadłość.

Czy upadły nie musi płacić alimentów? Upadłość obejmuje także alimenty?

Zobowiązania związane z alimentami muszą być regulowane także po ogłoszeniu upadłości. Wierzyciel alimentacyjny wciąż ma prawo do egzekwowania należności. Dodatkową możliwością odzyskania alimentów staje się uzyskanie środków od syndyka zarządzającego majątkiem dłużnika.

Upadłość konsumencka nie obejmuje alimentów. Jeżeli natomiast długi alimentacyjne stanowią większość zobowiązań dłużnika, Sąd w ogóle nie wyrazi zgody na ogłoszenie upadłości.

Podsumowanie artykułu – alimenty a upadłość konsumencka

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim to szansa na spłatę zobowiązań, a także na umorzenie części długów. Nie dzieje się tak natomiast w przypadku długów alimentacyjnych. Alimenty a upadłość konsumencka to temat, który można podsumować jednym zdaniem: alimenty nie podlegają umorzeniu. Wierzyciel alimentacyjny może natomiast spróbować odzyskać swoją należność, kontaktując się z Sądem lub syndykiem. Wtedy majątek dłużnika posłuży w pierwszej kolejności do spłaty zaległości alimentacyjnych – mają bowiem priorytet przed innymi wierzytelnościami. Mimo ogłoszenia upadłości, dłużnik wciąż musi więc płacić alimenty w wysokości ustalonej w ramach postępowania alimentacyjnego.

Najczęściej zadawane pytania na temat alimentów i upadłości konsumenckiej

Alimenty a upadłość konsumencka – co trzeba wiedzieć?

Podstawową informacją jest fakt, że w ramach upadłości konsumenckiej długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu.

Czy długi alimentacyjne można umorzyć w ramach upadłości konsumenckiej?

Nie, długi alimentacyjne należą do katalogu długów, które nie podlegają umorzeniu. Dłużnik, który skutecznie przeprowadzi postępowanie upadłościowe, i tak musi więc spłacić tę część zadłużenia.

Czy po upadłości konsumenckiej trzeba płacić alimenty?

Alimenty nie są umarzane w ramach upadłości konsumenckiej. Dłużnik ma obowiązek płacić je priorytetowo – spłata następuje przed innymi wierzytelnościami. Tą kolejność respektuje także syndyk.

Czy syndyk płaci alimenty po ogłoszeniu upadłości?

Alimenty nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Jeśli dłużnik nie jest w stanie pokryć zobowiązań alimentacyjnych, czasami syndyk wypłaca takie zobowiązanie skorzystaj z zabezpieczonego dorobku dłużnika. Alimenty mają tu priorytet przed innymi wierzytelnościami.

Jaką wysokość alimentów ustala syndyk?

Syndyk nie ustala wysokości alimentów. Odpowiada jedynie za wypłatę tej wierzytelności, której wysokość ustalana jest przez sąd w postępowaniu alimentacyjnym. Zasądzona wysokość alimentów nie zmienia się po ogłoszeniu upadłości.

Źródło:

  1. https://jakobiak.pl/upadlosc-konsumencka-a-alimenty/
  2. https://gaworkancelaria.pl/upadlosc-konsumencka-a-alimenty/
  3. https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8626532,syndyk-upadlosc-konsumencka-alimenty-rodzic-zobowiazanie-dlugi-alimentacyjne.html
  4. https://kpr-restrukturyzacja.pl/upadlosc-konsumencka-a-alimenty-co-musisz-wiedziec/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły