Upadłość konsumencka – jakie są jej konsekwencje? 

skutki upadłości konsumenckiej

W dzisiejszych czasach zaciągnięcie kredytu jest stosunkowo łatwe. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i posiadamy zdolność kredytową oraz regularne dochody większość banków bez problemu przyzna nam kredyt. Nie jest oczywiście to jedyna forma finansowania. Z równą łatwością możemy pozyskać karty kredytowe lub, zaciągnąć inne pożyczki. Problem zaczyna się, wtedy gdy tracimy płynność finansową. Co w sytuacji, gdy przestajemy spłacać swoje zobowiązania, gonią nas monity i upomnienia z banku, rosną odsetki, a być może czeka nas postępowanie komornicze. Czy w tej sytuacji istnieje dobre rozwiązanie? Tak, można ogłosić upadłość konsumencką. Co to właściwie jest upadłość konsumencka? Jakie są skutki upadłości konsumenckiej? Zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu. 

Co to jest upadłość konsumencka?

Pod tym pojęciem kryje się możliwość umorzenia lub redukcji powstałych długów. Redukcja następuje w sytuacji, kiedy posiadamy jakiś majątek i na jego poczet możemy dokonywać rozliczeń. Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy nie posiadamy żadnego majątku. W chwili ogłoszenia bankructwa konsumenckiego jednocześnie tracimy prawo do zarządzania swoim majątkiem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że zabezpieczone zostają tylko środki na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. 

W dzisiejszym wpisie przedstawimy skutki upadłości konsumenckiej. Już teraz możemy poinformować, że ogłoszenie upadłości może być niezłym sposobem na to, jak uchronić się przed egzekucją komorniczą.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeszcze do niedawna ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło tylko podmiotów gospodarczych, jednak od 2009 roku z takiej możliwości mogą skorzystać również osoby fizyczne. Każda osoba, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może złożyć taki wniosek. Aby upadłość konsumencka stała się faktem, musi ją ogłosić sąd upadłościowy. Wniosek o upadłość należy złożyć na specjalnym formularzu wraz z listą załączników. Zanim decyzja zostanie podjęta, następuje postępowanie i weryfikacja sytuacji dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne, a sąd decyduje, na jakich warunkach może zostać umorzony dług. W tej części postępowania bierze aktywny udział syndyk.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Głównym celem, do którego dąży dłużnik, jest pozbycie się długów. Ogłaszając upadłość konsumencką możemy spodziewać się, że tych długów faktycznie się pozbędziemy. Nie zawsze jest to umorzenie całkowite. W zależności od decyzji sądu może dojść jedynie do zamknięcia tylko części zobowiązań. Na pozostałą kwotę zostanie ustalony plan spłaty przedstawiony dłużnikowi i wierzycielom. Wysokość kwoty do uregulowania zostanie zaproponowana na takim poziomie, który będzie realny i możliwy do spłaty przez dłużnika. Pamiętać należy, że całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada żadnego majątku, a zatem nie posiada żadnych środków, z których można byłoby pokryć jego zobowiązania. Nie wszystkie długi kwalifikują się również do umorzenia. Upadłość konsumencka nie może zostać ustanowiona w przypadku:

  • postępowania karnego
  • obowiązków naprawienia szkody za wywołanie skutków w postaci utraty zdrowia lub śmierci
  • zaległych alimentów
  • zobowiązań, które zostały zatajone przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego

Co stanie się z majątkiem dłużnika? Skutki upadłości konsumenckiej

Ogłaszając upadłość konsumencką, dłużnik traci prawa do zarządzania swoim majątkiem. Majątek przechodzi w tzw. masę upadłościową. Oznacza to, że środki z tego obszaru zostają przeznaczone na spłatę długów i pokrycie kosztów postępowania. Gdy upadłość zostanie ogłoszona, majątek przechodzi do syndyka. To w jego rękach jest dokonanie czynności prawnych związanych z majątkiem np. sprzedaż mieszkania, samochodu lub innych środków trwałych pozwalających na regulowanie zobowiązań. Wynagrodzenie również jest zaliczane przez sąd do masy upadłościowej. Nawet w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest już zajęte postępowaniem egzekucyjnym, to komornik musi zwolnić swoje zajęcie, a w jego miejsce wkracza syndyk. Syndyk musi pozostawić pewną kwotę wolną od zajęcia. Oznacza to, że dłużnik musi zostać zabezpieczony na podstawowe potrzeby życiowe swoje i swojej rodziny. Do kategorii podstawowych potrzeb życiowych wliczamy:

  • koszty wynajmu mieszkania 
  • opłat i rachunków
  • zakupu żywności, leków, kosztów dojazdu do pracy

Syndyk nie zajmuje przedmiotów, które służą do codziennego funkcjonowania. Zatem w poczet zajęcia masy upadłościowej nie będą wchodzić: pralka. lodówka, sprzęt AGD. Jeżeli istnieją przedmioty potrzebne do wykonywania pracy zawodowej i zarobkowej przez dłużnika, one również nie zostaną przejęte. Syndyk może zgodzić się na pozostawienie dłużnikowi kwoty wyższej niż minimalna, jednak trzeba o to specjalnie wnioskować, uzasadniając wyższe wydatki.

Jakie są jej minusy? Negatywne skutki upadłości konsumenckiej

Opisywane rozwiązanie wielu osobom na pierwszy rzut oka okazuje się niezwykle atrakcyjne. Jest w końcu sposobem na wyjście z długów. Jest to rozwiązanie, które mogą wykorzystać osoby chcące wyjść z pętli zadłużenia. Warto jednak poznać także negatywne skutki upadłości konsumenckiej. W sytuacji podbramkowej, jeżeli ktoś decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi mieć świadomość, że oprócz zysku w postaci redukcji długów, są też minusy.

Informacja o sytuacji finansowej dłużnika trafia do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie może zawierać żadnych umów. Otrzymuje on zakaz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań np. kredytów bankowych i pożyczek na raty. Zakaz ten pozostaje w mocy do momentu odzyskania zdolności kredytowej. Nie mniej część banków znając historię klienta może i tak odmówić przyznania kredytu. Warto więc rozsądnie korzystać z tej możliwości. Skutki upadłości konsumenckiej ciągną się latami. Zapoznaj się z nimi dokładnie, zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości.

Skutki upadłości konsumenckiej dla pozostałych członków rodziny

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje pomiędzy małżonkami podział majątku. Jednak majątek uprzednio zgromadzony wspólnie do tego czasu, także wchodzi w skład masy upadłościowej. Co za tym idzie, tej części majątku dłużnika używa się na spłatę długów. Współmałżonek może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, ale tylko w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Występuje on przed sądem w takim samym charakterze jak pozostali wierzyciele, zgłaszając się po swoje roszczenia. 

Wobec dłużnika w większości przypadków sąd prowadzi postępowanie egzekucyjne i figuruje on w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie widnieje dłużej w rejestrze KRDN. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobre rozwiązanie w przypadku bardzo dużych problemów finansowych. Pozwala zamknąć pewien etap życia i rozpocząć na nowo bez zobowiązań.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły