Wniosek o upadłość konsumencką – czym jest, jak go napisać? – wzór

Wniosek o upadłość konsumencką

Trudna sytuacja finansowa może być spowodowana wieloma czynnikami. Mogą to być obecne zadłużenia, źle podjęte decyzje, czy też czynniki niezależne od woli osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji jednym z dostępnych rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to stan, w którym osobie o niezawinionej niewypłacalności zostają umorzone długi i zobowiązania finansowe. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd rejonowy, na wniosek osoby dotkniętej problemami. W dalszej części artykułu opiszemy dokładniej, co obejmuje upadłość konsumencka, kto może ją ogłosić, i jak napisać o nią wniosek. Przygotowaliśmy także specjalny wzór wniosku, aby ułatwić naszym czytelnikom cały proces.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłosić upadłość konsumencką może każda osoba fizyczna, która znajduje się ciężkiej sytuacji finansowej. Poprzez taką sytuację rozumiemy brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych, który wynika ze zbyt wysokiej kwoty spłaty bądź niewystarczających dochodów.  Osoby posiadające działalność gospodarczą będą musiały ją zakończyć, aby ich wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony. Wyjątkiem od tej zasady są gospodarstwa rolne. Aby decyzja odnośnie upadłości była pozytywna, dłużnicy muszą znajdować się w stanie niewypłacalności przynajmniej od trzech miesięcy.

Stan upadłości konsumenckiej można ogłosić jedynie raz na każdą dekadę. Wnioski, które zostały wniesione w krótszym okresie czasu niż 10 lat od ostatniego ogłoszenia upadłości, zostaną oddalone. Negatywna decyzja może spotkać także klientów, których zadłużenie jest wynikiem intencjonalnych działań. Źle wypełniony wniosek także może wpłynąć na decyzję sądu, dlatego pomożemy wam w tej kwestii.

Jakich zobowiązań nie można umorzyć?

Upadłość konsumencka nie zwalnia osoby od wszystkich zaległości finansowych. Zobowiązania takie jak alimenty, kary grzywny, zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę czy też świadczenia wynikające ze spraw karnych nie zostaną umorzone. Podobnie jest z zobowiązaniami, które celowo zostały zatajone przez klienta. Inne zaległości finansowe, nawet jeżeli wynikają z prowadzenia zamkniętej już działalności gospodarczej, mogą zostać unieważnione. Wszystko zależy od indywidualnej oceny sądu.

Upadłość konsumencka może być sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia, a także na rozwiązanie problemu jakim mogą być komornik i windykatorzy. Decyzja o upadłości zostanie zatwierdzona przez sąd jedynie w przypadku, kiedy stan niewypłacalności nie jest umyślnie spowodowany przez klienta, bądź nie jest skutkiem rażącego zaniedbania. Wszelkie zatajone zadłużenia i ukrywane informacje o dochodach są podstawą do negatywnej decyzji ze strony sądu.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Sporządzanie dokumentu powinno być wykonane rzetelnie i starannie. Musi on bowiem zawierać prawidłowe dane, aby został uznany. Informacje, które będą wymagane na potrzeby takiego wniosku to:

  • Imię oraz nazwisko osoby ogłaszającej upadłość konsumencką
  • Adres zamieszkania dłużnika
  • Numer PESEL
  • Numer NIP
  • Informacje o majątku (w tym ocena jego wartości)
  • Spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych)
  • Dochody wnioskodawcy
  • Informacje o kosztach utrzymania

Aby ułatwić sprawę osobom, które zainteresowane są ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku. Jedyne, co klient musi zrobić, to wypełnić go niezbędnymi informacjami, aby mieć szansę na pozytywną decyzję sądową. Warto wypełnić dokument dokładnie i czytelnie, a następnie przeanalizować spójność wpisanych danych. Pozwoli to uniknąć ryzyka spotkania się z odmową z powodu nieprawidłowości we wniosku.

Dalsze postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej

Dobrze wypełniony wniosek podlega sądowej analizie. W przypadku pozytywnej decyzji następnym krokiem jest wyznaczenie syndyka, czym również zajmuje się sąd. Taka osoba określa masę upadłości dłużnika, czyli określa wartość posiadanego mienia. Mienie dłużnika wchodzące w skład masy upadłości nie może być już dysponowane przez osobę wnioskującą. Oznacza to że dłużnik nie może zarządzać swoimi pieniędzmi, poza kupnem środków niezbędnych do życia codziennego. Wszelkie środki nabywane przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zostaną przeznaczone na spłatę zaległości finansowych. Zazwyczaj dokładane są wszelkie starania, aby zlikwidować majątek w ciągu sześciu miesięcy.

W zakresie obowiązków syndyka jest ustalenie stanu zadłużenia, dzięki czemu sąd może sporządzić plan spłaty. Opłacenie zobowiązań w wyjątkowych przypadkach może trwać do siedmiu lat, w zależności od rozwiązania wybranego przez sąd. Zazwyczaj jednak plan spłaty musi zostać spełniony w ciągu trzech lat od ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy majątek dłużnika ani jego dochody nie wystarczają na pokrycie wszelkich zobowiązań, sąd może odgórnie je umorzyć. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, występujące rzadko. Zazwyczaj obie strony dążą do tego, aby wszelkie długi dało się umorzyć za pomocą majątku klienta.

Upadłość konsumencka – dodatkowe koszty

Całkowite koszty postępowania sądowego i prawnego związanego z upadłością konsumencką są kwestią indywidualną. Jedyna kwota, która zawsze jest stała to opłata sądowa w wysokości trzydziestu złotych. Całkowita suma, jaką będzie musiał zapłacić klient, zależy od czasu trwania postępowania i czynności wykonywanych przez syndyka. Niektóre osoby korzystają z pomocy doświadczonego prawnika, co może okazać się dość kosztowne. Pomimo ceny jaką trzeba zapłacić za doświadczoną pomoc prawną, warto się na nią zdecydować. Dzięki pomocy prawników klient ma szansę ograniczyć straty, skrócić czas trwania procesu i bezproblemowo przejść przez procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Darmowy wzór do pobrania

Korzyści rozwiązania i alternatywy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wrócić dłużnikowi do normalnego życia. Obawy o stale rosnące długi i niewystarczające dochody na ich pokrycie nie będą już problemem, a klient może cieszyć się nowym startem. Takie rozwiązanie jest dobre w przypadku sytuacji krytycznych.

Sytuacje o mniejszym ciężarze mogą zostać załatwione w mniej skomplikowany sposób. Małe zaległości finansowe można wyrównać za pomocą chwilówki lub pożyczki online, udzielanej przez firmy i osoby prywatne. Taka forma wsparcia może okazać się dobrym wyjściem dla osób bez zdolności kredytowej, które nie chcą decydować się na ogłoszenie upadłości.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły