Umorzenie długu bankowego – kiedy jest możliwe i jak działa?

umorzenie długu bankowego

Pod pojęciem umorzenia długu bankowego rozumie się zwolnienie kredytobiorcy ze spłaty zobowiązania, jakie istnieje wobec instytucji bankowej. Dla klientów taki stan rzeczy brzmi niezwykle korzystnie – któż z nas nie chciałby być zwolniony z dalszego rozliczania kredytu? Dla banków takie działanie często jest ostatecznością, na którą decydują się jedynie w szczególnych przypadkach. Kiedy umorzenie długu bankowego ma miejsce i na czym polega? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. 

Czym jest umorzenie długu bankowego?

Umorzenie długu bankowego oznacza zgodę instytucji bankowej na to, aby klient nie spłacał już swojego zobowiązania. Kredyt lub inny bankowy produkt finansowy traci ważność, przez co kredytobiorca nie musi już spełniać umownych obowiązków. Co ważne, aby doszło do umorzenia, zgodę na to musi wyrazić wierzyciel. 

O umorzenie długu w banku może ubiegać się zarówno osoba prywatna, klient firmowy, jak i pełnomocnik działający w imieniu klienta. Niezależnie od tego, kto będzie wnioskował w sprawie umorzenia, to bank decyduje, czy do takowego dojdzie. Umorzenie nie jest bowiem przysługującym prawem, a jedynie dobrą wolą instytucji bankowej. 

Jakie rodzaje długów może umorzyć bank?

Każdy rodzaj kredytu może zostać umorzony przez bank. Niezależnie od tego czy będzie to należność zabezpieczona hipoteką, zwykły kredyt gotówkowy czy też kredyt samochodowy, w wyjątkowych okolicznościach każdy z nich zostanie umorzony, jeśli taką wolę wyrazi wierzyciel. Dotyczy to również innych produktów finansowych niż kredyty, m.in. debet na koncie, czy też zadłużenie wynikające z niezapłaconych rat leasingu. 

Kiedy umorzenie długu bankowego ma miejsce?

Trudno określić, kiedy konkretnie umorzenie długu bankowego ma zastosowanie. Anulowanie długu jest decyzją wyłącznie wierzyciela, wobec którego istnieje zobowiązanie. W najgorszym przypadku instytucja bankowa nie umorzy długu wcale, a zamiast tego podejmie szereg działań windykacyjnych i sądowych, aby odzyskać pożyczone klientowi środki. 

Najczęściej dochodzi do umorzenia, gdy:

  • kredytobiorca utracił zdolność do spłaty na skutek nieoczekiwanego zdarzenia, niezależnego od niego, np. wypadku bądź choroby,
  • doszło do wyjątkowej sytuacji, w skutek której majątek kredytobiorcy potrzebny do spłaty zobowiązania został zniszczony. Do takich sytuacji zalicza się m.in. pożar domu, w którym znajdowały się fizyczne środki pieniężne. 
  • zobowiązanie zostało zaciągnięte przez więcej niż jedną osobę, ale współkredytobiorca zmarł, np. śmierć jednego z małżonków. 
  • w spłacie zobowiązania i podjęciu się czynności zarobkowych przeszkadza postępująca choroba lub niepełnosprawność.

Uwaga: Znalezienie się w jednej z wyżej wymienionych sytuacji nie powoduje, że bank automatycznie umorzy dług. Umorzenie długu bankowego jest kwestią indywidualną, zależną od okoliczności i woli instytucji bankowych.

Rodzaje umorzenia długu w banku

Anulowanie zobowiązania niekoniecznie musi dotyczyć jego całości. Częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w której umorzona zostaje jedynie część kwoty należnej do zapłaty. Największe szanse na skorzystanie z umorzenia długu bankowego mają osoby, które zdążyły spłacić już większą część wierzytelności, a jednocześnie utraciły zdolność do rozliczenia się z reszty zobowiązania. 

Niestandardowym przypadkiem są pod tym względem preferencyjne kredyty studenckie, przy których to nie bank decyduje o umorzeniu. Możliwość anulowania obowiązku spłaty zależy m.in. od wyników osiąganych w nauce i sytuacji życiowej studenta. Więcej informacji na temat umorzenia takiego kredytu znajdziecie w naszym osobnym wpisie: Umorzenie kredytu studenckiego – na czym polega?

Jak starać się o bankowe umorzenie długu?

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której musisz ubiegać się o umorzenie swojego zadłużenia, to jedynym odpowiednim wyjściem będzie bezpośredni kontakt z instytucją bankową. Nie ma co liczyć na to, że bank umorzy zobowiązanie ze swojej inicjatywy lub zapomni o jego istnieniu. Konieczne będzie podjęcie odpowiednich kroków najszybciej, jak to tylko możliwe. 

Kontakt z bankiem powinien przyjąć formę pisemnego wniosku, w którym znajdą się wszystkie niezbędne informacje i argumentacja swojej prośby. Pismo musi zawierać dane kredytobiorcy i szczegóły dotyczące jego zobowiązania oraz wskazanie czy wniosek dotyczy umorzenia całkowitego, czy też jedynie częściowego. 

Nie musicie martwić się o konieczność tworzenia wniosku o umorzenie długu bankowego od podstaw. W naszym dedykowanym wpisie znajdziecie gotowy szablon do pobrania: Wniosek o umorzenie kredytu bankowego – gotowy wzór.

Nie umorzono mojego kredytu. Co zrobić?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, to bank decyduje o tym, czy umorzy kredyt. Może zdarzyć się, że wysłane pismo nie spotka się z pozytywną decyzją instytucji bankowej, a kredytobiorca będzie musiał poszukać innego wyjścia ze swojej sytuacji. 

Co zrobić, jeżeli umorzenie długu bankowego jest niemożliwe?

  • Pozabankowe wsparcie finansowe – nietrudno znaleźć obecnie dobrą pożyczkę lub chwilówkę online z wysoką przyznawalnością. W ten sposób można zapewnić sobie pieniądze na spłatę bankowego długu, jednak należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.
  • Konsolidacja kredytów, pożyczek i chwilówek – usługi konsolidacyjne pozwalają połączyć wiele zobowiązań, co znacznie ułatwia spłatę. Ponadto, kredyt konsolidacyjny online wiąże się z obniżeniem miesięcznej raty, kosztem wydłużenia okresu kredytowania. 
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – osoby prywatne mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej, aby umorzyć część, a nawet całość swoich długów. Należy jednak pamiętać, że zaspokojenie potrzeb wierzycieli zazwyczaj odbywa się z majątku dłużnika. 
  • Negocjacje z wierzycielem – nawet jeśli wniosek o umorzenie długu nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, to często kontaktując się z bankiem można wypracować nowy plan spłaty, odpowiadający obu stronom. Skutkiem negocjacji może być wydłużenie okresu kredytowania, karencja w spłacie lub umorzenie części odsetkowej

Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić przy istniejącym długu, jest ignorowanie problemu i unikanie wierzyciela. Postępując tak, kredytobiorca naraża się na wiele nieprzyjemnych konsekwencji, często odczuwalnych nawet przez lata. Do takich skutków należą m.in. wpisy do baz BIK i BIG, naliczane odsetki karne, udział firm windykacyjnych, a nawet postępowanie komornicze. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły