Wniosek o umorzenie kredytu bankowego – gotowy wzór

wniosek o umorzenie kredytu

Umorzenie kredytu oznacza całkowite zwolnienie kredytobiorcy z danego zobowiązania. W przeciwieństwie do prolongaty lub zawieszenia kredytu, takie działanie całkowicie usuwa należność, sprawiając że klient nie musi już obawiać się o jej spłatę. Z tego względu wiele osób, szczególnie tych znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, jest zainteresowanych taką opcją. To, jak wygląda wniosek o umorzenie kredytu bankowego zależne jest od rodzaju zobowiązania i sytuacji kredytobiorców. Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się tej kwestii, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kiedy dochodzi do umorzenia kredytu?

Umorzenie danego zobowiązania nie jest pewnikiem, więc nie każdy wniosek o umorzenie kredytu bankowego zostanie pozytywnie rozpatrzony. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia z wyjątkowo niekorzystną dla instytucji bankowych sytuacją. To, czy owy kredyt zostanie umorzony, zależne jest od woli banku. Z tego powodu takie działanie często dotyczy jedynie osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, którzy nie mogą terminowo rozliczyć się z niezależnych od siebie powodów. 

Kiedy kredyt ma szansę zostać umorzony?

  • w przypadku, gdy ciężka sytuacja finansowa kredytobiorcy nie daje mu szans na spłatę zobowiązania w najbliższych latach
  • jeżeli kredytobiorca utracił swoje możliwości zarobkowe na wskutek wypadku, choroby lub niepełnosprawności
  • gdy doszło do śmierci kredytobiorcy, a majątek spadkobierców przepadł na skutek nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak kradzież lub katastrofa naturalna

Każdy bank stosuje inne kryteria oceny, toteż wniosek o umorzenie kredytu bankowego powinien zawierać dobrą argumentację zaistniałych okoliczności. Uzasadnienie jest jedną z najważniejszych części takiego wniosku, dlatego w interesie kredytobiorcy jest jak najdokładniejsze opisanie całości. Na korzyść wnioskodawcy zadziała również dołączenie kopii dokumentów potwierdzających występującą sytuację.

umorzenie kredytu

Jak umorzyć kredyt bankowy?

Uważasz, że Twoja sytuacja kwalifikuje Cię do tego, aby bank rozważył umorzenie zaciągniętego kredytu? W takim przypadku należy sporządzić stosowny wniosek, a następnie zaczerpnąć informacji o tym, w jaki sposób bank przyjmuje takie dokumenty. Podstawową metodą wnioskowania jest złożenie pisma bezpośrednio w samej placówce instytucji bankowej lub za pomocą poczty. 

W wielu przypadkach kredytobiorcom zależy na tym, aby sprawę załatwić jak najszybciej, aby ograniczyć negatywne konsekwencje. Z tego powodu złożenie wniosku w formie listu może nie być najlepszym pomysłem, ze względu na czas dostarczenia go do siedziby banku. Poszczególne podmioty pozwalają na składanie dokumentów przez stronę internetową lub aplikację mobilną, co może okazać się najwygodniejszą i najszybszą opcją.

Jak sporządzić wniosek o umorzenie kredytu bankowego?

Instytucje często stosują własne wymagania i wzory dla dokumentów. Chcąc złożyć wniosek o umorzenie kredytu bankowego, powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić, jakie kryteria stosuje bank, w którym masz zobowiązanie. Jeżeli jednak nie możesz znaleźć takiej informacji, to alternatywnym wyjściem będzie samodzielne sporządzenie wniosku lub skorzystanie z gotowego wzoru. 

Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku?

  • dane dotyczące kredytobiorcy – imię, nazwisko, adres zamieszkania
  • informacje o zobowiązaniu – numer umowy kredytowej, kwota zobowiązania i termin jego spłaty
  • określenie przedmiotu składanego wniosku – w tym przypadku będzie to prośba o umorzenie kredytu
  • uzasadnienie składanego pisma – wskazanie swojej ciężkiej sytuacji, niedogodnych okoliczności i wszelkich innych czynników, jakie mogłyby mieć wpływ na decyzję banku w tej kwestii 
  • ręczny podpis wnioskodawcy

Przygotowaliśmy również gotowy wzór wniosku, dzięki któremu o wiele szybciej przygotujecie cały dokument: [wzór]

Czy można umorzyć cały kredyt?

Umorzenie kredytu w całości zazwyczaj zarezerwowane jest jedynie dla użytkowników znajdujących się w wyjątkowo nieprzychylnej sytuacji. Bank nie ma obowiązku umorzyć danego kredytu na wniosek klienta, toteż często dochodzi do odrzucania wniosków albo proponowania zainteresowanym innych rozwiązań, które mimo tego nie eliminują istniejących należności.

Jeżeli masz problem ze spłatą zobowiązania, ale Twoja sytuacja nie wskazuje na to, że taki wniosek mógłby zostać rozpatrzony pozytywnie, to rozsądnym wyjściem będzie wysłanie innego rodzaju pisma. Wniosek o umorzenie odsetek kredytu ma w takim przypadku znacznie większy sens. Istnieją spore szanse na to, że instytucja bankowa zgodzi się na ów kompromis. 

Więcej na ten temat napisaliśmy w oddzielnym wpisie, toteż zachęcamy do jego przeczytania: Umorzenie odsetek – wzór do pobrania

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Zmarły może pozostawić po sobie nie tylko majątek, ale również zobowiązania finansowe. Spadkobierca może zadecydować o tym, czy przyjmie spadek w całości, przyjmie go z dobrodziejstwem inwentarza czy też odrzuci w całości. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca ponosi odpowiedzialność za odziedziczone długi tylko do wartości ustalonego w wykazie majątku.

Jeżeli jednak spadek został przyjęty, ale na skutek nieszczęśliwego zdarzenia spadkobierca utracił majątek niezbędny do spłaty odziedziczonych długów, to wniosek o umorzenie kredytu może zostać pozytywnie rozpatrzony przez bank. Wszystko zależy od woli kredytodawcy i tego, jakie czynniki według niego kwalifikują daną osobę do umorzenia jego zobowiązania. 

W przypadku takiego wniosku całość będzie wyglądała bardzo podobnie do standardowego pisma z prośbą o umorzenie kredytu bankowego. Główną różnicą będzie uzasadnienie prośby. Wnioskodawca powinien wskazać, iż owe zobowiązanie jest wynikiem dziedziczenia spadku, a także podać powody, przez które spłata tej należności nie jest możliwa.

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego, a podatek

Czy od umorzenia kredytu płaci się podatek? Takowy podatek się płaci, z rzadkimi wyjątkami (np. frankowicze). Jeżeli bank pozytywnie rozpatrzy wysłany wniosek, a w efekcie umorzy kredyt lub jego część, to można mówić o dochodzie. Klient nie musi płacić reszty zobowiązania lub poszczególnych jego rat, mimo iż wcześniej uzyskał kwotę finansowania udzieloną w ramach danego produktu finansowego. Można więc uznać, że uzyskał on dodatkowe środki (dochód). 

Ze względu na wyżej opisany stan rzeczy, kwotę umorzenia trzeba wskazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Przekłada się to na zapłacenie odpowiedniego podatku. Dotyczy to kredytów gotówkowych, hipotecznych, a także wszelkich innych rodzajów należności, które zostały w ten sposób umorzone. Okazuje się, że wniosek o umorzenie kredytu bankowego niesie za sobą więcej konsekwencji, niż samo wyeliminowanie zobowiązania. 

Czy można umorzyć kredyt studencki?

Kredyty studenckie przyznawane są na preferencyjnych warunkach przez wybrane banki komercyjne. Spłata takiego kredytu następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów, co pozwala kredytobiorcom na rozpoczęcie pracy zarobkowej i uzyskanie środków niezbędnych do spłaty należności. Nie zawsze jednak jest to możliwe, i przewidziane są rozwiązania ułatwiające spłatę, takie jak odroczenie kredytu czy też zmniejszenie jego rat. 

Co, jeśli wyżej wspomniane metody ułatwienia spłaty nie przynoszą skutku? W pewnych okolicznościach przewidziane jest również umorzenie częściowe, a nawet całkowite. Wniosek o umorzenie kredytu kieruje się do innego podmiotu w zależności od obecnej sytuacji. 

Gdzie skierować wniosek o umorzenie kredytu studenckiego?

  • do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jeżeli przyczyną wniosku o umorzenie jest trudna sytuacja danej osoby, która uniemożliwia mu pozyskanie środków na spłatę. Może to być choroba, nieszczęśliwy wypadek skutkujący niepełnosprawnością lub inne nieprzewidziane zdarzenie. Wniosek musi zostać sporządzony zgodnie z wzorem dostępnym na rządowej witrynie internetowej.
  • do banku komercyjnego – wniosek o umorzenie kieruje się do banku udzielającego kredyt studencki, jeżeli przyczyną wysłania wniosku nie jest trudna sytuacja danej osoby. Takim powodem mogą być np. wybitne wyniki w nauce lub śmierć kredytobiorcy. Prośba o umorzenie kredytu studenckiego różni się od standardowego wniosku o umorzenie bankowego kredytu, dlatego też należy zaczerpnąć informacji bezpośrednio od samego kredytodawcy.

Wniosek o umorzenie kredytu – darmowy wzór

Tutaj możesz pobrać darmowy wzór wniosku o umorzenie kredytu:

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły