Gwarancja bankowa: czym jest i jak otrzymać gwarancję bankową?

gwarancja bankowa

Biorąc kredyt, zawsze istnieje pewne ryzyko. Co dzieje się w sytuacji, gdy po pewnym czasie od wzięcia pożyczki nie jesteś w stanie spłacić rat terminowo lub w ogóle tego zrobić? Na scenę wkracza wtedy gwarancja bankowa. Wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć, przeczytasz w poniższym artykule – zapraszam.

Czym jest gwarancja bankowa – definicja gwarancji bankowej

Gwarancja bankowa jest rodzajem pisemnej umowy z bankiem, która zobowiązuje bank do spłacenia za klienta pewnej sumy (takiej, na jaką podpiszą umowę – kwotę gwarancyjną), w razie, gdyby ten okazał się niewypłacalny. 

Za taką możliwość klient z kolei zobowiązany jest płacić bankowi odsetki od tej sumy.

Bankowy Fundusz gwarancyjny – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Co daje gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa daje należyte zabezpieczenie. Pozwala stronom umowy czuć się pewniej, gdyż wszystkie należności wypłacane będą w terminie. Banki oferują wiele różnych rodzajów gwarancji np. akcyzową, przetargową, loteryjną i inne.

Kto może skorzystać z gwarancji bankowej?

Mogą skorzystać z niej zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku bardzo zwiększa to wiarygodność w oczach kontrahenta. Gwarancja bankowa zapewnia mu bowiem dostarczenie środków, nawet gdyby osoba objęta tą gwarancją, nie była w stanie dopełnić warunków umowy.

Co zrobić, jeśli urząd skarbowy zajmie konto bankowe?

Gwarancja bankowa – co może zabezpieczać, co można nią objąć?

Jak już zostało wspomniane, gwarancje bankowe mogą obejmować różnego rodzaju przedmioty, zarówno mające znaczenie w przeszłości, jak i przyszłości. Objąć nią można przyszłe transakcje (często są wtedy dodatkowym argumentem do ich finalizacji), jak również wcześniej już zakupione towary lub usługi. Często obejmuje się nimi spłaty kredytu, czy rat leasingowych, zwroty zaliczki, rękojmie oraz zapłaty cła.

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe można podzielić ze względu na formalności niezbędne do spłacenia wierzyciela (czyli beneficjenta) klienta banku. Wyróżnia się tutaj gwarancję bankową warunkową i bezwarunkową.

Gwarancja bankowa warunkowa

Suma gwarancyjna podlega wypłacie wierzycielowi klienta objętego gwarancją tylko w sytuacji, gdy beneficjent dopełni warunków zapisanych w umowie. Po stronie beneficjenta leży odpowiedzialność, by dostarczył wszystkie dokumenty, które potwierdzą podstawę do wypłacenia roszczenia.

Cashback i moneyback – czym są, jak działają i jakie banki je oferują?

Gwarancja bankowa bezwarunkowa

Dla beneficjenta jest ona dużo prostsza i szybsza – nie wymaga bowiem od niego gromadzenia dokumentacji. Bank po otrzymaniu wniosku nie sprawdza jego zasadności, po prostu wypłaca całą kwotę w momencie jej zażądania. 

Bank odmawia wypłaty sumy gwarancyjnej – co wtedy?

Niestety w takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak wytoczyć postępowanie sądowe. 

Gwarancja bankowa – jak uzyskać?

Aby bank zgodził się na wsparcie Cię w trudnej sytuacji, sam musi się zabezpieczyć. Z tego względu wnioskując o gwarancję bankową, musisz udowodnić, że będziesz w stanie zapłacić mu prowizję od sumy gwarancyjnej. Z tego powodu bank może żądać od Ciebie objęcia Twojej nieruchomości hipoteką lub zdeponować jakąś sumę zaoszczędzoną na koncie. Dodatkową informacją dla banku jest także Twoja zdolność kredytowa, którą na pewno wnikliwie zweryfikuje. 

Co to jest kredy kupiecki i kto może go otrzymać?

Co zawiera umowa gwarancji bankowej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – sprawdzeniu zdolności kredytowej i okazaniu zabezpieczenia, bank sporządzi pisemną umowę gwarancji bankowej. Pamiętaj, ustne ustalenia nie mają tutaj wartości prawnej, dlatego ważne jest, by zwrócić uwagę, co znajduje się w umowie gwarancyjnej oraz by była jasna i klarowna.

Znajdziesz tam przede wszystkim jej rodzaj ze względu na formalności, wymienione na początku artykułu, a także przedmiot, który ma obejmować suma gwarancyjna. Wpisany do niej powinien być także czas trwania gwarancji, określona maksymalna suma gwarancyjna, a także termin i warunki jej wypłaty. 

Umowa gwarancyjna – kiedy wygasa?

Umowa gwarancyjna wygasa w terminie określonym w umowie. Istnieje także możliwość zakończenia jej przed czasem. W jakich okolicznościach jest to możliwe? Opcja ta pojawia się, gdy np. beneficjent zrezygnuje z przysługującego mu zabezpieczenia, a także wtedy, gdy klient nie będzie już jej potrzebował – w sytuacji, gdy sam spłaci wszelkie zobowiązania wobec beneficjenta. Oczywiście obydwa te przypadki muszą być poświadczone dokumentami. Dodatkowo w samej umowie mogą być zawarte szczególne przypadki, kiedy umowa ma zostać rozwiązana – często jest to po prostu wyczerpanie maksymalnej sumy gwarancyjnej.  

Podsumowanie

Gwarancja bankowa jest umową, którą może zawrzeć z bankiem każdy, który spełni określone warunki. Jest ona wygodnym zabezpieczeniem, które sprawia, że klient/przedsiębiorca staje się bardziej wiarygodny do współpracy. Zabezpiecza to także klienta przed negatywnymi skutkami niewywiązania się z umowy z kontrahentami. Oczywiście zobowiązany jest płacić bankowy pewne odsetki, jednak czy nie jest to cena, którą warto zapłacić za spokojny sen?

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach i kredytach z poniższych artykułów:

Kredyt refinansowy – czym jest i jak działa?

Czym jest scoring kredytowy i jak go sprawdzić?

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły