Czy można zakończyć umowę leasingu przed czasem?

zakończyć umowę leasingu

Leasing to popularne wśród przedsiębiorców rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie natychmiastowego dostępu do towarów, pojazdów i nieruchomości pod warunkiem spłacania rat. Dla wielu klientów firmowych taka opcja jest niezwykle korzystna, ale zdarzają się sytuacje, w których wcześniejsza rezygnacja z leasingu będzie lepszym wyjściem. Czy można zakończyć umowę leasingu przed czasem i jak to zrobić? Dowiecie się tego z dalszej części wpisu. 

Kiedy warto zakończyć umowę leasingu?

Leasing często stanowi zamiennik kredytu, pożyczki lub innej formy finansowania. Takie rozwiązanie jest szczególnie popularne w przypadku klientów firmowych, gdzie w leasing bierze się samochody, ciężkie sprzęty i elektronikę. Z czasem jednak może dojść do sytuacji, w której istniejące zobowiązanie będzie uciążliwe. 

Dobrym przykładem jest wymiana leasingowanego sprzętu na nowszy, co często ma miejsce przy sprzęcie komputerowym. Umowy leasingowe zawierane są na stosunkowo długi okres, który może wynosić nawet kilka lat – w świecie elektroniki jest to kawał czasu. Kiedy urządzenia i oprogramowanie znajdujące się w firmach przestają być wspierane przez producentów, ich wymiana staje się koniecznością. 

Inną problematyczną sytuacją są kłopoty finansowe, z jakimi boryka się dany klient. Mogą one utrudniać, a czasem wręcz uniemożliwiać terminowe opłacanie rat. Chcąc zmienić taki stan rzeczy, leasingobiorca z pewnością rozważy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu przed czasem. 

W osobnym wpisie dokładniej przyjrzeliśmy się kwestii problemów ze spłatą leasingu i tego, jak sobie z nimi radzić:

Problem ze spłatą leasingu – jak sobie radzić?

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu – czy to możliwe?

Sporadycznie spotykanym błędem jest tkwienie przy uciążliwym zobowiązaniu ze względu na brak wiedzy co do własnych praw. W większości przypadków można zakończyć umowę leasingu przed czasem, składając stosowne wypowiedzenie, jednak nie jest to regułą. Zdarza się, że treść umowy zawiera zapis, na mocy którego taka opcja będzie przysługiwać jedynie leasingodawcy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto sięgnąć po kopię umowy i dokładnie ją przeanalizować. 

Nawet jeśli okaże się, że faktycznie możliwe będzie wypowiedzenie umowy, to warto dokładnie się nad tym zastanowić. Przede wszystkim, jest to bardzo niekorzystne pod względem finansowym. Konieczna będzie spłata wszystkich pozostałych rat (wraz z dodatkowymi opłatami, tj. prowizją i częścią odsetkową) pomniejszonych o dyskonto. Sam przedmiot umowy również wraca do leasingodawcy. 

Czym jest dyskonto leasingu?

Wspomniane dyskonto w przypadku leasingu jest korzyścią, jaką osiąga leasingodawca w związku z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy. Wysokość dyskonta w dużej mierze zależy od stanu i wartości rynkowej obiektu stanowiącego przedmiot umowy. W większości przypadków sprzęt lub pojazd po długotrwałej eksploatacji nie pokryje kosztów spłaty pozostałych rat, co oznacza że klient będzie musiał liczyć się z koniecznością dopłaty. 

Mówiąc o dyskoncie leasingu należy wspomnieć o tym, że każda z firm inaczej ustala jego wysokość. Sposób obliczania dyskonta najczęściej przedstawiany jest w Ogólnych Warunkach Umowy, a także w tabeli opłat i prowizji na stronie internetowej leasingodawcy. Przed wypowiedzeniem umowy warto zapoznać się z tymi informacjami, aby później żadne koszty nie były dla nas zaskoczeniem. 

Cesja – sposób na to, by zakończyć umowę leasingu

Cesja leasingu to nic innego, jak zbycie istniejącej umowy, którą następnie przejmuje inny podmiot. Tym samym, nowy leasingodawca nabywa prawo do korzystania z danego przedmiotu bądź nieruchomości i to on spłaca raty leasingowe. Przejąć umowę może zarówno osoba prywatna, jak i firma, jednak to właśnie wśród klientów firmowych cesja jest częstszym zjawiskiem. 

Aby doszło do cesji leasingu, zgodę musi wyrazić każda ze stron: pierwotny leasingobiorca, nowy nabywca zobowiązania i firma leasingowa. Analizując sytuację finansową i zdolność kredytową nowego nabywcy zobowiązania, firma może nie wyrazić zgody bądź zaproponować inne warunki, dostosowane do możliwości cesjonariusza. 

Uwaga: Po dokonaniu cesji umowy leasingu, to cesjonariuszowi (nowemu nabywcy zobowiązania) przysługuje prawo do wykupu przedmiotu leasingu. 

Cesja czy podnajem przedmiotu?

Podnajem przedmiotu jest dość podobny do cesji: również wymaga zgody leasingodawcy, a przedmiot leasingu jest do dyspozycji innego podmiotu. Zasadnicza różnica polega na tym, że przejęciu nie podlega cała umowa, toteż spłata rat nadal zostaje obowiązkiem klienta. 

Klient może pobierać opłatę za wynajmowanie danego przedmiotu i w ten sposób uzyskać środki na uregulowanie należności. Co więcej, takie rozwiązanie nadal pozostawia klientowi możliwość wykupu przedmiotu leasingu na własność, aby go później używać, sprzedać lub czerpać dochód pasywny z podnajmu. 

Czy opłaca się wykupić przedmiot leasingu?

Przy wypowiedzeniu przedmiot wraca do leasingodawcy, który następnie go sprzedaje i ustala dyskonto. Takie rozwiązanie ma dwie znaczące wady: klient nie ma już dostępu do danego przedmiotu oraz nie ma wpływu na to, za jaką cenę zostanie on sprzedany przez firmę leasingową. 

Wykup przedmiotu leasingu zdaje się być lepszą alternatywą dla wypowiedzenia umowy z trzech powodów:

  • klient nie zostaje obciążony kosztami wyceny i sprzedaży,
  • przedmiot leasingu staje się własnością kupującego,
  • możliwa jest sprzedaż przedmiotu leasingu na korzystniejszych warunkach.

Jak wcześniej zakończyć umowę leasingu? Podsumowanie

Jak widać, nie trzeba czekać do końca umowy leasingu, aby nie mieć na głowie zobowiązania. Klienci mają wiele możliwości, takich jak wypowiedzenie umowy, cesja, czy też wykup. Ta pierwsza opcja wiąże się jednak z największymi kosztami i będzie najzwyczajniej w świecie nieopłacalna. O wiele rozsądniej będzie rozważyć inne sposoby i dobrać odpowiednie rozwiązanie. 

Należy również przemyśleć to, czy w każdym przypadku warto wcześniej zakończyć umowę leasingu. Jeżeli do końca zostało zaledwie kilkanaście rat, a nasza płynność finansowa nie jest zagrożona, to rozsądnie będzie rozważyć podnajem i pobierać za niego opłatę. Wówczas przedmiot leasingu w dużej mierze będzie zarabiał sam na siebie, a my będziemy mogli skupić się na innych aspektach działalności.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły