Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

zająć zasiłek pogrzebowy

W toku trwającego postępowania komornik stosuje różne sposoby na wyegzekwowanie od osoby zadłużonej roszczenia na rzecz wierzyciela. Najczęściej spotykaną metodą jest zajęcie przez komornika poszczególnych składników mienia. Mogą to być środki pieniężne z wynagrodzenia, poszczególne przedmioty, papiery wartościowe, nieruchomości, a także poszczególne świadczenia. W dalszej części wpisu omówimy to, czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy. 

Zasiłek pogrzebowy – czy komornik może go zająć?

Na samym początku warto postawić sprawę jasno, i odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Okazuje się że komornik w trakcie przeprowadzania egzekucji faktycznie może zająć zasiłek pogrzebowy, ale jedynie do określonej części. 

Jaką część zasiłku pogrzebowego może zająć komornik?

 • do 60% wysokości świadczenia – w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych
 • do 25% wysokości świadczenia – w przypadku pozostałych rodzajów zadłużenia

Na chwilę obecną kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 złotych. Oznacza to, że komornik może zająć 1000 złotych z takiego świadczenia, lub 2400 złotych, jeśli postępowanie prowadzone jest w sprawie długu alimentacyjnego. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o zasiłku pogrzebowym, to polecamy lekturę naszego osobnego wpisu na ten temat: Zasiłek pogrzebowy 2023 – ile wynosi i komu przysługuje?

Dlaczego komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

Komornik może zająć zasiłek pogrzebowy, ponieważ ten jest świadczeniem socjalnym. Zgodnie z treścią Kodeksu Postępowania Cywilnego, ten rodzaj świadczeń podlega zajęciu w wysokości 25% lub 60%, jeżeli przedmiotem postępowania jest dług alimentacyjny. Oznacza to, że w takiej samej wysokości mogą zostać zajęte m.in. świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki macierzyńskie i zasiłki chorobowe. 

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy w całości?

Komornik może zająć zasiłek pogrzebowy jedynie w określonej prawnie części. Jeżeli doszło do zajęcia większej kwoty zasiłku, to komornik przekroczył swoje uprawnienia. Jest to podstawą do złożenia skargi na czynności komornika. Takie zajęcie mogło być również wynikiem pomyłki, toteż warto uprzednio skontaktować się z kancelarią komorniczą, aby wyjaśnić całą sytuację. 

Kiedy dochodzi do zajęcia zasiłku pogrzebowego?

Zajęcie komornicze ma miejsce, gdy wobec danej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne. Komornik działa zgodnie z ustalonym tytułem wykonawczym, i ma za zadanie przeprowadzić egzekucję tak, aby zaspokoić potrzeby wierzycieli. 

W większości przypadków komornik zaczyna działania egzekucyjne od tych, które są najprostsze do wyegzekwowania. Będzie to przede wszystkim zajęcie wynagrodzenia za pracę. Jeżeli osiągane wynagrodzenie okazuje się niewystarczające, podejmowane są dalsze kroki. Komornik może zająć zasiłek pogrzebowy, poszczególne przedmioty znajdujące się w domu, papiery wartościowe, czy nawet nieruchomość. 

Kolejność zajęcia zależy nie tylko od skali zadłużenia, ale również sposobu działania danego komornika. Z tego powodu nawet w przypadku relatywnie niewielkich długów może dojść do zajęcia zasiłku pogrzebowego. 

Co zrobić, aby komornik nie zajął zasiłku pogrzebowego?

Komornik może zająć zasiłek pogrzebowy, co może okazać się wyjątkowo złą sytuacją dla wielu dłużników. W takim przypadku złożona skarga lub próba przechytrzenia komornika będzie bezskuteczna. Czy to oznacza, że osoba zadłużona w żaden sposób nie może zapobiec zajęciu zasiłku pogrzebowego? Niekoniecznie.

Rozsądnym wyjściem będzie kontakt z komornikiem i przekonanie go, że środki z zasiłku są niezbędne do organizacji pogrzebu. Warto przygotować wcześniej kosztorys, aby móc wskazać konkretne kwoty. Jeżeli natomiast komornik się na to nie zgodzi, to można także spróbować dogadać się z wierzycielem, Jako osoba, wobec której istnieje roszczenie, ma on możliwość wyrażenia zgody na zwolnienie danego składnika majątkowego spod egzekucji. 

Co, jeśli doszło do zajęcia zasiłku pogrzebowego?

Jeżeli działania, takie jak pisma do komornika i kontakt z wierzycielem, okazały się bezowocne, to zadłużony może mieć spory problem. Brak środków na wyprawienie pogrzebu i zaspokojenie własnych potrzeb nigdy nie jest czymś pozytywnym, toteż nie dziwią poszukiwania sposobów na dodatkowe środki. Okazuje się, że i w tej kwestii zadłużeni mogą liczyć na koło ratunkowe. 

Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z wsparcia finansowego. O ile instytucje bankowe mają spore wymagania co do zdolności kredytowej, tak inaczej jest w przypadku pozabankowych firm. W ofercie pożyczkodawców można spotkać rozwiązania takie jak chwilówki i pożyczki dla zadłużonych, dzięki którym nawet osoby z komornikiem mają szansę na dodatkowe środki. 

Przy korzystaniu z takiej formy finansowania zaleca się ostrożność, ponieważ brak terminowej spłaty zobowiązania może znacznie pogłębić problemy zadłużonego. W najgorszych przypadkach dłużnik może wpaść w tzw. spiralę zadłużenia. Odpowiedzialne korzystanie z pożyczki przynosi natomiast pozytywne skutki, i pozwala uporać się z nagłymi wydatkami. 

Skąd komornik wie o zasiłku pogrzebowym?

Zadłużeni mogą zastanawiać się, skąd komornik wie skorzystaniu z zasiłku pogrzebowego. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: komornicy mogą zaczerpnąć najważniejszych informacji bezpośrednio z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

ZUS jako organ gromadzi bardzo istotne informacje, dotyczące osiąganych przychodów, emerytury i renty, a także pobieranych zasiłków i świadczeń. Komornik zajmie zasiłek pogrzebowy, jeśli będzie to potrzebne do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Wszelkie próby przechytrzenia komornika i ukrycia swojego majątku będą więc bezowocne.

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

To, jakie elementy mienia są chronione przed zajęciem komorniczym, określa Dział V Kodeksu Postępowania Cywilnego. Znajdziemy w nim informacje dotyczące ochrony nie tylko fizycznych przedmiotów i wynagrodzenia, ale także środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń. 

Jakie świadczenia są całkowicie wyłączone spod zajęcia?

 • alimenty (oraz świadczenia pieniężne wypłacane gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna),
 • 500+ na dziecko,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • świadczenia wychowawcze i integracyjne,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • stypendia,
 • jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
 • świadczenia rodzinne.

Spod zajęcia wyłączone są również inne składniki majątku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to dodatkowe informacje znajdziecie w tym wpisie: Czego nie może zabrać komornik za długi? 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły