Zasiłek pogrzebowy 2024 – ile wynosi i komu przysługuje?

zasiłek pogrzebowy

Zasiek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zgonie danej osoby. Jest to przydatna forma wsparcia finansowego, która pomaga pokryć koszty pogrzebu. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się temu, kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy w 2024 roku. Jaka jest wysokość tego świadczenia? W naszym poradniku przyjrzymy się też wielu innym kwestiom, aby rozwiać wasze wątpliwości odnośnie zasiłku pogrzebowego.

Po czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy?

W tej części artykułu przyglądamy się temu, w związku czyją śmiercią przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2024 roku.

Zasiłki pogrzebowe wypłacane po śmierci:

 • osoby ubezpieczonej w ZUS
 • osoby, która pobierała emeryturę lub rentę
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej
 • osoby, która mimo iż w dniu śmierci miała przyznanej emerytury lub renty, to spełniała warunki do ich uzyskania

Kto otrzyma zasiłek pogrzebowy w 2024 roku?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie fizycznej lub podmiotowi, który pokrył koszty pogrzebu. Mogą to być między innymi:

 • członkowie rodziny
 • pracodawcy
 • gminy
 • powiaty
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego
 • osoby obce np. znajomi, sąsiedzi
 • domy pomocy społecznej

Którzy z członków rodziny mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł?

 • małżonkowie
 • rodzice, w tym również rodzice adopcyjni
 • dzieci – w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka a także te dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych bądź wychowywane przez zmarłą już osobę
 • macocha i ojczym
 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • wnuki
 • osoby, dla których zmarła osoba była opiekunem prawnym

Co się dzieje w sytuacji, w której koszty pogrzebu pokryło więcej niż jedna osoba?

W takich przypadkach najczęściej kwota zasiłku jest dzielona między osoby finansujące pogrzeb, uwzględniając wkład finansowy. Osoba, która pokryła tylko niewielką część kosztu pogrzebu, dostanie równie niewielki zasiłek. Poniesione koszty to jedyne kryterium, jakie ma znaczenie w kwestii dzielenia zasiłku pogrzebowego – stopień pokrewieństwa i inne czynniki nie są brane pod uwagę.

Co w sytuacji, gdy koszt pogrzebu jest niższy, niż 4000 zł?

Zasiłek pogrzebowy w 2024 roku wynosi maksymalnie 4000 złotych. W przypadku, gdy koszty pogrzebu były niższe, to ich suma określa wysokość zasiłku pogrzebowego. Tak jest jednak tylko w sytuacji, gdy organizacją pogrzebu zajmują się osoby obce dla zmarłego (np. zakład pogrzebowy).

W przypadku rodziny zmarłego przysługujący zasiłek pogrzebowy zawsze wynosi 4000 złotych.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2024 r.?

Warto pamiętać, iż kwota wypłacanego zasiłku różni się w zależności od tego, komu jest wypłacana. W przypadku rodziny wypłacany jest zasiłek w wysokości 4000 zł, niezależnie od poniesionych kosztów. Osoby spoza rodziny, takie jak pracodawca, gmina czy też dom pomocy społecznej uzyskają zasiłek do wysokości poniesionych kosztów (wyjątkiem jest sytuacja w której koszty przekraczają 4000 zł, wówczas zostanie wypłacona tylko taka suma).

Wypłacany zasiłek pogrzebowy zawsze ma taką samą wysokość. Niezależnie od wieku osoby zmarłej, kraju w UE w którym nastąpił zgon lub przyczyny śmierci, wypłacony jest zasiłek maksymalnie na 4000 zł.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć pewne dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą to:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • Akt zgonu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (w przypadku gdy o zaświadczenie stara się członek rodziny)
 • Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

W przypadku braku oryginalnych egzemplarzy rachunków będzie wymagane uzyskanie kopii, której zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona przez bank.

Ważnym jest, aby wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki wysłać w ciągu dwunastu miesięcy od śmierci danej osoby. W przeciwnym wypadku dojdzie do przedawnienia roszczeń, na skutek czego zasiłek nie zostanie wypłacony. 

Co jeśli nie wyślę dokumentów?

Dokumenty mogą nie zostać wysłane w terminie z przyczyn niezależnych od woli zasiłkobiorcy np. z powodu późniejszego odnalezienia zwłok bądź identyfikacji zmarłego. Jednak mimo tego nadal jest szansa na otrzymanie zasiłku. W takiej sytuacji należy w ciągu dwunastu miesięcy od dnia pogrzebu złożyć wyżej wspomniane dokumenty, oraz takie, które potwierdzą powód opóźnienia. Mogą to być:

 • zaświadczenie policji, prokuratury bądź uprawnionego organu
 • odpis zupełny aktu zgonu
 • inny dokument urzędowy

Gdzie złożyć niezbędne dokumenty i załączniki?

Wszystkie dokumenty należy złożyć albo w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę lub rentę zmarłemu, albo w jednostce ZUS zgodnej z miejscem zamieszkania wnioskującego o zasiłek. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, można w tym celu skorzystać z pomocy pełnomocnika.

W przypadku rolników zasiłek wypłaca KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) i to do jednostek tej instytucji należy kierować wówczas papiery. Organ, do którego policjanci powinni składać dokumenty to zakład emerytalno-rentowy MSWIA.

Formalności i potencjalne problemy

Aby uniknąć zbędnych problemów, warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności. Ich aktualną listę znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co w przypadku odmowy zasiłku?

Nie zawsze próba uzyskania zasiłku kończy się powodzeniem. W przypadku negatywnej decyzji ZUS-u, wnioskujący o zasiłek może odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne i przysługuje każdemu.

Czas oczekiwania na otrzymanie zasiłku

Na zasiłek czeka się maksymalnie trzydzieści dni od momentu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku przelewu zasiłek zostanie wysłany na konto bankowe. W przypadku tradycyjnej gotówki całość przyjdzie na adres podany przez wnioskującego.

Zasiłek także w przypadku śmierci za granicą?

W sytuacjach, gdzie dana osoba umiera za granicą Polski, prawo nadal stoi po stronie wnioskującego o zasiłek. Jeżeli zmarły w momencie śmierci przebywał na terenie Unii Europejskiej, to zachowujemy prawo do zasiłku pogrzebowego. Dzieje się tak, ponieważ należność wypłaca instytucja kraju ubezpieczenia danej osoby , niezależnie od tego w jakim kraju Unii Europejskiej przebywała osoba w trakcie śmierci. Zasiłek pogrzebowy można uzyskać tylko w jednym z krajów UE.  

Inne sposoby na pokrycie kosztów pogrzebu

Wnioskowanie o zasiłek pogrzebowy może sugerować, iż koszt pogrzebu był dużym obciążeniem finansowym dla wnioskującego. Dla osób w złej sytuacji, których np. nie stać na pochówek bliskiej zmarłej osoby, polecamy chwilówki online. Niewielkie kwoty, pożyczane na krótki okres czasu okażą się idealnym rozwiązaniem problemu, pokrycia kosztów pogrzebów. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli na uzyskanie środków i późniejszą spłatę na dogodnych warunkach. Uregulowanie pożyczki lub chwilówki ułatwią nam np. środki uzyskane z zasiłku.

W celu znalezienia korzystnej, a przy tym zaufanej usługi, polecamy nasz ranking pożyczek online. Zestawienie składa się z najlepszych firm udzielających pożyczek, którym zaufały już tysiące klientów. Dzięki temu z oferty będą zadowolone obie strony. Osoby w trudnej sytuacji nie są w stanie zapłacić wiele za usługę, dlatego z myślą o takich osobach polecamy także ranking darmowych pożyczek.

Czy w 2024 będzie wyższy zasiłek pogrzebowy?

Rządzący chcą podnieść wysokość zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 złotych. Aktualnie wciąż nie ma jednak jeszcze konkretnych przepisów w tej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Aktualnie wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 złotych.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje osobie lub osobom, które pokryły koszty pogrzebu.

Źródło:

 1. https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pogrzebowy/6342221,kto-moze-otrzymac-zasilek-pogrzebowy-z-zus.html
 2. https://rankomat.pl/zycie/zasilek-pogrzebowy
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Renata

Kwota wypłacana jest karygodnie niska. Kiedyś było 6 średnich.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły