Czy komornik może zająć ulgę na dzieci? 

zająć ulgę na dzieci

Egzekucja komornicza bywa wyjątkowo stresującą sytuacją, w szczególności gdy sam dłużnik nie wie, jakie konkretnie elementy majątku mogą zostać zajęte. Na poczet spłaty długów zajęte mogą zostać przedmioty, papiery wartościowe, określona część wynagrodzenia czy też nawet nieruchomości. Nie dziwi więc nasuwające się pytanie o to, czy komornik może zabrać ulgę na dzieci. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiliśmy się tej kwestii przyjrzeć i sprawdzić, czy może dojść do komorniczego zajęcia owej ulgi. 

Dlaczego mam do czynienia z komornikiem?

Egzekucja komornicza jest skutkiem tytułu wykonawczego, ustalonego w drodze procesu. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy wierzyciel nie może odzyskać swojej należności i kieruje sprawę do sądu. Oznacza to, że z komornikiem mamy do czynienia jedynie w sytuacji, w której istnieje niespłacony dług. 

Postępowanie egzekucyjne może być spowodowane długiem wynikającym z niespłaconej pożyczki, kredytu, czy też nawet zakupu ratalnego. Warto na samym początku dowiedzieć się, kto jest wierzycielem, i jakie zobowiązanie wobec niego istnieje. Taką informację można otrzymać od komornika, który wszczął postępowanie. W tym celu należy złożyć do niego stosowny wniosek. 

Chcesz napisać pismo do komornika, ale nie wiesz jak to zrobić? Najważniejsze informacje wraz z gotowym szablonem znajdziesz w naszym osobnym wpisie: Pismo do komornika. Jak napisać? Wzór do pobrania

Czy ulga na dzieci podlega zajęciu komorniczemu?

Ulga na dzieci nie jest chroniona przed zajęciem komorniczym. Takie środki nie są ani zarobkami zaliczającymi się jako kwota wolna, ani też świadczeniem. Oznacza to, że komornik może zająć ulgę na dzieci, zarówno w przypadku długów alimentacyjnych, jak i innych zobowiązań. Co więcej, w przeciwieństwie do świadczeń socjalnych, zajęciu podlegać może cała ulga.

Podstawą prawną komorniczego zajęcia ulgi na dzieci jest Kodeks Postępowania Cywilnego, a konkretniej paragraf § 1 art. 902. Jego treść brzmi następująco:

Art. 902.2 § 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Przepisu art. 896 § 2 nie stosuje się.

Kiedy komornik zajmie ulgę na dzieci?

Nie da się jednoznacznie określić, kiedy komornik zabierze pieniądze ze zwrotu ulgi na dziecko. Dlaczego? Jest tak, ponieważ wiele zależy od samej wierzytelności i majątku osoby zadłużonej. Jeżeli postępowanie toczy się w sprawie relatywnie niewielkiego długu, to może do takiego zajęcia nie dojść, a zamiast tego zostaną zajęte inne środki – pieniądze z wynagrodzenia lub ruchomości. 

Komornik może zająć ulgę na dzieci, ale nie oznacza to, że zawsze to zrobi. Każdy komornik dąży do tego, aby odzyskać należność w imieniu wierzyciela w jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że najpierw zostaną zajęte te składniki majątku, po które łatwiej komornikowi sięgnąć. Z racji tego że ulga na dziecko najczęściej trafia na to samo konto, na które trafia wynagrodzenie, istnieje spore ryzyko, że pieniądze prędzej czy później zostaną zajęte. 

Co zrobić, aby komornik nie zajął ulgi na dziecko?

Wszelkie próby ukrycia majątku i przechytrzenia komornika nie zapobiegną ewentualnemu zajęciu ulgi na dziecko. Czy to oznacza, że zadłużony nie może nic w tej sprawie zrobić? Niekoniecznie. 

Sam dłużnik może skontaktować się z komornikiem i wyjaśnić, dlaczego akurat te środki są mu niezbędne. Komornik decyduje o kolejności zajęcia, dlatego warto dążyć do wypracowania kompromisu, na skutek którego najpierw zostaną zajęte inne składniki majątku. Rozsądnie będzie przygotować odpowiednią argumentację i przeprowadzić rozmowę lub korespondencję bez negatywnych emocji. 

Kontakt z komornikiem nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek, dlatego alternatywną opcją jest przedstawienie całej sytuacji wierzycielowi. Jako podmiot, wobec którego istnieje roszczenie, wierzyciel może zadecydować o wyłączeniu poszczególnego składniku majątku spod zajęcia komorniczego. Co więcej, wierzyciel może również wstrzymać postępowanie egzekucyjne, a nawet je umorzyć. 

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci samotnej matce? 

Fakt bycia samotną matką lub samotnym ojcem nie ma wpływu na uprawnienia komornika. Niestety, cały zwrot ulgi może zostać zajęty nawet jeżeli rodzic wychowuje dziecko samotnie i ma przy tym problemy finansowe. Taki obrót spraw dla wielu osób jest sytuacją bez wyjścia, szczególnie w przypadku nagłych wydatków. Z tego powodu część takich rodziców sięga po pożyczki dla zadłużonych i inne formy wsparcia finansowego. 

Wspólne rozliczenie podatkowe, a zajęcie komornicze

Jak sytuacja wygląda w przypadku małżonków rozliczających się z podatku razem? Komornik może zająć ulgę na dzieci również w takiej sytuacji, nawet jeżeli tylko jeden małżonek ma długi. Pokrzywdzona strona może odwołać się w tej sprawie do sądu wyższej instancji, ale jest to rzadkością ze względu na koszty. Jeżeli natomiast małżonkowie rozliczają się osobno, to komornik zajmie jedynie ulgę na dzieci tego małżonka, który jest zadłużony. 

Jak sprawdzić, czy komornik zajął ulgę na dzieci?

Może zdarzyć się, że dłużnik będzie czekał na zwrot ulgi na dzieci, jednak taka nie trafi na jego konto. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko egzekucja komornicza. Brak zwrotu ulgi może być efektem niezapłaconych mandatów, zaległości podatkowych, czy też niepoprawnie wpisanego numeru konta bankowego w rozliczeniu podatkowym. 

Jak sprawdzić, czy komornik faktycznie dokonał zajęcia ulgi? Należy skorzystać z usługi e-Urząd Skarbowy. W ten sposób można dowiedzieć się o tym, kiedy dokonano zwrotu, i czy nie przekazano go innemu odbiorcy ze względu na istniejące wierzytelności. Można również sprawdzić, czy kwota zwrotu nie została wykorzystana do spłaty innych zaległości podatkowych. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

2 komentarze

Kora

I to jest Polska. Wychowuje dzieci i przez głupie przepisy nie dostanę zwrotu na dziecko. A koszty utrzymania coraz wyższe.

Odpowiedz
    Miłosz

    nie ma prawa zająć 🙂 pieniędzy z 500 plus ani z ppk ani diet na poczet kredytów..jeśli dobrze pamiętam jeśli o diety po nowelizacji ustawy może zająć w wysokości 50 procent. Ale banki to już zależy dietę mogą zajac..jeśli mają odrębne zapisy w umowie 🙂

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły