Samotna matka a komornik

samotna matka a komornik

Zajęcie komornicze zawsze jest przykrą sytuacją, zwłaszcza kiedy dotyka osób o bardzo skromnych dochodach. Nie zawsze problemy finansowe wynikają ze złej woli dłużników. Czasami w wyniku trudnej sytuacji życiowej niektóre osoby mają częściowe kłopoty w zachowaniu płynności. W jaki sposób zajęcie komornicze odbywa się w przypadku samotnej matki? Jakie ma prawa oraz w jaki sposób może rozwiązać swoją sytuację? Dzisiejszy temat naszego poradnika to: samotna matka a komornik. Zapraszamy do lektury.

Jaką kwotę może zająć komornik?

Niestety żaden przepis nie określa minimum kwoty na jedną osobę w rodzinie, której komornik nie może egzekwować. Tym samym zgodnie z przepisami prawa komornik, rozpoczynając egzekucję należności, niebędących alimentami, może zająć 50% wynagrodzenia osoby zadłużonej. Ustawa określa jedynie kwotę wolną od zajęcia. Aktualnie wynosi ona 1126 zł, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma tu znaczenia czy osoba objęta działaniem komornika samotnie wychowuje dziecko. 

Samotna matka a komornik – czy może zająć wynagrodzeniee?

W pracy komornika dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Jeżeli jesteś osobą samotnie wychowującą dzieci, możesz zgłosić się bezpośrednio do komornika prowadzącego twoją egzekucję. Należy mu wtedy przedstawić dokładnie swoją sytuację i zaproponować rozwiązanie, które w jakimś stopniu zaspokoiłoby roszczenie wierzyciela.

Niekiedy komornicy decydują się na odstąpienie od zajęcia wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli zadłużona osoba zobowiąże się przekazywać co miesiąc określoną kwotę. Można też zwrócić się z prośbą do wierzyciela, aby ten wyraził zgodę na zawarcie ugody. W zamian za zawieszenie lub też umorzenie postępowania egzekucyjnego deklaruje się regulowanie określonej kwoty na rzecz wierzyciela. W tym, jaki w przypadku kontaktu z komornikiem ugoda jest uzależniona od dobrej woli wierzyciela. Ugoda jest również korzystna finansowo. Komornik, prowadząc postępowanie, w pierwszej kolejności potrąca swoje koszty, które wynoszą 15% egzekwowanego świadczenia, a dopiero w drugiej kolejności zaspokaja roszczenia wierzyciela. Dokonując porozumienia bezpośrednio z wierzycielem pomijane są koszty pośrednie.

Trudna sytuacja finansowa a nienależnie pobrane świadczenia ZUS

Jeżeli w przypadku konkretnego rodzica samotnie wychowującego dzieci doszło do pobierania nienależnych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to należy zwrócić się do ZUS-u z wnioskiem o odstąpienie. Sytuacja nieścisłości w ZUS jest częstsza niż byśmy się spodziewali. Instytucja ta w szczególnych okolicznościach może podjąć decyzję o umorzeniu prowadzonego postępowania. Jeżeli jeszcze dodatkowo uargumentujemy to bardzo niskim dochodem, ZUS może zgodzić się na zawieszenie lub umorzenie regulowanie należności.

Samotna matka a komornik – jak wyjść z długów?

Jest wiele możliwości otrzymania wsparcia finansowego.  W przypadku gdy. jedno z dzieci jest niepełnosprawne, można wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. Wynosi on w tej chwili 153 zł. Pomimo że kwota nie wydaje się wysoka, każdy zastrzyk finansowy może być istotny. W sytuacji niepełnosprawności dziecka można dodatkowo starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. Z czym się to wiąże? W tym przypadku można otrzymać kwotę 60 zł na dziecko do lat pięciu lub 80 zł dla dzieci powyżej tego wieku. W przypadku dzieci szkolnych do zasiłku rodzinnego przysługuje również dodatek szkolny w wysokości 100 zł.

Jeżeli rodzic samodzielnie wychowuje dziecko i popada w kłopoty finansowe, warto wystąpić do sądu o alimenty. W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie partycypuje w żaden sposób w kosztach utrzymania dzieci, sąd może przyznać kwotę pozwalającą na wsparcie bieżącego życia rodziny. Jeżeli ojciec dziecka nie posiada żadnego dochodu, nie jest nigdzie zatrudniony, można zakładać, że egzekucja alimentacyjna będzie bezskuteczna. W takiej sytuacji można ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną a w konsekwencji wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego. Posiadając zasądzoną kwotę alimentów, można ubiegać się również o zasiłek rodzinny na dzieci. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 48 zł na jedno dziecko do 5 roku życia
  • 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia
  • 68 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia. 

Zasiłek okresowy a zajęcie komornicze

W sytuacji, jeżeli udałoby dojść się do porozumienia z wierzycielem lub komornikiem, odnośnie rozłożenia na raty powstałej należności i podpisania ugody, można zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o wsparcie. W ten sposób uzyskane środki pomogą na regulowanie należności oraz zapewnienie stabilnego bytu rodzinie. Kiedy można ubiegać się środki z pomocy społecznej? Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 351 zł na osobę.

Pomoc ta może być udzielona jako zasiłek okresowy i celowy na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych np. dofinansowanie związane z żywnością, opłatami czy ubraniami. Może się okazać, że konkretny przypadek samotnie wychowującego dziecko rodzica uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Warto podkreślić, że zasiłki rodzinne pielęgnacyjne oraz opieki społecznej nie podlegają egzekucji komorniczej. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na zapewnienie bytu rodzinie natomiast wszelkie zarobione pieniądze, będą mogły być przeznaczone na uregulowanie należności.

Podsumowanie – samotna matka a komornik

Samotna matka a komornik – to dość skomplikowane i trudne zagadnienie. Niestety, polskie przepisy nie przewidują specjalnego, ulgowego traktowania samotnych matek przez komorników. W trakcie postępowania egzekucyjnego zadaniem urzędnika państwowego, jakim jest komornik, jest jednak po prostu odzyskanie należności od dłużnika.

Nie może przy tym pozbawić dłużnika środków do życia. W trakcie rozmów między samotną matką a komornikiem warto dokładnie przedstawić sytuację finansową rodziny. Komornik bierze pod uwagę możliwości spłaty. Korzystając z naszego wzoru pisma ugody z komornikiem możesz poprosić o rozłożenie długu na raty. Prawdopodobnie po ustaleniu spłaty w możliwej do udźwignięcia wysokości, spłata długu okaże się nieco łatwiejsza.

O ile nie ma specjalnych przepisów regulujących zależność między samotną matką a komornikiem, osoba taka może liczyć na wiele form wsparcia. Ze strony państwa dostępne są liczne zasiłki i zapomogi. Warto postarać się o nie, aby zwiększyć możliwości finansowe rodziny. Być może pozwoli to uporać się ze spłatą długów.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły