Ile czeka się na zasiłki z MOPS? Zasiłek rodzinny 2024

MOPS

MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oferuje wiele rodzajów zasiłków. Grupą docelową tych świadczeń są osoby w ciężkiej sytuacji, które zazwyczaj nie są zdolne do samodzielnego uzyskania przyzwoitych pieniędzy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zasiłkowi rodzinnemu, czyli świadczeniu mającemu pomóc rodzinom, podobnie jak w przypadku świadczeń z programu 500+. Na warsztat weźmiemy także zasiłek stały, który jest najbardziej rozpowszechnioną formą otrzymywania świadczenia. Zobaczymy jaki jest czas oczekiwania na pieniądze z zasiłku, kto może je uzyskać i ile wynosi otrzymywana kwota. Jeżeli chcecie rozwiać swoje wątpliwości odnośnie świadczeń pieniężnych, to zapraszamy do lektury.

Zasiłek rodzinny – kto może go uzyskać?

Świadczenie pieniężne przyznawane jest w zależności od wieku dziecka. Może to być wiek do 18 lat, ale w przypadkach gdy dziecko kontynuuje naukę, może to być także 21 lat. Wyjątkiem od wyżej wymienionych reguł są dzieci z orzeczeniem o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności, na które można otrzymywać zasiłek rodzinny nawet do 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje nie tylko rodzicom dziecka, ponieważ mogą o niego wnioskować także opiekunowie prawni, niezależnie od pokrewieństwa. Opiekunowie dzieci adoptowanych a także dyrektorzy domów opieki społecznej mogą wnioskować o zasiłek rodzinny. Warto wiedzieć o tym, że zasiłek rodzinny jest wolny od podatku dochodowego, przez co uzyskane pieniądze mogą w całości zostać przeznaczone na pokrycie wydatków spowodowanych koniecznością utrzymania dziecka.

Od czego zależy kwota wypłacanego zasiłku?

Wiek pociechy nie jest jednak jedynym czynnikiem, od którego zależy wypłata zasiłku rodzinnego. Bardzo ważne jest także kryterium dochodowe, określające dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Jeżeli kwota ta przekracza 674 złote na jedną osobę (764 złote w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem) to wypłacany zasiłek będzie mniejszy. Przykładowo, jeżeli kryterium dochodowe zostało przekroczone o kwotę stu złotych, to właśnie o tyle zostanie zmniejszona wysokość wypłacanego zasiłku.

Zasiłek rodzinny nie musi być pobierany przez rodzica. Osoba pełnoletnia, ucząca się, która żyje w innym miejscu niż reszta rodziny, nadal ma prawo ubiegać się o zasiłek. W przypadku takich osób kryterium dochodowe to nadal 674 złote.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2024?

W 2024 roku zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 złotych – na dzieci do 5. roku życia
 • 124 złote – na dzieci między 5. a 18. rokiem życia.
 • 135 złotych – na dzieci między 18. a 24. rokiem życia

Przy czym kwoty te mogą zostać pomniejszone o nadwyżkę dochodu ustalonego przez kryterium dochodowe (jeżeli taka występuje). Wysokość zasiłku rodzinnego w 2024 roku nie uległą zmianie.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024

Dodatki do zasiłku dla wszystkich rodzin:

 • 1000 zł – jednorazowo za urodzenie dziecka
 • 400 zł – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • 193 zł – samotne wychowanie dziecka (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci);
 • 95 zł – za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • 100 zł – na dziecko za rozpoczęcie roku szkolnego

Dodatkowe zasiłki dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi:

 • 273 zł – samotne wychowanie niepełnosprawnego dziecka (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
 • 90 zł – za naukę i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia
 • 113 zł – miesięcznie za naukę dziecka w miejscowości poza miejscem zamieszkania lub 69 zł w związku z dojazdem dziecka do szkoły

Ile czeka się na zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na wniosek rodzica, który ubiega się o otrzymanie świadczenia. Po złożeniu niezbędnych dokumentów rodzic będzie otrzymywał pieniądze co miesiąc przez okres jednego roku kalendarzowego, jednak czas oczekiwania na pierwszą wypłatę świadczenia może wynosić nawet do trzech miesięcy. Dla przykładu, wniosek złożony w okresie od 1 września do 31 października oznacza, że zasiłek zostanie wypłacony do 31 grudnia 2024 r.

Jak wnioskować o zasiłek rodzinny?

O świadczenie można wnioskować zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Składanie wniosku online odbywa się poprzez portal Emp@tia. Osoby, które preferują tradycyjne metody mogą zanieść wniosek do urzędu odpowiedniego dla ich lokalizacji. W przypadku większych miast jest to np. urząd gminy lub miasta, a w przypadku mniejszych miejscowości może to być Ośrodek Pomocy Społecznej. Do wniosku załączone powinny być dokumenty takie jak skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie o dochodach.

W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • zaświadczenie o tym, że dziecko kontynuuje naukę, wystawiane przez szkołę lub szkołę wyższą. Tyczy się to dzieci powyżej 18. roku życia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • kopia karty pobytu, jeżeli wnioskujący jest cudzoziemcem na terenie Polski
 • kopia odpisu wyroku sądowego o rozwód lub separację, jeżeli wnioskujący samotnie wychowuje dziecko
 • kopia aktu zgonu rodziców, jeżeli rodzice osoby uczącej się nie żyją

Uwaga: Źle wypełniony wniosek może być podstawą do pisemnego wezwania do poprawienia wniosku bądź jego uzupełnienia. W celu poprawnego wypełnienia formularza warto skorzystać z gotowego, oficjalnego wzoru który znajduje się tutaj.

Zasiłek stały – czym jest?

Innym typem świadczenia, które wypłacane jest przez MOPS, jest zasiłek stały. Jego głównym celem jest finansowa pomoc dla wszystkich osób, które pozbawione są możliwości zarabiania na siebie. Taki stan może być spowodowany zarówno wiekiem, jak i stanem zdrowia osoby wnioskującej o zasiłek.

Wiek, który uznaje się za odpowiedni do zakwalifikowania go jako powód niezdolności do pracy, to zazwyczaj 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Z kolei stan zdrowia, który przekreśla szansę zasiłkobiorcy na zarobek to zazwyczaj niepełnosprawność nabyta lub wrodzona, bądź inna przypadłość wykluczająca z rynku pracy.

Ile wynosi zasiłek stały w 2024?

W przeciwieństwie do wielu różnych zasiłków, kwota zasiłku stałego nie jest odgórnie ustalona. Jest ona różnicą między kryterium dochodowym, a dochodem. W 2024 roku wysokość zasiłku stałego uległa waloryzacji. Maksymalna kwota to nie 719 złotych, jak dotychczas, a 1000 złotych. Maksymalna wysokość zasiłku stałego w 2024 roku wynosi więc 1000 złotych.

Jak obliczyć dochód osoby wnioskującej o zasiłek z MOPS?

Dochód osób, które ubiegają się o różnego rodzaju zasiłki nie jest ciężki do obliczenia. Warto zsumować sumę wszystkich przychodów, i odjąć od nich koszt ich uzyskania. Warto pamiętać, że dochodem nie są takie składniki majątku jak jednorazowe świadczenie socjalne czy też zasiłek celowy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzane podatki również są składnikami, które obniżają całkowity uzyskany dochód. Pełna lista składników, które nie stanowią dochodu, określona jest przez art. 8. ustawy o pomocy społecznej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że dochód osób prowadzących działalność rolniczą oblicza się nieco inaczej. Fizyczny wymiar gospodarstwa liczony w hektarach – to w tym przypadku wskaźnik potencjalnych dochodów. Szacuje się, że jeden hektar generuje ok. 308 złotych każdego miesiąca. Nie ma natomiast weryfikacji, jakie dochody naprawdę generuje hektar terenu. W związku z tym stan faktyczny może różnić się od szacowanej wartości. Może to działać zarówno na korzyść, jak i na stratę, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby.

Źródło:

 1. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/9360825,wyzszy-zasilek-od-1-stycznia-2024-r-sprawdz-czy-mozesz-ubiegac-sie-o.html
 2. https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Od-1-stycznia-2024-to-swiadczenie-wzrosnie-do-1000-zl-Wchodzi-wazna-podwyzka,253380,2.html
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Dorota

Od trzech miesięcy nie dostaję rodzinnego na dzieci jestem w trakcie rozwodu mieszkam sama z trójką dzieci MOPS w Szczecinku sugeruję się tym iż wedle prawa jestem mężatką i potrzebują męża (z którym już nie żyje od półtora roku) dochody. Decyzja jeszcze nie mam mają na to 3 miesiące. Nie wiem już co mam robić.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły