Wskaźnik ogólnego zadłużenia – co to jest?

wskaźnik ogólnego zadłużenia

Czy spotkałaś się kiedyś z pojęciem wskaźnika ogólnego zadłużenia? Jeżeli prowadzisz firmę, to warto się z nim zapoznać, ponieważ służy on jako podstawowe narzędzie analizy zobowiązań organizacji. Dzięki niemu istnieje możliwość sprawdzenia zadłużenia przedsiębiorstwa obecnie i przeanalizowania jakie potrzeby pojawią się w najbliższym czasie. Opierając się na wskaźniku, firma może rzetelnie ocenić swoją zdolność kredytową. Jeżeli planujesz zaciągnięcie kredytu lub dużą inwestycję warto wiedzieć, który z nich może być pomocny w trakcie prowadzenia przez siebie firmy. Przedstawiamy różne rodzaje wskaźników oraz sposób ich obliczania. W dzisiejszym tekście postaramy się opisać, co to jest wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Wskaźniki ogólnego zadłużenia a analiza finansowa przedsiębiorstwa

Dokonując analizy zadłużenia firmy możemy w skuteczny sposób ocenić stopień wykorzystania środków. Analiza pozwoli oszacować i sprawdzić, czy Twoja działalność biznesowa jest w stanie wykorzystać możliwości pożyczkowe oraz poradzić sobie z ewentualnym kolejnym zobowiązaniem. Podstawą analiz jest wyliczeniem wskaźników zadłużenia. Najważniejszym spośród nich jest wskaźnik zadłużenia ogólnego. To on powie nam najwięcej o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i możliwościach kredytowych.

Nie tylko osoby prywatne  mogą wyliczyć i zwiększyć swoją zdolność kredytową. Taką możliwość mają też firmy. Wtedy jednak do wyliczenia zdolności trzeba przyjąć nieco inne kryteria.

Co to jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Pod pojęciem wskaźnik ogólnego zadłużenia kryje się metoda zestawiania zobowiązań firmowych z jej majątkiem, czyli aktywów. Uzyskujemy wic wtedy wgląd w to, jaki jest stopień środków pożyczonych oraz czy generowane przychody są w stanie te zobowiązania pokryć.

Dzięki tej analizie otrzymujemy najbardziej ogólny obraz struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Możemy zorientować się, w jaki sposób firma wykorzystuje swoje możliwości i czy robi to właściwie. Jeżeli w wyniku analizy otrzymamy wysoką wartość ogólnego zadłużenia będzie oznaczało to, że firma w tej chwili ma problemy z obsługą swoich zobowiązań finansowych. Wartość, która jest przyjmowana jako ryzyko wysokie to od 0,67 w górę. Im wskaźnik będzie wyższy, z biegiem czasu. tym pogarszać będzie się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Jeżeli wskaźnik będzie malał, to będzie wskazywać na zysk i wzrost niezależności oraz dużej swobody finansowej przez firmę.

W jaki sposób obliczyć ogólne zadłużenie firmy?

Jeżeli chcemy przystąpić do obliczania ogólnego zadłużenia wystarczy, że przeliczymy sumę zobowiązań przedsiębiorstwa przez wszystkie zasoby finansowe firmy. Po stronie zobowiązań musimy uwzględnić koszty obsługi wszystkich pożyczek dla firm i kredytów gotówkowych, których firma jeszcze nie spłaciła. Do zasobów finansowych natomiast zaliczamy aktywa, czyli obecnie kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe uzyskane w przeszłości.

Co to jest wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Jako definicję wskaźnika zadłużenia długoterminowego uznaje się analizę pozwalającą na określenie, jaka część kapitału własnego firmy równoważy jej zobowiązania. W tym przypadku konieczna jest uwzględnienie tylko zadłużenia długoterminowego, a więc takiego którego zobowiązanie trwa dłużej niż 12 miesięcy. Niekiedy wskaźnik ten jest nazywany również parametrem długu lub ryzyka. Gdy jego wartości znajdują się poniżej 1 możemy wywnioskować, że firma posiada więcej kapitału własnego niż zadłużeń długoterminowych. Gdy wartość przekroczy 1, mówimy o bardzo dużym zadłużeniu.

Długoterminowe zadłużenie najczęściej nie stanowi zagrożenia dla przedsiębiorstwa i jego wysoka wartość nie rzutuje na Sytuację finansową. Jeżeli jednak wysoki próg utrzymuje się przez wiele miesięcy, firma musi uważać na możliwość utraty płynności finansowej.

W jaki sposób obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Aby dokonać analizy i obliczeń wystarczy podzielić zobowiązania długoterminowe przez kapitał własny. Do zobowiązań zaliczamy wszystkie kredyty i pożyczki, które okres spłaty mają wyznaczony na 12 miesięcy i więcej. Po stronie kapitału uwzględniamy wartość aktywów firmy.

Co to jest wskaźnik zadłużenia własnego?

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozwala poznać relacje kapitałów obcych oraz kapitałów własnych przedsiębiorstwa i na tej podstawie określić udział w jego finansowaniu. W przypadku małych przedsiębiorstw z typowym wynikiem jest wartość około 3,0. Duże i średnie przedsiębiorstwa, gdzie czynników jest zdecydowanie więcej, które nie są zadłużone w znacznym stopniu, wskaźnik będzie oscylował wokół wartości 1,0.

Uzyskane obliczenia należy obserwować na osi czasu. Istotne są wszystkie tendencje wzrostowe. Jeżeli wartość regularnie narasta, może oznaczać to, że wzrasta również zadłużenie i ryzyko zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Idealną sytuacją jest, gdy zadłużenie kapitału własnego będzie maleć po każdym epizodzie wzrostowym.

Jak obliczyć zadłużenie kapitału własnego?

Aby wyliczyć zadłużenie kapitału własnego, należy podzielić łącznie zobowiązania firmy przez całość kapitału własnego. Obliczenia prowadzi się dla jednego lub czterech ostatnich okresów.

W jaki sposób wskaźniki zadłużenia wpływają na zdolność kredytową firmy?

Analiza wskaźników zadłużenia a w szczególności kapitału ogólnego, pozwala na zobrazowanie, w jakiej kondycji finansowej znajduje się firma oraz jakie ewentualne zobowiązania kredytowe jest w stanie i jeszcze podjąć. Banki często korzystają ze statystyk podczas oceny ryzyka kredytowego w przypadku przedsiębiorstw. Jeżeli wskaźniki będą miały tendencję wzrostową, wartość zobowiązań w firmie będzie wysoka, to może ona spotkać się z trudnościami pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania. Istotne jest, aby podczas analizy brać pod uwagę czynniki typowe dla danego sektora bądź rodzaju przedsiębiorstwa.

Z innym poziomem ryzyka będzie mierzyć się branża gastronomiczna a zupełnie innym firma IT. Jeżeli samodzielnie dokonujemy obliczeń, warto je skonsultować ze specjalistami i oszacować powstałe wartości na tle naszej branży. Jeśli nadal mamy wątpliwości co do uzyskanych wyników, dobrze jest przeprowadzić dogłębną analizę z udziałem ekspertów finansowych. Spojrzenie na wyniki przez profesjonalistów pozwoli uzyskać lepszą perspektywę i szerszy zakres informacji.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – podsumowanie

Podsumowując, wskaźnik ogólnego zadłużenia pomaga w ocenie aktualnej sytuacji finansowej firmy. Dzięki niemu możemy też poznać zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Obliczenie opisywanego dziś wskaźnika jest proste. W tym celu trzeba jednak posiadać dostęp do danych finansowych firmy. Prowadząc firmę (lub np. zajmując się jej księgowością), warto co pewien czas wykonać taką analizę.

Jeśli zadłużenie firmy rośnie, warto w porę zareagować. Przykładem takiego działania może być kredyt konsolidacyjny dla firm. Zamieniamy kilka zobowiązań w jedno – większe. Często pozwala to obniżyć sumę miesięcznych rat do spłaty. Czasem pomaga kredyt firmowy ze spłatą rozciągniętą na długi czas.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły