Pismo do komornika o stan zadłużenia – jak złożyć wniosek? Wzór

pismo do komornika o stan zadłużenia

Dłużnicy, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, mogą zastanawiać się, jaką część należności muszą jeszcze spłacić. Brak informacji na temat bieżącego stanu zobowiązań może prowadzić do stresu i obaw o to, że komornik dokona zajęcia na wielu składnikach majątku. Można jednak skierować pismo do komornika o stan zadłużenia, co pozwoli uzyskać niezbędne odpowiedzi. Jak przygotować taki dokument i dlaczego warto to zrobić? W dalszej części wpisu poznacie odpowiedzi na te, a także inne pytania. 

Kto może złożyć wniosek o udzielenie informacji o zadłużeniu?

Pismo do komornika w sprawie udzielenia informacji o stanie zadłużenia może wnieść zarówno sam zadłużony, jak i wierzyciel. Co więcej, prawo takie przysługuje zawsze podczas postępowania egzekucyjnego, niezależnie od stanu zadłużenia pozostałego do spłaty.  Komornik ma obowiązek udzielić niezbędnych informacji, a kwestię tą reguluje Kodeks postępowania cywilnego. 

Co więcej, samo złożenie takiego wniosku jest całkowicie wolne od dodatkowych opłat. Musi być ono skierowane do tego komornika, który prowadzi dane postępowanie egzekucyjne. Może jednak okazać się, że wierzyciel nie wie, jaki dokładnie komornik egzekwuje dług w danym postępowaniu. Co zrobić w takiej sytuacji? Okazuje się, że wówczas wierzyciel może złożyć pismo do komornika odpowiedniego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zadłużonej. 

Jak wysłać pismo do komornika o stan zadłużenia?

Zamierzasz skontaktować się z komornikiem, aby uzyskać informacje o zadłużeniu? Musisz wiedzieć, że wysyłany wniosek musi przybrać formę pisemną, w fizycznej postaci. Pismo należy skierować do komornika drogą pocztową lub dostarczyć osobiście. Bezowocne okażą się prośby kierowane na numer telefonu komornika, jego skrzynkę pocztową, czy też pisma dostarczane za pośrednictwem kogoś innego. 

Skierowanie pisma do komornika pozwoli uzyskać nie tylko informacji o samym stanie zadłużenia, ale również o sposobie przeprowadzania czynności komorniczych. W ten sposób strona wysyłająca wniosek może dowiedzieć się o wysokości roszczeń, czy też metodach prowadzenia egzekucji. Ponadto, w treści odpowiedzi mogą znajdować się również informacje o zobowiązaniach wobec innych wierzycieli i koszty, jakie do danej chwili wygenerowały działania komornika. 

Co musi zawierać pismo do komornika o stan zadłużenia?

Pismo do komornika musi zostać poprawnie sporządzone, aby funkcjonariusz publiczny mógł na nie odpowiedzieć i udzielić niezbędnych informacji. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał odpowiednich danych lub nie będą one zgodne ze stanem faktycznym, to jego nadawca nie uzyska odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Sprawdźmy, co musi znaleźć się w treści dokumentu. 

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

 • dane komornika, do którego wysłane będzie pismo
 • dane dłużnika lub wierzyciela, który nadaje pismo
 • sygnatura akt sprawy egzekucyjnej
 • kserokopia tytułu wykonawczego lub egzekucyjnego
 • prośba o udzielenie informacji dotyczących postępowania
 • podstawa prawna uzasadniająca prośbę (art. 763 i art. 760 Kodeksu postępowania cywilnego)
 • czytelny podpis nadawcy wraz z datą i miejscem sporządzenia wniosku

Jeżeli chcesz ułatwić sobie sporządzanie dokumentu, możesz również skorzystać z naszego gotowego, darmowego wzoru: [wzór]

Komornik ma obowiązek udzielić wszelkich niezbędnych szczegółów, toteż w przypadku otrzymania tak sporządzonego pisma, nie może on odmówić lub ukryć istotnych informacji. Jeżeli mimo tego dłużnik lub wierzyciel nie mogą otrzymać wiadomości zwrotnej w tej sprawie, to odpowiednim rozwiązaniem może być skarga na czynności komornika

Kiedy otrzymam odpowiedź na pismo do komornika?

Nie ma jednego, odgórnie ustalonego terminu po którym do wierzyciela lub dłużnika przyjdzie odpowiedź na wysłane pismo. Zakłada się, że komornik powinien odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że na wiadomość zwrotną trzeba będzie czekać kilka dni, tydzień, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Taka sytuacja może być problematyczna dla tych, którym zależy na jak najszybszym otrzymaniu odpowiedzi.

Warto mieć na uwadze fakt, iż komornik prowadzący dane postępowanie egzekucyjne nie będzie jedynym źródłem informacji. Zainteresowani mogą dowiedzieć się o swoich zobowiązaniach również za pomocą rejestrów dłużników, takich jak bazy BIK i KRD. Pisma nadawane przez komornika również powinny zawierać informacje o bieżącym stanie zadłużenia. 

Jakich informacji może udzielić komornik?

Składając pismo do komornika o stan zadłużenia, można również zapytać o inne kwestie lub poprosić o dokonanie innych czynności. Należy przy tym brać pod uwagę to, że komornik nie przystanie na prośby, które przekraczają jego uprawnienia lub kompetencje. 

Jakie informacje można uzyskać, składając wniosek?

 • aktualny stan zadłużenia danej osoby
 • metody przeprowadzanego postępowania
 • informacje na temat innych zobowiązań dłużnika
 • koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego

Można również złożyć wniosek do komornika w innej sprawie, niezwiązanej z informacją na temat obecnego stanu zadłużenia. W ten sposób można złożyć prośbę o umorzenie lub wstrzymanie postępowania egzekucyjnego i wyłączenie poszczególnych elementów majątku spod zajęcia. Najważniejsze będzie uzasadnienie danej prośby wraz z podstawą prawną, w przeciwnym wypadku próby wpłynięcia na przeprowadzane postępowanie egzekucyjne będą nieskuteczne. 

Większe możliwości mają natomiast wierzyciele, ponieważ to wobec nich istnieją roszczenia. Wówczas niepotrzebna będzie nawet podstawa prawna do umorzenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik zawrze ugodę z wierzycielem, to ten może w jego imieniu poprosić o zaprzestanie poszczególnych czynności komorniczych. Działa to również w drugą stronę – wierzyciel może poprosić komornika o ponowne wszczęcie postępowania wobec danej osoby i przeprowadzanie terenowych działań.

Wzór wniosku pisma do komornika o stan zadłużenia

Poniżej możesz pobrać darmowy wzór wniosku o udzielenie informacji od komornika o stanie Twojego zadłużenia.

Czy warto wysłać pismo do komornika o stan zadłużenia?

Wysłanie wniosku do komornika o udzielenie informacji w sprawie zadłużenia z pewnością nie zaszkodzi ani wierzycielowi, ani dłużnikowi. Wręcz przeciwnie, bowiem kontrolowanie spłaty zobowiązania pomoże zapobiec ewentualnym pomyłkom lub niedogodnościom. Dzięki temu zadłużony może w porę zareagować, jeżeli komornik przekroczy swoje uprawnienia, np. przez zajęcie zbyt wysokiej kwoty lub prowadzenie egzekucji mimo spłaty zobowiązania. 

Jeżeli zamierzasz poprosić komornika o umorzenie lub wstrzymanie egzekucji, to musisz wiedzieć, że takie działanie będzie bezcelowe. Dopiero na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne może ulec zawieszeniu, częściowemu umorzeniu lub nawet całkowitemu umorzeniu. Z tego powodu o wiele rozsądniejszą opcją będzie kontakt z wierzycielem i próba wypracowania kompromisu, który będzie zadowalający dla obu stron.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły