Gdzie zwrócić znaleziony portfel?

Gdzie zwrócić znaleziony portfel?

Wśród licznych rzeczy, które nosimy na co dzień przy sobie, to właśnie utrata portfela jest wyjątkowo odczuwalna. To w nim znajduje się zazwyczaj dowód tożsamości, karta płatnicza, a także gotówka i istotne dokumenty. Możemy jednak znaleźć się w sytuacji, w której to my znaleźliśmy czyjś portfel. Czy należy wówczas zaglądać do środka? Czy można taki portfel zatrzymać? W dalszej części tekstu opiszemy, jak postępować i gdzie zwrócić znaleziony portfel.

Czy można zatrzymać znaleziony portfel?

Zatrzymanie znalezionego portfela dla wielu wydaje się kuszącą opcją, ponieważ w teorii nie doszło do bezpośredniej kradzieży. Co więcej, zwrócenie zguby jej pierwotnemu właścicielowi nie zawsze będzie proste, ponieważ dokumenty w portfelu nie zawsze poinformują o miejscu zamieszkania. Czy znaleziony portfel można więc zatrzymać? Absolutnie nie. 

Po znalezieniu portfela, należy w ciągu dwóch tygodni go zwrócić. W przeciwnym wypadku może dojść do nałożenia kary, zależnej od wartości portfela i jego zawartości. Jeśli wartość przekracza 800 złotych to mówimy tutaj o przestępstwie przywłaszczenia, które karane jest grzywną, ograniczeniem wolności, a w niektórych przypadkach nawet pozbawieniem wolności do 3 lat. W przypadku znalezisk o mniejszej wartości nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz wykroczeniem. 

Gdzie oddać znaleziony portfel? 

Zdarzają się sytuacje, w których znaleziony portfel zawiera jedynie gotówkę lub drobne przedmioty. Żadnych dokumentów, dowodu osobistego ani nawet karty płatniczej. Jak postępować w takiej sytuacji, skoro własnoręczne znalezienie faktycznego właściciela jest niemalże niemożliwe? W takiej sytuacji powinniśmy zanieść portfel do biura rzeczy znalezionych, najbliższego komisariatu policji lub przekazać właściwemu staroście w ciągu 14 dni od jego znalezienia. 

Znaczenie ma również to, gdzie znaleźliśmy portfel. Jeżeli był to obiekt publiczny, taki jak szpital lub urząd, to możemy udać się ze znalezionym portfelem do zarządcy obiektu i przekazać mu zgubę. Sprawa wygląda podobnie, jeśli portfel znaleźliśmy w pojeździe komunikacji miejskiej. Warto na wszelki wypadek poprosić o pisemne pokwitowanie przekazania znalezionego portfela. 

Znaleziony portfel – czy można do niego zajrzeć?

Sytuacje ze znalezionym portfelem wyglądają różnie, toteż zaglądanie do niego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie mamy pewności, co nosił w portfelu jego posiadacz – mogą to być również zakazane substancje, sfałszowane banknoty lub inne obiekty, którymi obrót nie jest legalny. Zostawiając odciski palców wewnątrz takiego portfela narażamy się na ewentualne przesłuchania ze strony służb. 

Nie należy również w żaden sposób zarządzać rzeczami znajdującymi się w portfelu. Nie powinniśmy wydawać znajdującej się w środku gotówki, spróbować zastrzec karty (nawet jeśli mamy dobre intencje), czy też niszczyć dowodu osobistego aby nie dostał się w niepowołane ręce. Tylko właściciel przedmiotu lub uprawnione organy mają prawo zdecydować, co stanie się z tymi rzeczami. 

Czy można szukać właściciela portfela na własną rękę?

Jeżeli znaleźliśmy portfel na klatce schodowej, przed blokiem lub na osiedlu, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby spytać ludzi mieszkających w pobliżu o to, czy to nie ich własność. Nie mamy jednak wówczas gwarancji, że faktycznie rozmawiamy z właścicielem portfela, a nie z osobą, która planuje sobie przywłaszczyć zgubę. O wiele rozsądniej jest udać się ze znalezionym portfelem do najbliższego komisariatu policji. 

Znaleźne – nagroda za zwrot zgubionego portfela 

Jako znaleźne określa się wynagrodzenie przyznawane uczciwemu znalazcy, który postanowił oddać zgubę właścicielowi. Wysokość znaleźnego wynosi 1/10 wartości znalezionej rzeczy, więc zazwyczaj są to stosunkowo niewielkie sumy. Kwestię znaleźnego reguluje Ustawa o Rzeczach Znalezionych z dnia 20 lutego 2015 roku. Żądanie znaleźnego można zgłosić najpóźniej do chwili przekazania portfela jego właścicielowi. 

Jeżeli znalazca portfela go nie przechowuje, bo np. przekazał go staroście, to nadal przysługuje mu znaleźne. W takiej sytuacji należy przy przekazywaniu przedmiotu na przechowanie powiadomić o planach żądania znaleźnego. Strona przechowująca ma obowiązek powiadomić znalazcę o wydaniu rzeczy jej właścicielowi oraz wskazać jej adres zamieszkania lub siedziby. Czas na żądanie znaleźnego wynosi wówczas miesiąc od dnia zawiadomienia o wydaniu znalezionej rzeczy. 

Co, jeśli nie można znaleźć właściciela?

Ustaliliśmy już, że nie można od tak zatrzymać sobie znalezionego portfela. Przewidywane są jednak wyjątki, kiedy portfel staje się własnością znalazcy. Dzieje się tak, gdy minęło 12 miesięcy od wezwania do odbioru danej rzeczy, jednak nikt się po nią nie zjawił. Jeżeli samo wezwanie do odbioru nie było możliwe, to portfel staje się własnością znalazcy po upływie 12 miesięcy. 

Dlaczego zgubienie portfela to taki problem?

Znaleziony portfel nie jest zbyt dużym problemem dla znalazcy – jedyne co go czeka, to konieczność dopełnienia formalności dotyczących przekazania przedmiotu. Całość wygląda znacznie gorzej dla strony, która zgubiła swoją rzecz. Konsekwencje utraty portfela mogą być wyjątkowo odczuwalne i nie ograniczają się do utraty gotówki

Zgubiony portfel – jakie mogą być skutki?

  • kradzież tożsamości – osoba, która zyskała dostęp do znalezionego dokumentu tożsamości, może np. wziąć pożyczkę na dowód osobisty lub dokonać innego wyłudzenia. 
  • utrata przedmiotów – poza rzeczami codziennego użytku, wiele osób nosi w portfelach przedmioty o wartości sentymentalnej. Te często są “bezcenne” – nie da się ich zastąpić w żaden inny sposób, więc ich utrata jest wyjątkowo bolesna. 
  • wyczyszczenie karty – gdy zgubimy portfel z kartą płatniczą, powinniśmy ją jak najszybciej zastrzec. W przeciwnym wypadku nasze konto bankowe może zostać wyczyszczone z jakichkolwiek środków. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000397/U/D20150397Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły