Limit płatności gotówką w 2024 roku

limit płatności gotówką

Co to jest limit płatności gotówką? Kogo obowiązuje i jaka jest jego wysokość w 2024 roku? Z jakimi zmianami musimy się liczyć od 1 stycznia tego roku i czy ma to związek z kosztami podatkowymi? Zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym artykułem, w którym znajdziesz aktualny limit płatności gotówką. Ostatnie zmiany pojawiły się w ramach przepisów związanych z Polskim Ładem.

Limit płatności gotówką

Co oznacza limit płatności gotówką? W świetle obowiązujących w Polsce przepisów jest to maksymalna suma pieniędzy, którą możemy zapłacić używając gotówki. Powyżej kwoty limitu należy wybrać inną metodę opłacenia transakcji – na przykład przelew bankowy.

Na szczęście ,limit płatności gotówką nie obowiązuje wszystkich transakcji. Odpowiedni przepis obejmuje tylko niektóre osoby będące stronami transakcji.

Kogo obowiązuje limit płatności gotówką?

Przepisy regulujące wysokość limitu płatności gotówką znajdziemy w ustawie Prawo przedsiębiorców, która została zmieniona w końcu 2021 roku. Już z samej nazwy przepisów możemy łatwo wywnioskować, że limit płatności gotówkowych dotyczy przedsiębiorców. Już od początku 2024 roku nastąpi tu spora zmiana- maksymalny próg dla płatności gotówką pojawi się także dla konsumentów – osób fizycznych płacących przedsiębiorcy.

W przeszłości limit płatności banknotami obowiązywał transakcje, w których obiema stronami byli przedsiębiorcy. W myśl nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku,  (Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców) należy użyć płatności poprzez rachunek bankowy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje transakcję na kwotę przekraczającą limit płatności gotówką. Drugą stroną może być więc “zwykły” konsument. Limit ma wtedy wynosić 20.000 złotych.

Po co jest limit płatności gotówkowych?

Takie rozwiązanie jest sposobem na większą i łatwiejszą kontrolę Urzędów Skarbowych nad przepływami finansowymi. Gdy transakcje na większe kwoty są wykonywane w sposób bezgotówkowy, zwykle z udziałem jakiegoś banku, pozostaje po nich trwały ślad. Jest to więc sposób na zmniejszenie tzw. “szarej strefy” i opodatkowanie większej liczby transakcji.

Limit płatności gotówką w 2024 roku

Do 2017 roku limit płatności gotówką wynosi 15.000 euro. To bardzo wysoka kwota, choć transakcje na taką sumę nie są niczym nadzwyczajnym wśród przedsiębiorców i firm. Od 2017 roku limit obniżono kilkukrotnie i od tego czasu wynosi 15 .000 złotych. Do końca 2023 roku dotyczył jednak transakcji, w których obiema stronami byli przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2024 roku limit został obniżony i wynosił będzie 8.000 zł. Wtedy też pojawi się dodatkowy limit dla transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem – osobą fizyczna.

Limit płatności gotówką w 2024 roku wynosi 8 tysięcy złotych. Mowa o jednorazowej wartości usługi lub sprzedawanego/kupowanego produktu. Nie ma to znaczenia liczba płatności, a wartość transakcji.

Jeśli natomiast obie strony transakcji to przedsiębiorcy, limit dla używania gotówki do płatności wynosi 0 zł. Wszystkie transakcje muszą odbywać się wtedy z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorców.

W przypadku regulowania zobowiązań poprzez wymianę barterową lub kompensatę, limit płatności w gotówce nie obowiązuje.

Jaki jest limit płatności w obcych walutach?

Limit dla płatności gotówkowych wynosi 8.000 złotych lub odpowiednią równowartość w obcej walucie. Jeśli w związku z transakcją dochodzi do płatności w walucie innej, niż polski złoty, należy po prostu przeliczyć wartość transakcji i sprawdzić, czy limit ośmiu tysięcy PLN nie został osiągnięty.

Przeliczenie należy wykonać po średnim kursie NBP dla danego dnia.

Jak należy uregulować płatność za transakcję B2B ponad 8.000 złotych?

W przypadku transakcji, których wartość (niezależnie od liczby płatności) przekracza 15.000 złotych, należy uregulować ją w następujący sposób:

  • przelewem bankowym
  • przelewem na rachunek SKOK
  • płatność kartą
  • płatności BLIK
  • płatność przez jedną z platform internetowych

Od 1 stycznia 2024 roku te same metody będą obowiązkowe także dla osób fizycznych podczas transakcji z przedsiębiorcami na kwotę ponad 20.000 złotych. Wtedy też limit dla transakcji B2B zostanie obniżony do 8.000 zł.

Kogo dotyczy ograniczenie wysokości płatności gotówką w 2024 roku?

Prawo przedsiębiorców wprowadza limit płatności gotówkowych dla takich podmiotów, jak:

  • jednoosobowe działalności gospodarcze wpisane do CEIDG
  • spółki handlowe wpisane do rejestru KRS (w tym także fundacje, izby gospodarcze
  • firmy zagraniczne prowadzące działalność na terenie Polski

Czy limit obowiązuje też zagraniczne firmy działające w Polsce?

Limit płatności gotówką w 2024 obowiązuje także firmy zagraniczne, które działają na terenie Polski. Co więcej, takie regulacje prawne są też wiążące dla zagranicznych oddziałów polskich firm. 

Przepisy działają też w odwrotną stronę. Jeśli polski przedsiębiorca dokonuje transakcji za granicą, także obowiązuje go kwota limitu dla płatności gotówkowej.

Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność musi przejmować się limitem?

Tak, w myśl polskich przepisów także przedsiębiorcy kupujący usługi i towary podczas zawieszenia działalności muszą dostosować się do limitu płatności gotówką.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi ograniczenie płatności gotówką w 2024 roku?

Limit ten wynosi 8000 złotych. Przy płatnościach w innej walucie należy użyć aktualnego kursu wymiany NBP. Pamiętajmy jednak, że ten limit dotyczy jedynie transakcji między przedsiębiorcami

Kogo obejmuje limit płatności pieniędzmi w 2024 orku?

W 2024 roku limit wynoszący 8000 złotych obowiązuje przedsiębiorców. Osoby fizyczne nie mają żadnych ograniczani przy płatnościach gotówką.

Źródło:

  1. https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6343546,zakaz-placenia-gotowka-czy-obejmie-transakcje-prywatne-jakie-limity-od-1-stycznia-2024-dla-przedsiebiorcow.html
  2. https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/zakaz-platnosci-gotowka-2024-dla-przedsiebiorcow-co-z-transakcjami-prywatnymi/99ens9b
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły