Dłużnik wekslowy – kim jest i jak wygląda proces jego windykacji?

dłużnik wekslowy

Bank, udzielając kredytu hipotecznego, często potrzebuje jakiejś formy zabezpieczenia. Jedną z nich może być weksel. Skoro kredytobiorca staje się dłużnikiem, to przy udziale tego dokumentu, jest on nazywany dłużnikiem wekslowym. Sprawdź zatem, jak się nim stać oraz jak wygląda proces jego windykacji.

Kim jest dłużnik wekslowy? Jak nim zostać? 

Okazuje się, że dłużnikiem wekslowym może być kilka osób. Dlaczego? Dlatego, że staje się nim ten, kto go podpisze.

Wyróżnia się kilka podmiotów, m.in. wystawcę weksla. Jest to osoba, która wpisze na dokumencie słowo ,,zapłacę” i poświadczy to własnym podpisem. 

Następny jest akceptant weksla, czyli osoba, od której żąda się wykupienia go we wskazanym terminie;; wpisuje on słowo ,,przyjmuję” lub ,,zapłacę”.

Indosant weksla to osoba odpowiedzialna za prawidłowe przekazanie praw wynikających z weksla na inną osobę . 

Zostaje jeszcze poręczyciel weksla, który pełni funkcję jego dodatkowego zabezpieczenia. W jakim stopniu? Zwykle w całościowym. Poręczyciel jednak może zdecydować się poręczać tylko za część weksla, jednak musi być to klarownie ujęte. Jeśli poręczyciel zapłaci wierzycielowi z weksla, ma możliwość egzekwować zwrot tej kwoty od głównego dłużnika. Tych dłużników na wekslu może być kilku. Wszyscy jednak ponoszą za niego zbiorową odpowiedzialność.

Różnica pomiędzy wystawcą a dłużnikiem weksla

Dłużników jest wielu, wystawca jest tylko jeden. Do ważności dokumentu potrzebny jest jego podpis, a podpis innych podmiotów już nie jest niezbędny.

Dłużnik wekslowy – jego prawa i obowiązki 

Prawa dłużnika

Dłużnik ma prawo do przedawnienia roszczenia. Następuje ono w przypadku płatności wobec akceptanta po 3 latach, a wobec wystawcy lub indosanta już po roku, licząc od dnia płatności.

Przedawnienie długów – czy chroni dłużnika? Ile lat musi minąć?

Obowiązki dłużnika

Do jego obowiązków należy spłacenie weksla w ustalonym miejscu i czasie. Jeżeli to nie nastąpi, wtedy pozostali dłużnicy będą dochodzić swoich praw – w tym wypadku roszczeń.

Weksel własny a weksel trasowany – rodzaje weksli

Weksel własny

Weksel własny jest inaczej nazywany suchym lub prostym. Biorą w nim udział dwa podmioty: wystawca weksla oraz remitent. W treści dokumentu umieszcza się słowo ,,zapłacę”, przez co jego wystawca zobowiązuje się właśnie do wykupienia go w określonym miejscu i czasie. Dzięki tej operacji płatność może być odroczona w czasie.

Weksel trasowany

Drugim przykładem jest weksel trasowany. W nim z kolei biorą udział trzy podmioty – wystawca weksla czyli trasant oraz podmiot, który zobowiązał się do uiszczenia opłaty trzeciemu podmiotowi, czyli remitentowi, nazywany jest trasatem.

W tym przypadku dochodzi niejako do przeniesienia płatności. W treści weksla umieszcza się słowo ,,zapłaci pan/pani”, dzięki czemu zobowiązuje się naszego dłużnika do spłacenia naszego długu u innego wierzyciela. 

Weksel in blanco – co należy wiedzieć?

Kolejnym przykładem weksla jest weksel in blanco. Polega on na nieuzupełnieniu wszystkich części dokumentu, najczęściej tych związanych z kwotą do spłacenia. Wierzyciel dzięki podpisowi dłużnika, może później samodzielnie dopisać pominiętą sumę wekslową. Nie zrobi tego jednak dowolnie – wcześniej musi być podpisana deklaracja wekslowa, w której wystawca oraz wierzyciel zaakceptują warunki uzupełnienia dokumentu, takie jak na przykład: wysokość tej sumy, sposób wezwania dłużnika do zapłaty czy termin płatności.

Weksel in blanco – co to jest i kiedy się go używa? Darmowy wzór

Egzekucja weksla – co należy wiedzieć?

Jeśli jesteś dłużnikiem wekslowym, dokładnie przeczytaj ten akapit. Okazuje się, że egzekucja weksla jest bardzo korzystna dla wierzycieli. Mogą oni bowiem złożyć pozew w trybie postępowania nakazowego, dzięki czemu szybko wywalczą nakaz zapłaty. Dlaczego? Po pierwsze ten rodzaj pozwu skutkuje dużo szybszą procedurą sądową, a dodatkowo badanymi dowodami są tylko te przedstawione przez wierzyciela. Z tego względu dłużnik nie ma zbyt wielkiego pola do popisu, a nawet zbyt wiele czasu, albowiem od wydania nakazu ma tylko 14 dni na uregulowanie zobowiązania. W przeciwnym przypadku sprawą zajmie się komornik. 

Czy pożyczki pod weksel są bezpieczne?

Pożyczki pod weksel są bardzo bezpieczne dla wierzycieli. Jak zostało wspomniane powyżej,  weksel daje gwarancję, że jeśli dłużnik będzie ociągał się z płatnością, sprawę można rozwiązać bardzo szybko, chociażby za pomocą trybu postępowania nakazowego.

Pożyczka pod weksel – co to jest i jak to działa?

Dłużnik wekslowy – czy to bezpieczne, aby nim zostać?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo bycia dłużnikiem wekslowym, pozostawia ono wiele do życzenia. Dłużnik może stanąć w bardzo niekomfortowej sytuacji, jeśli chociażby podpisze weksel in blanco. Remitent niestety może uzupełnić dokument niezgodnie z wspomnianymi wcześniej ustaleniami z deklaracji wekslowej. W takiej sytuacji bardzo ciężko jest się uchronić przed sądem, jest to wręcz scenariusz niemożliwy. 

Podsumowanie

Weksel jest dokumentem, który pozwala odroczyć płatność w czasie. Jego dłużnikiem staje się każda osoba, która go podpisze. Istnieje kilka rodzajów weksli, na przykład weksle własne, trasowane lub in blanco. Należy pamiętać, że sytuacja dłużnika jest bardzo niekomfortowa jeśli nie dojdzie do zapłacenia weksla. Dłużnik bowiem może być w ciągu 14 dni zobowiązany do spłacenia całego roszczenia, w przeciwnym wypadku na jego koncie znajdzie się komornik. 

Pożyczki pod weksel – alternatywy

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły