Zasiłek celowy w 2024 – ile wynosi, na co jest przyznawany?

zasiłek celowy

Wszelkiego rodzaju zasiłki pomagają przede wszystkim tym, których sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra. Niestety, ilość takich osób jest znaczna, przez co świadczenia przybierają różną formę i mogą dotyczyć wielu rodzajów wydatków. Zasiłek celowy świadczony przez MOPS przeznaczony jest dla określonej grupy beneficjentów. Sprawdźmy, ile wynosi wysokość takiego świadczenia, na co można je przeznaczyć, i kto może się o nie ubiegać. 

Czym jest zasiłek celowy? Wyjaśnienie

Zasiłek celowy to bezzwrotne świadczenie przyznawane przez MOPS, czyli Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Celem zasiłku jest pomoc potrzebującym w zaspokojeniu swoich potrzeb bytowych, m.in. wyżywienia, leczenia czy też zakupu odzieży. Nie jest on przyznawany automatycznie, toteż osoba zainteresowana otrzymaniem dodatkowych środków musi złożyć wniosek w odpowiedniej placówce. Najczęściej celowe zasiłki udzielane są jednorazowo. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że owe świadczenie nie zawsze przyjmuje postać pieniężną. Osoby, które nie mogą pozwolić sobie na niezbędny dojazd (np. w celu załatwienia formalności), mogą liczyć na przyznanie zasiłku celowego w formie dedykowanego biletu na przejazd danym środkiem transportu. 

Na co można przeznaczyć zasiłek celowy?

Na co można wydać otrzymane ze świadczenia środki? Takie pytanie często zadają sobie osoby, które kwalifikują się do korzystania z określonej pomocy finansowej. W przypadku zasiłku celowego lista możliwych do zrealizowania wydatków jest całkiem spora. 

Zasiłek celowy można przeznaczyć na:

 • zakup wyrobów medycznych i urządzeń rehabilitacyjnych
 • pokrycie kosztów leczenia i związanych z nim zabiegów
 • kupno niezbędnych przedmiotów higieny osobistej i domowego użytku
 • zakup odzieży niezbędnej do codziennego funkcjonowania
 • ogrzewanie i podstawowe wyposażenie domu/mieszkania
 • pokrycie kosztów związanych z pogrzebem

Wyżej wymienione cele nie zawsze możliwe są do zrealizowania w całości za pomocą świadczenia. Może okazać się, że zasiłek celowy wystarczy jedynie na pokrycie części kosztów. Wszystko zależy głównie od bieżących potrzeb danej osoby.

Kto może skorzystać z zasiłku celowego?

Dla kogo przeznaczony jest zasiłek celowy? Główną grupą odbiorców są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które jednocześnie spełniają odpowiednie kryteria. Najistotniejszym wymogiem jest kryterium dochodowe, które jest odgórnie ustalone, i obowiązuje niezależnie od danego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ile obecnie wynosi kryterium dochodowe na osobę?

 • 776 złotych – dla osób samotnie gospodarujących
 • 600 złotych – dla osób pozostających w rodzinie

W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie obowiązuje wcale. Jest tak, ponieważ z zasiłku celowego mogą skorzystać również osoby bezrobotne (bez dochodu) oraz takie, które nie mają dostępu do innych zasiłków rodzinnych. 

Ile wynosi zasiłek celowy?

W przeciwieństwie do kryterium dochodowego, kwota zasiłku celowego nie ma sztywnych ram. To dany ośrodek MOPS ustala na podstawie rozpatrzenia wniosku, jaką sumę przyzna danej osobie w ramach świadczenia. Z tego względu może zdarzyć się, że osoby w skrajnej sytuacji będą miały możliwość otrzymania większej ilości środków. 

Poza standardowym zasiłkiem celowym, rozróżnia się także zasiłek specjalny celowy. Świadczenie to przyznawane jest w wyjątkowo trudnych sytuacjach, przez co czasami może ono przyjąć również formę rzeczowej pomocy. W przypadku tego rodzaju wsparcia finansowego, jego kwota nie może przekroczyć wysokości kryterium dochodowego. Specjalny zasiłek może także zostać przyznany jednorazowo lub okresowo, w zależności od rozpatrzenia konkretnego wniosku i okoliczności. 

Jak złożyć wniosek w sprawie zasiłku celowego?

W celu uzyskania świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku. Aby to zrobić, należy udać się do placówki MOPS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania danej osoby. Pismo musi być wypełnione poprawnie, toteż przed jego złożeniem należy upewnić się, że wszelkie dane zostały wprowadzone prawidłowo i są zgodne z faktycznym, aktualnym stanem. 

Jakie informacje musi zawierać wniosek?

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania, w tym miasto i kod pocztowy
 • numer telefonu komórkowego
 • nazwę ośrodka MOPS, do którego kierowane jest pismo
 • miejscowość i datę 

Ważną częścią wniosku jest również uzasadnienie. Osoba zainteresowana pobieraniem świadczenia musi wskazać więc swoją sytuację, i napisać, w jakich celach potrzebuje zasiłku celowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku starania się o specjalny zasiłek celowy. 

Powód starania się o zasiłek – jakie przypadki mogą zostać pozytywnie rozpatrzone?

Istnieje wiele powodów, dla których osoby dotknięte ciężką sytuacją materialną i finansową kierują swoje wnioski do MOPS. Najczęstszymi powodami jest m.in. utrata źródła zarobku, pogorszenie stanu zdrowia, czy też wykluczenie z rynku pracy spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami. Takie uzasadnienie jest w większości przypadków wystarczające, aby uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku. Koniecznym warunkiem jest jednak spełnienie kryterium dochodowego

Nie zawsze jednak sprawa jest równie oczywista, a okoliczności dotyczące trudnej sytuacji mogą być spowodowane innymi zdarzeniami. Przykładowo, osoba opuszczająca zakład karny może mieć problem, aby przywrócić swoje życie z powrotem na właściwe tory. Brak możliwości podjęcia się pracy zarobkowej może skłaniać taką osobę do starania się o zasiłek celowy. Odpowiednie uzasadnienie całości może poskutkować pozytywną decyzją

Wyżej wspomnieliśmy również o tym, że kwotę świadczenia można przeznaczyć na cele związane z pochówkiem innej osoby. Szansę na uzyskanie środków w ramach zasiłku mają przede wszystkim ci, którzy należą do najbliższej rodziny zmarłego. Z racji tego, że kwota świadczeń celowych nie jest ustalona odgórnie, wnioskodawcy mogą liczyć na kwoty, które zaspokoją koszt pogrzebu. 

Zasiłek celowy w 2024 roku – podsumowanie

Świadczenie w postaci zasiłku celowego to dodatkowe środki, o które warto się starać. Proces wnioskowania nie jest przesadnie skomplikowany ani czasochłonny. Wystarczy pamiętać o tym, aby pismo skierować do placówki odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. Przy odpowiedniej argumentacji, szanse na uzyskanie dodatkowego wsparcia są spore. 

Zainteresowani taką pomocą mogą ubiegać się więc o środki na opał, żywność, leki, odzież i inne wydatki, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. W niektórych przypadkach można liczyć również na zasiłek specjalny celowy, przez co jest to dobra opcja, aby nieco poprawić swoją sytuacją finansową i materialną.

Źródło:

 1. https://muratordom.pl/prawo/finanse/zasilek-celowy-2024-jest-jednorazowy-czy-wyplacany-co-miesiac-ile-wynosi-dla-kogo-zasilek-celowy-gdzie-zlozyc-wniosek-wzor-kryterium-dochodowe-mops-aa-jvnC-qcKQ-dYvd.html
 2. https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/opieka_spoleczna/6390673,zasilki-z-pomocy-spolecznej-w-2024-roku-zasilek-staly-co-sie-zmienia-nie-mniej-niz-100-zl-miesiecznie-maksymalnie-1000-zl-co-miesiac.html
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Basis

mam 4 dzieci sama ich wychowuje mój dochód to 919zl rodzinę i 1200zl alimentów bo opłaceniu rachunków nie starcza mi na jedzenie otszymalam pomoc zmops 150zl a osoby pomoce 400zl co miesiąc gdzie tu jest zbrawiedliwosc

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły