Jak zarejestrować się jako bezrobotny online?

zarejestrować się jako bezrobotny

Osoby, które aktualnie nie mają żadnej pracy zarobkowej, mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. W ten sposób możliwe jest uzyskanie poszczególnych praw i wsparcia w ciężkiej sytuacji. Jak zarejestrować się jako bezrobotny, i jakie inne korzyści z tego płyną? Sprawdzimy to w dalszej części wpisu. 

Kto może zarejestrować się jako bezrobotny?

Urząd Pracy określa dokładne warunki odnośnie tego, kto może zarejestrować się jako bezrobotny. Aby cieszyć się dodatkowymi benefitami i możliwościami, niezbędne będzie spełnienie odpowiednich kryteriów. Zobaczmy, kto może uzyskać status osoby bezrobotnej.

Rejestracja jako bezrobotny – jakie warunki spełnić?

 • ukończony 18. rok życia
 • osoba wnioskująca nie może przekroczyć wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
 • gotowość podjęcia się pracy na cały etat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami będzie to minimum pół etatu
 • brak prawa do świadczeń takich jak emerytura bądź renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i renta socjalna, które przekraczałyby wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia
 • przychody nieprzekraczające połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

Osoby aktualnie kształcące się, tj. uczniowie i studenci, nie mogą otrzymać statusu osoby bezrobotnej. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą aktualną działalność gospodarczą. Aby status osoby bezrobotnej mógł być przyznany, konieczne jest zawieszenie takowej działalności. 

Dlaczego warto zarejestrować się jako bezrobotny?

Rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna niesie za sobą liczne korzyści, i jest rozsądną opcją dla osób, które mają problem ze znalezieniem pracy zarobkowej. Istotną zaletą takiego postępowania jest uzyskanie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, okres zarejestrowania jako osoba bezrobotna wlicza się w czas stażu liczony podczas wyliczania wysokości świadczenia emerytalnego. 

Osoby, które przez co najmniej 365 dni w okresie 18 poprzednich miesięcy wykonywały pracę zarobkową, mogą liczyć na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem przyznania takiego świadczenia jest to, że od danej pracy odprowadzane były składki ZUS. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o składkach ZUS, to zachęcamy do lektury naszego wpisu: Zobowiązania w ZUS – czym są? Zaległe składki w ZUS.

Status osoby bezrobotnej, a dostęp do rynku pracy

Warto zarejestrować się jako bezrobotny nie tylko ze względu na świadczenia i ubezpieczenie, lecz także z powodu dodatkowych możliwości na rynku pracy. Urząd Pracy finansuje szkolenia zawodowe, które pomogą wielu osobom uzyskać kwalifikacje. Co więcej, Urząd Pracy zapewnia także pośrednictwo pracy, co znacznie ułatwia znalezienie odpowiedniego zawodu.

Pomoc udzielana przez Urząd Pracy jest bezpłatna. Dotyczy to zarówno szkoleń i pośrednictwa, jak i wszelkich dodatkowych narzędzi. Zainteresowani mogą korzystać z darmowych konsultacji, wyszukiwarek ogłoszeń o pracę, czy też starać się o dofinansowanie do działalności gospodarczej. 

Jakie dokumenty są wymagane, aby zarejestrować się jako bezrobotny?

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej wiąże się z koniecznością przygotowania i okazania dodatkowych dokumentów. Aby rozwiać wątpliwości naszych czytelników, postanowiliśmy sporządzić spis wszelkich niezbędnych załączników.

Jakie dokumenty będą wymagane?

 • dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty lub paszport
 • dokumenty potwierdzające obecne kwalifikacje – dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i świadectwa
 • świadectwa pracy, które potwierdzają uprawnienia danej osoby do wykonywania zawodu

Mogą zdarzyć się indywidualne sytuacje, w których dana osoba posiada szczególne przeciwwskazania do wykonywania określonego zawodu. Wówczas warto postarać się o dokument potwierdzający taki stan rzeczy, i dołączyć go do wniosku podczas rejestracji jako osoba bezrobotna. 

Jak zarejestrować się jako bezrobotny online?

Obecnie coraz więcej spraw i formalności można załatwiać bez wychodzenia z domu. Rejestracja jako bezrobotny nie jest w tym przypadku wyjątkiem, i zainteresowani mogą złożyć wniosek w wygodny sposób, przez internet. 

Rejestracja jako bezrobotny online – krok po kroku:

 1. Przejdź na stronę internetową Publicznych Służb Zatrudnienia – link
 2. Wybierz opcję “Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”, a następnie “Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)”.
 3. Wypełnij wniosek odpowiednimi informacjami, zgodnymi ze stanem faktycznym.
 4. Potwierdź swoją tożsamość za pomocą podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego. 
 5. Zeskanuj załączniki i wyślij je w postaci cyfrowego pliku. 

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że aby cała procedura mogła odbyć się zdalnie, niezbędne będzie utworzenie konta na internetowym serwisie Publicznych Służb Zatrudnienia. W przeciwnym wypadku, aby zarejestrować się jako bezrobotny, konieczne będzie osobiste dostarczenie pozostałych dokumentów do powiatowego Urzędu Pracy. 

Jak zarejestrować się jako bezrobotny w placówce?

Drugą, bardziej tradycyjną metodą na to, aby zarejestrować się jako bezrobotny, są odwiedziny w placówce Urzędu Pracy. Należy udać się do placówki w lokacji odpowiedniej dla miejsca zamieszkania danej osoby. W przypadku osób bez miejsca zameldowania powinna być to lokacja, znajdująca się najbliżej. 

Rejestracja jako bezrobotny może być poprzedzona rezerwacją. Dokonuje się jej w ten sam sposób, w który składa się wniosek, czyli przez internetowy portal Publicznych Służb Zatrudnienia. W taki sposób osoba zainteresowana może oszczędzić cenny czas, który zostałby zmarnowany na czekaniu w kolejkach. 

Jak wygląda rejestracja jako bezrobotny w placówce? Na miejscu pracownik urzędu przeprowadzi osobę zainteresowaną przez całą procedurę. W przypadku wątpliwości, możliwe jest zadawanie pytań aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje. 

Kiedy zarejestrować się jako bezrobotny?

Czasami można spotkać się z nieprawidłowymi informacjami odnośnie tego, ile czasu musi minąć od utraty pracy zarobkowej, aby zarejestrować się jako bezrobotny. Warto jednak wiedzieć o tym, że nie obowiązuje żadne kryterium czasowe. Osoba bezrobotna może dokonać rejestracji zarówno dzień po utracie pracy, jak i rok od tego zdarzenia. 

Aby móc korzystać z benefitów jak najszybciej, rozsądnie jest nie zwlekać i dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy kiedy tylko jest taka możliwość. Status osoby bezrobotnej przyznawany jest w tym samym dniu, w którym została dokonana rejestracja. Podobnie jest z ubezpieczeniem zdrowotnym, które obowiązuje od pierwszego dnia po rejestracji i nie wymaga żadnych dodatkowych procedur. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? 

Dla osób bezrobotnych wysokość zasiłku może być szczególnie istotną kwestią, z racji tego że takowe świadczenie będzie głównym źródłem pieniędzy. Kwota zasiłku różni się w zależności od tego, kiedy takowy jest pobierany.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

 • 1240,80 zł brutto w trakcie pierwszych 90 dni
 • 974,40 zł brutto w trakcie kolejnych dni pobierania zasiłku.

Powyższa wartość jest podstawową kwotą zasiłku. W zależności od osoby, suma ta może się różnić. Osoby ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat mogą liczyć jedynie na 80% powyższych kwot. Osoby ze stażem pracy większym niż 20 lat mogą spodziewać się zasiłku w wysokości 120% podstawowych stawek. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o świadczeniu, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych, to najważniejsze informacje znajdziecie w naszym wpisie: Zasiłek dla bezrobotnych 2022.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły