Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – czy warto?

ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Czy warto zainwestować w ubezpieczenie mieszkania, które będziemy komuś wynajmować? Takie pytanie zadaje sobie część osób, która jeszcze nie wykupiła odpowiedniej polisy i dopiero szuka odpowiedniego rozwiązania. Okazuje się, że w wielu przypadkach takie działanie ma sporo sensu. Zyskuje na nim zarówno właściciel lokalu, jak i najemca. Jeśli i Ty zastanawiasz się, czy ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania ma sens, to w dalszej części wpisu znajdziesz informacje, które rozwieją Twoje wątpliwości. 

Wynajmowane mieszkanie – co może się z nim stać?

Mieszkanie przeznaczone do wynajęcia to spory wydatek, w szczególności biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen nieruchomości. Sam zakup mieszkania to nie wszystko – należy je również odpowiednio wykończyć i wyposażyć, co generuje kolejne wydatki. Przygotowanie mieszkania pod wynajem jest dużym przedsięwzięciem finansowym, dlatego obawy o bezpieczeństwo lokalu są w pełni uzasadnione. 

Na co narażone jest wynajmowane mieszkanie?

 • działania lokatorów – nawet przy zwykłym korzystaniu z mieszkania istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia lokalu. Standardowe zabezpieczenie w postaci kaucji może wystarczyć, ale nie ma gwarancji że w każdym przypadku tak będzie. 
 • wypadki – mowa tutaj o wszelkich zdarzeniach losowych, takich jak powodzie i podtopienia, zdarzenia drogowe, uszkodzenia spowodowane opadami, czy też pożary. 
 • niedopatrzenia – nieszczelna instalacja w mieszkaniu, grząski grunt na którym jest wybudowana nieruchomość bądź inne przeoczenia mogą doprowadzić do zniszczeń, których naprawa będzie kosztowna. 

Czy warto wykupić ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

W większości przypadków mieszkanie wynajmuje się osobom obcym, więc podpisywana umowa najmu przewiduje zabezpieczenie w postaci kaucji. Kaucja chroni jedynie przed szkodami spowodowanymi przez lokatora. Traktowana jest również jako zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby najemca nie wywiązywał się z umownych obowiązków. To jednak nie wystarczy, kiedy dojdzie do zdarzenia o poważniejszych konsekwencjach. 

Warto zadbać o ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania, ponieważ pozwala ochronić je przed czynnikami losowymi, takimi jak podtopienia, powodzie, czy też osunięcia gruntu. Jest to również ochrona przed wypadkami powstałymi na skutek przeoczenia, np. nieszczelnej instalacji. W przypadku takich zdarzeń właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny również za szkody wyrządzone innym lokatorom. 

Czy najemca również powinien ubezpieczyć mieszkanie?

Mimo iż najemca nie ma obowiązku ubezpieczać mieszkania (takiego obowiązku nie ma również właściciel nieruchomości, chyba że stanowi ona zabezpieczenie kredytu), to i tak powinien rozważyć takie działanie. 

W przypadku niedopatrzeń i szkód powstałych z winy właściciela nieruchomości można dochodzić roszczeń. Inaczej jest, gdy miejsce ma pożar, powódź lub podtopienie. Bez wykupionego ubezpieczenia najemca nie może liczyć na odszkodowanie. Warto wykupić ubezpieczenie, które chroni nie tylko mieszkanie, ale również mienie ruchome, które się w nim znajduje.

Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania na wynajem

Przed czym chroni ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania? Zazwyczaj przed wszystkimi opisanymi wcześniej czynnikami, na które narażona jest nieruchomość.  Zarówno klient, jak i ubezpieczyciel mają wpływ na to, jaki zakres szkód będzie przewidziany w umowie ubezpieczeniowej. Obecnie znajdziemy wiele ofert od różnych ubezpieczycieli, dzięki czemu zainteresowani nie będą mieli problemu z wyborem odpowiadającej im opcji. 

Poza zdarzeniami losowymi, mieszkanie można ubezpieczyć również przed:

 • wandalizmem i dewastacją – dotyczy to szkód spowodowanych przez osoby trzecie, tj. nie będące lokatorami. 
 • uszkodzeniem obiektów szklanych – ochrona przed stłuczeniem szyb, paneli fotowoltaicznych, płyt indukcyjnych, kabin prysznicowych itp. 
 • kradzieżą z włamaniem – ochrona obejmuje wówczas przedmioty znajdujące się w ubezpieczonej nieruchomości. Wyróżnia się również ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, czyli takiej, gdzie przestępstwo nie nosi śladów włamania.

Ile kosztuje ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Koszt składki ubezpieczeniowej zależny jest od zakresu ochrony, ale nie tylko. Równie istotne będą czynniki takie jak rodzaj i metraż nieruchomości, miejsce i data jej budowy oraz wysokość sumy gwarancyjnej. Z tego powodu nie da się jednoznacznie wskazać kosztu ubezpieczenia. Warto jednak zaznaczyć, że jego cena będzie inna dla najemcy i właściciela nieruchomości (przy czym najemca zazwyczaj zapłaci mniej). 

Część dostępnych produktów ubezpieczeniowych to tzw. pakiety all risk (wszelkie ryzyko), które obejmują ochronę mienia i nieruchomości w największym zakresie. Są one jednak znacznie droższe, dlatego nie zawsze będą idealną alternatywą dla standardowej oferty. Poza standardowym odszkodowaniem, takie ubezpieczenia przewidują również pomoc prawną i dodatkowe usługi Home Assistance (pomoc specjalistów, np. przy naprawie usterek w mieszkaniu). 

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania nie jest równoznaczne z możliwością otrzymania odszkodowania za każdym razem, gdy coś stało się z nieruchomością. Każdy ubezpieczyciel przewiduje listę wyłączeń odpowiedzialności, aby zminimalizować ryzyko nadużyć ze strony klientów. Warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danej firmy, ponieważ wyłączenia mogą różnić się w zależności od usługodawcy. 

Jakie szkody są zazwyczaj wyłączone spod odpowiedzialności?

 • uszkodzenia powstałe w wyniku celowych działań lub rażącego niedbalstwa,
 • niewłaściwe użytkowanie i podłączanie urządzeń elektrycznych,
 • działania dokonane pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych i używek, 
 • uszkodzenia nieruchomości związane z brakiem właściwej konserwacji, 
 • posiadanie i używanie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 • szkody związane ze stanem wojennym i działaniami terrorystycznymi,
 • szkody górnicze, w tym uszkodzenia budynków i gruntu,

Jak zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu?

To, kto powinien zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu, zależy od tego, pod czyją polisę podlega uszkodzenie. Może to być zarówno wynajmujący, jak i lokator. W obu przypadkach procedura wygląda identycznie, a czas na zgłoszenie powstałej szkody wynosi od 3 do 7 dni i liczony jest od momentu jej wystąpienia. 

W jaki sposób można zgłosić zaistniałą sytuację? Poza standardowymi metodami, takimi jak wizyta w placówce i kontakt pocztowy, możliwe jest również skorzystanie z formularza na stronie internetowej, wysłanie maila, kontakt przez infolinię, czy też komunikacja za pośrednictwem wiadomości SMS. Niezależnie od wybranego sposobu, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę bezspornej części odszkodowania. W ciągu 14 kolejnych dni ubezpieczyciel musi podjąć decyzję dotyczącą części spornej i ją wypłacić. 

Uwaga: Od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczącego wypłaty odszkodowania można się odwołać. Ubezpieczyciel ma 30 dni na to, aby rozpatrzyć złożone odwołanie. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione, a klient uważa że jest poszkodowany, może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym. 

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – podsumowanie

Nie ma przepisów dotyczących tego, na jaki czas ani w jakim zakresie należy ubezpieczyć mieszkanie, jednak z reguły wykupuje się polisę na rok lub dłużej. Nie ma nawet obowiązku wykupienia polisy, jednak znaczna część posiadaczy i lokatorów mieszkań to robi, ponieważ jest to korzystne i rozsądne działanie.

Można śmiało powiedzieć, że ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania leży w interesie każdej ze stron. Dla właściciela nieruchomości jest to sposób na zabezpieczenie inwestycji, z kolei dla lokatora to spokój i możliwość otrzymania odszkodowania w razie wypadku.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły