Czy dostanę dodatkowe pieniądze za L4 w weekend?

L4 w weekend

Wśród wielu uprawnień, jakie mają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jest skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Dostajemy część wynagrodzenia za dni, w które chorujemy, czy też opiekujemy się bliską osobą, często swoim dzieckiem. Większość osób pracuje od poniedziałku do piątku. To właśnie w te dni zwykle korzystamy ze zwolnienia chorobowego. A co się stanie, jeśli weźmiemy L4 w weekend? Może być tak w przypadku dłuższego przebywania na zwolnieniu. Czy za L4 w weekend można liczyć na dodatkowe pieniądze? Postaramy się dziś odpowiedzieć na to pytanie.

Zwolnienie lekarskie w trakcie wolnego weekendu

Większość osób pracujących na umowie o pracę częściej lub rzadziej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wtedy możemy liczyć na wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ta druga możliwość pojawi się m.in. w przypadku długotrwałego przebywania na zwolnieniu. Odpowiednie przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 roku. Artykuł 11 opisuje prawo do wynagrodzenia w czasie niewykonywania pracy. Tam też znajdziemy informację o tym, jak wyliczyć podstawę do obliczenia wynagrodzenia. Ponadto w tym artykule znajdziemy też informacje na temat wynagrodzenia w ramach odprawy, dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia i innych.

Na pierwszy rzut oka sposób wyliczenia wynagrodzenia chorobowego za dni, w których zwykle nie pracujemy, wydaje się skomplikowany. W rzeczywistości jest to jednak dość logiczne. Wystarczy podzielić standardową stawkę (wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy) nie przez ilość dni w miesiącu. Niezależnie od długości miesiąca, jako liczbę dni przyjmujemy 30. Następnie otrzymaną wartość “dzienną” mnożymy przez liczbę dni, w czasie których przysługuje nam wynagrodzenie za dni wolne od pracy. W opisywanym dziś przypadku bierzemy pod uwagę 2 dni – jeden weekend. Jeżeli zwolnienie lekarskie jest dłuższe, takich dni może być więcej. Należy sprawdzić, w jakie dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Informację taką znajdziemy w regulacjach prawnych dotyczących świadczeń pieniężnych z ZUS.

Czy za L4 w weekend przysługują zasiłek chorobowy?

Wiele osób zastanawia się na tym, czy za L4 w weekend (zwykle wolny od pracy) dostanie dodatkowe pieniądze. Okazuje się, że tak. Jeżeli choroba(lub inny powód, dla którego dostaliśmy zwolnienie lekarskie) trwa także w trakcie dni wolnych od pracy, warto więc wziąć  dłuższe L4. Otrzymamy wtedy dodatkowe pieniądze. Wypłata za okres zawierający L4 w weekend powinna więc wzrosnąć o liczbę dni wolnych podczas zwolnienia, które należy pomnożyć przez dzienną wysokość zasiłku chorobowego.

Wysokość dziennego zasiłku chorobowego to nasze miesięczne wynagrodzenie podzielone przez liczbę 30 – niezależnie od tego jak długi jest dany miesiąc. Pamiętajmy, aby pomnożyć tę “dniówkę” razy procentową wartość wynagrodzenia przysługującego w ramach zwolnienia. Zwykle jest to 80% naszej “dniówki”.

L4 w weekend i dni wolne od pracy

Najprościej jest obliczyć wysokość zasiłku chorobowego przysługującego za L4 w weekend lub dzień wolny od pracy, gdy pracownik pracuje w “standardowym” trybie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracy w czasie równoważnym lub w innym systemie. Wtedy jednak również powinniśmy po prostu obliczyć średnią wysokość wynagrodzenia za “dniówkę’. Różnicą będzie po prostu to, że wolny dzień nie przypada w weekend, a w innym momencie (zgodnie z harmonogramem pracy. Pewna część (zwykle 80%) takiej dniówki będzie przysługiwała za L4 w weekend, jak i w dzień wolny od pracy.

Problem polega jednak na tym, że za dni wolne od pracy i weekendy i tak otrzymujemy wynagrodzenie. Jest to po prostu 1/30 miesięcznego wynagrodzenia. Nie jest więc prawdą, że w trakcie weekendu lub dnia wolnego nie przysługuje Ci wynagrodzenie. Podczas pobierania zasiłku chorobowego otrzymasz natomiast tylko 80% takie “dniówki”.

Czy L4 w weekend się opłaca?

Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od harmonogramu pracy, czy systemu wykonywania pracy. W przypadku zdecydowanej większości pracowników będziemy jednak stratni biorąc L4 w weekend lub dzień wolny. Możemy to dość łatwo wyliczyć Wystarczy spojrzeć na to, że tracimy 20% dziennego wynagrodzenia za każdy taki dzień.

Pracownik nie może jednak zdecydować o tym, czy w danym dniu korzysta ze zwolnienia lekarskiego. W przypadku dłuższych chorób L4 w weekend może być nieuniknione. Weekend zawsze zalicza się do L4, gdy mamy zwolnienie w dni poprzedzające go i następujące po weekendzie.  Jeśli lekarz proponuje Ci jednak L4 do piątku, zastanów się dobrze, czy warto przedłużać je do niedzieli.

Źródło

  1. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-chorobowe-gdy-zwolnienie-lekarskie-przypada-w-weekend
  2. http://www.zasilekchorobowy.pl/artykul,19051,termin-wyplaty-zasilku-chorobowego.html
  3. https://poradynacodzien.pl/zwolnienie-lekarskie-weekend/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły