Jak napisać wniosek o zwrot prowizji w Provident?

zwrot prowizji Provident

Skorzystałeś z kredytu konsumenckiego w Provident i spłaciłeś zobowiązanie przed terminem? Wiedz, że w takiej sytuacji możesz ubiegać się o zwrot prowizji, wysyłając odpowiedni wniosek do pożyczkodawcy. Firma pożyczkowa ma obowiązek zwrócić prowizję, jeśli zostały spełnione warunki określone w Ustawie o kredycie konsumenckim. Możesz również całkowicie odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, a wtedy również przysługuje zwrot. Sprawdź, kto może otrzymać zwrot prowizji w Provident i jak napisać wniosek w tej sprawie. 

Czy można otrzymać zwrot prowizji w Provident?

Jeżeli zaciągnąłeś pożyczkę w Provident i zapłaciłeś ją w wyznaczonym umownie czasie, to zwrot prowizji nie przysługuje. Inaczej jest, kiedy zdecydujesz się na spłatę we wcześniejszym terminie, niż zakłada podpisywana umowa pożyczki. Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, każdy konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego? Sprawdź nasz dedykowany wpis na ten temat: Spłata kredytu gotówkowego przed terminem – czy to możliwe w 2023?

Inną sytuacją, w której można otrzymać zwrot prowizji w Provident, jest odstąpienie od umowy. Zgodnie z treścią art. 49 wspomnianej wcześniej ustawy, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu. Obniżenie odnosi się do tych kosztów, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. 

Zwrot prowizji, a błąd po stronie banku

Umowa oznacza pewne prawa i obowiązki dla każdej z zawierających ją stron. Oznacza to, że jeśli instytucja bankowa nie spełniła warunków umowy, to masz pełne prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Nie ma wówczas znaczenia, czy od jej zawarcia minęło mniej niż 14 dni lub więcej. 

Kiedy można otrzymać zwrot prowizji z pożyczki?

Zwrot prowizji w Provident można otrzymać jedynie wtedy, gdy takowa była pobierana przy udzielaniu pożyczki. Z takiej opcji nie mogą skorzystać użytkownicy tzw. darmowych pożyczek, czyli takich z RRSO wynoszącym 0%. Co więcej, prawo do uzyskania zwrotu prowizji za skorzystanie z kredytu konsumenckiego przysługuje jedynie osobom fizycznym. 

Uzyskanie zwrotu nie będzie możliwe, jeśli umowa została podpisana po 19 grudnia 2011 r. Innym ograniczeniem jest kwota pożyczki, od której pobrano prowizję. Nie może ona przekraczać 255 000 złotych. Przed wysłaniem wniosku o zwrot, warto upewnić się, że dane zobowiązanie spełnia wszystkie te kryteria. 

Jak można otrzymać zwrot prowizji?

Spłaciłeś przed terminem pożyczkę, która kwalifikuje się pod zwrot prowizji? Odzyskanie należnych środków nie zajmie długo, i wystarczy zaledwie kilkanaście minut wolnego czasu. Ważne jest, aby była to całkowita, a nie częściowa spłata zobowiązania. W przeciwnym wypadku uzyskanie zwrotu nie będzie możliwe. 

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest przygotowanie wniosku. Taki dokument możesz przygotować samodzielnie, pozyskać jego gotowy wzór od pożyczkodawcy lub pobrać go ze strony UOKiK. Dla większej pewności zachowaj kopię wniosku w postaci skanu lub pliku. 

Po sporządzeniu wniosku, wystarczy go wysłać na adres siedziby Provident Polska S.A. Najlepiej zrobić to listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby upewnić się, że całość dotarła do pożyczkodawcy. 

Adres siedziby Provident:

ul. Inflancka 4A

00-189 Warszawa

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji w Provident?

Najważniejszym elementem dobrze sporządzonego wniosku o zwrot prowizji w Provident jest umieszczenie w nim niezbędnych informacji. Będą one dotyczyć obu stron umowy oraz samego zobowiązania. Sporządzanie wniosku nie zajmuje długo, ale przed wysłaniem warto upewnić się, że wszystkie informacje są wpisane prawidłowo i są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

  • dane pożyczkobiorcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania
  • dane pożyczkodawcy: adres siedziby wraz z miejscowością i kodem pocztowym
  • numer umowy pożyczki, której dotyczy dokument 
  • informacja o okresie obowiązywania umowy i dacie jej zawarcia
  • informacja o całkowitej spłacie zobowiązania 
  • numer rachunku, na który ma zostać przekazana kwota należnego zwrotu
  • żądanie zwrotu prowizji za spłacone zobowiązanie wraz z podstawą prawną (Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.)
  • informację o tym, w jakiej formie wnioskodawca chce uzyskać odpowiedź zwrotną

Czy Provident może odmówić zwrotu prowizji?

Provident, ani żaden inny podmiot udzielający kredytów konsumenckich nie może odmówić zwrotu prowizji, jeżeli zostały spełnione odpowiednie warunki, o których pisaliśmy. Po otrzymaniu wniosku pożyczkodawca ma 14 dni na to, aby przelać odpowiednią kwotę na podany we wniosku numer rachunku płatniczego. 

Jeżeli jednak zdarzy się, że odmówiono Ci należnej prowizji mimo wszelkich przesłanek wskazujących na Twoje prawo do jej odzyskania, to możesz sięgnąć po pomoc Rzecznika Finansowego. W przypadku szkody zbiorowej, czyli dotyczącej grupy konsumentów, można również złożyć skargę konsumencką do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Alternatywną opcją jest skierowanie sprawy na drogę sądową, co może okazać się najskuteczniejszą metodą. Niestety, takie rozwiązanie posiada dwie istotne wady: obciąża klienta kosztami takimi jak opłaty sądowe oraz przysparza formalności. Mimo tego warto dochodzić swoich praw.  

Jak odstąpić od umowy w Provident?

Jeżeli klient po podpisaniu umowy kredytu konsumenckiego zmienił swoją decyzję, to ma 14 dni na to, aby odstąpić od umowy bez podania konkretnej przyczyny. Prawo to przysługuje każdemu klientowi bez wyjątku, nawet jeżeli podpisywana umowa dotyczy wielu zobowiązań. 

W celu odstąpienia od umowy wystarczy złożyć wniosek, wysyłając go na adres oddziału lub głównej siedziby Provident. Do podpisywanej z firmą umowy dołączony jest formularz odstąpienia od umowy, który stanowi gotowy wzór dokumentu. Klient, który nie posiada takiego formularza, może przygotować wniosek samodzielnie. 

Szukasz gotowego, bezpłatnego szablonu takiego wniosku? Znajdziesz go w naszym osobnym wpisie: Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu. Wzór wniosku

Co, jeżeli odstąpię od umowy?

Skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność spłaty całego zobowiązania. Obowiązek dotyczy również odsetek kapitałowych, naliczonych przez okres korzystania z pożyczki do dnia jej spłaty. Dopiero po spłacie całości klient będzie mógł ubiegać się o zwrot prowizji w Provident i otrzymać należną sumę. Warto przy tym pamiętać, że kwota zwrotu uzależniona jest od wysokości pożyczki, okresu korzystania z niej i stawki prowizji ustalonej w umowie. 

Czy warto ubiegać się o zwrot prowizji w Provident?

Jak najbardziej warto ubiegać się o zwrot prowizji, ponieważ nierzadko zdarza się, że kwoty opiewają na setki, a nawet tysiące złotych. Nawet w przypadku mniejszych kwot wysłanie odpowiedniego wniosku będzie rozsądnym rozwiązaniem, dzięki któremu klient nie będzie stratny. 

Zależy Ci na odzyskaniu prowizji? W takim razie nie warto odkładać wysłania wniosku na później, ponieważ takie roszczenie może się przedawnić. W przypadku zwrotu okres przedawnienia wynosi 6 lat. Wyjątek stanowią spłaty pożyczek dokonane przed 9 lipca 2018 roku, ponieważ dla nich okres przedawnienia to 10 lat. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły