Program Maluch Plus – jak złożyć wniosek i dla kogo jest przeznaczony Program Maluch Plus?

Maluch Plus

Szukasz możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia dla dzieci? Program Maluch Plus jest jedną z możliwości, z których skorzysta wiele osób. Ministerstwo Rodziny przeznaczyło aż 500 milionów złotych na wypłaty dofinansowania Maluch Plus. Rodzice i ich pociechy korzystają jednak z tego programu pośrednio. Pieniądze z Programu Maluch+ są  bowiem przeznaczone dla podmiotów prywatnych oraz samorządów. Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach oraz klubach dziecięcych. W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, jak złożyć wniosek o pieniądze z programu i dla kogo jest przewidziany.

Program Maluch Plus

Dla wielu osób możliwość zapewnienia dziecku opieki w ciągu dnia jest niezbędna, aby mogli kontynuować aktywność zawodową. Niestety, w Polsce często pojawiają się problemy z miejscami w żłobkach, czy klubach dziecięcych. Z tego względu spore grono rodziców musi korzystać z usług prywatnych placówek, które zwykle są bardzo kosztowne. Pobyt dziecka w żłobku nierzadko kosztuje ponad 1.500 złotych miesięcznie, a przy więcej niż jednym dziecku kwota ta jeszcze znacznie wzrośnie.

Program Maluch Plus został wprowadzony z jasno sprecyzowanym celem. Jest nim tworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci, w których mogłyby spędzać czas, gdy rodzice pracują. Pieniądze z Maluch+ mogą posłużyć do utworzenia nowej placówki opiekuńczej lub do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w już działającym punkcie.  Zwykle pomoc rządu samorządom terytorialnym ma formę bezzwrotnych pożyczek. Co ciekawe, aby przyspieszyć proces powstawania nowych placówek, także prywatni operatorzy-właściciele placówek mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Dotacje będą w ic przypadku takie same, jak w przypadku placówek publicznych. Program Maluch Plus jest właśnie jednym z takich rozwiązań, które pozwalają na pozyskanie finansowania.

Czym jest “Maluch Plus”?

Maluch Plus to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest dofinansowanie tworzenia dodatkowych miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci do trzeciego roku życia. Starsze dzieci mogą bowiem uczęszczać do przedszkola, co jest związane z innymi możliwościami finansowania. Program skierowany jest zarówno do samorządów terytorialnych jak i prywatnych podmiotów. Program Maluch pozwala na dofinansowanie tworzenia takich miejsc jak żłobek, klub dziecięcy, czy punkt opieki dziennej. Może być to więc ciekawa opcja dla osób samozatrudnionych, które chcą prowadzić taką placówkę. Pieniądze z tego programu można przeznaczyć również na rozwój lub modernizację istniejącej placówki zajmującej się opieką dzienną nad dziećmi.

Wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwykle jest przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, także dla dzieci wymagających szczególnej opieki. W programie mogą uczestniczyć również placówki prowadzące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Jeśli dziecko nie ma zapewnionej opieki przedszkolnej, może skorzystać z jednego z takich punktów opieki nawet do ukończenia czwartego roku życia. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże – w Polsce wciąż brakuje wielu miejsc w punktach opieki dla dzieci do lat 3 dla wielu chętnych.

Do kogo jest skierowany program Maluch+?

Dla kogo przeznaczone dofinansowanie na rozwój lub utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do lat 3? Z programu Maluch+ mogą skorzystać samorządy terytorialne, firmy oraz osoby prywatne. Wszyscy potencjalni beneficjenci programu zostali podzieleni na cztery grupy:

  • moduł 1a
  • moduł 1b
  • Maluch+ moduł 2
  • moduł 3
  • moduł 4

Pierwsza grupa (moduł 1a) to województwa, powiaty i gminy, w których obecnie nie ma jeszcze żadnego funkcjonującego żłobka. W module 1b znalazły się jednostki samorządu, w których są placówki zajmujące się opieką nad małymi dziećmi. Samorządy terytorialne, które skorzystały już z poprzednich edycji dofinansowania w ramach Maluch Plus,, przydzielone do modułu 2. Do modułów 3 i 4 należą natomiast osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, a także osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania w ramach Maluch+

W 2021 roku na wypłaty dofinansowania z Maluch+ przeznaczono aż 450 milionów złotych. Rok wcześniej kwota ta wynosiła około 400 milionów złotych. Jak widać, wraz ze wzrostem zapotrzebowania, a także w czasach galopującej inflacji, także wysokość dotacji rośnie. W zależności od przynależności do jednego z modułów, kwota dofinansowania może się różnić. Ile wynosi dofinansowanie dla jednej placówki?

  • dla modułu 1a – maksymalnie 33 tysiące złotych na jedno miejsce w żłobku, a także 5 tysięcy złotych na miejsce u dziennego opiekuna
  • dla modułu 1b – maksymalnie 30 tysięcy złotych na dziecko w żłobku i 5.000 zł u opiekuna dziennego
  • moduł 2 – indywidualne rozstrzygnięcie wysokości kwoty dopłaty
  • dla modułu 3 – maksymalnie do 10 tysięcy złotych na jedno nowe miejsce w żłobku, a także 5.000 zł na miejsce u opiekuna dziennego
  •  moduł 4 – indywidualne rozstrzygnięcie wysokości kwoty dopłaty

Pieniądze na wypłatę środków pochodzą w największej części z budżetu państwa. Około 30-40% sumy dofinansowań pochodzi natomiast z Funduszu Pracy

Wniosek o Maluch Plus – jak go złożyć?

Wnioski zgłoszeniowe do programu Maluch+ można złożyć na dwa sposoby. Można je przekazywać drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej – wydrukowane na papierze. Ta druga opcja wymaga przekazania kompletu dokumentów do właściwego urzędu wojewódzkiego. Odpowiedniego dla gminy, w której powstaje placówka lub planowane jest jej tworzenie.

Jeżeli natomiast decydujemy się na wygodną formę elektroniczną, wniosek złożymy przez platformę ePUAP. Wtedy logowanie następuje z użyciem Profilu Zaufanego przypisanego do osoby składającej wniosek, a w razie potrzeby także jej reprezentanta. Za pośrednictwem ePUAP należy przesłać dokumenty na konto odpowiedniego urzędu wojewódzkiego – właściwego dla miejsca, w którym istnieje lub powstanie placówka opieki nad dziećmi.

Kiedy poznamy wyniki programy Maluch Plus?

Spośród otrzymanych wniosków o dofinansowanie z Maluch+ nie wszystkie dostaną akceptację. Listę z wynikami można zobaczyć 2-3 miesiące po upływie terminu składania wniosków. Niestety, w 2022 roku nie ogłoszono naboru do programu Maluch Plus – być może nastąpi to w przyszłości.

Maluch Plus 2022

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ogłosiło naboru do programy Maluch Plus 2022. Oznacza to, że obecnie nie można się ubiegać o dofinansowanie z tego programu. Można spróbować finansować tworzenie lub rozwój placówki opieki nad dziećmi do lat 3 przy pomocy innych form finansowania lub skorzystać z pożyczki dla firm. Rodzice mogą natomiast wciąż korzystać z wielu ulg na dziecko.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku Ministerstwo wznowi jednak program Maluch Plus . Z pewnością przysłużył się już do uruchomienia wielu placówek opiekuńczych dla małych dzieci. Wiele punktów opieki mogło też pozwolić sobie na rozwój dzięki środkom z Maluch+.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły