Vivus – odstąpienie od umowy. Darmowy wzór do pobrania

vivus odstąpienie od umowy

Każda umowa cywilnoprawna charakteryzuje się tym, że strony mogą odstąpić od jej wykonania w określonym terminie przy określonej przyczynie. Co więcej – konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Dotyczy to wszelkich umów zawartych na odległość (m.in. online) oraz umów zawartych poza siedzibą firmy (m.in. wizyty akwizytorów). Zapis ten dotyczy także firmę Vivus, która umożliwia swoim klientom odstąpienie od umowy pożyczki.

Vivus – co to za firma?

Zapewne każdy z nas kojarzy reklamy Vivusa, w której głównym bohaterem jest zielona maskotka śpiewająca disco polo. Zarówno tematyką tych reklam, jak i profilem działalności przedsiębiorstwa jest udzielanie pożyczek na dowód przez Internet. Co więcej, jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek parabankowych, która oferuje chwilówki online. Przez 8 lat istnienia z powodzeniem uzurpuje sobie tytuł lidera rynku, co potwierdzają regularnie przyznawane Laury Konsumenckie. O sukcesie Vivusa świadczy też fakt, że z usług skorzystało już ponad dwa miliony klientów, czyli niemal co piętnasty Polak. Vivus sam w sobie jednak nie jest niezależną spółką, a częścią globalnej grupy kapitałowej. Jest to jedna z marek zarządzanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwo 4finance Group, która to z powodzeniem funkcjonuje w 13 europejskich krajach.

Umowa pożyczki – co warto o niej wiedzieć?

Vivus nie mógłby funkcjonować bez sformalizowania swoich procedur, które – naturalnie rzecz biorąc – muszą być zgodne z prawem. Jednym z takich elementów jest umowa pożyczki, która spisywana jest pomiędzy pożyczkodawcą (czyli Vivusem) a pożyczkobiorcą (czyli nami). Na jej podstawie wypłacane są wnioskowane pieniądze, dokonywane jest rozliczenie płatności oraz rozwiązywane są ewentualne spory. Choć wiele osób traktuje umowę pożyczki jako formalność przepełnioną skomplikowanym tekstem, to warto zapoznać się z jej treścią. Tutaj pojawia się ważna informacja – każda umowa zawierana na odległość lub poza siedzibą firmy musi mieć zapis o możliwości odstąpienia. Tak też jest w przypadku umowy pożyczki zawieranej z Vivusem – punkt 11 umowy informuje o prawie do odstąpienia. Przysługuje ono każdemu, kto w ciągu 14 dni skutecznie wyrazi taką wolę, czyli prześle pocztą lub mailem formularz odstąpienia.

Czy chwilówki podlegają pod umowę pożyczki?

Zapewne część osób może się zastanawiać, czy chwilówka jest regulowana tymi samymi przepisami prawnymi, co pożyczka. Odpowiedź jest prosta: „chwilówka” to tak naprawdę pożyczka od ręki, a odrębna nazwa ma podkreślić błyskawiczny sposób realizowania formalności. Nie istnieje pojęcie chwilówki w prawie bankowym, kodeksie cywilnym, ustawie o SKOKach czy innych regulacjach prawnych powiązanych z finansami. Istnieje natomiast pojęcie pożyczki, która jest prawidłową prawną definicją użyczenia środków niebędącego kredytem. Można więc powiedzieć, że chwilówka to rodzaj slangu, a tym samym jak najbardziej produkt ten podlega pod umowę pożyczki. Oznacza to, że Vivus – niezależnie czy reklamuje swój produkt jako chwilówka, czy jako pożyczka – musi sporządzić umowę pożyczki. Nie musimy obawiać się utraty prawa do odstąpienia od umowy, oszustwa finansowego czy jakichkolwiek innych niekorzystnych zmian.

Jak odstąpić od umowy z Vivus?

Informacje na temat procedury odstąpienia od pożyczki z firmą Vivus można znaleźć w punkcie 11 umowy przedłożonej przez pożyczkodawcę. Pierwszym krokiem musi być złożenie ważnego oświadczenia woli, w którym wyrazimy chęć odstąpienia od umowy. Ważne jest, by to odstępstwo nie budziło wątpliwości co do osoby, która je składa oraz jej świadomości dokonywanego czynu. Nie wystarczy więc napisać „Ja, Andrzej Andrzejowicz rezygnuję z pożyczki w Vivusie, pieniądze oddam za tydzień.” . Można skorzystać z przygotowanego przez pożyczkodawcę formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do umowy pożyczki. Aby jednak nie szukać takiego druku, przygotowaliśmy dla naszych Czytelników darmowy wzór do pobrania. Wystarczy uzupełnić taki wniosek, a następnie przesłać go za pomocą poczty tradycyjnej lub wiadomości e-mail. Na złożenie oświadczenia mamy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Co istotne, 14 dni liczone jest do momentu wpływu pisma, nie do dnia stempla pocztowego.

Odstąpienie od umowy z Vivus – darmowy wzór do pobrania

Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest przesłanie jego prawidłowej wersji. Pod tym pojęciem rozumie się dokument z kompletem zgodnych wobec siebie informacji, osobiście podpisanych przez stronę składającą oświadczenie woli. Sama treść oświadczenia nie musi być szczególnie obfita – wystarczy poinformować, iż korzysta się z przysługującego konsumentowi prawa. Z myślą o naszych Czytelnikach przygotowaliśmy bezpłatny wzór, gotowy do wypełnienia. Prawidłowo sporządzone odstąpienie od umowy powinno zawierać cztery podstawowe elementy, którymi są:

 • Dane pożyczkodawcy, w tym wypadku jest to:

Vivus Finance sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 16c
02-092 Warszawa
Tel.:660 600 700


Adres e-mail: kontakt@vivus.pl
Adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-95822-32725-DIGRE-24

 • Dane pożyczkobiorcy, czyli nasze, w których zawrzemy:
  • Imię (lub imiona) i nazwisko;
  • Pełny adres zamieszkania;
  • Numer PESEL;
  • Adres e-mail podany we wniosku;
  • Numer telefonu komórkowego;
  • Numer umowy pożyczki;

 • Oświadczenie:

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 poz. 1083 t.j. ze zm.) oraz § 11 Umowy niniejszym odstępuję od Umowy Pożyczki Vivus.pl o numerze…………………………. (w miejsce kropek wpisać numer umowy pożyczki)

 • Czytelny podpis wraz z datą i miejscowością w prawym dolnym rogu oświadczenia;

Powody odstąpienia od umowy pożyczki

Zapewne część osób będzie się zastanawiać, czy należy podawać przyczynę odstąpienia od umowy. Jeśli tak, to jaki powód podać, by odstąpienie od umowy zostało przyjęte? Dla wszystkich stresujących się tym faktem mamy dobrą wiadomość – nie trzeba podawać żadnego powodu. Przyczynę wypowiedzenia umowy składa się przy reklamacji, czyli wskazaniu powodu niezgodności towaru z jego stanem deklarowanym. Reklamacja jest zupełnie czym innym niż odstąpienie, wobec czego przy odstąpieniu nie jest konieczne podawanie powodu. Na samym końcu warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii – zwrot pieniędzy, które stanowiły przedmiot umowy pożyczki. Razem z odstąpieniem od umowy należy zwrócić całość pożyczonej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia. Jeśli tego nie zrobimy, Vivus obciąży nas kosztami odsetek ustawowych w wysokości 0,036% pożyczonej kwoty w ujęciu dziennym. Lepiej nie dokładać sobie dodatkowych kosztów i zawczasu zwrócić całość pożyczonych pieniędzy.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły