Co oznacza odmowa kredytu?

Co oznacza odmowa kredytu?

Gdy wnioskujemy o kredyt, w pewnym momencie czekamy na decyzję banku. Ta może być pozytywna lub negatywna. W tym drugim przypadku po prostu nie otrzymamy kredytu lub musimy zmienić jego parametry (np. bank zaproponuje nam niższą kwotę). A właściwie – co oznacza odmowa kredytu? Czy oznacza to, że nie możemy liczyć na otrzymanie pieniędzy również z innego banku?

Odmowa kredytu

Najczęściej wnioskując o kredyt gotówkowy po prostu potrzebujemy tych pieniędzy.  Pierwszym, co oznacza odmowa kredytu jest po prostu fakt, że nie otrzymamy pieniędzy, o które się staraliśmy. Nie oznacza to natomiast, że wcale nie możemy liczyć na dodatkowe środki. Z reguły mamy po prostu niewystarczającą zdolność kredytową lub bank z innego powodu odrzucił wniosek. Możemy liczyć na otrzymanie informacji o powodzie wydania decyzji odmownej w sprawie kredytu. To bardzo cenna informacja, która pokaże nam, na co możemy liczyć w danym banku w przyszłości.

Trzeba wiedzieć, że choć banki działają na dość podobnej zasadzie, różne banki w inny sposób analizują wnioski kredytowe. To, że jeden bank odmówił udzielenia kredytu nie oznacza więc, że w kolejnym też dostaniemy decyzję odmowną. W dzisiejszym artykule przedstawimy więc najczęstsze powody odmowy decyzji. Podpowiemy też, co zrobić, aby poprawić swoją zdolność do otrzymania kredytu.

Dlaczego banki wydają decyzję odmowną w sprawie kredytu?

Kredyty konsumenckie łączą dwie strony – bank udzielający finansowania z kredytobiorcą. My, jako klienci banków, mamy możliwość wyboru w którym banku złożymy wniosek kredytowy, czy skorzystamy z innych produktów lub usług. Okazuje się jednak, że banki również “przebierają” w klientach. Nie każdy może liczyć więc na współpracę z bankiem, na przykład na udzielenie kredytu. Każdy bank ma swoje wymagania, które klient musi spełnić. Liczą się również procedury konkretnego banku – każdy ma nieco inne.

Możliwość otrzymania kredytu w dużej mierze zależy od zdolności kredytowej. Na nią z kolei składa się cała masa czynników. Główne to wysokość zarobków i miesięczne (średnie) koszty utrzymania. Różnicę między nimi, czyli “wolne środki” bank porówna z wysokością raty kredytu, o który wnioskujesz. Rata oczywiście musi być odpowiednio mniejsza, aby klient banku miał szansę spłacić zobowiązanie. Na decyzję w sprawie kredytu wpływ mają jednak również inne czynniki, jak choćby historia kredytowa, a nawet wiek kredytobiorcy.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

W ostatnim czasie, gdy stopy procentowe poszybowały do góry, zdolność kredytowa wielu Polaków znacznie się pogorszyła. Wzrosły nasze raty, ale również mierzymy się z podwyżkami cen w sklepach. Największy problem mają osoby, których rata kredytu mieszkaniowego znacznie podrożała. Rzadko kiedy wraz z tymi wzrostami możemy też liczyć na podwyżkę pensji…

Jak bank weryfikuje wnioski kredytowe?

Wróćmy jednak do tego, co bank bierze pod uwagę podczas sprawdzania naszego wniosku kredytowego. W przeciwieństwie do firm oferujących pożyczki przez Internet, banki mają spore wymagania. Podczas analizy złożonego przez kredytobiorcę wniosku gruntownie prześwietlają go. Pod uwagę brane są zarobki – nie tylko ich wysokość, ale też źródło. Liczą się jednak także inne kwestie. Co bank bierze pod uwagę podczas analizy wniosku kredytowego:

 • weryfikacja tożsamości kredytobiorcy – nie może budzić wątpliwości. Często bank wymaga, aby klient miał polskie obywatelstwo lub stały adres na terenie Polski. Należy legitymować się aktualnym dowodem osobistym
 • złożenie wniosku – jednym z wymagań jest prawidłowe uzupełnienie formularza – wniosku kredytowego. Wymagana jest też akceptacja regulaminu i niektórych zgód na przetwarzanie danych.
 • odpowiedni wiek – kredyty są dostępne dla osób pełnoletnich. Każdy bank ma też górny limit wieku (najczęściej 65, 70 lub 75 lat)
 • wysokość zarobków – to jedna z najważniejszych kwestii
 • źródło dochodów – bank zwykle oczekuje stałego źródła zarobków, najlepiej ocenia pracę w oparciu o umowę o pracę w dużej firmie o stabilnej sytuacji i dużej renomie. Sprawdzane jest też stanowisko, na którym pracujemy, staż pracy, czy termin obowiązywania naszej umowy. Inne źródła dochodu i też są akceptowane (np. własna działalność, emerytura, umowa-zlecenie, czy nawet zasiłki), bank może jednak obniżyć przez to zdolność danej osoby, wymagając np. większych zarobków
 • historia kredytowa – słaba historia kredytowa sprawi, że bank nie zgodzi się na kredyt, nawet jeśli kredytobiorca ma duże zarobki. Na historię kredytową wpływ mają poprzednie zobowiązania. Zaległości i opóźnienia, czy całkowity brak spłaty innych kredytów i pożyczek pogarsza historię kredytową. Na plus działają natomiast terminowo spłacane raty.
 • zdolność kredytowa – na nią wpływ mają zarówno zarobki jak i wydatki, czy posiadane zobowiązania (inne kredyty, pożyczki)

Jak znaleźć dodatkowe źródło dochodu?

Różne banki analizują wniosek kredytowy w nieco inny sposób. Informacja o tym, jak to się dzieje  nie do końca jest dostępna dla klientów banku. Wiele zależy bowiem od wewnętrznych procedur banku, sposoby analizy, czy stosowanych przez bank algorytmów do wyliczania zdolności kredytowej. Niektóre banki sprawdzają bardzo szczegółowe informacje, jak choćby wykonywany zawód, ilość osób na utrzymaniu, itp. Niekiedy nie jest to poddawane analizie. Wiele zależy też od wysokości kredytu. Im wyższa suma, tym bardziej gruntownie bank sprawdza swojego potencjalnego klienta. Nic dziwnego – rzetelny klient to dla banku większa szansa na bezproblemowe odzyskanie należności.

Dlaczego bank odmawia udzielenia kredytu?

Zanim przejdziemy do tego, co oznacza odmowa kredytu, sprawdźmy najczęstsze przyczyny negatywnej decyzji w sprawie naszego wniosku. Jest wiele powodów odmownej decyzji kredytowej banku. Czasem są to błędy formalne, nieprawidłowo wypełniony formularz – wniosek o kredyt, czasem niewystarczająco dobra zdolność kredytowa. 

Najpopularniejsze powody odrzucenie wniosku kredytowego:

 • niewystarczająca zdolność kredytowa – to jedna z najczęstszych przyczyn decyzji odmownej w sprawie kredytu. Oznacza to zbyt niskie zarobki lub za dużo innych wydatków (np. wysokie koszty mieszkaniowe, inne zobowiązania spłacane w tym momencie). Sposobem na zmianę tej sytuacji jest złożenie wniosku o kredyt na mniejszą sumę. Można też spróbować rozłożyć spłatę na dłuższy okres. Wtedy wysokość miesięcznej raty spadnie.
 • bank źle ocenia Twoje źródło dochodu – niestabilne źródło dochodu (np. praca dorywcza, na umowę o dzieło, itp.), terminowa umowa o pracę, czy bardzo krótki staż w danej firmie będą tu największymi problemami. Tak samo może być w przypadku niepewnego miejsca pracy – np. małej firmy, która dopiero co powstałą.
 • wiele innych zobowiązań – zbyt dużo aktualnie spłacanych kredytów, pożyczek i chwilówek online oznacza dla banku słabą stabilność finansową danej osoby.
 • słaba historia kredytowa – problematyczne może być uzyskanie kredytu w banku, jeśli w przeszłości kredytobiorca miał problemy ze spłatą innych zobowiązań. Bank w takiej sytuacji często uznaje, że i tym razem powtórzy się ta sytuacja.
 • wiele wniosków kredytowych w krótkim czasie – bank może to zobaczyć na podstawie zwiększonej liczby zapytań do BIK w sprawie nowych kredytów i pożyczek. Bank odbiera to jako próbę zaciągnięcia wielu zobowiązań w krótkim czasie, czasem oznacza to kradzież dowodu osobistego innej osoby
 • wymagana zgoda małżonka – jeśli jej nie ma, niekiedy uzyskanie zgody na kredyt nie będzie możliwe.
 • bank ma aktualnie bardzo wygórowane oczekiwania względem klientów. Nie zawsze banki są chętne do udzielania kredytów. Zależy to w dużej mierze od sytuacji na rynkach finansowych i w samym banku.

Co obniża zdolność kredytową?

Jak widać, powodów odmowy kredytu może być naprawdę wiele. Nie zawsze przyczyną są zbyt niskie zarobki. Warto poznać powód decyzji odmownej, aby w przyszłości uniknąć podobnej sytuacji.

Nie każdy o tym wie, ale bank może też wycofać się ze zgody na kredyt już po podpisaniu umowy kredytowej. Co oznacza odmowa kredytu gdy już strony były “dogadane”? Klient po prostu nie otrzyma środków, o które wnioskował. Przeważnie powodem jest tu brak spełnienia wymagań banku zapisanych w umowie – na przykład dostarczenia polisy ubezpieczeniowej lub wpisu do hipoteki w przypadku kredytów hipotecznych.

Bank musi podać powód odmowy kredytu

Jeszcze jakiś czas temu bank mógł odmówić przyznania klientowi kredytu bez podania konkretnej przyczyny. Pozostawaliśmy wtedy we wielkiej niewiadomej, nie mając najmniejszego pojęcia, dlaczego nie możemy dostać kredytu. Dziś sytuacja ta wygląda już zupełnie inaczej. Na mocy nowych przepisów (nowelizacja Ustawy z 4 maja 2019 roku) bank ma obowiązek poinformować klienta o przyczynie odmowy kredytu. To bardzo cenna wiedza i w każdej sytuacji, gdy nie dostaniemy kredytu, powinniśmy zapytać się o przyczyny. 

Klient ma prawo poznać przyczyny decyzji odmownej, powinien jednak w tym celu wysłać do banku stosowne zapytanie. W przypadku klientów indywidualnych taką wiedzę pozyskamy zupełnie za darmo. Przedsiębiorcy i firmy muszą natomiast uiścić niekiedy dodatkową opłatę. Te zasady dotyczą wszystkich rodzajów kredytów, hipotecznych, gotówkowych, kredytów samochodowych i wielu innych kategorii.

Bank odrzucił wniosek o kredyt – co zrobić?

Co możemy zrobić, jeśli bank odrzuci nasz wniosek kredytowy? Mamy kilka wyjść. Możemy spróbować uzyskać kredyt w innym banku. Pamiętajmy jednak, że w Biurze Informacji KRedytowej zostaną zapisane informacje dotyczące kolejnych prób zaciągnięcia kredytu i o odmowie. Może to w przyszłości komplikować sprawę – ponowne uzyskanie kredytu będzie jeszcze trudniejsze. Warto więc dowiedzieć się, dlaczego bank odmawia kredytu. Być może jest opcja otrzymania zobowiązania w nieco niższej kwocie lub przy rozłożeniu spłaty na dłuższy czas.

Znając przyczyny odmowy udzielenia kredytu możemy postarać się je wyeliminować. Zwykle warto spłacić inne zobowiązania, czy zadbać o dodatkowe źródło pieniędzy. Od decyzji odmownej możemy się również odwołać, czasami przynosi to pozytywny skutek.

Zapytaj w banku, dlaczego odmówił udzielenia kredytu

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyznania kredytu? Takie pismo powinniśmy kierować w formie oficjalnej, najlepiej oczekiwanej przez dany bank. Zwykle możemy zrobić to drogą elektroniczną – wypełniając stosowny formularz na stronie banku lub pisząc e-mail. W treści wniosku o podanie powodów decyzji odmownej powołajmy się na Prawo bankowe. Dokładniej ujmując, taką możliwość daje nam art. 70 Prawa bankowego.

Nie trzeba stosować żadnego specjalnego wzoru wniosku o podanie przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego. Wystarczy podać w treści najważniejsze informacje:

 • Twoje dane osobowe
 • dane banku
 • informacje na temat kredytu (np. jaka była oferta, datą złożenia wniosku, nadany numer sprawy – jeśli taki jest)

Czy można złożyć kolejny wniosek w innym banku?

Co oznacza odmowa kredytu? Często dowiadujemy się po prostu, że konkretny bank nie udzieli nam finansowania. Nie oznacza to natomiast, że nie możemy liczyć na kredyt w innym banku. Jak już wspomniałem wcześniej – różne banki mają różne wymagania. Warto więc spróbować złożyć wniosek także w innej instytucji. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z ilością wysyłanych wniosków kredytowych do różnych instytucji. Taka sytuacja może wyglądać dla banku dość “podejrzanie”, co też może skutkować odmową przyznania kredytu.

Jeśli jednak naprawdę zależy Ci na czasie, możesz złożyć wniosek kredytowy w kilku bankach jednocześnie. Tak działają zresztą między innymi doradcy kredytowi, sondując możliwości otrzymania kredytu dla swojego klienta w różnych bankach. Gdy otrzymasz decyzję w sprawie kredytu od różnych banków, możesz po prostu wybrać jeden z nich i podpisać z nim umowę. Nie powinno być to jednak kilkanaście wniosków naraz, co może być źle odebrane. Najlepiej wybrać kilka interesujących ofert i to tam skierować się w sprawie kredytu.

Trzeba wiedzieć, że nie ma limitu w ilości składanych do jednego lub kilku banków wniosków. Wysyłanie wielu wniosków może przyspieszyć proces ubiegania się o kredytowanie, zachowajmy jednak rozsądek. Po otrzymaniu decyzji odmownej w sprawie kredytu warto od razu poprosić o podanie przyczyny. Przede wszystkim upewnij się, czy nie masz aktualnie innych zobowiązań. Jeśli to możliwe – spłać je. Dotyczy to również między innymi karty kredytowej. Część wymagań banku możemy sprawdzić na ich stronie internetowej lub pytając doradcy. Pozwoli to dobrze przygotować się do złożenia wniosku. Czasem po prostu warto wnioskować o kredyt w nieco niższej sumie.

Jak spłacić kartę kredytową?

Podsumowanie artykułu – co oznacza odmowa kredytu?

Podsumowując – co oznacza odmowa kredytu? Bank może odrzucić wniosek kredytowy z różnych powodów. Warto je poznać, do czego prawo dają nam polskie przepisy – Prawo bankowe. Jeśli bank odmówił udzielenia kredytu, możesz spróbować w innej instytucji.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza odmowa kredytu?

Najczęściej bank źle ocenił Twoją zdolność kredytową. Czasem problemem są opóźnienia w spłacie innych zobowiązań w przeszłości Przyczyn jest jednak znacznie więcej.

Dlaczego bank odrzucił wniosek o kredyt?

Przyczyn może być wiele – zbyt niskie zarobki, duże zadłużenie, niestabilne źródło dochodów, zła historia kredytowa i inne.

Czy BIK wpływa na odrzucenie wniosku?

Tak, zła historia w BIK może spowodować brak zgody na udzielenie kredytu przez bank.

Czy mogę poznać powód odmowy kredytu?

Tak, art. 70 Prawa bankowego mówi jasno, że klient może poznać powód odrzucenia wniosku kredytowego. Wystarczy wysłać do banku zapytanie w tej sprawie, to zupełnie darmowe.

Źródło:

 1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/214453,kredyty-hipoteczne,kto-nie-dostanie-kredytu-hipotecznego,1,1
 2. https://www.money.pl/banki/co-wplywa-na-zdolnosc-kredytowa-i-jak-ja-zwiekszyc-6747896525662944a.html
 3. https://www.bik.pl/poradnik-bik/jak-poprawic-swoja-zdolnosc-kredytowa
 4. https://www.velobank.pl/przewodnik-finansowy/praktycznie-o-finansach/co-zrobic-gdy-bank-odrzuci-wniosek-kredytowy.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły