Czy cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe?

cofnięcie upadłości konsumenckiej

Coraz częściej upadłość konsumencka przedstawiana jest jako skuteczny sposób na wyjście z długów. Czasem jest to wręcz jedyna możliwość, jeśli konkretna osoba od dawna jest niewypłacalna. Ogłoszenie upadłości jest polecane w wielu miejscach – przez niektórych ekspertów z branży finansowej, czy w branżowych serwisach. Zastanówmy się jednak dokładnie nad konsekwencjami tego działania. Czy cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe? Czy jest to procedura w pełni nieodwracalna? Jakie są plusy i minusy upadłości i dlaczego warto dokładnie poznać jej wszystkie konsekwencje? Zapraszamy do dzisiejszego artykułu, w którym rozwiejemy te wątpliwości.

Upadłość konsumencka

Zacznijmy od tego, co to jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać. Warto przede wszystkim poznać jej cel. Ogłoszenie upadłości jest rozwiązaniem dla osób ze sporymi długami, które mają problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. W takiej sytuacji celem całej procedury jest umorzenie długów (lub ich części). Osoba ogłaszająca upadłość traci swój majątek, lecz to nie jedyna konsekwencja całego procesu, który toczy się na drodze sądowej. Często jest to jednak korzystne rozwiązanie – zamiast borykać się ze spłatą długów, można “zacząć od zera”.

Nowe przepisy Prawa upadłościowego zaczęły obowiązywać 24 marca 2020 roku. Od tego czasu dodano do nich poprawki wymagają m.in. z rozporządzeń Unii Europejskiej. Sąd w mniejszym stopniu zwraca teraz uwagę na to, czy dług powstał ze względu na rażącą niedbałość, a nawet celowe działanie dłużnika. Wcześniej często było to powodem odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką.

Cofnięcie upadłości konsumenckiej – czy można cofnąć wniosek?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest dość skomplikowane. Muszą też zajść określone okoliczności, aby Sąd wyraził zgodę na ogłoszenie upadłości. Jak łatwo można się więc domyślić, cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką nie jest proste. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach jest to możliwe, choć z pewnością dość skomplikowane.

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego wyjaśnienia, możemy też dodać, że do cofnięcia upadłości konsumenckiej potrzebna będzie też zgoda wierzycieli. Już to może być dla wielu dłużników dość problematyczne,

Czy można wycofać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Z najprostszą sytuacją mamy miejsce, jeśli chcemy wycofać wniosek o upadłość konsumencką. Mówimy o sytuacji, gdy wniosek do Sądu został złożony, lecz postępowanie upadłościowe nie rozpoczęło się jeszcze. W takiej sytuacji jest kilka okoliczności, kiedy można wycofać wniosek. Zawsze niezbędne będzie złożenie wniosku o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musi stać się to jednak w sytuacji, kiedy sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie i będzie on mógł sprostać roszczeniom swoich wierzycieli, a chociaż ich większości. W tej sytuacji wszystkie zobowiązania zostaną więc przywrócone – dłużnik będzie musiał je w końcu spłacić, na przykład porozumiewając się w tej sprawie ze swoimi wierzycielami. 

Kiedy możliwe jest cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • jeśli dłużnik dojdzie do porozumienia z większością wierzycieli – takie porozumienie może być dobrą podstawą do wycofania wniosku. Ważna jest tu możliwość samodzielnej spłaty długów
 • brak podstawy do ogłoszenia upadłości – czasami już po złożeniu wniosku, dłużnik pozyskuje dodatkowe informacje i wiedzę na temat nowych okoliczności. Czasem dochodzi też do wniosku, że błędnie ocenił brak swojej zdolności do spłaty zobowiązań (niewypłacalność). Może być tak na przykład w sytuacji, jeśli jedno z zobowiązań było bezpodstawne i w rzeczywistości nie ma konieczności spłaty tej wierzytelności.
 • poprawa sytuacji finansowej dłużnika – jeżeli w międzyczasie doszło do realnej i znacznej poprawy zdolności do spłaty zobowiązań, nie ma potrzeby ogłaszania upadłości konsumenckiej. Wtedy dłużnik może po prostu sam spłacić wierzytelności.

W każdej z sytuacji niezbędne będzie oczywiście udokumentowanie zaistniałych okoliczności. Musimy też liczyć na przychylność Sądu, który rozpatrzy wniosek o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek może cofnąć jedynie osoba, która wcześniej go złożyła. Pamiętaj, że wniosek o cofnięcie wniosku należy też skierować do tego samego Sądu Rejonowego, gdzie trafił pierwotny dokument.

Wniosek o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór dokumentu

Warto skorzystać z pomocy prawnej przy planowaniu cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką. Dokument musi zostać bowiem odpowiednio przygotowany, a kierujemy go do tego Sądu, do którego trafił wcześniej wniosek o upadłość. W sporządzonym pisemnie dokumencie należy zawrzeć informacje takie, jak:

 • dane wniosku o ogłoszenie upadłości (data wniesienia, numer identyfikacyjny)
 • dane dłużnika – dane osobowe, kontaktowe
 • informacja o cofnięciu wniosku
 • uzasadnienie
 • czytelny, odręczny podpis

Pamiętaj, aby dobrze uzasadnić swój wniosek. Jeśli będzie to konieczne, dołącz do niego stosowne dokumenty, które będą dowodami potwierdzającymi informacje zawarte w uzasadnieniu cofnięcia wniosku.

Największe szanse na cofnięcie upadłości konsumenckiej mamy jeszcze przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego

Najprościej jest cofnąć upadłość konsumencką jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Nawet w takiej sytuacji warto jednak skonsultować taką decyzję z prawnikiem.

Przed wnioskowaniem o cofnięcie upadłości konsumenckiej dokładnie poznaj konsekwencje tego działania. Upadłość konsumencka jest dla dłużnika pewnego rodzaju ochroną. Roszczenia wierzycieli są wstrzymane, to także sposób na ochronę przed egzekucją komorniczą. W efekcie część długów może zostać umorzona, choć są też negatywne konsekwencje dla upadłego.

Cofnięcie decyzji już podczas trwania postępowania upadłościowego

Wycofanie się z decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być realne także już podczas trwania postępowania. Wtedy jest to natomiast znacznie trudniejsze. Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość musi być więc niezwykle dobrze przemyślana. Najlepiej też skonsultować ją z prawnikiem. 

Również w tej sytuacji jest natomiast procedura, która może wstrzymać bieg postępowania i zakończyć je bez ogłaszania upadłości. Ponownie – należy wystosować do Sądu Rejonowego prowadzącego postępowanie upadłościowe wniosek o cofnięcie upadłości konsumenckiej. W trakcie postępowania niezbędne są natomiast dodatkowe kroki: poinformowanie administratora postępowania oraz wierzycieli o planach cofnięcia upadłości. W tej sytuacji wierzyciele znów mogą dochodzić swoich roszczeń, zapewne korzystając też z pomocy komornika. Mogą również wystosować do Sądu swój sprzeciw w sprawie wycofania upadłości swojego dłużnika. Także w tej sytuacji niezbędne będzie więc wcześniejsze porozumienie się z wierzycielami. Warto zaproponować rozwiązanie, które pozwoli spłacić długi (lub ich część).

Czy można cofnąć upadłość konsumencką już po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Im później dłużnik będzie chciał cofnąć upadłość konsumencką, tym ma na to mniejsze szanse. Cofnięcie upadłości już po zakończeniu postępowania może być wręcz niemożliwe. Całe postępowanie ma w końcu na celu:

 • zbadanie skali zadłużenia osoby wnioskującej o ogłoszenie upadłości
 • sprawdzenie jego majątku, zarobków i możliwości zarobkowych danej osoby
 • stworzenie planu spłaty długów zatwierdzonego przez Sąd
 • przejęcie majątku dłużnika przez syndyka, który nim zarządza
 • umorzenie niektórych długów lub ich części

Gdy postępowanie się zakończy, a Sąd w końcu ogłosi upadłość konsumencką, dłużnik musi więc stosować się do postanowień Sądu. W tym momencie przechodzi do spłaty długów zgodnie z ustalonym planem.

Jest naprawdę niewiele sytuacji, kiedy cofnięcie upadłości konsumenckiej już po zakończeniu postępowania jest możliwe. Trzeba wtedy sporządzić odpowiedni wniosek, skierować go do właściwego Sądu Rejonowego i szczegółowo uzasadnić wniosek. Nie powinno też zabraknąć dokumentacji, będącej dowodem na informacje zawarte we wniosku o cofnięcie upadłości. Oczywiście, dłużnik musi mieć też wtedy możliwość samodzielnej spłaty długów, a jego majątek nie jest już chroniony przez syndyka i Sąd. To Sąd ocenia też, czy cofnięcie upadłości w ogóle będzie możliwe. Jeśli nie przychyli się do wniosku upadłego, ten musi postępować zgodnie z zatwierdzonym wcześniej planem spłaty wierzytelności.

W jakich okolicznościach można myśleć o  cofnięciu wniosku o upadłość?

Jakie warunki należy spełnić do cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości? Nie każdy skorzysta z takiej opcji, muszą bowiem zajść określone okoliczności:

 • wierzyciele nie sprzeciwiają się – brak sprzeciwu jest jednym z wymagań. Dłużnik musi więc wcześniej dogadać się z nimi w sprawie spłaty długów.
 • dłużnik nie narusza zasad upadłości – upadłość konsumencka wiąże się m.in. z koniecznością przestrzegania przez dłużnika pewnych zasad. Jeśli tak się stanie, Sąd zapewne nie przychyli się do wniosku o cofnięcie upadłości.
 • sąd nie ogłosił jeszcze upadłości – jeśli postępowanie upadłościowe zostanie już zatwierdzone, cofnięcie wniosku może być niezwykle skomplikowane, zwykle po prostu niemożliwe
 • znaczna poprawa sytuacji finansowej dłużnika – najlepiej, aby dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką zdobył zdolność samodzielnej spłaty zadłużenia.

Pamiętaj, że po cofnięciu upadłości konsumenckiej nie obowiązuje już plan spłaty zadłużenia, zatwierdzony przez sąd w toku postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika nie jest dłużej chroniony, a wierzyciele mogą (i zapewne to zrobią) dochodzić swoich roszczeń, także korzystając ze wsparcia komornika.

Wycofanie się z chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej zwykle jest niezwykle trudne. Musi też zostać spełnionych szereg warunków i dodatkowych okoliczności. 

Dokumenty, które trzeba przygotować

Jak już wspomnieliśmy, cofnięcie upadłości konsumenckiej, choć jest możliwe, należy do dość skomplikowanych procedur. Stosowny wniosek w formie pisemnej kierujemy do właściwego Sądu Rejonowego, należy też pamiętać o odpowiednich dokumentach. Powinny potwierdzać okoliczności wymienione w uzasadnieniu wniosku. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję Sądu w tej sprawie, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnej. Dobrze przygotowana dokumentacja i przedstawienie niepodważalnych dowodów są kluczem do powodzenia w tej sprawie.

Do wniosku o cofnięcie upadłości konsumenckiej dołączamy takie dokumenty, jak:

 • oświadczenie – wniosek o cofnięcie upadłości konsumenckiej – to najważniejszy dokument, który musi być starannie przygotowany. Powinien zawierać szereg niezbędnych danych – informacje o wcześniej złożonym wniosku o upadłość, dane osobowe dłużnika, itp.
 • dowód spłaty długów – mogą to być takie dane, jak wyciąg z konta, umowa z wierzycielem, czy zawarta ugoda
 • posiadane już dokumenty z sądu – te dotyczące decyzji w sprawie upadłości lub dokumenty z toczącego się postępowania
 • dowód poinformowania wierzycieli o swoich planach cofnięcia upadłości – to także niezbędne, na potwierdzenie można przedstawić kopie korespondencji elektronicznej, dowód na wysłanie i treść listów
 • dokumenty potwierdzające poprawę sytuacji finansowej dłużnika

Oczywiście, w konkretnych sytuacjach lista dokumentów, które warto dołączyć do wniosku i dostarczyć do Sądu, może się nieco różnić.

Kiedy nie można cofnąć upadłości?

Anulowanie upadłości konsumenckiej w niektórych sytuacjach w ogóle nie jest możliwe. Przede wszystkim jest to nierealne (lub naprawdę bardzo trudne!) już po zakończeniu postępowania upadłościowego. Czasami mamy też po prostu pewien ograniczony czas na wycofanie się z decyzji o ogłoszeniu upadłości. Gdy minie, nie będzie już możliwe anulowanie jej. Sąd z pewnością nie przychyli się do wniosku o cofnięcie upadłości, jeżeli dłużnik dopuści się oszustwa lub nawet złego zachowania w toku postępowania. Stanie się to niemożliwe także wtedy, gdy upadły nie zastosuje się do zaleceń sądu i zasad związanych z upadłością.

Częstym powodem niemożliwości anulowania upadłości konsumenckiej jest także sprzeciw wierzycieli. Wtedy także Sąd nie przyjmie wniosku o anulowanie upadłości konsumenckiej. Zwykle jedyną szansą na wycofanie się z upadłości jest też po prostu znacząca poprawa zdolności finansowych dłużnika – kiedy może on spłacić długi.

Kiedy warto cofnąć upadłość konsumencką?

Zwykle cofnięcie upadłości konsumenckiej jest opłacalne, jeśli sytuacja materialna dłużnika ulega znacznej poprawie. Dzięki temu nie ma on już konieczności stosowania się do planu spłaty zobowiązań, odzyskuje też kontrolę nad swoim majątkiem. Cofając upadłość konsumencką możemy liczyć na następujące korzyści:

 • wraca zdolność kredytowa – właściwie jedynym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej upadłego jest próba cofnięcia upadłości. Ta wpływa bowiem zdecydowanie negatywnie na zdolność do otrzymania zastrzyku gotówki z banku lub firmy pożyczkowej
 • nie tracisz majątku – jedną z podstawowych czynności podczas postępowania upadłościowego jest zajęcie majątku dłużnika. Dysponuje nim syndyk, a spieniężenie składników majątku służy do sprostania roszczeniom wierzycieli.
 • poprawa historii kredytowej – w wyniku ogłoszenia upadłości do historii kredytowej wpływa naprawdę sporo negatywnych wpisów. Mogą przez długi czas negatywnie wpływać na możliwości zaciągnięcia kredytu.
 • brak innych konsekwencji upadłości – ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma sporo konsekwencji. Tracimy zdolność kredytową, a także niemal cały swój majątek. Upadły ma też pewne ograniczenia co do swojego miejsca pracy w przyszłości

To spore plusy, pamiętajmy jednak, że czasami ogłoszenie upadłości jest jednak po prostu korzystne. Czasem nie ma wręcz innej możliwości – gdy długi rosną, a dłużnik wciąż jest niewypłacalny.

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często działaniem ostatecznym, które trzeba dobrze przemyśleć. Cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe, to jednak bardzo trudny proces. Należy spełnić określone warunki: dogadać się z wierzycielami i wykazać możliwość samodzielnej spłaty długów. Cofnięcie wniosku o upadłość jest dużo łatwiejsze, niż anulowanie upadłości już po zakończeniu postępowania. W każdej z sytuacji zalecamy kontakt z doradcą prawnym, który specjalizuje się w podobnych sprawach. Często przyczyną odmowy cofnięcia upadłości jest sprzeciw wierzycieli. Ostatecznie, decyduje o tym Sąd Rejonowy – ten, który prowadził postępowanie upadłościowe.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura stosowana w przypadku długotrwałej niewypłacalności danej osoby. Chcąc ogłosić upadłość dążymy do umorzenia długów, choć nie zawsze jest to możliwe (np. długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu). Do ogłoszenia upadłości należy spełnić cały szereg przesłanek, a proces toczy się przed sądem.

Czy możliwe jest cofnięcie upadłości konsumenckiej?

Cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe, nie jest to jednak prosty proces. Należy też spełnić pewne warunki, jak uzyskanie zgody wierzycieli, czy zdolność do spłaty zobowiązań.

Czy można wycofać wniosek o upadłość konsumencką?

Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości jest możliwe, choć muszą zajść określone okoliczności. Sytuacja finansowa i zdolność do spłaty wierzytelności dłużnika muszą ulec poprawie. Czasem dłużnik uzyskuje też dodatkowe informacje, które wpływają na konieczność (lub jej brak) spłaty, czy swoje dodatkowe dochody. W niektórych sytuacjach we wniosku o upadłość jest też jakiś błąd. Ostatecznie całość weryfikuje Sąd – podejmuje ostateczną decyzję w sprawie cofnięcia wniosku.

Co zrobić, aby cofnąć upadłość konsumencką?

Do cofnięcia upadłości należy spełnić wiele warunków. W kwestii formalnej niezbędne jest przygotowanie wniosku i udokumentowanie go. Należy dogadać się z wierzycielami i wykazać poprawę sytuacji finansowej – możliwość samodzielnej spłaty długów.

Dlaczego warto cofnąć upadłość konsumencką?

Plusami cofnięcia upadłości konsumenckiej są między innymi odzyskanie swojego majątku i przywrócenie zdolności kredytowej. Czasem nie jest to jednak w ogóle możliwe.

Źródło:

 1. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umorzenie-upadlosci-konsumenckiej
 2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/czy-mozna-wycofac-sie-z-upadlosci-konsumenckiej
 3. https://pieniadze.rp.pl/finanse-domowe/art37434951-czy-upadlosc-konsumencka-mozna-cofnac
 4. https://prawnicyoddlugu.pl/czy-mozna-wycofac-sie-z-upadlosci-konsumenckiej/
 5. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-upadlosciowe-17021464/art-29-a
 6. https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/czy-mozna-wycofac-sie-z-upadlosci-konsumenckiej-prawnicy-podpowiadaja-jak-do-tego/eyw64p6
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły