Kuki – odstąpienie od umowy pożyczki. Darmowy wzór do pobrania

kuki odstąpienie od umowy

Korzystając z usług firm pożyczkowych, zdecydowana większość osób otrzymuje pozytywną decyzję o finansowaniu. Oznacza to, że wraz z mailem akceptującym nasz wniosek otrzymamy propozycję zawarcia umowy pożyczki. Może się jednak okazać, że zaraz po podpisaniu umowy przyznane środki nie będą potrzebne, a co za tym idzie – chwilówka była zbędna. Co zrobić w takiej sytuacji i jak można odstąpić od umowy? Omówimy cały proces na przykładzie jednego z rozpoznawalnych pożyczkodawców.

Kuki – co to za firma?

Kuki to jeden z liderów przedsiębiorstw pozabankowych, które specjalizują się w udzielaniu darmowych pożyczek i chwilówek. To specyficzny produkt, w którym pożyczkobiorca zwraca dokładnie tyle, ile pożyczył. Nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty – oczywiście zakładając, że spłata następuje w określonym wcześniej terminie. Taką formą promocji Kuki bardzo szybko zyskał uznanie i przychylność kilkuset tysięcy klientów potrzebujących szybkiej chwilówki online. Kuki to instytucja ciesząca się dużą wiarygodnością i zaufaniem klientów dzięki między innymi przynależności do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Oznacza to, że każdy klient tegoż przedsiębiorstwa może być pewny uczciwych praktyk pożyczkowych i przyjaznego nastawienia pracowników. Co ciekawe, Kuki jest marką w pełni polską, która została wypracowana przez dwa podmioty. Dostawcą usługi jest pośrednik Fincapital sp. z o.o., natomiast podmiotem pożyczającym pieniądze – Ducatos sp. z o.o.

Co trzeba wiedzieć o umowie pożyczki?

Rozmawiając o pożyczkach przez Internet, nie sposób pominąć tematu umowy pożyczki, która zawsze towarzyszy tego typu transakcjom. Umowa pożyczki to sformalizowany dokument zawierany pomiędzy pożyczkodawcą, czyli Kuki a pożyczkobiorcą, czyli nami. Treść tego dokumentu pozwala stwierdzić fakt udzielenia pożyczki, jak również wszelkie okoliczności jej udzielenia. Zapisane w niej będzie kto komu pożycza pieniądze, kiedy i gdzie doszło do zawarcia umowy oraz ile środków pożyczono i do kiedy. Należy także zawrzeć dodatkowe informacje, na przykład jakie są kary za nieterminową spłatę należności. Przy umowach zawieranych na odległość – a taka będzie pożyczka w 15 minut online od Kuki – istotna jest jeszcze jedna kwestia. Chodzi tu o poinformowanie o ustawowym prawie do odstąpienia od umowy, który gwarantowany jest przez ustawę o prawach konsumenta. Artykuł 27 niniejszej ustawy zezwala na odstąpienie od umowy jeśli konsument oświadczy taki zamiar w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Chwilówka a umowa pożyczki

Część osób może się w tym momencie zastanawiać, czy chwilówka również będzie sformalizowana umową pożyczki. A może darmowe chwilówki to coś zupełnie innego i ten przepis już nie dotyczy tego specyficznego produktu? Tutaj mamy pozytywne zaskoczenie – chwilówka jest traktowana na równi ze standardowymi pożyczkami. Tak naprawdę ustawodawca nie definiuje chwilówek jako odrębnego podmiotu czy usługi świadczonej przez rynek pozabankowy. Co za tym idzie, chwilówka jest tym samym, czym pożyczka w świetle obowiązujących przepisów. Wobec powyższego, chwilówka również będzie objęta tymi samymi obowiązkami i prawami, co pożyczka. Możemy więc oczekiwać, że na przygotowanej przez Kuki umowie pożyczki znajdzie się zapis o prawie do odstąpienia od umowy. To bardzo dobra wiadomość dla każdego, kto nie do końca jest przekonany o słuszności zaciągania zobowiązania. Dzięki temu mamy poczucie bezpieczeństwa, że w razie zmiany zdania możemy bez konsekwencji zwrócić całą kwotę i odstąpić od umowy.

Jak odstąpić od umowy z Kuki?

Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość – a taką jest pożyczka w Kuki – jest procesem niezwykle prostym. Konieczne jest skuteczne poinformowanie pożyczkodawcy o swoim oświadczeniu woli w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Kluczowe jest tu pojęcie „skutecznego poinformowania”, czyli przekazania informacji do pożyczkodawcy w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości. Należy to zrobić w sposób, który może zostać udokumentowany: wysyłając stosownego maila lub pismo za pomocą poczty. Termin 14 dni liczony jest nie do momentu wysłania pisma, a do dnia faktycznego zapoznania się z treścią odstąpienia. Lepiej więc nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, a spisać odstępstwo natychmiast po powzięciu takiej decyzji. Samo odstępstwo musi posiadać informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację pożyczkobiorcy oraz umowy pożyczkowej. To ważne, by odstąpienie od umowy z Kuki było uznane za ważne i możliwe do zrealizowania.

Czy trzeba wymieniać powody odstąpienia od pożyczki?

Teoretycznie istnieje przepis pozwalający na bezproblemowe odstąpienie od umowy w czternastodniowym terminie. W praktyce niektóre firmy – niekoniecznie Kuki – czasami dopytują o powód takiej decyzji. Tłumaczą się przy tym chęcią poprawienia jakości usług, jednak w praktyce chcą przekonać klienta do pozostania przy pierwotnym stanowisku. Warto wiedzieć, że nie mamy najmniejszego obowiązku do rozmowy z takim pracownikiem i nie musimy mu tłumaczyć naszych motywacji. Nawet jeśli podalibyśmy absurdalny powód, np. brzydki krój czcionki użyty do spisania umowy, pożyczkodawca będzie zobowiązany przyjąć nasze odstąpienie. Najlepiej jednak oszczędzić sobie czasu i nerwów, odmawiając ewentualnego podania przyczyny swoich działań. Mamy do tego prawo gwarantowane ustawą o prawach konsumenta i najzwyczajniej w świecie chcemy z tego skorzystać. To, czy komuś się ta decyzja podoba, czy też nie, ma tutaj naprawdę marginalne znaczenie.

Odstąpienie od umowy z Kuki – darmowy wzór do pobrania

Analizując umowę pożyczki z Kuki, znajdziemy punkt 9 niniejszego dokumentu, który przedstawia informacje na temat warunków odstąpienia od umowy. Znajdziemy w nim zapis, który obliguje pożyczkodawcę do złożenia oświadczenia woli w wersji kompletnej. Oznacza to, że na dokumencie muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje do stwierdzenia ważności odstąpienia. Aby ułatwić to zadanie naszym Czytelnikom i nie pominąć żadnej kwestii, przygotowaliśmy darmowy wzór odstąpienia do pobrania. Jeśli jednak zechcecie samodzielnie przygotować takie odstąpienie, to pamiętajcie o zawarciu w nim poniższych elementów:

 • Dane pożyczkodawcy, a w tym wypadku jest to:

Ducatos Sp. z o.o.
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
info@kuki.pl

 • Dane pożyczkobiorcy, czyli nasze, w których zawrzemy:
  • Imię (lub imiona) i nazwisko;
  • Numer i seria dowodu osobistego;
  • Numer PESEL;
  • Pełny adres zamieszkania;
  • Numer umowy pożyczki;

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. 2016, poz. 1528) zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia __________________, nr ___________________ (w puste miejsce należy wpisać datę i numer umowy pożyczki).

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej wyżej ustawy jestem niezwłocznie zobowiązany(a) do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wraz z Odsetkami kapitałowymi, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia niniejszego oświadczenia

 • Czytelny podpis wraz z datą w prawym dolnym rogu oświadczenia;

Niniejszy Formularz odstąpienia należy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy: Ducatos Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły