Harmonogram spłaty kredytu – czym jest? Co zawiera?

harmonogram spłaty kredytu

Decydując się na kredyt w banku, wraz z podpisaniem umowy zostanie Ci dostarczony harmonogram spłaty zobowiązania. Niezwykle istotny dokument zawiera wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące rat kapitałowo-odsetkowych. Często to właśnie wykaz, przedstawiający poszczególne raty i ich koszty, pozwala zaplanować przyszłe wydatki, aby rozliczyć się z kredytu w ustalonym terminie. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czym jest harmonogram spłaty kredytu i jakich informacji dostarcza kredytobiorcy.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu to dokument, który przedstawiany jest klientowi ubiegającemu się o skorzystanie z produktu finansowego. Taki plan spłaty dotyczy wszelkiej maści kredytów, m.in. gotówkowych, hipotecznych i samochodowych. Nawet przy korzystaniu z pozabankowej pożyczki, pożyczkodawca ma obowiązek przedstawić harmonogram. 

Banki i firmy pożyczkowe przedstawiają klientom harmonogram spłaty, aby przedstawić im najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia się z produktu finansowego. W harmonogramie znaleźć można m.in. wysokość poszczególnych rat, ich części odsetkowej, termin spłaty, i wiele innych, istotnych detali. 

Jakich produktów finansowych dotyczy harmonogram spłaty?

 • kredyt gotówkowy,
 • pozabankowa pożyczka,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt hipoteczny,
 • pożyczka konsolidacyjna,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • produkt lub usługa kupiona na raty. 

Wygląd harmonogramu może różnić się w zależności od banku. Mowa tutaj m.in. o szacie graficznej, układzie przedstawianych danych i formacie (np. rozmiarem druku lub rozszerzeniem pliku). Mimo tych różnic, harmonogram spłaty musi zawierać określone informacje, na czym skupimy się w dalszej części wpisu. 

Co zawiera harmonogram spłaty kredytu?

Jakie informacje zawiera harmonogram spłaty, że jest tak istotnym czynnikiem w procesie zaciągania pożyczki lub kredytu? Okazuje się, że w dokumencie nie widnieją jedynie oczywiste informacje, które znaleźć można już na stronie internetowej albo w materiałach reklamowych. 

Harmonogram spłaty kredytu informuje o:

 • rodzaju zobowiązania, jakiego dotyczy plan spłaty,
 • data uruchomienia środków z kredytu, 
 • data podpisania umowy,
 • rodzaj oprocentowania kredytu,
 • kwota przyznana klientowi w ramach kredytu,
 • okres kredytowania, czyli całkowity czas na spłatę,
 • okres karencji w spłacie kredytu (jeżeli taka opcja jest przewidywana),
 • wysokość zobowiązania (kwota powiększona o część odsetkową). 

Informacje zawarte w harmonogramie spłaty muszą być zgodne z treścią podpisywanej umowy kredytowej. Mówi o tym ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. W poszczególnych przypadkach harmonogram może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Dzieje się tak na skutek skorzystania z wakacji kredytowych, karencji w spłacie zobowiązania, lub gdy między obiema stronami umowy doszło do porozumienia w tej kwestii. 

Jakie informacje o racie znajdują się w harmonogramie?

 • numeracja poszczególnych rat, 
 • termin spłaty każdej raty,
 • część odsetkowa raty,
 • część kapitałowa raty,
 • całkowita wysokość raty,
 • stan zadłużenia po rozliczeniu poszczególnych rat. 

Kiedy dostanę harmonogram spłaty?

Harmonogram spłaty kredytu wydawany jest klientowi w tym samym momencie, co umowa, którą podpisały obie strony. Forma harmonogramu nie zawsze jest taka sama. O ile w przypadku zaciągnięcia kredytu w placówce banku harmonogram będzie papierowym drukiem, tak przy korzystaniu z chwilówki online będzie to plik, przesyłany jako załącznik. Jeżeli zależy Ci na określonej postaci tego dokumentu, wyraź taką potrzebę dostawcy usługi, ponieważ może okazać się, że dostępne są obie formy harmonogramu. 

W tym miejscu warto rozwiać pewną, sporadycznie pojawiającą się wątpliwość. Otóż klient nie musi obawiać się o sporządzanie, ani też wypełnianie dokumentu. Harmonogram spłaty kredytu musi zostać utworzony przez bank i dostarczony klientowi. Z racji tego, że dokument ma charakter informacyjny, nie trzeba w żaden sposób w niego ingerować, ani przesyłać go innym podmiotom. 

Czy rodzaj rat wpływa na harmonogram spłaty kredytu?

Na rynku produktów finansowych znajdziemy oferty z wieloma rodzajami rat: malejącymi, równymi, rosnącymi, czy też kredyty z ratami balonowymi, o których wspominaliśmy już na łamach naszego portalu. Czy rodzaj spłacanej raty wpływa w jakikolwiek sposób na ustalony przez bank harmonogram? I tak, i nie, ponieważ w zależności od typu rat, treść dokumentu będzie się różnić, natomiast jego forma i zawarte w nim informacje nie ulegną zmianie. Konsument zostanie poinformowany o wszystkich najważniejszych szczegółach niezależnie od tego, jaki rodzaj zobowiązania ratalnego wybierze. 

Czy dostanę nowy harmonogram spłaty?

Jeżeli doszło do sytuacji, w której pierwotne warunki spłaty uległy zmianie, to bank ma obowiązek sporządzić i dostarczyć klientowi nowy, zaktualizowany harmonogram spłaty kredytu. W przeciwnym wypadku, przez cały okres spłaty obowiązuje ten sam dokument. 

Kiedy dochodzi do konieczności zaktualizowania harmonogramu przez bank? Nie zawsze jest to spowodowane działaniami klienta (wakacje kredytowe, karencja), ani też samego banku. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach bank musi dostarczyć nowy dokument.

Kiedy harmonogram spłaty jest aktualizowany?

 • przy aktualizacji stawki WIBOR, która określa oprocentowanie pożyczek międzybankowych,
 • zmiana stawek referencyjnych, które przekładają się na wysokość oprocentowania poszczególnych kredytów,
 • zmiany w spłacie zobowiązania – zmiana rodzaju rat, typu oprocentowania, czy też okresu obowiązywania umowy np. na skutek nadpłaty kredytu.

Więcej informacji na temat stawki WIBOR znajdziesz w naszym osobnym wpisie: Czym jest WIBOR? Jak jest liczony i ile wynosi WIBOR w 2023?

Spłacając zobowiązanie, należy sugerować się jedynie aktualnym harmonogramem. Po otrzymaniu nowej wersji dokumentu, warto się z nią dokładnie zapoznać, aby uniknąć pomyłki. W najgorszym przypadku może okazać się, że rozliczaliśmy się ze zobowiązania na nieaktualnych warunkach, co może zostać odczytane przez bank jako opóźnienie w spłacie kredytu. 

Zgubiłem harmonogram spłaty – co zrobić?

Może dojść do sytuacji, w której stracisz dostęp do harmonogramu, na skutek niezależnych od Ciebie działań. Papierowy druk może ulec zniszczeniu, a plik może zostać usunięty przy sformatowaniu urządzenia. Wbrew pozorom, takie sytuacje nie są wcale tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Z tego powodu instytucje bankowe są przygotowane na taką ewentualność, a klienci mogą zgłosić się po nową kopię harmonogramu. 

Jak uzyskać nowy harmonogram?

 • zgłosić problem w stacjonarnej placówce banku (jeżeli zależy nam na fizycznej kopii),
 • logując się do swojego konta w bankowości elektronicznej i pobierając odpowiedni plik,
 • logując się do aplikacji mobilnej, aby uzyskać dostęp do pliku z poziomu swojego telefonu komórkowego. 

Czy opóźnienie w spłacie ma wpływ na harmonogram?

Samo opóźnienie w spłacie kredytu nie wpływa na treść harmonogramu, ponieważ naliczane przez bank odsetki karne nie są uwzględniane przez taki dokument. Mimo tego, konieczne będzie przygotowanie się na spłatę wyższej sumy, niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z polskim prawem, wierzyciele mogą naliczać odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań.

Na samych odsetkach się jednak nie kończy, gdyż negatywne skutki braku terminowej spłaty sięgają dalej. Wystarczy wspomnieć m.in. o działaniach windykacyjnych, przedsądowych wezwaniach do zapłaty, a nawet egzekucjach komorniczych. Z tego powodu po podpisaniu umowy, należy traktować spłatę kredytu lub pożyczki jako bezwzględny priorytet. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły