Czym jest WIBOR? Jak jest liczony i ile wynosi WIBOR w 2024?

wibor

Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny, warto przeanalizować wiele ofert, aby mieć pewność, że wybrało się właśnie tą najlepszą. Na ich atrakcyjność wpływa wiele czynników, jednym z nich jest WIBOR. Co oznacza ten termin i dlaczego tak ważne jest, aby wiedzieć o nim jak najwięcej? Tego wszystkiego dowiesz się w kolejnych akapitach!

Co oznacza termin WIBOR?

Jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, stopa, zgodnie z którą banki udzielają pożyczek innym bankom. Wskaźnik ten powstał, aby regulować pożyczki między bankami komercyjnymi. Polskie banki, podobnie jak banki na całym świecie, działają na rynku kredytowym zarówno w roli kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. W dużym uproszczeniu, jeden bank pożycza środki od drugiego, a w zamian zobowiązuje się zwrócić określoną kwotę, powiększoną o pewien procent. WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest właśnie tym procentem.

Jak zatem liczony jest WIBOR®?

Określa go średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w 16 największych bankach w ujęciu całorocznym. Ustalany jest podczas fixingu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska).  Należy pamiętać, że stopy procentowe ustalane są każdego dnia, na podstawie danych podanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze. Banki, które biorą udział w ustalaniu wysokości stawki WIBOR w ramach tzw. fixingu, nazywane są dilerami rynku pieniężnego. Nie jest to zawsze grono takich samych banków – zmienia się co jakiś czas i zależy od wyniku konkursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Co ważne, WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie przez banki. Instytucje ustalające WIBOR, w każdy dzień roboczy przedstawiają propozycje stóp procentowych, po jakich są skłonne udzielać kredytów innym bankom. Okres składania ofert to wspominany fixing. Kiedy już wszystkie oferty zostaną złożone, agent kalkulacyjny odrzuca dwie najwyższe i dwie najniższe wartości. Ma 5 minut na wyliczenie obowiązującej wartości WIBOR. W jego gestii jest poinformowanie m.in. innych banków o tym, ile instytucji brało udział w fixingu. Aby wiedzieć, na jaki czas udzielona została pożyczka, należy spojrzeć na symbol znajdujący się przy nazwie WIBOR .

Wbrew pozorom, wpływ banków na wysokość stawki WIBOR jest w pewnym stopniu ograniczony. Dzieje się tak, ponieważ stawka musi mieścić się w przedziale między stopą depozytową a stopą lombardową. Obie te stopy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Jeśli są niskie, to i stawka procentowa będzie niska. Wzrost owych stóp procentowych wiąże się ze wzrostem inflacji oraz zarobków. WIBOR ma w dużej mierze wpływ na kredyty hipoteczne.

WIBOR a kredyty hipoteczne


Na wysokość raty kredytu wpływa oprocentowanie, przez co osoby zawierające umowę kredytu hipotecznego nie od razu poznają całkowity jego koszt i wysokość każdej raty. Oprocentowanie zmienia się w zależności od zmiennej stawki bazowej, czyli WIBOR – to właśnie ona, zaraz obok stałej marży, jest składową oprocentowania.

Nawet niewielki wzrost WIBOR może oznaczać znaczny wzrost raty, natomiast spadek – jej obniżenie. Kredytobiorca wie, jak często będzie zmieniało się oprocentowanie, z uwagi na to, iż szczegółowe zasady aktualizacji WIBOR znajdują się w umowie kredytu hipotecznego. Częstotliwość zmiany oprocentowania kredytów zależy od tego, która ze stawek WIBOR jest brana pod uwagę przez bank przy ustalaniu oprocentowania kredytu.

Wyróżniamy następujące stawki:

  • 1M – dla jednego miesiąca,
  • 3M – dla kwartału,
  • oraz 6M – dla okresu półrocznego.

Czym jest WIBOR® dla konsumenta?

Wskaźnik WIBOR dotyczy głównie wewnętrznych procesów na rynku bankowym, ale jakie znaczenie ma on dla osób zaciągających kredyty konsumenckie?
To właśnie one są najczęściej zaciąganymi kredytami ze zmienną stopą procentową. Wysokość zmiennej stopy oprocentowania nie jest więc ustalona. Czasem banki oferują klientom możliwość wyboru stawki WIBOR® trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego.

WIBOR 3M a 6M

Wiemy już, że rodzaje stawek WIBOR® różnią się okresem aktualizacji stopy procentowej. W przypadku WIBOR® 3M jest to okres 3 miesięczny, a w przypadku WIBOR® 6M – półroczny.

Warto więc zorientować się która stopa będzie najkorzystniejszym dla nas wyborem. Głównym czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę, są zmiany na rynku finansowym związane ze stopami procentowymi. Jeżeli ich wartość spada
– bezpieczniejszym wyborem będzie WIBOR 3M. Skąd taki wniosek? Wynika to
z faktu, iż aktualizuje się on często, a w związku z tym obniżają się koszty z tytułu oprocentowania, jakimi obarczony jest dany kredyt hipoteczny. Może zdarzyć
się jednak, że stopa oprocentowania pożyczek znacznie wzrośnie – wówczas warto zdecydować się na WIBOR® 6M z uwagi na to, iż zmienia się on rzadziej, co pozwala nam na utrzymanie kosztów pożyczki na dotychczasowym poziomie do czasu aktualizacji, w być może w nieco lepszej już sytuacji.

Czy tylko WIBOR® ma wpływ na wysokość raty pożyczki w banku?

Otóż nie, pierwszą rzeczą, która ma wpływ na wysokość raty, jest oprocentowanie oraz prowizja, na której zarabia bank. Drugą rzeczą jest właśnie stawka WIBOR®. O ile na pierwszy z czynników kredytobiorca może mieć wpływ, korzystając z rankingów online i wybierając najtańsze oferty, tak na WIBOR® niestety nie ma się już wpływu.

Stawki WIBOR w 2024 roku (I kwartał)

WIBOR przez lata utrzymywał się na podobnym poziomie, aż do początku marca 2020 roku, kiedy to zaczęła się pandemia koronawirusa. Wtedy też, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się aż trzykrotnie obniżyć główne stopy procentowe. Łączna obniżka stóp procentowych w marcu, kwietniu i maju 2020 wyniosła 140 punktów bazowych. W 2024 roku rząd walczy z inflacją, dlatego Narodowy Bank Polski utrzymuje wysokie stopy procentowe. które z miesiąca na miesiąc są coraz wyższe.

Wskaźniki referencyjne WIBOR obowiązujące na dzień 16 stycznia 2024 r. wynoszą:

  • WIBOR 1M 5,89 %
  • WIBOR 3M –5,87 %
  • WIBOR 6M 5,85%

Wzrost stawek procentowych jest złą wiadomością dla osób posiadających kredyty ponieważ przełoży się znacznie na wysokość płaconych rat.

Gdzie sprawdzić aktualny WIBOR?

Stawki WIBOR są publikowane w wielu serwisach finansowych. Natomiast najlepszym źródłem tego, by obserwować aktualne stawki procentowe jest strona agenta kalkulacyjnego – od 2017 roku jest nim GPW Benchmark.

Źródło:

  1. https://wibor.money.pl/
  2. https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Darek

W tekscie podane jest ze wzrost stawek bazowych zwieksza inflacje. Obecnie mowione jest ze zwiększanie tych stawek ma zahamować inflację. Jak to jest ?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły