Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca?

wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wszyscy użytkownicy kredytów konsumenckich, w tym kredytów gotówkowych, mogą skorzystać z możliwości spłaty zobowiązania przed wyznaczonym umownie terminem. Takie rozwiązanie może być jednak obarczone dodatkową opłatą, nałożoną przez bank z tytułu rekompensaty za okres odsetkowy. Czy mimo ewentualnych kosztów, wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca? Postanowiliśmy przyjrzeć się tej kwestii, aby rozwiać wasze wątpliwości. 

Jak działa wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Zaciągając kredyt gotówkowy, klient podpisuje z bankiem umowę. W treści dokumentu znajdują się warunki zobowiązania, w tym określenie terminu spłaty, wysokość kwoty finansowania i części odsetkowej. Kredytobiorca składając podpis na umowie zobowiązuje się do spłacania rat w terminie na tych właśnie warunkach. 

Może jednak zdarzyć się, że klient zechce rozliczyć się z zaciągniętego kredytu przed wyznaczoną umownie datą i będzie miał do tego pełne prawo. W tym celu należy skontaktować się z wierzycielem, którym w tym przypadku jest bank i wyrazić chęć skorzystania z takiej możliwości. W większości przypadków konieczny będzie kontakt przez infolinię, internetową obsługę klienta, bądź osobista wizyta w placówce. 

Jeżeli natomiast interesuje was, jak wygląda kwestia spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, to zachęcamy do lektury naszego wpisu: Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – kiedy się opłaca?

Rodzaje spłaty kredytu gotówkowego przed terminem

 • nadpłata kredytu gotówkowego – polega na spłacie wyższej kwoty, niż rata ustalona przez bank. W ten sposób klient może skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość następnych rat. 
 • całkowita spłata przed terminem – polega na przedterminowej spłacie całej sumy, jaka pozostała do rozliczenia danego zobowiązania. Podobnie jak w przypadku nadpłaty, z takiej opcji również można skorzystać w dowolnym momencie. 

Czy bank może odmówić wcześniejszej spłaty kredytu?

Instytucja bankowa nie może odmówić klientowi przedterminowej spłaty zobowiązania. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, niezależnie od tego czy będzie to część czy całość, dostępna jest dla każdego klienta. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób kredytobiorca poinformował bank o chęci skorzystania z takiej możliwości. 

Czy opłaca się spłacić kredyt gotówkowy przed terminem?

W niektórych przypadkach banki mogą pobierać dodatkową opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, aby tym samym zrekompensować sobie utracone odsetki. Czy to oznacza, że skorzystanie z takiego rozwiązania będzie dla klienta niekorzystne? Niekoniecznie, ponieważ instytucja bankowa ma obowiązek obniżenia kosztów kredytu proporcjonalnie do okresu skrócenia obowiązywania umowy. Mówi o tym Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Art. 49.1: W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Art. 49.2: W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że im wcześniej klient spłaci kredyt gotówkowy, tym bardziej będzie to dla niego opłacalne. Warto rozważyć taką możliwość, jeśli w trakcie spłaty zobowiązania nasza sytuacja finansowa uległa poprawie. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku długoterminowych kredytów gotówkowych, opiewających na większe kwoty. 

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego? 

 • do 1% kwoty należnej do spłaty – jeżeli okres między umowną datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok,
 • do 0,5% kwoty należnej do spłaty –  jeżeli okres między umowną datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza roku.

Co ważne, wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego nie może być większa, niż wysokość odsetek jakie należałoby zapłacić w związku z standardową, terminową spłatą zobowiązania. Z tego powodu można śmiało stwierdzić, iż spłata przed ustalonym terminem będzie dla klienta opłacalna. 

Wśród popularnych banków, które nie pobierają dodatkowej opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, są m.in. PKO Bank Polski, Bank Millennium, Credit Agricole i ING Bank Śląski.

Uwaga: Instytucja bankowa może zastrzec w umowie prowizję za wcześniejszą spłatę wyłącznie wtedy, gdy spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. Kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu musi być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, to bank nie może naliczyć prowizji za spłatę przed terminem. 

Czy każdy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Wcześniejsza spłata zobowiązania, na zasadach wspomnianej ustawy, jest możliwa jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione określone kryteria. Zobaczmy, czym musi cechować się produkt finansowy, aby był uznany za kredyt konsumencki, który można spłacić przedterminowo. 

Jakie kryteria musi spełniać kredyt?

 • maksymalna kwota finansowania wynosi 255 550 złotych,
 • udzielony osobie fizycznej,
 • za udzielenie kredytu bank nalicza opłaty,
 • kredyt przeznaczony na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Wcześniejsza spłata kredytu, a zwrot kosztów

Część naliczanych opłat, takich jak prowizja, pobierana jest odgórnie. Klient, który wcześniej rozliczył się z zaciągniętego kredytu gotówkowego, ma pełne prawo do tego, aby uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. 

Jak odzyskać środki? W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do banku, który był kredytodawcą. Lepiej z tym nie zwlekać, ponieważ roszczenie może ulec przedawnieniu po 6 latach (po 10 latach dla kredytów zaciągniętych przed 9 lipca 2018 roku). 

Jak działa zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę?

 • prowizja – wysokość zwróconej kwoty jest proporcjonalna do czasu, o jaki został zmniejszony okres kredytowania. Dla przykładu, jeżeli roczny kredyt został spłacony po 6 miesiącach, to bank ma obowiązek zwrócić klientowi ½ kwoty naliczonej prowizji. 
 • ubezpieczenie – w przypadku ubezpieczenia całość działa na takiej samej zasadzie, co zwrot prowizji. Wysokość zwrotu uzależniona będzie od okresu skrócenia spłaty kredytu. 
 • odsetki – zgodnie z Art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy. Jeżeli odsetki zostały naliczone według faktycznego okresu spłaty z uwzględnieniem wcześniejszego terminu, to nie przysługuje zwrot.

Więcej informacji o zwrocie prowizji znajdziecie w naszym osobnym wpisie: Zwrot prowizji bankowej – co warto wiedzieć?

Spłata kredytu przed terminem – kiedy warto się na nią zdecydować?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego ma wiele zalet. Najbardziej oczywistą z nich jest możliwość zaoszczędzenia na odsetkach i prowizji. Jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala, to zdecydowanie warto rozważyć taką opcję. 

Poza mniejszym obciążeniem dla budżetu, spłata przed terminem pozwoli uwolnić się od zobowiązania. W ten sposób zdolność kredytowa danej osoby wzrośnie, a jednocześnie nie trzeba będzie obawiać się o comiesięczną spłatę rat. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile zaoszczędzisz dzięki spłacie kredytu przed terminem, to możesz skorzystać z gotowego rozwiązania, jakim jest kalkulator kredytowy stworzony przez UOKiK. Możesz również dokonać wyliczeń samodzielnie, albo zwrócić się o pomoc do instytucji bankowej, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy opłaca się spłacić kredyt gotówkowy przed terminem?

Wcześniejsza spłata jest opłacalna, ponieważ klient ponosi mniejsze koszty w związku z prowizją, odsetkami, i innymi opłatami. Co więcej, przysługuje mu również zwrot części kosztów, jeśli te zostały naliczone odgórnie. 

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego zazwyczaj wynosi od 0,5% do 1% kwoty zobowiązania. Niektóre instytucje bankowe nie naliczają opłaty za przedterminową spłatę. 

Czym jest nadpłata kredytu gotówkowego?

Nadpłata to wcześniejsza spłata części kredytu. Można jej dokonać w dowolnym momencie, co skutkuje zmniejszeniem przyszłych rat lub skróceniem okresu kredytowania. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły