Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS? Sprawdź informacje o ZUS PUE

zadłużenia w ZUS

Przedsiębiorcy z własną działalnością zobowiązani są do płacenia składek ZUS. Zaleganie ze składkami skutkuje wysokimi karami finansowymi, a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową. W dzisiejszym artykule zobaczymy, jak sprawdzić swoje zadłużenie w ZUS, jakie mogą być konsekwencje braku terminowej spłaty zobowiązań, i co zrobić aby poprawić swoją sytuację jako zalegający ze składkami przedsiębiorca.

ZUS PUE – czym jest?

Osoby prowadzące działalność mają możliwość skorzystania z ZUS PUE, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jest to narzędzie, dzięki któremu użytkownicy mogą zyskać dostęp do wielu informacji o obecnym stanie swoich zadłużeń i płatności w ZUS.

Za pomocą ZUS PUE można zyskać dostęp do takich informacji jak:

 • kwota zadłużenia
 • odsetki za opóźnienie spłaty składek
 • podgląd salda z całego ostatniego roku
 • informacje o podziale wpłat

Serwis ZUS PUE przeznaczony jest także dla klientów indywidualnych. Warunkiem rejestracji jest ukończenie 13. roku życia i potwierdzenie swojej tożsamości podczas procesu weryfikacji. Posiadanie konta i korzystanie z niego jest całkowicie darmowe.

Odsetki w ZUS – jak je obliczyć?

Odsetki można obliczyć także samemu. Aby to zrobić, należy pomnożyć kwotę zaległej składki z danego miesiąca przez liczbę dni opóźnienia w spłacie i przez obowiązującą obecnie stawkę procentową odsetek za zwłokę. Całość należy podzielić przez 365 x 100, a otrzymaną liczbę zaokrąglić do pełnych złotówek. Odsetek za zwłokę nie oblicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia – obecnie kwota ta wynosi 28 złotych.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS oferuje także możliwość obliczenia wysokości odsetek za zadłużenie za pomocą kalkulatora odsetkowego. Jest to dość istotna kwestia, ponieważ jeżeli spłacona kwota nie będzie zawierała odsetek, wówczas nadal mamy zaległości w ZUS-ie.

Konsekwencje zadłużenia w ZUS, i jak ich uniknąć

Co wspomniane zaległości oznaczają dla przedsiębiorcy? Na pewno całą masę problemów, takich jak:

 • wzrost kwoty zadłużenia, wynikający z odsetek za opóźnienie spłaty
 • utrata możliwości otrzymania dofinansowań, co uniemożliwi uzyskanie dodatkowych funduszy
 • brak dostępu do rachunku bankowego
 • skierowanie sprawy na drogę sądową
 • potencjalna kara grzywny

Dobrym rozwiązaniem jest więc dowiedzieć się, czy owe zaległości występują, aby uniknąć ich przykrych konsekwencji i potencjalnych nieporozumień. Dobrym sposobem na uzyskanie szybkiego zastrzyku funduszy na spłatę zaległych składek są kredyty gotówkowe. Jeżeli jednak dana osoba ma problem z uzyskaniem kredytu poprzez obecność w bazach dłużników, to warto szukać pożyczki online, która ma o wiele mniejsze wymagania.

Sposoby na sprawdzenie swoich zaległości w ZUS

W celu sprawdzenia stanu swoich zaległości w ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku metod. Zdecydowanie najwygodniejszą z nich jest skorzystanie z platformy ZUS PUE, która dostępna jest o każdej porze. Jedyne co będzie potrzebne klientowi to urządzenie z dostępem do internetu i konto na tej platformie. Internetowa metoda podglądu swoich zadłużeń cechuje się tym, że wszelkie formalności są ograniczone do minimum, a całość przebiega szybko i sprawnie.

Ci, którzy preferują bardziej tradycyjne rozwiązania mogą sprawdzić stan swojego zadłużenia w placówce stacjonarnej. Warto pamiętać o noszeniu przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość np. dowodu osobistego, ponieważ możemy zostać poproszeni o okazanie go na miejscu. Jest to metoda zdecydowanie bardziej czasochłonna, a jej dostępność zależy w dużej mierze od godziny otwarcia placówki.

Zaległości w ZUS – czy da się je spłacić ratalnie?

Jeżeli istnieją podejrzenia, że jednorazowa spłata całej zaległości przekracza możliwości finansowe, warto zastanowić się nad wnioskowaniem o rozłożenie długu na raty. Wniosek możliwy jest do złożenia zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Niestety, ratalna spłata zadłużenia w ZUS wiąże się z większym kosztem całościowym. Naliczana jest opłata prolongacyjna, wynosząca połowę kwoty odsetek za zaleganie ze spłatą.

Decyzja odnośnie tego, w jaki sposób będą rozłożone raty jest indywidualna, i w dużej mierze zależy od sytuacji wnioskującego. W niektórych przypadkach decyzja odnośnie ratalnej spłaty będzie negatywna, wówczas dłużnik zobowiązany jest do spłacenia zaległości w standardowy sposób.

Odroczenie spłaty składek ZUS

Poza ratalną spłatą istnieją inne metody na dostosowanie spłaty zadłużenia do swoich możliwości finansowych. Odroczenie uregulowania zaległości w ZUS jest możliwe, i odbywa się na wniosek dłużnika. W tym przypadku osoba zadłużona również poniesie opłatę prolongacyjną, ale przyszłe składki ulegną odroczeniu. Pozwoli to uzyskać dłużnikowi dodatkowy czas na spłatę obecnych składek.

Płatnicy składek społecznych i zdrowotnych mogą ubiegać się o ulgę, która pozwoli na uniknięcie opłaty prolongacyjnej. Dotyczy ona składek od stycznia 2020 roku i jest następstwem trudności z opłatami, spowodowanymi pandemią COVID-19.

Umorzenie spłaty składek ZUS – czy jest możliwe?

Umorzenie spłaty zaległych składek jest możliwe, chociaż występuje tylko w wyjątkowych sytuacjach. Następuje ono na wniosek przedsiębiorcy lub osoby, na którą przeniesiono odpowiedzialność za niezapłacone składki np. spadkobierca, wspólnik, małżonek i pełnomocnik.

Dług może zostać umorzony jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • ZUS stwierdzi, iż dłużnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania
 • Dłużnik znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, np. przez brak możliwości zatrudnienia
 • Ciężka sytuacja rodzinna dłużnika stanowiła przeszkodę w spłacie składek.

Poprzez “trudną sytuację finansową i rodzinną” rozumie się stan, kiedy dłużnik po opłaceniu należności nie byłby w stanie zaopatrzyć się w środki niezbędne do życia swojego i swojej rodziny. Stan zdrowia i czynniki niezależne od dłużnika np. klęski żywiołowe, które są powodem problemów finansowych, także mogą być uznane za odpowiedni powód do umorzenia spłaty składek ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS – czym jest, i jak je uzyskać?

Zaświadczenie o niezaleganiu to dokument potwierdzający brak zadłużeń danej osoby w ZUS. Aby je uzyskać należy wypełnić odpowiedni formularz, który następnie należy przekazać do ZUS. Można to zrobić osobiście w odpowiedniej placówce, a także przez internet i pocztowo.

Dla wielu osób takie zaświadczenie jest niezwykle ważnym dokumentem, ponieważ zaleganie z zapłatą za składki może być często podstawą do utraty zasiłku chorobowego, a także zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły