Czy bank może zabrać pieniądze z konta?

zabrać pieniądze z konta

Kiedy z konta bankowego nagle zniknęły środki, oczywistym jest, że posiadacz rachunku w pierwszej kolejności będzie szukał przyczyny tej sytuacji. Okazuje się, że w określonych przypadkach za pobraniem środków z konta może stać sam bank, który najczęściej robi to na wniosek innego podmiotu. Zobaczmy, w jakich okolicznościach bank może zabrać pieniądze z konta i czy trzeba obawiać się o bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku. 

Czy pieniądze na koncie bankowym są bezpieczne?

Środki zgromadzone na rachunku bankowym co do zasady są bezpieczne i żadna strona trzecia nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Zdarzające się blokady kont stosowane są właśnie ze względów bezpieczeństwa, kiedy istnieje podejrzenie, że dostęp do konta uzyskał nieuprawniony podmiot. Dzięki temu w przypadku zgubienia karty płatniczej lub działania cyberprzestępcy możliwa jest natychmiastowa pomoc osobie poszkodowanej. Nikt nie chce przecież, aby jego całe oszczędności przepadły, więc możliwość nakładania tego rodzaju blokad działa na korzyść klientów. 

Nie ma żadnego górnego limitu odnośnie tego, jaką kwotę można przechowywać na rachunku bankowym. Mimo tego, zaleca się trzymanie maksymalnie 100 000 euro w jednym banku. Jest tak, ponieważ właśnie taką kwotę wypłaca Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie bankructwa danej instytucji bankowej. Jeśli nasze oszczędności znacznie przekraczają wspomnianą kwotę, to rozsądniej będzie założyć kilka kont w różnych bankach. 

Więcej najważniejszych informacji o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym znajdziecie w naszym osobnym wpisie:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Kiedy bank może zabrać pieniądze z konta lub zablokować konto?

 • włamania lub wyłudzenia – jeśli zaistniało podejrzenie włamania na rachunek lub próby wyłudzenia, to następstwem jest nałożenie tymczasowej blokady. Kluczem jest tutaj określenie “tymczasowej”, ponieważ bank zdejmie taką blokadę, jeśli klient skontaktuje się z instytucją, zweryfikuje swoją tożsamość i potwierdzi, że to on chciał wykonać daną operację. 
 • popełnienie przestępstwa – jeżeli zaszło podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa, to instytucja bankowa może zablokować środki na maksymalnie 72 godziny. Prokuratura może jednak przedłużyć blokadę aż do 3 miesięcy. Blokowana jest ta część środków, która może pochodzić z przestępstwa, toteż nie zawsze blokadzie podlega całe konto. 
 • opłaty związane z kontem – pobierane są kiedy cennik instytucji przewiduje opłatę za skorzystanie z funkcji konta, takiej jak np. przelew ekspresowy. Z tego powodu warto przeanalizować wszystkie szczegóły jeszcze przed założeniem konta, aby nie narażać się na niechciane wydatki. 

Kto może złożyć wniosek do banku o zablokowanie konta?

Na wstępie pisaliśmy też o tym, że blokada konta może być rezultatem złożenia wniosku przez inny organ. Sprawdźmy, jaki podmiot może zablokować środki na koncie. 

 • komornik sądowy – uprawnienia komornika pozwalają mu na dokonanie blokady na rachunku bankowym dłużnika. Na skutek tego, dłużnikowi do dyspozycji pozostaje jedynie kwota wolna od zajęcia komorniczego, a reszta środków trafia na poczet spłaty roszczeń wierzycieli. Konto jest zablokowane aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. 
 • Urząd Skarbowy – wniosek o zablokowanie danego rachunku składa się, jeżeli zaszło podejrzenie, że konto wykorzystywane jest do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi. Czas trwania takiej blokady wynosi do 72 godzin, ale może zostać przedłużony do 3 miesięcy. W tym przypadku podstawą blokady rachunku jest postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dana osoba ma zaległości w płaceniu składek ZUS, to musi liczyć się z konsekwencjami takiego działania. W zależności od sytuacji mogą być to odsetki za opóźnienie, kara grzywny, czy też wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co skutkuje blokadą na koncie. 
 • Komisja Nadzoru Finansowego – przewodniczący komisji może złożyć wniosek o nałożenie blokady konta do 96 godzin. Podobnie jak przy blokadach nakładanych przez Urząd Skarbowy, przewiduje się możliwość przedłużenia blokady do 3 miesięcy. 
 • urząd celno-skarbowy – do zadań tego organu należy m.in. egzekucja należności celnych, wykonywanie kontroli podatkowej a także rozpoznawanie, wykrywanie oraz zwalczanie przestępstw podatkowych i celnych. Jeżeli w związku z tymi aspektami pojawią się wątpliwości, to urząd celno-skarbowy uprawniony jest do wnioskowania o zablokowanie rachunku bankowego. 

W jakiej wysokości bank może zabrać pieniądze z konta?

Nie ma odgórnego limitu kwoty, jaką bank może zabrać z konta. Jeżeli blokada jest inicjatywą banku, to najczęściej zablokowane jest całe konto, ale nie jest to regułą. Zdarzają się sytuacje, w których podejrzenia wzbudza jedynie część środków – przykładowo, pochodzących od niezidentyfikowanego nadawcy. 

Podobnie jest przy blokadach nakładanych za pośrednictwem innych podmiotów, ponieważ tutaj również nie ma żadnej reguły. Komornik lub organ wobec którego istnieje roszczenie (np. ZUS) blokuje środki do wysokości zadłużenia, z wyłączeniem kwoty od zajęcia. Z kolei Urząd Skarbowy lub Komisja Nadzoru Finansowego mogą nałożyć blokadę na cały rachunek, aż do momentu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji. 

Jakie środki nie podlegają blokadzie?

 • świadczenia wychowawcze i rodzinne, takie jak 800 plus,
 • środki wyłączone spod zajęcia komorniczego,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne),
 • świadczenia integracyjne,
 • alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Co zrobić, gdy bank zabrał pieniądze z konta?

Bank może zabrać pieniądze z konta, ale czy my możemy coś z tym zrobić? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a posiadacz rachunku ma kilka opcji, dzięki którym może skutecznie odzyskać swoje środki. Bank ma obowiązek poinformowania klienta o zamiarze zajęcia środków z jego konta. Klient może więc w porę zareagować, składając pisemne odwołanie. Bank zobowiązany jest do rozpatrzenia takiego pisma, dlatego też warto zadbać o odpowiednią argumentację i dołączenie załączników potwierdzających naszą rację. 

Co, jeżeli złożenie odwołania do banku nie przyniosło oczekiwanego skutku? Wówczas można rozważyć złożenie skargi do sądu lub niezależnego organu nadzoru bankowego. Tutaj również kluczowe będą odpowiednie załączniki i argumentacja, a zalecana jest również konsultacja z prawnikiem lub doradcą finansowym. Niestety, dochodzenie swoich praw często jest procesem czasochłonnym, ale jego rezultat często jest tego warty. 

Czy odzyskam pieniądze zabrane z konta?

Blokada na koncie bankowym trwa do momentu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli środki zostały zablokowane przez bank, to odblokowanie rachunku nie powinno zająć dłużej niż kilka dni. Środki zostaną wówczas zwrócone na nasze konto. 

Inaczej jest jednak, gdy mamy do czynienia z innym organem niż bank. Przykładowo, komornik zdejmie blokadę z konta dopiero po zakończeniu prowadzonej egzekucji. Nie odzyskamy wtedy środków, a jedynie odzyskamy pełną kontrolę nad swoim rachunkiem. 

To, czy środki zostaną odzyskane, zależy od tego, czyją inicjatywą było zablokowanie konta i z jakiego powodu blokada została nałożona. Nie należy więc nastawiać się od razu na to, że pieniądze przepadły. Mimo tego, nie zawsze da się zagwarantować, że wrócą one do właściciela rachunku.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły