Ile może zabrać komornik z pensji w 2021 roku?

ile może zabrać komornik z pensji

Dług komorniczy, a zarobki.

Zaniedbywanie spłat długów jest wśród Polaków na porządku dziennym, jednak kiedy wierzyciel nie odpuszcza, na naszej drodze staje komornik. Wtedy możemy mieć pewność, że nie unikniemy spłaty zaległości, a egzekutor podejmie wszelkie czynności, by cała kwota, którą jesteśmy winni, została od nas ściągnięta. Dodatkowo dług powiększa się o koszty komornicze, przez co spłata może się wydłużyć. Najczęściej zadłużenie komornicze spłacane jest z naszej pensji. Pracodawca otrzymuje wówczas pismo dotyczące zajęcia części wypłaty i jest zobligowany do przekazywania środków zajętych w ramach postępowania. Czy w takiej sytuacji zostaną nam jakieś pieniądze na życie? Wszystko zależy od tego na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni, a także czy długi powstały z powodu niepłacenia alimentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jesteś się w najkorzystniejszym położeniu. Zatrudnieni na podstawie innych umów mają znacznie mniejsze prawa w przypadku egzekucji komorniczej. Poniżej przedstawiamy wszystkie potrzebne informacje na temat tego, ile komornik może zabrać z pensji w 2021 roku. Sprawdź koniecznie, bowiem kwota wolna od zajęcia z roku na rok rośnie!

Na jakiej podstawie komornik może zająć wynagrodzenie?

Zalegając ze spłatą długów musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później ktoś upomni się o niespłacone należności. Nie wygląda to jednak dziś tak jak na filmach, czyli komornik nie puka z zaskoczenia do naszych drzwi i nie wynosi nam cennych przedmiotów z mieszkania. W pierwszej kolejności wchodzi na nasze konto i zajmuje wynagrodzenie. Oczywiście nie może od tak położyć ręki na naszych finansach, wymagany jest do tego wyrok sądu. Taki dokument dostarczany jest naszemu pracodawcy, który zobowiązany jest by w ciągu 7 dni od otrzymania pisma przedstawić nasze wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy, a także wysokość kwoty oraz dzień, w którym przelewana jest pensja. Zobligowany jest również do przedstawienia ewentualnych przeszkód w potrącaniu wynagrodzenia, takich jak: egzekucja środków z tytułu innego zadłużenia komorniczego lub toczących się postępowań prowadzonych przez ZUS, czy Urząd Skarbowy. W jak dobrych stosunkach z naszym pracodawcą byśmy nie byli, nie może on uchylić się od udostępnienia powyższych informacji, ponieważ w innym przypadku zostanie nałożona na niego kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Ile komornik nie może zabrać z pensji w 2021 roku, czyli kilka słów o kwocie wolnej od zajęcia

Słyszałeś już o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego, ale nie wiesz co to tak właściwie jest? Zgodnie z prawem bankowym kwota wolna od zajęcia, to nic innego jak równowartość najniższej krajowej. Płaca minimalna natomiast co roku wzrasta, dlatego w 2021 roku kwota wolna od zajęcia jest wyższa niż w 2020. Z początkiem tego roku najniższa krajowa wynosi 2800 zł brutto, czyli 2062 zł netto. Oznacza to, że dokładnie taką kwotę na twoim koncie musi zostawić komornik. Należy pamiętać, że kwota wolna od zajęcia dotyczy tylko osób pracujących na umowie o pracę, jednak nie dotyczy długów alimentacyjnych. Jeżeli więc masz umowę o pracę, ale komornik ściga Cię z powodu niezapłaconych alimentów, nie jesteś objęty tym przywilejem. Wynika to z faktu, iż dla państwa priorytet stanowi dobro dzieci, a nie dłużników. Zdarza się często, że kwota wolna od podatku może objąć również osoby pracujące na umowie zlecenie, musi ona jednak spełnić kilka wymagań. Znajdziesz je w dalszej części tekstu.

Umowa o pracę. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2021 roku?

Dłużnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają największe przywileje, a ich zarobki są najbardziej chronione. Jak już wspomnieliśmy osoby te obejmuje kwota wolna od zajęcia, czyli komornik musi zostawić im na koncie najniższą krajową, która w 2021 roku wynosi 2062 zł netto i tą kwotę dłużnik powinien zobaczyć na swoim rachunku bankowym. Jeżeli więc zarabiamy płacę minimalną, komornik nie zabierze nam ani złotówki w przypadku długów innych niż alimentacyjne. W praktyce oznacza to, że tylko zarabiając więcej niż najniższa krajowa, komornik może zajmować część naszej wypłaty. Ile więc maksymalnie może zająć egzekutor? Zgodnie z prawem jest to 50% pensji uzyskanej z tytułu umowy o pracę, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Co to oznacza dla pracownika? Nieważne, czy zarabiasz 2800 zł brutto, czy 5000 zł brutto, w każdym przypadku na koncie zobaczysz wyłącznie 2062 zł netto. Dopiero w momencie, kiedy twoje zarobki będą wynosiły od 5800 zł brutto w górę, na rachunku bankowym znajdować się będzie więcej pieniędzy niż najniższa krajowa. Wygląda to więc tak: im więcej zarabiasz, tym więcej komornik może zabrać. Nie ważne jednak, jak bardzo jesteś zadłużony, na Twoim koncie powinna zostać równowartość pensji minimalnej. Wszystkie powyższe informacje dotyczą umowy o pracę, długów innych niż alimentacyjne i pełnego wymiaru godzin. 

Umowa o pracę na nie pełny etat, ile może zabrać komornik?

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz długi pożyczkowe, czy kredytowe, jednak nie jesteś zatrudniony na pełen etat? Wówczas kwota wolna od potrąceń nie będzie wynosiła 2062 zł brutto, a zmniejszy się proporcjonalnie do wymiaru twojego etatu. Jak to obliczyć? Nic prostszego, wystarczy pomnożyć najniższą krajową przez wymiar etatu.

 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 2100 zł brutto
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1400 zł brutto
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 700 zł brutto

Umowa o pracę, a długi alimentacyjne

Jeżeli komornik ściga Cię za długi alimentacyjne już nie jest tak kolorowo. Wówczas ma prawo zająć 60% twojego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy zarabiasz najniższą krajową, czy nie. Oznacza to, że jeżeli jesteś zadłużony z powodu alimentów, kwota wolna od zajęcia Cię nie dotyczy, a na twoim koncie w przypadku pensji minimalnej zostanie wyłącznie 40%, co w 2021 roku daje 1120 zł brutto. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia w 2021 roku, jeżeli ściga Cię za długi inne niż alimentacyjne
 • Komornik może zająć maksymalnie 60% Twojego wynagrodzenia w 2021 roku, jeżeli ściga Cię za długi alimentacyjne
 • Kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli 2062 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie do etatu na jakim jesteś zatrudniony
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa zlecenie. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2021 roku?

Umowy inne niż o pracę, nie bez powodu nazywane są śmieciowymi. Przekonać o tym mogą się osoby zatrudnione na ich podstawie, kiedy mają do czynienia z egzekucją komorniczą. Więcej szczęścia mają osoby pracujące na zlecenie, ponieważ w 2019 roku w życie weszły nowe przepisy cywilnoprawne, które stanowią, że w określonych przypadkach umowę zlecenie można potraktować tak samo, jak umowę o pracę. Oznacza to, że jeżeli dłużnikowi uda się spełnić pewne wymogi i przedstawić odpowiednie dokumenty, komornik nie będzie mógł zająć 100% wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie. Jakie musisz spełnić, byś mógł zostać objęty dodatkowymi przywilejami, czyli kwotą wolną od zajęcia?

 • musisz być osobą fizyczną
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia jest Twoim jedynym źródłem utrzymania lub dochodu
 • wynagrodzenie jest powtarzalne, czyli wpływa na konto regularnie, np. co miesiąc
 • jest  to dochód stały, czyli Twoje zatrudnienie musi trwać co najmniej od kilku miesięcy w momencie pojawienia się w Twoim życiu komornika (nie może być pracą dorywczą)

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, powinieneś niezwłocznie poinformować o tym komornika zajmującego się Twoją sprawą. Tylko przedstawienie odpowiednich dokumentów może zwolnić Cię z zajęcia 100% wynagrodzenia. Potrzebujesz więc kopii umowy zlecenia oraz wyciągu z konta bankowego, które będzie stanowiło potwierdzenie regularności pensji. Powinieneś wysłać je egzekutorowi listem poleconym, a adresat ma obowiązek odnieść się do przedstawionych przez Ciebie dowodów. W przypadku, gdy wszystkie wymogi są spełnione, nie powinno być problemu z objęciem Cię takimi samymi przywilejami, jakie posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że komornik musi zostawić na twoim koncie równowartość najniższej krajowej, która jak już wspominaliśmy, w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli 2062 zł netto. Jeśli mimo udowodnienia, iż twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzalny i jest jedynym źródłem utrzymania, komornik zajmie Twoją całą pensję, powinieneś złożyć na niego listowną skargę. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy zlecenia i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia, jeżeli nie jest to Twoje jedyne źródło dochodu
 • Komornik może potraktować umowę zlecenie jako umowa o pracę, jeżeli udowodnimy, że wynagrodzenie to jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jest ono stałe i powtarzalne
 • Komornik musi wziąć pod uwagę spełnione przez nas warunki, jeżeli przedstawimy odpowiednie dokumenty
 • Jeśli umowa zlecenia spełnia wszystkie wymogi, wówczas dłużnik ma te same limity zajęcia, co osoba na etacie, tzn. kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli 2062 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa o dzieło. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2021 roku?

Osoby pracujące na umowie o dzieło i innych umowach cywilnoprawnych są w najgorszym położeniu. Takie zatrudnienie charakteryzuje się bowiem brakiem powtarzalności i zazwyczaj stanowi pracę dorywczą. Oznacza to, że komornik nie ma żadnych podstaw do tego, by traktować to wynagrodzenie na równi z zatrudnieniem na etacie. W ramach postępowania egzekucyjnego zajmuje więc 100% zarobków. Można oczywiście próbować przekonać egzekutora do tego by rozpatrzył nasz przypadek indywidualnie lub zmniejszył procent zajmowanego wynagrodzenia, jednak zazwyczaj szanse na pozytywne rozpatrzenie takich wniosków są nikłe. W przypadku umowy o dzieło wysokość zarobków nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ komornik ma prawo do zajęcia 100% wynagrodzenia. Tutaj to komornik ma władzę i tylko on może zadecydować o ewentualnym zmniejszeniu potrącanej kwoty. Dłużnika nie obowiązują żadne limity i kwota wolna od zajęcia.

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o dzieło i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia
 • Dłużnika nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły