Fałszywe firmy windykacyjne – jak chronić się przed oszustwem?

fałszywe firmy windykacyjne

Żerując na desperacji osób zadłużonych, oszuści podszywają się pod firmy windykacyjne, celem wyłudzenia środków. Może również zdarzyć się, że nawet mimo braku jakichkolwiek długów skontaktuje się z nami podmiot udający windykatora. Nie jest to jednak jedyna kwestia, jaka może budzić obawy. Prawdziwy windykator, próbując odzyskać istniejący dług, może posunąć się do przekroczenia swoich uprawnień, co prowadzi do naruszenia dóbr osobistych dłużnika. Sprawdź, jak chronić się przed tymi zagrożeniami i jak rozpoznać fałszywe firmy windykacyjne!

Czym jest windykacja?

Windykatorem może być sam wierzyciel, jak i zewnętrzny podmiot, który odkupił od niego dług. Obecnie na rynku działa sporo firm windykacyjnych, które odkupują zadłużenia od wierzycieli. Przynosi to obustronne korzyści, ponieważ w ten sposób wierzyciel może odzyskać przynajmniej część utraconych środków, a nowy nabywca długu ma szansę na wyegzekwowanie całego roszczenia, mimo zakupu długu za mniejszą cenę. 

Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji:

 • windykacja polubowna – polega na informowaniu dłużnika o istniejącym zobowiązaniu. 
 • windykacja sądowa – prowadzi do uzyskania wyroku sądowego lub sądowego nakazu zapłaty, co w efekcie prowadzi do egzekucji komorniczej

Czy windykator to komornik?

Windykator nie jest komornikiem i nie posiada jego uprawnień. Warto o tym pamiętać, aby nie dopuścić do sytuacji, w której nieuczciwe lub fałszywe firmy windykacyjne zdążyły dokonać bezprawnych czynności, mogących stanowić stratę finansową (pobranie środków lub zajęcie mienia) lub wizerunkową (nachodzenie dłużnika w miejscu pracy). 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o różnicach między windykatorem i komornikiem, to koniecznie przeczytajcie nasz osobny wpis: Windykator a komornik – jakie są różnice?

Co może windykator?

Firmy windykacyjne nie cieszą się dobrą opinią wśród dłużników i kojarzą się z uciążliwą praktyką stosowaną wobec dłużników. Należy jednak wiedzieć, że windykacja jest w pełni legalna – pod warunkiem że działania w jej obrębie nie łamią obowiązującego prawa. Niestety, nie jest to regułą, dlatego w dalszych akapitach dowiecie się, jak unikać tego rodzaju wyłudzeń. 

Jakich czynności może podjąć się firma windykacyjna?

 • przypominać dłużnikowi o istniejącym zobowiązaniu poprzez wiadomości SMS i e-mail,
 • wysyłać przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie,
 • za zgodą dłużnika odwiedzać go w miejscu zamieszkania,
 • informować o skutkach braku spłaty zaległości, 
 • prowadzić z dłużnikiem negocjacje, np. dotyczące warunków spłaty.

Czego nie może zrobić windykator?

Problem z windykatorem pojawia się, kiedy przekracza on swoje uprawnienia. Część z niedozwolonych działań zdaje się być oczywista, np. nękanie telefonami i listami, odwiedziny w domu dłużnika bez pytania o zgodę, czy też kontakt z pracodawcą. Niestety, nie wszystkie podejrzane aktywności da się wykryć na pierwszy rzut oka. 

Czego nie może zrobić firma windykacyjna?

 • nękać dłużnika, m.in. przez wielokrotne telefony, czy też dzwonienie w nocy,
 • kontaktować się z pracodawcą i innymi osobami trzecimi aby poinformować o istniejącym zadłużeniu danej osoby,
 • stosować gróźb, zastraszania, przemocy, ani jakiejkolwiek innej formy przymusu,
 • zająć majątku dłużnika, ani też zasugerować jego zajęcie, licytację lub sprzedaż,
 • sporządzać spis majątku osoby zadłużonej ani sprawdzać majątku,
 • odwiedzać dłużnika w mieszkaniu lub na terenie nieruchomości dłużnika bez jego zgody, ani też nachodzić go w miejscu pracy,
 • doliczać opłat do istniejącego zadłużenia (nie dotyczy to odsetek za opóźnienie naliczanych przez wierzyciela),

Uporczywi windykatorzy często starają się działać tak, aby całość sprawiała wrażenie zgodnej z prawem, toteż można natrafić na pisma i wiadomości, które do złudzenia przypominają te wysyłane przez komornika. Nieuczciwe i fałszywe firmy windykacyjne liczą na to, że pod presją dana osoba spłaci zobowiązanie. 

Jak rozpoznać fałszywe firmy windykacyjne?

Po otrzymaniu pisma lub wiadomości od firmy windykacyjnej, należy jak najszybciej sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Może okazać się, że podejmowane wobec dłużnika działania windykacyjne niekoniecznie są legalne i uzasadnione. 

Jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z fałszywym windykatorem?

 • sprawdzenie pisma – dokumenty sporządzone przez sąd, komornika i inne organy mogą być doręczone jedynie przez nadawcę. Jeśli treść pisma wskazuje na jego sporządzenie przez komornika lub sąd, ale nadawcą jest firma windykacyjna, to możesz mieć pewność, że masz do czynienia z oszustem. 
 • weryfikacja firmy – w dobie powszechnego dostępu do sieci bez problemu można znaleźć opinie o niemal każdej istniejącej firmie zajmującej się windykacją długów. Najrozsądniejszą opcją będzie sprawdzenie ocen u licznych źródeł, takich jak niezależne portale branżowe i agregatory ocen. 
 • forma doręczenia pisma – pisma sądowe i komornicze nie są dostarczane drogą elektroniczną. Jeżeli rzekomy windykator przesyła takie pismo w postaci pliku, linku lub załącznika, to pod żadnym pozorem go nie otwieraj.
 • czynności windykatora – jeżeli windykator przekroczył swoje uprawnienia, to istnieje duża szansa na to, że za jego działania odpowiedzialna jest fałszywa firma windykacyjna. W takim przypadku złożenie skargi może nie wystarczyć, toteż konieczne może okazać się zawiadomienie policji. 

Jak zweryfikować dokument od firmy windykacyjnej?

Samo przeanalizowanie treści dokumentu i sprawdzenie nadawcy nie zawsze wystarczy. Jeżeli chcemy ustalić, czy skontaktowały się z nami fałszywe firmy windykacyjne, to powinniśmy również podjąć dodatkowe kroki. Pierwszym z nich będzie porównanie otrzymanego pisma do oficjalnego wzoru – brak niezbędnych informacji lub nietypowy format z pewnością wzbudzą podejrzenia. 

Konieczne będzie również skontaktowanie się z nadawcą, np. wskazaną w piśmie kancelarią komorniczą. Pozwoli to stwierdzić, czy wymieniony w piśmie podmiot faktycznie bierze udział w danej sprawie. Jeżeli sąd, komornik lub inny podmiot nie mogą wykryć danej sprawy w swoim systemie, to oczywistym jest, że stoją za tym nieuczciwe lub fałszywe firmy windykacyjne. 

Jak reagować na fałszywe firmy windykacyjne?

Upewniłeś się, że masz do czynienia z firmą windykacyjną działającą w nieetyczny lub niezgodny z prawem sposób? Powinieneś zgłosić ten fakt odpowiednim podmiotom, aby uwolnić się od firmy windykacyjnej i nękania pismami, telefonami i mailami. Jeżeli sytuacja dotyczy faktycznie istniejącej firmy, której pracownik przekroczył swoje uprawnienia, to dobrym rozwiązaniem będzie złożenie do niej skargi.

Możesz również złożyć skargę do następujących organów:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Komisja Nadzoru Finansowego.

W przypadku wykrycia próby wyłudzenia przez fałszywą firmę windykacyjną, należy jak najszybciej zawiadomić o tym policję lub prokuraturę. 

Najczęściej zadawane pytania

Dostałem pismo od firmy windykacyjnej. Co robić?

W pierwszej kolejności sprawdź, od jakiej firmy pochodzi pismo i upewnij się co do jego autentyczności, sprawdzając nadawcę i treść. Skontaktuj się z nadawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. 

Czy windykator ma takie same uprawnienia jak komornik?

Windykator ma znacznie mniejsze uprawnienia niż komornik i nie może dokonać zajęcia komorniczego, ustawić blokady na koncie bankowym, czy też odwiedzić dłużnika w jego mieszkaniu bez pozwolenia osoby zadłużonej.

Co zrobić, jeśli kontaktują się ze mną fałszywe firmy windykacyjne? 

Kiedy masz do czynienia z nieuczciwym bądź nieetycznym windykatorem, to powinieneś złożyć skargę. W przypadku fałszywej firmy windykacyjnej zaleca się zawiadomienie policji lub prokuratury.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły