Czy pieniądze ze ślubu podlegają opodatkowaniu?

pieniądze ze ślubu

Organizacja wesela często wiąże się z otrzymaniem różnych podarunków. Wśród prezentów znajdują się rzeczy mające wartość emocjonalną, ale także pieniądze. Nowo powstałe małżeństwa po otrzymaniu takowych mogą zastanawiać się, czy pieniądze ze ślubu objęte są podatkiem. Sprawdźmy, w jakiej kategorii według prawa traktowane są otrzymane środki i czy trzeba zapłacić podatek od takiego podarunku. 

Prezenty ślubne – forma darowizny

Według prawa, pieniądze ze ślubu są formą darowizny, toteż dotyczy je podatek od darowizn. Dotyczy to również prezentów w innej postaci. Istotnym kryterium przy określaniu wysokości należnego podatku jest przede wszystkim to, do jakiej grupy podatkowej należy darczyńca, a także wartość samego podarunku. 

Jak zgłosić darowiznę?

Jeżeli para młoda ustaliła, że wartość otrzymanych prezentów przyczynia się do powstania obowiązku podatkowego, to niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego. W tym celu można skorzystać z formularza oznaczonego symbolem SD-3 lub SD-Z2 (dla darczyńców z I grupy podatkowej). 

Kiedy pieniądze ze ślubu nie są objęte podatkiem od darowizn?

Poszczególne limity ustalają kwotę, której przekroczenie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku darowizn taka kwota zależna jest od grupy podatkowej darczyńcy. Sprawdźmy, powyżej jakiej kwoty pieniądze ze ślubu są opodatkowane. 

Powyżej jakiej kwoty powstaje obowiązek podatkowy?

 • 4 092 zł – podarunki od osób z III grupy podatkowej (osoby, które nie zostały wymienione w pozostałych dwóch grupach podatkowych)
 • 7 276 zł – podarunki od osób z II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa i pasierbów, rodzeństwo małżonków, małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa małżonków, a także małżonkowie pozostałych zstępnych)
 • 9 637 zł – podarunki od osób z I grupy podatkowej (małżonkowie, pasierbowie, ojczym i macocha, zięć i synowa, teściowie, a także wstępni i zstępni)

Pieniądze ze ślubu – wysokość podatku

To, jaka będzie wysokość podatku za pieniądze ze ślubu, zależy jednocześnie od grupy podatkowej darczyńcy i samej kwoty. Sprawdźmy, jak wygląda wysokość podatku od darowizny w zależności od obu tych czynników.

Prezenty o wartości do 10278 zł:

 • I grupa podatkowa – 3%
 • II grupa podatkowa – 7%
 • III grupa podatkowa – 12%

Podarunki o wartości od 10278 zł do 20556 zł:

 • I grupa podatkowa – 308,3 zł i 5% nadwyżki ponad próg
 • II grupa podatkowa – 719,5 zł i 9% nadwyżki ponad próg
 • III grupa podatkowa – 1233,4 zł i 16% nadwyżki ponad próg

Prezenty o wartości przekraczającej 20556 zł:

 • I grupa podatkowa – 882,2 zł i 7% nadwyżki ponad próg
 • II grupa podatkowa – 1644,5 zł i 12% nadwyżki ponad próg
 • III grupa podatkowa – 2877,9 zł i 20% nadwyżki ponad próg

Kiedy nie trzeba płacić podatku za pieniądze ze ślubu?

Istnieje możliwość uniknięcia podatku za pieniądze ze ślubu, jednak muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Wyżej wspomnianą pierwszą grupę podatkową w niektórych przypadkach określa się także jako tzw. grupę zero, ponieważ możliwe jest zwolnienie z podatku od darowizny nawet po przekroczeniu progu. 

Aby uzyskać zwolnienie z takiej opłaty, należy zgłosić fakt otrzymania darowizny od osoby z I grupy podatkowej do Urzędu Skarbowego. W czasie sześciu miesięcy od otrzymania podarunku, należy złożyć druk oznaczony symbolem SD-Z2. Całość musi być odpowiednio udokumentowana, np. za pomocą wyciągu bankowego. W razie problemów, w dokumentacji może pomóc notariusz. 

Co, jeżeli nie zdążysz złożyć druku SD-Z2?

Może dojść do sytuacji, w której małżonkowie nie będą pamiętać o tym, aby postarać się o ulgę za pomocą druku SD-Z2. Niestety, w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy, konieczny do regulacji za pomocą formularza SD-3. Wyjątkiem są podarunki nieprzekraczające limitu 9 637 złotych, które bezwarunkowo są zwolnione z podatku. 

Jak liczy się wartość prezentu?

Jeżeli prezentem są pieniądze, to para młoda nie będzie miała żadnego problemu z obliczeniem ewentualnego podatku od darowizny. Sprawa komplikuje się, gdy darczyńca obdarował nowo powstałe małżeństwo innym cennym obiektem. Wówczas wartość takiego podarunku określa się wobec stanu, w jakim był on podczas podarowywania, i na podstawie cen przedmiotu z danego dnia. 

W składanej deklaracji podatkowej to sam podatnik określa wartość otrzymanej darowizny. Z tego powodu nie występuje obowiązek skorzystania z usług rzeczoznawcy ani notariusza. Najrozsądniej jest kierować się ceną rynkową danego przedmiotu, ponieważ zawyżenie lub zaniżenie ceny w deklaracji może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Sytuacje, w których określenie wartości podarunku jest problemem, są wyjątkowo rzadkie. Zazwyczaj w ramach uroczystości weselnych prezentem są pieniądze albo nowe rzeczy, których wartość rynkową łatwo zweryfikować. 

Ile czasu na zapłacenie podatku?

Aby uzyskać decyzję podatkową i dowiedzieć się, jaką kwotę przyjdzie zapłacić, należy złożyć odpowiednią deklarację w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Wyjątkiem jest otrzymanie podarunku od osoby z I grupy podatkowej, którego wartość przekracza 9 637 zł. Wówczas na złożenie deklaracji osoba obdarowana ma 6 miesięcy, i może w ten sposób uzyskać ulgę podatkową. 

W jakim terminie zapłacić sam podatek za pieniądze ze ślubu? Jest to okres 14 dni od momentu wydania decyzji podatkowej. W tym czasie należy uregulować kwotę, którą ustalił Urząd Skarbowy. 

Co, jeżeli nie zapłacę podatku za pieniądze ze ślubu?

Jeżeli otrzymane pieniądze ze ślubu przekraczają limit, a mimo tego osoba obdarowana nie wywiązała się z obowiązku podatkowego, to przewidziane są negatywne konsekwencje. Głównym skutkiem takiego działania jest naliczenie kary finansowej, a także naliczenie dodatkowych 20% stawki podatkowej. 

Co więcej, kolejne dni zwłoki w opłaceniu podatku mogą przyczynić się do dalszego naliczania odsetek karnych, co może znacząco uszczuplić budżet danego małżeństwa. O wiele rozsądniej jest zapłacić podatek od darowizny i wywiązać się z wszelkich formalności. 

Czy Urząd Skarbowy sprawdza, kto zapłacił podatek?

Wpłacenie zbyt dużej sumy na konto bankowe może przyczynić się do przeprowadzenia kontroli przez Urząd Skarbowy. Więcej na ten temat napisaliśmy w naszym wpisie: Ile jednorazowo można wpłacić do banku bez kontroli US?.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły