Pożyczki na kształcenie 

pożyczki na kształcenie

Edukacja to jedna z najważniejszych rzeczy dla młodych osób, ponieważ otwiera ona perspektywy na przyszłość i zwiększa potencjalne możliwości zarobkowe. Niestety, nie zawsze jest ona darmowa, a uczęszczanie na poszczególne uczelnie, kursy i szkolenia może znacznie obciążyć budżet takiego ucznia. Dla wielu osób jest to zbyt duży wydatek, ale Ministerstwo Rozwoju przygotowało plan wsparcia, który może pomóc zainteresowanym. Sprawdźmy, na czym polegają pożyczki na kształcenie, ile wynosi kwota finansowania i kto może z nich skorzystać. 

Jak działają pożyczki na kształcenie?

Pożyczki na kształcenie to zwrotne wsparcie finansowe, świadczone na korzystnych warunkach. Istotną zaletą jest to, że taka pożyczka jest nieoprocentowana, i nie jest obarczona dodatkowym kosztem (takim jak prowizja lub ubezpieczenie). Z tego względu jest to warta rozważenia opcja, za pomocą której można bezproblemowo pokryć koszty związane z pobieraniem edukacji i kształceniem się. Możliwe sumy sięgają aż do 100 tysięcy złotych, jednak średnia wartość przeciętnego wniosku wynosi około 8,2 tysiąca złotych. 

Jakie koszty pokrywa pożyczka?

Pożyczka na kształcenie pokrywa koszty związane z poszczególnymi formami kształcenia, wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej, w której wnioskodawca uzyskuje edukację. Oznacza to, że z pomocą takiego wsparcia finansowego nie jest możliwe pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak nocleg, materiały dydaktyczne, czy też wyżywienie w trakcie trwania semestru. 

Jak wygląda spłata takiej pożyczki?

Aby umożliwić osobom uczącym się dogodną spłatę, całość rozliczana jest w systemie ratalnym. Okres spłaty wynosi minimalnie 12 miesięcy i maksymalnie 36 miesięcy. Pożyczka przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, i to wnioskodawca określa, jaką kwotę finansowania chce uzyskać. Każda z rat należnych do spłaty ma taką samą kwotę. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pożyczki na kształcenie, jej spłata odbywa się w następnym miesiącu od rozpoczęcia wybranej formy kształcenia. Jeżeli jednak wypłata środków nastąpiła już w trakcie uzyskiwania kształcenia, to spłata rozpoczyna się w miesiącu następnym od daty wypłacenia środków. 

Na inne warunki rozliczania się z pożyczki mogą liczyć osoby niepracujące. W przypadku takich pożyczkobiorców proces spłaty rozpoczyna się dopiero po 3 miesiącach od ukończenia wybranej formy kształcenia, ale nie później niż w w 12. miesiącu od przyznania pożyczki. 

Kto może skorzystać z pożyczki na kształcenie?

Pożyczki na kształcenie przyznawane są na konkretny cel. Z pomocą uzyskanej kwoty pożyczkobiorca może sfinansować swoją edukację na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach oraz inne formy kształcenia osób dorosłych trwające nie dłużej niż 2 lata (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Aby uzyskać takie wsparcie finansowe, należy spełnić określone wymagania. Sprawdźmy, jakie kryteria obowiązują. 

Pożyczka na kształcenie – główne wymagania:

 • ukończony 18. rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych
 • zamieszkanie na terenie Polski
 • zdolność do spłaty tj. odpowiednie przychody lub zabezpieczenie pożyczki

Pożyczka na trwające czy przyszłe studia?

Możesz skorzystać z pożyczki na kształcenie jeżeli twoja edukacja w danym miejscu rozpoczęła się 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Jeżeli Twoje pozyskiwanie wiedzy dopiero się zacznie, to również nie ma powodu do obaw. Wnioskować o pożyczkę można także w sytuacji, gdy nauka rozpocznie się do końca 3 miesiąca od dnia złożenia formularza.

Wniosek o pożyczki na kształcenie online

Złożenie wniosku w sprawie pożyczki na kształcenie odbywa się w całości zdalnie. Zainteresowani nie muszą obawiać się o konieczność osobistej wizyty w placówce poszczególnych organów, przez co całość jest szybka i wygodna. Poprzednia tura naboru rozpoczęła się 5 września i jest już zakończona. Wraz ze startem kolejnej tury można będzie składać wnioski za pomocą internetowej witryny inwestujwrozwoj.pl

Jak złożyć wniosek?

 1. Przejdź na stronę inwestujwrozwoj.pl, a następnie utwórz swoje konto na portalu. 
 2. W prawym górnym rogu ekranu widnieje przycisk “Złóż wniosek”. Kliknij w niego, aby rozpocząć procedurę wnioskowania.
 3. Zaakceptuj zasady przetwarzania danych osobowych, a następnie przystąp do wypełniania formularza.
 4. Upewnij się, że wszelkie dane wprowadziłeś prawidłowo, i że są one zgodne ze stanem faktycznym. Następnie wyślij wniosek. 

Po złożeniu wniosku, wystarczy oczekiwać na odpowiedź zwrotną. Sporą zaletą jest możliwość podglądu statusu rozpatrzenia wniosku za pomocą internetowej witryny. Dzięki temu wnioskodawca jest informowany o wszystkim na bieżąco. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że organizatorzy programu nie zalecają wnioskowania z pomocą urządzeń mobilnych. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności i bezproblemowego złożenia wniosku, poleca się korzystanie w tym celu z komputera osobistego. 

Umorzenie pożyczki na kształcenie – czy to możliwe?

Mimo iż pożyczkobiorcy nie mogą liczyć na całkowite zwolnienie ze spłaty pożyczki na kształcenie, to możliwe jest częściowe umorzenie zobowiązania. Można uzyskać aż 20% zwolnienia ze spłaty całej kwoty finansowania, poprzez umorzenie ostatnich rat. Aby móc skorzystać z takiego udogodnienia, wystarczy, że wybrana forma kształcenia zostanie ukończona w okresie zgodnym z podpisywaną umową o pożyczkę.

Aby doszło do umorzenia, należy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia danego etapu edukacji wysłać odpowiedni wniosek przez internet. Należy przy tym załączyć do takiego wniosku dokument lub kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia w danym terminie. 

Istnieje także możliwość uzyskania dodatkowych 5% umorzenia:

 • dla osób pracujących – gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za poprzedni rok
 • dla samozatrudnionych osób – gdy średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za poprzedni rok
 • dla osób niepracujących – gdy w trakcie trwania kształcenia lub do 6 miesięcy od jego zakończenia zostało podjęte zatrudnienie

Kiedy umorzenie nie jest możliwe?

W określonych sytuacjach uzyskanie umorzenia zaciągniętej pożyczki na kształcenie nie będzie możliwe. Wypowiedzenie umowy lub brak ukończenia wybranej formy kształcenia stanowią bezpośrednią podstawę do odmowy umorzenia. Przedterminowa spłata zobowiązania przed zakończeniem kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego również traktowana jest jako czynnik, który wyklucza daną osobę ze skorzystania z umorzenia części pożyczki. 

Zabezpieczenie pożyczki – jakie opcje są dostępne?

W przypadku osób z niskim lub zerowym przychodem, nadal istnieją szanse uzyskania pożyczki na kształcenie. Taka sytuacja wymaga jednak od pożyczkobiorcy skorzystania z odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki. Zobaczmy, jakie formy takiego działania są obecnie dostępne.  

Z jakich metod zabezpieczenia można skorzystać?

 • poręczenie cywilne
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym
 • Blokada środków na rachunku bankowym
 • hipoteka umowna w postaci aktu notarialnego
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły