Zasiłek rodzinny Kindergeld a świadczenie 500 plus 

Kindergeld

Zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest także obcokrajowcom. Z tego względu o takie świadczenie mogą ubiegać się także osoby, które mieszkają na terenie Niemiec, ale mają polskie obywatelstwo. Z tego względu spora część rodziców zastanawia się, czy oba świadczenia ze sobą nie kolidują i czy można z nich korzystać jednocześnie. Byłaby to w końcu bardzo korzystna opcja, znacznie odciążająca domowy budżet. Aby rozwiać wątpliwości naszych czytelników, postanowiliśmy przyjrzeć się tej kwestii. 

Zasiłek rodzinny Kindergeld – ile wynosi?

Wysokość świadczenia Kindergeld różni się w zależności od liczby posiadanych dzieci. Rodzice jednej lub dwóch pociech mogą oczekiwać kwoty 219 euro (około 1028 złotych). W przypadku posiadania trójki dzieci, kwota dodatku zwiększa się o kolejne 225 euro (około 1056 złotych), czyli suma świadczenia wynosić będzie już 444 euro. 

Czwarte i każde kolejne dziecko powiększa kwotę świadczenia o 250 euro (1173 złote). Jak widać, kwota takiego świadczenia jest relatywnie wysoka, toteż nie dziwi fakt że spora część obcokrajowców jest zainteresowana jego pobieraniem. Świadczenie z reguły wypłacane jest matce dziecka, jeśli rodzice mieszkają razem. W przypadku rodziców mieszkających osobno, kwota trafia do tego opiekuna, z którym dziecko mieszka na chwilę obecną. 

Kto może uzyskać świadczenie Kindergeld?

Aby móc skorzystać z zasiłku rodzinnego Kindergeld, trzeba spełnić odpowiednie kryteria. Istotne jest przede wszystkim kryterium wiekowe. Kwota zostaje przyznana tym rodzicom, których pociechy nie ukończyły jeszcze 18. roku życia, bądź nie ukończyły 25. roku życia ale nadal kontynuują naukę. 

Istnieje możliwość pobierania świadczenia Kindergeld także na te dzieci, które nie ukończyły 21. roku życia lecz nie kontynuują nauki. Wówczas obowiązującym kryterium jest posiadanie przez dziecka statusu osoby bezrobotnej, lub uzyskiwanie dochodów nieprzekraczających 8 000 euro rocznie (około 37 570 złotych). 

Czy z Kindergeld może skorzystać także opiekun prawny?

Okazuje się, że świadczenie nie przysługuje jedynie biologicznym rodzicom. Szansę na pozyskiwanie dodatkowego zasiłku rodzinnego mają także dzieci adoptowane bądź przysposobione. Ważne, aby miejsce zameldowania dzieci i ich opiekunów prawnych było takie same, nawet jeżeli dzieci zameldowane są na terenie Polski. 

Czy 500 plus wpływa na świadczenie Kindergeld?

Okazuje się, że jest możliwe pobieranie obu świadczeń jednocześnie: polskiego 500 plus i niemieckiego zasiłku rodzinnego. Rodzice, którzy złożyli wniosek o oba zasiłki muszą jednak liczyć się z tym, że otrzymywane świadczenie Kindergeld zostanie pomniejszone o kwotę 500 złotych. Przykładowo, rodzic dwójki dzieci który otrzymałby 219 euro (1028 złotych), dostanie w ramach niemieckiej pomocy kwotę około 113 euro, jeżeli korzysta z obu rodzajów wsparcia. 

Ze względu na to, że kwota świadczenia Kindergeld jest znacznie wyższa, często wybieraną opcją jest całkowita rezygnacja z 500 plus. Wówczas niemiecki zasiłek wypłacany jest w pełnej kwocie. Należy pamiętać o tym, aby posiadać potwierdzenie niepobierania polskiego świadczenia. 

Chcecie dowiedzieć się więcej o świadczeniu 500 plus i jego warunkach? W takim razie polecamy lekturę naszego wpisu na ten temat: 500 plus – jak otrzymać?

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

W celu skorzystania z niemieckiego zasiłku rodzinnego niezbędne jest złożenie wniosku do Familienkasse (Kasy Świadczeń Rodzinnych). Można to zrobić osobiście, ale możliwe jest także wnioskowanie przez internet lub drogą korespondencyjną. Co ważne, wniosek mogą składać jedynie te osoby, które pracują na terenie Niemiec przynajmniej od 6 miesięcy.

Ze względu na barierę językową, dla części rodziców samodzielne wnioskowanie może być problematyczne. Warto pamiętać o tym, że procedura może odbyć się także poprzez pełnomocnika. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, należy dołączyć do niego niezbędne dokumenty, które pozwolą Familienkasse określić, czy kryteria zostały spełnione. 

Jakie dokumenty będą wymagane?

  • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci
  • dokument potwierdzający otrzymywanie lub nieotrzymywanie innego świadczenia
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu dzieci i rodziców lub opiekunów
  • wszystkie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
  • roczne zestawienia od pracodawcy, do 4 lat wstecz (Lohnsteuerbescheinigung)
  • dokument potwierdzający meldunek bądź zamieszkanie na terenie Niemiec

Dodatkowe dokumenty do wniosku o Kindergeld

Rodzice znajdujący się w sytuacji życiowej, która mogłaby wpłynąć na decyzję co do świadczenia Kindergeld, dołączają dodatkowe dokumenty do wniosku. Rodzice po rozwodzie lub w separacji muszą przedstawić orzeczenie sądowe, które pozwoli określić, komu zostanie przekazana suma zasiłku rodzinnego. 

W przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia i kontynuują naukę, niezbędne będzie dołączenie dokumentu, który to potwierdzi. Część rodziców to osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, i w takich sytuacjach niezbędne będzie posiadanie kopii wpisu do Gewerberegister (niemieckiego rejestru działalności gospodarczych). 

Ile czeka się na niemiecki zasiłek rodzinny?

Decyzja w sprawie przyznawania świadczenia Kindergeld wydawana jest w ciągu od 2 do 6 miesięcy. Taki okres oczekiwania może nie być na rękę rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o tym, że we wniosku może znaleźć się także prośba o wypłatę zasiłku rodzinnego nawet do 6 miesięcy wstecz. Jeżeli prośba ta zostanie rozpatrzona pozytywnie, to łączna suma świadczeń z poprzednich miesięcy pojawi się na koncie rodzica. 

Czas oczekiwania na Kindergeld nie jest stały, i jedne wnioski mogą być rozpatrywane w krótszym czasie, niż inne. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, czy dokumenty są kompletne, i czy zawarte w nich informacje są prawidłowe. W przypadku nieścisłości, może być wymagany kontakt z niemieckimi urzędami, co może wydłużyć czas rozpatrywania wniosku. 

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Wnioskując o świadczenie Kindergeld, wnioskodawca otrzymuje tzw. Kindergeldnummer. To ostatnia cyfra tego numeru wskazuje na to, kiedy dokładnie zostaną przelane środki:

  • Jeżeli cyfra na końcu numeru znajduje się w przedziale od 0 do 3, to zasiłek rodzinny zostanie wypłacony na samym początku każdego miesiąca.
  • Cyfra w przedziale od 4 do 6 wiąże się z wypłaceniem świadczenia w drugim tygodniu miesiąca. 
  • Jeśli cyfra wynosi od 7 do 9, to dana kwota zostanie wypłacona dopiero w trzecim tygodniu miesiąca. 

Kindergeld – często zadawane pytania

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Zasiłek rodzinny Kindergeld nie wiąże się z obowiązkiem spełnienia kryterium dochodowego, przez co może je uzyskać każdy rodzic niezależnie od zarobków. W przypadku dzieci do 21. roku życia, które nie kontynuują edukacji, zarobki pociechy nie mogą przekraczać jednak 8 000 euro rocznie. 

W jakim terminie można złożyć wniosek o Kindergeld?

Wnioski o świadczenie można składać przez cały rok, toteż nie ma ograniczenia w tej kwestii. Należy jednak mieć na uwadze to, że wnioskodawca musi przepracować przynajmniej 6 miesięcy na terenie Niemiec. 

Czy można pobierać Kindergeld i 500 plus jednocześnie?

Możliwe jest korzystanie z obu świadczeń w tym samym czasie. Wówczas kwota Kindergeld zostanie pomniejszona o wartość 500 plus. Pobieranie lub nieotrzymywanie świadczenia musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły