Ile czeka się na świadczenie 500+? Wszystko, co należy wiedzieć

ile czeka się na 500 plus

Program rodzinny 500+ to świadczenie, dzięki któremu rodziny z dziećmi mogą poprawić swoją sytuację finansową. Przysługuje ono nie tylko rodzicom, lecz także wszelkim opiekunom prawnym. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, kto może uzyskać pieniądze z programu 500+ i jaki będzie czas oczekiwania na wypłacenie środków. Omówimy także inne kwestie dotyczące tego świadczenia, aby rozwiać wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Jaką kwotę uzyskuje się w ramach świadczenia?

Osoby wnioskujące o świadczenie 500+ nie zawsze wiedzą, czy owe 500 złotych to kwota netto, czy też brutto. Rodziny starające się o wsparcie finansowe nie muszą się jednak obawiać, że dana kwota zostanie pomniejszona o pewne czynniki, ponieważ będzie to suma netto. 500 złotych zostanie przyznane rodzinie w całości, dzięki czemu poprawa sytuacji po uzyskaniu świadczenia będzie odczuwalna. Póki co nie ma żadnych potwierdzonych informacji o podniesieniu tej kwoty, ale prawdopodobnym jest, że na skutek inflacji zostanie ona powiększona.

Kto może uzyskać środki z programu 500+?

Świadczenie z programu 500+ może być uzyskane przez matkę lub ojca dziecka, a także przez innego opiekuna prawnego. Przyznawanie środków pieniężnych nie jest zależnie od pokrewieństwa z dzieckiem, przez co mogą one zostać przyznane także opiekunowi dziecka adoptowanego i dyrektorowi domu opieki społecznej. Świadczenie obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na sytuację rodzinną i majątkową w domu. Stan ten jest skutkiem zmian w programie, które zaszły w lipcu 2019 roku. Wcześniej świadczenie to przysługiwało rodzinom z jednym potomkiem jedynie w przypadkach, gdy dochody netto na osobę nie przekraczały 800 złotych miesięcznie.

Sprawa nieco komplikuje się, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców po rozwodzie. Wówczas na wniosek jednego z pokrzywdzonych rodziców może zostać złożony wniosek, na skutek czego uzyska on połowę wypłacanego świadczenia.

Świadczenie 500+ – jak je uzyskać?

W celu uzyskania świadczenia osoba zainteresowana musi wypełnić i wysłać wniosek, a następnie czekać na decyzję Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Sprawdzane będą takie czynniki jak poprawność wypełnionego wniosku i fakt, czy świadczenie nie jest już pobierane w innym miejscu. Niezbędna jest także weryfikacja dowodu tożsamości.

Wnioskować o 500+ można zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Osoby, które preferują tradycyjne rozwiązania mogą składać wniosek w ośrodku pomocy społecznej, zgodnym z ich adresem zamieszkania. Może to być także urząd miasta, jeżeli dana lokalizacja posiada taki obiekt.

Ci, którzy cenią sobie wygodę, mogą wnioskować przez internet. Istnieją trzy sposoby zdalnego wnioskowania o 500+:

  • poprzez platformę ZUS PUE,
  • korzystając z internetowego portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
  • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który obsługuje takie rozwiązanie.

Ile czeka się na pieniądze z 500+?

Jeżeli decyzja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie wypłacania świadczenia 500+ jest pozytywna, to można spodziewać się, że pieniądze będą wypłacane w przyszłych miesiącach. Dużo zależy od tego, w którym miesiącu się wnioskowało.

Wnioski wysłane w okresie między 1 sierpnia a 31 września oznaczają wypłatę świadczenia najpóźniej do 31 października. Podobnie jest z kolejnymi miesiącami – wnioski przesłane między pierwszym a ostatnim dniem września zostają rozpatrzone najpóźniej w ostatnim dniu listopada. Warto przy tym pamiętać, że prawo do świadczeń ustalane jest na okres jednego roku, od 1 czerwca do 31 maja. Aby pobierać świadczenie w kolejnych latach niezbędne będzie ponowne wnioskowanie. W przypadku braku wysłania wniosku na kolejny rok, rodzina traci prawo do pobierania świadczenia.

Rodzic za granicą, a 500+

Rodzice, którzy nie przebywają na terenie Polski mogą zastanawiać się, czy uprawnieni są do otrzymywania środków z programu 500+. Odpowiedź jest twierdząca, a rodzice i opiekunowie pociech mogą uzyskać wsparcie pieniężne nawet będąc za granicą.

Rodzina, na którą zostanie przeznaczona otrzymana kwota musi mieszkać w Polsce i mieć polskie obywatelstwo, oraz nie może pobierać podobnych świadczeń za granicą. Tylko jeżeli te warunki zostały spełnione, to rodzina będzie mogła cieszyć się dodatkowymi środkami. Warto przy tym zaznaczyć, że oczekiwanie na decyzję odnośnie 500+ może być o wiele dłuższe, w porównaniu do rodziców którzy mieszkają na terenie Polski.

Jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania 500+?

Ilość dokumentów, które należy złożyć aby otrzymać świadczenie 500+ znacznie zmalała po wprowadzeniu zmian w 2019 roku. Wcześniej niezbędne były dokumenty potwierdzające sytuację materialną i finansową, takie jak zaświadczenie o dochodach. Na szczęście dla osób wnioskujących, obecnie w celu otrzymania świadczenia 500+ wystarczą dokumenty takie jak kopia dowodu osobistego bądź innego dokumentu, którym będzie można potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej.

W wyjątkowych przypadkach od świadczeniobiorców może wymagać się okazania innych zaświadczeń i papierów. W przypadku dzieci wychowywanych przez samotne matki, których ojciec jest nieznany, wymaga się okazania kopii aktu urodzenia dziecka. Podobnie jest z wnioskującymi, których miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości. Wymaga się, aby takie osoby okazały zaświadczenie o niepobieraniu podobnych świadczeń z innego urzędu. To z tego powodu tak istotnym jest, aby wnioskować w radzie miasta bądź ośrodku pomocy, który zgodny jest z adresem zamieszkania osoby zainteresowanej.

Czy świadczenie 500+ może zostać odebrane?

Mimo iż są to przypadki bardzo rzadkie, może zdarzyć się że decyzja odnośnie uzyskiwania świadczenia z programu 500+ zostanie cofnięta. Jeżeli podmiot reprezentujący urząd uzyska potwierdzone informacje o tym, że pieniądze wydawane są w nieodpowiedni sposób, tj. niezgodnie z założeniami programu, to wypłacanie świadczenia zostanie przerwane.

Świadczenie 500+ z założenia ma pełnić funkcję wychowawczą, a więc pomóc w utrzymaniu swoich pociech. Jeśli świadczenie zostaje przeznaczane na dobra luksusowe niezwiązane z dobrem dziecka to istnieje spora szansa na cofnięcie wypłacania 500+. Wcześniej taka sytuacja dotyczyła także rodzin, które zatajały informacje o swoich dochodach, aby móc otrzymać dodatkowe pieniądze.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły