Co to jest mikrofaktoring? Jak działa i czy to dobre rozwiązanie?

mikrofaktoring

Aby firma funkcjonowała w sprawny sposób, a jej finanse nie były zagrożone, przedsiębiorcy stosują różne rozwiązania. Jednym z nich jest faktoring. Jeśli produkt kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw – to mikrofaktoring. Dziś postaramy się wyjaśnić, czy taka opcja jest opłacalna dla niewielkich firm i na czym właściwie polega. zapraszamy do naszego poradnika.

Jak utrzymać płynność finansową firmy?

Jest wiele sposobów pozwalających na zapewnienie płynności przepływów finansowych w firmie. Zawsze ważne jest natomiast, aby nie dopuszczać do zadłużenia przedsiębiorstwa. Wtedy mogą się bowiem pojawić opóźnienia w płatnościach, czy poważniejsze problemy firmy i jej właściciela. Przedsiębiorca staje się także nierzetelny w oczach swoich partnerów, klientów, a nawet pracowników

Jak utrzymać płynność finansową firmy? Często dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi faktoringu. Sprawdźmy więc, jak działa taki produkt, który może być kierowany do firm różnej wielkości.

Faktoring i mikrofaktoring – jak to działa?

Co to jest faktoring? Jeden z produktów finansowych kierowany jest do firm i ma na celu ułatwienie zachowania płynności finansowej. W ramach faktoringu firma może szybciej otrzymać pieniądze z faktury z odroczonym terminem. W tym celu korzysta z finansowania trzeciej strony, która opłaca fakturę. Trzeba wiedzieć, że w faktoringu mamy bowiem trzy strony każdej transakcji:

 • kontrahent – to podmiot, który zawiera z firmą jakąś transakcję
 • faktorant – to podmiot, który wystawia fakturę
 • faktor – strona, która świadczy usługę faktoringu

Gdy faktorant wystawia fakturę swojemu kontrahentowi, nie musi więc czekać na jej opłacenie. Otrzyma środki od faktora, za co ten odbierze swoje wynagrodzenie. W największym skrócie: faktoring pozwala za pewną opłatą szybciej odbierać pieniądze za sprzedaż towarów i usług. Jeśli rozwiązanie stosowane jest przez mikroprzedsiębiorcę, mówimy natomiast o mikrofaktoringu.

Nieopłacone faktury mogą zaburzyć płynność małej lub średniej firmy

Mikrofaktoring to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu przedsiębiorców. Brak płatności za towary i usługi w krótkim czasie jest bowiem dla nich częstym problemem. Czasami nawet firmy mające dużą sprzedaż i wielu klientów borykają się więc z brakiem płynności finansowej. Poza odroczonymi terminami płatności faktur, problem to też po prostu opóźnienia. Ciężko wyobrazić sobie, by w takiej sytuacji mikroprzedsiębiorca od razu kierował sprawę na drogę sądową, czy wykonywał działania windykacyjne.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest poszukanie wsparcia w branży finansowej. Jeśli problem z płynnością finansową pojawia się sporadycznie, dobrym wyjściem będzie skorzystanie z kredytu firmowego. Chcąc rozwiązać jednak sprawę opóźnionych płatności, mikrofaktoring wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla MŚP.

Mikrofaktoring

Przedstawione dziś rozwiązanie ma na celu zapewnienie firmie płynności finansowej. Faktoring dla firm jest jednak produktem znacznie bardziej rozbudowanym, który można dostosować do swoich potrzeb i oczekiwań. Oferta faktora może być ponadto stworzona w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa, liczbę transakcji, czy ich wartość. Najczęściej po prostu mikrofaktoring jest produktem dostosowanym do indywidualnej sytuacji danej firmy.

W każdym przypadku zasada działania faktoringu jest jednak taka sama. Faktury z długim terminem płatności są opłacane wcześniej przez faktora. Także dla niego to opłacalne – pobiera z tego tytułu odsetki.

Jak działa mikrofaktoring?

Sposób działania faktoringu dla małych firm możemy opisać w kilku krokach:

 1. sprzedajesz towar lub usługę kontrahentowi swojej firmy
 2. wystawiasz fakturę faktorowi
 3. faktor weryfikuje wypłacalność kontrahenta, opłaca Twoją fakturę i ubiega się o otrzymanie należności od Twojego kontrahenta
 4. Twój kontrahent rozlicza się z faktorem

W zamian za ustalone odsetki Twoje przedsiębiorstwo może więc funkcjonować w niezakłócony sposób. To nie tylko bardzo wygodne, ale też całkiem bezpieczne rozwiązanie. Całość polega na zasadzie odsprzedaży wierzytelności, co jest zgodne z polskim prawem. Odpowiednie zapisy znajdziemy w Kodeksie Cywilnym. Wyjątek stanowią sytuacje takie, jak:

 • gdy faktoring jest sprzeczny z zapisami umowy łączącej faktoranta i kontrahenta
 • jeśli jest to sprzeczne z ustawą
 • gdy jest to sprzeczne z właściwościami danego zobowiązania

Szybki faktoring i mikrofaktoring – dodatkowe usługi

Korzystając z szybkiego faktoringu dla małych firm możemy liczyć także na inne formy wsparcia:

 • windykacja należności od kontrahentów
 • zarządzanie rozliczeniami
 • inkaso należności (wydanie dokumentu potwierdzającego własność towaru lub zabezpieczenie spłaty należności w zamian za pewną opłatę)

Ile pieniędzy z faktury otrzymam od faktora?

Nie zawsze faktorant otrzymuje całość wartości faktury. Niekiedy faktor początkowo wypłaca nieco mniejszą kwotę – na przykład 85% sumy z faktury. Resztę otrzymujemy, gdy kontrahent ureguluje należność względem faktora. Nie jest to jednak regułą, niekiedy możemy liczyć na otrzymanie 100% wartości transakcji od razu.

Ile kosztuje mikrofaktoring?

Usługa mikrofaktoringu dla przedsiębiorców jest oczywiście bardzo wygodna. Ma to jednak swoją cenę. Nie ma jednego cennika, czy wysokości oprocentowania. Wszystko zależy od posiadanej z danym faktorem umowy.

Zwykle faktoring kosztuje 2-10% wartości transakcji.

Koszt mikrofaktoringu zależy oczywiście od tego, jaki jest termin płatności faktury przez kontrahenta.  Z tego względu odsetki za korzystanie z faktoringu mogą być też podawane w skali roku, miesiąca, a nawet jednego dnia. Faktor analizuje przy tym także szanse na bezproblemowe uzyskanie należności od kontrahenta. Jeśli to rzetelna firma z dużym kapitałem i dobrą płynnością – odsetki mogą być odpowiednio niższe.

Dobrze sprawdź umowę przed jej podpisaniem

Podobnie, jak przy zawieraniu innych umów, warto dokładnie przeczytać jej zapisy. Umowa o mikrofaktoring może bowiem zawierać różne opłaty. Podsumowując je, suma kosztów faktoringu może okazać się więc wyższa, niż same odsetki. 

Najczęściej na stronach banków oferujących faktoring znajdziemy kalkulator. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, ile taka usługa może kosztować.

Mikrofaktoring a dostępna kwota

Nie ma większych ograniczeń co do maksymalnej kwoty faktoringu. Może być ona ustalona z faktorem i zapisana w umowie. Suma ta może jednak rosnąć, jeśli wzrost firmy będzie tego wymagał. Dłuższa współpraca pozwoli też obniżyć koszty faktoringu i wypracować najkorzystniejszy dla obu stron model działania.

Kiedy mikrofaktoring się opłaca? Plusy i minusy

Czy mikrofaktoring jest opłacalny? Często jak najbardziej tak! Dzięki temu przedsiębiorstwo może zachować płynność finansową. Terminy płatności mogą stać się bardziej wygodne dla Twoich kontrahentów. Nie tracisz przy tym możliwości szybkiego otrzymania zapłaty za towary i usługi. Zawsze masz przy tym pewność, kiedy pieniądze pojawią się na koncie firmowym. Oznacza to mniej stresu i możliwość lepszego zaplanowania przyszłych inwestycji, wydatków i kosztów. Kontrahent ma przy tym dużą motywację do uregulowania należności. Wierzycielem jest wtedy faktor, zwykle duży bank, a nie mikroprzedsiębiorca.

Minusem są właściwie jedynie dodatkowe koszty. Można je jednak dokładnie poznać. To do decyzji właściciela mikroprzedsiębiorstwa zostaje więc, czy opłaca mu się działać w ten sposób.

Kto powinien zainteresować się faktoringiem?

Z faktoringu mogą korzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy. Najczęściej rozwiązanie to wybierają jednak firmy, które nie mają zbyt dużej zdolności kredytowej oraz sporego kapitału lub majątku. W ich przypadku nieopłacone w krótkim czasie faktury mogą oznaczać początek kłopotów finansowych. Mikrofaktoring jest równocześnie rozwiązaniem na miarę Twoich potrzeb jeżeli wystawiasz faktury z długim terminem płatności.

Każdy, kto chce znaleźć sposób na finansowanie bieżącej działalności, powinien zainteresować się tą opcją. Mikrofaktoring jest dedykowany dla mniejszych firm. Na szczęście, dostępne kwoty mogą rosnąć wraz z ich rozwojem.

Co to jest forfaiting? Alternatywa dla mikrofaktoringu

Mikrofaktoring jest rozwiązaniem, dla którego są pewne alternatywy. Jedną z nich jest forfaiting. Co to jest? W przypadku tego produktu przedsiębiorca odpłatnie przenosi swoje prawa do jakiegoś dobra. Otrzymuje więc środki, za co płaci jednak pewne odsetki. Najczęściej forfaiting stosowany jest dla transakcji zagranicznych, ma formę przypominającą weksel. Można jednak korzystać z tej opcji także w przypadku wierzytelności wynikających z umów handlowych lub leasingowych.

W stosunku do faktoringu, różnicą jest konieczność zawarcia osobnej umowy na każdą wierzytelność – faktoring trwa przez dłuższy okres (lub jest umową na czas nieokreślony). Faktoring jest też opcją tańszą, dedykowaną także dla transakcji krajowych.

Mikrofaktoring odwrotny

Możliwe jest też wykorzystanie opisanego dziś mechanizmu w przeciwny sposób. Czym jest mikrofaktoring odwrotny? W tej sytuacji przedsiębiorca może od razu opłacać swoje zakupy (towary i usługi). Mogą następnie posłużyć w trakcie prowadzenia biznesu. Faktor finansuje zakup, regulując należność. Następnie faktorant zwraca mu środki zgodnie z zasadami zawartymi w dwustronnej umowie. 

Podsumowanie artykułu

Kiedy warto sięgnąć po mikrofaktoring? Rozwiązanie to kierowane jest dla małych firm, które chcą utrzymać płynność finansową. W ramach tego produktu faktor szybko opłaci fakturę wystawioną przez Twoją firmę. Następnie zajmie się tym, aby od kontrahenta otrzymać należność w wyznaczonym terminie. Pozwala to po prostu znacznie szybciej korzystać ze środków z transakcji sprzedaży towarów lub usług. Trzeba jednak pamiętać, że faktor odbierze za takie wsparcie określone odsetki – zwykle kilka % wartości transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest faktoring?

Faktoring polega na szybkim regulowaniu faktur z odroczonym terminem płatności. Pomaga w tym firma trzecia (faktor), na przykład bank. Celem jest zapewnienie płynności finansowej firmie. Możliwe jest więc szybkie otrzymanie zapłaty za sprzedane towary i usługi.

Co to jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring to rozwiązanie adresowane do niedużych przedsiębiorstw. Zadaniem jest pomoc w zachowaniu płynności finansowej firmy. Ta odmiana faktoringu pozwala otrzymywać pieniądze za faktury z odroczonym terminem płatności.

Kto bierze udział w mikrofaktoringu?

Gdy faktorant wystawia swojemu kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, opłaca ją faktor. Bierze za to odpowiednie wynagrodzenie.

Kto płaci za mikrofaktoring?

Zapłaty za możliwość korzystania z usługi faktoringu płaci faktorant – firma, której zależy na szybszym otrzymaniu środków za wystawione faktury.

Kto to jest faktor i faktorant?

Faktorant to strona wystawiająca fakturę. Faktor płaci ją, przez co faktorant szybciej otrzymuje należność – także w przypadku faktur z odroczoną płatnością lub jeśli pojawią się opóxnienia. Faktor zarabia w tej sytuacji na odsetkach. Trzecią stroną jest kontrahent, czyli odbiorca towarów i usług, który dostaje fakturę.

Źródło:

 1. https://nfg.pl/faktoring
 2. https://finansowaniefaktur.pl/blog/mikrofaktoring/
 3. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mala-firma-u-faktora-jak-mikrofaktoring-zwieksza-plynnosc-najmniejszych-przedsiebiorstw
 4. https://www.money.pl/firma/wiadomosci/mikrofaktoring-nowe-rozwiazanie-dla-mniejszych-firm-6276485140777089a.html
 5. https://www.money.pl/firma/wiadomosci/mikrofaktoring-dla-przedsiebiorstw-warto-skorzystac-6275554547816577a.html
 6. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Faktoring-ile-kosztuje-i-jakie-sa-wymagania-instytucji-faktoringowych-7641524.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły