Na czym polega faktoring odwrotny i czy warto z niego korzystać? 

faktoring odwrotny

Faktoring to znana przedsiębiorcom usługa, która polega na sprzedaży nieprzeterminowanych faktur w zamian za większą część ich wartości. Faktoring odwrotny, znany również pod nazwą faktoringu odwróconego i dłużnego, również pozwala uzyskać środki na niezbędne wydatki. Metoda działania takiej usługi jest jednak zupełnie inna, bowiem cały proces przebiega inaczej, a zobowiązania według poszczególnych podmiotów są inne. Sprawdź, na czym polega faktoring odwrócony, czym różni się od zwykłych usług faktoringowych, i czy warto rozważyć to rozwiązanie! 

Jak działa faktoring?

Warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jak działa standardowy faktoring, aby lepiej zrozumieć zasadę działania faktoringu odwróconego. 

W całym procesie wyróżnia się trzy strony:

  • faktoranta, czyli podmiot wystawiający fakturę
  • kontrahenta, czyli podmiot, który zawiera transakcję z przedsiębiorcą
  • faktora, tj. firmę świadczącą usługę faktoringową

Pierwszym krokiem jest wystawienie faktury przez faktoranta, w związku z transakcją zawieraną z kontrahentem. Wówczas kontrahent ma wobec faktoranta zobowiązanie, które musi rozliczyć w określonym czasie. Faktorant nie ma więc natychmiastowego dostępu do środków z transakcji, i musi czekać na to, aż kontrahent zapłaci należną kwotę. 

Dla wielu przedsiębiorstw brak dostępu do środków to poważny problem, rzutujący na płynność finansową i funkcjonowanie danej działalności. Na szczęście faktoring pozwala wyeliminować ten problem. Faktor wykupuje nieprzeterminowane zobowiązanie od przedsiębiorcy, dzięki czemu ten może natychmiastowo uzyskać od 60% do nawet 100% danej kwoty. 

Ile kosztuje faktoring?

Faktoring nie jest usługą bezpłatną, co oznacza że przedsiębiorca zainteresowany taką opcją musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Najczęściej spotykanymi opłatami są odsetki oraz prowizje. Koszty zależne są od wyceny usług danej firmy, toteż może zdarzyć się, że dana firma faktoringowa będzie pobierać opłaty również za przetworzenie i obsługę wniosku. Z tego powodu nawet jeżeli przedsiębiorca otrzyma w ten sposób 100% wartości faktury, to będzie ona pomniejszona o odpowiednią sumę. 

Jak działa faktoring odwrotny?

W procesie faktoringu odwróconego występują te same strony, jednak ich rola jest inna. Klasyczny faktoring skupia się na natychmiastowym uzyskaniu pieniędzy ze sprzedaży lub wykonania usługi. Faktoring odwrotny służy natomiast do finansowania zakupów danego przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca chcąc zrealizować poszczególne plany lub wydatki musi ponieść koszty, którym nie zawsze może podołać. W procesie faktoringu odwróconego faktor pokrywa kwotę widoczną na fakturze kosztowej faktoranta, co pozwala uzyskać niezbędne środki. 

Kwota finansowania faktoringu odwróconego jest przyznawana przedsiębiorcy natychmiast po podpisaniu umowy. Pieniądze udzielane są w formie przelewu na numer konta bankowego, podany przez wnioskodawcę w formularzu. Faktorant ma wówczas zobowiązanie wobec firmy faktoringowej, które musi rozliczyć w ustalonym wcześniej terminie. 

Czy faktoring odwrotny to kredyt?

Skoro zarówno kredyt firmowy, jak i faktoring odwrotny służą do uzyskania dodatkowych środków dla danej działalności, to mogłoby się wydawać że są to pojęcia równoznaczne. Tak jednak nie jest, ponieważ w przeciwieństwie do kredytów, usługi faktoringowe mogą być świadczone również przez pozabankowe podmioty. Daje to zainteresowanym szeroki wybór ofert, przez co nietrudno znaleźć wartościową opcję. 

Inną znaczącą różnicą jest to, że faktoring odwrotny związany jest z limitem faktoringowym. Limit ten jest maksymalną kwotą, jaką może otrzymać faktorant w związku z korzystaniem z usługi. Obliczany jest na podstawie możliwości finansowych danego przedsiębiorcy i jego działalności. Faktoranci w lepszej sytuacji finansowej mogą liczyć na większy przyznany limit. 

Jak skorzystać z odwróconego faktoringu?

Obecnie korzystanie z faktoringu dłużnego nie musi oznaczać konieczności wyjścia z domu i dojazdu do placówki danej firmy. Zainteresowani mogą wejść na stronę internetową danego faktora i od razu przystąpić do wypełniania wniosku. Konieczne będzie podanie poszczególnych danych osobowych, informacji o prowadzonej działalności oraz przesłanie załączników, którymi w tym przypadku są faktury. Należy wyrazić zgodę na pokrycie płatności za fakturę przez daną firmę, po czym można wysłać wniosek. 

Po przesłaniu wniosku następuje ocena możliwości finansowych danego podmiotu, na podstawie której ustalany jest limit. Jeżeli proponowany limit jest zbyt niski lub obowiązujące koszty przewyższają założenia wnioskodawcy, to może on zrezygnować, zanim podpisze umowę. Jeśli warunki są odpowiednie, to podpisanie umowy będzie oznaczało przesłanie środków na dany numer konta i powstanie zobowiązania wobec firmy faktoringowej, która staje się wierzycielem

Jak spłacić faktoring odwrotny?

Przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu odwróconego, nie musi obawiać się o spłatę należności wobec kontrahenta. Te nie istnieją, bowiem zostały pokryte przez firmę faktoringową. Zobowiązanie istnieje wyłącznie wobec faktora, i musi zostać uregulowane w wyznaczonym terminie. Termin ten nie jest pierwotną datą zapłaty faktury, a zamiast tego wobec przedsiębiorcy stosuje się prolongatę, wynoszącą zazwyczaj 30 lub 60 dni. 

Ile kosztuje faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny jest odpłatną usługą, co oznacza że kwota zobowiązania będzie wyższa niż suma uzyskanych w ten sposób środków.  Tak samo jak w przypadku standardowego faktoringu, odwrócony faktoring również objęty jest prowizją i odsetkami. Naliczana prowizja jest zazwyczaj procentową częścią całej kwoty, toteż im większa suma, tym większy będzie koszt usługi. 

Dodatkowe opłaty mogą wynikać również z polityki cenowej danej firmy. Prowizja może być naliczona nawet za takie czynności jak wcześniejsza spłata zobowiązania lub niewykorzystanie całej otrzymanej kwoty! Z tego powodu niezwykle ważnym jest, aby dokładnie przeczytać i przeanalizować treść umowy podpisywanej z faktorem. 

Czy warto skorzystać z faktoringu odwrotnego? Podsumowanie

Faktoring odwrotny może być dobrą metodą na to, aby zachować płynność finansową danej działalności. W ten sposób o wiele łatwiej rozliczyć się za zakupione sprzęty, materiały, i inne elementy niezbędne do uzyskiwania dochodów. Zamiast obawiać się o powstanie ewentualnego zadłużenia i utraty renomy, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy firmy faktoringowej i zapewnić sobie więcej czasu na spłatę zobowiązania. 

Wartą uwagi alternatywą jest kredyt firmowy. Taki produkt finansowy oferowany jest wyłącznie przez instytucje bankowe, przez co wybór będzie znacznie mniejszy. Ponadto, oferta bankowa objęta jest wysokimi wymaganiami dotyczącymi możliwości finansowych, co wyklucza sporą część klientów. W takim przypadku równie pomocna może okazać się pozabankowa pożyczka dla firm.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły