Limit przychodu działalności nierejestrowanej 2024 – ile wynosi?

Limit przychodu działalności nierejestrowanej 2024 - ile wynosi?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę limit przychodu działalności nierejestrowanej, który cyklicznie się zmienia. W związku z tym rodzi się pytanie – ile taki limit wynosi obecnie? Odpowiedzi dotyczące wszystkich najważniejszych kwestii znajdziecie w dalszej części naszego wpisu.

Czego dotyczy limit przychodu w nierejestrowanej działalności?

Działalność nierejestrowana, określana również nieewidencjonowaną, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, przy której nie jest wymagane zarejestrowanie firmy. W związku z tym taki rodzaj działalności nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dana działalność zaczyna być traktowana jako działalność gospodarcza, jeżeli przekroczony został limit przychodu. Limit ten dotyczy całkowitej sprzedaży dokonanej w danym miesiącu – nawet jeżeli środki z transakcji nie dotarły jeszcze do przedsiębiorcy. Ze względu na to, że mowa jest o przychodzie, niemożliwe jest pomniejszenie kwoty całkowitej sprzedaży o koszty prowadzenia działalności. 

Czego nie wlicza się w limit przychodu?

 • wartości zwróconych towarów
 • udzielonych bonifikat i zniżek
 • przychodów, które nie pochodzą z danego miesiąca

Ile wynosi limit przychodu działalności nierejestrowanej?

Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obecnie obowiązuje. 

Od 1 stycznia limit przychodu działalności nierejestrowanej w Polsce wynosi 3181,50 zł miesięcznie. Wysokość obowiązującego limitu ulegnie zmianie 1 lipca 2024 roku, wówczas wynosić będzie 3225 zł miesięcznie. Co ważne, kwota przychodu nie kumuluje się. Osiąganie niższego przychodu w jednym miesiącu nie uprawnia do przekroczenia limitu w innym. 

Zmiany limitu przychodu w działalności nierejestrowanej mają bezpośredni związek z cyklicznym podwyższaniem płacy minimalnej.

Zobacz, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Przekroczenie limitu przychodów działalności nierejestrowanej 

W momencie, gdy limit przychodu działalności nierejestrowanej zostanie przekroczony, dana działalność zaczyna być traktowana jako działalność gospodarcza. Co to oznacza dla osoby prowadzącej dany biznes? Przede wszystkim obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu. 

Działalność przekraczająca limit automatycznie staje się działalnością gospodarczą – nawet jeżeli dana osoba nie zarejestruje jej w CEIDG. W takim przypadku na danej osobie ciążą obowiązki, jakie spoczywają również na innych przedsiębiorcach.

Jakie obowiązki dotyczą osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

 • zgłoszenie działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS, aby uzyskać numery NIP i REGON
 • płacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
 • płacenie należnego podatku VAT
 • prowadzenie księgowości (ewidencja sprzedaży)
 • opłacanie miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy

Uwaga: Zakład Ubezpieczeń Społecznych może naliczać zaległe składki za miesiące, w których nie zarejestrowano firmy, jeśli doszło do przekroczenia limitu przychodu działalności nierejestrowanej. 

Kiedy trzeba zarejestrować firmę niezależnie od limitu?

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których dana osoba musi zarejestrować firmę, nawet jeżeli zakłada, że przychody nie będą przekraczać limitu. Dotyczy to tych rodzajów działalności, które wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przykładami takich działalności jest sprzedaż alkoholu, ochrona osób lub mienia, czy też usługi detektywistyczne. 

Wszelkie inne działalności, zdefiniowane w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, również muszą być zarejestrowane – nawet jeżeli limit nie został przekroczony. 

Jakich rodzajów działalności nie trzeba rejestrować?

 • działalność agroturystyczna rolników
 • produkcja wina przez rolników
 • rolniczy handel detaliczny

Limit przychodu działalności nierejestrowanej – podsumowanie

Prowadząc drobny biznes, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby nie przekroczyć limitu nawet o złotówkę. W przeciwnym wypadku narazimy się na dodatkowe formalności i obowiązki, które mogą negatywnie wpłynąć na tempo rozwoju działalności. 

Prowadząc działalność, warto już wcześniej zastanowić się nad kwestią limitu przychodu i obliczyć, jaką liczbę klientów będziemy w stanie obsłużyć. Uczynienie działalności bardziej rentownej może wiązać się z koniecznością rejestracji firmy. Jeżeli pojawi się taki obowiązek, warto go dopilnować, aby nie mieć zaległych składek. 

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły