500 plus dla obywatela Ukrainy. Jak się o nie postarać?

500 plus dla Ukraińców

Zgłoszenie się po świadczenie 500 plus dla Ukraińców możliwe jest już od 26 marca 2022 roku. Świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy jest formą pomocy finansowej osobom, które uciekają przed działaniami wojennymi na terenie ich kraju. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie kto może wnioskować o 500 plus dla uchodźców z Ukrainy i jakie warunki trzeba spełnić.

500 plus dla osób z Ukrainy i inne świadczenia

Projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy nasz rząd przyjął już 7 marca 2022 roku, czyli około dwa tygodnie od rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Jeszcze przed upływem marca tego roku ustawa zaczęła obowiązywać, tym samym 500 plus dla Ukraińców stało się faktem. Oprócz tego osoby z Ukrainy mogą liczyć także na świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzinne, czy zasiłek 300 plus. Co ważne, dzięki możliwości prowadzenia darmowego konta bankowego dla Ukraińców samo odbieranie wszystkich powyższych świadczeń jest bardzo wygodne i proste.

Poza możliwością korzystania z konta bankowego bez opłat, banki i inne firmy finansowe przygotowywały też ofertę pożyczek dla Ukraińców.

Czy Ukraińcy mogą dostać wsparcie? Komu przysługuje świadczenie pięćset plus?

Zastanawiasz się jak otrzymać świadczenie 500 plus? Przed wejściem w życie nowych przepisów (po rozpoczęciu wojny w Ukrainie), tylko Polacy mogli korzystać ze świadczenia 500 plus. Wyjątkiem byli cudzoziemcy którzy posiadają  kartę pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy. Po 26 marca 2022 roku także Ukraińcy mogą korzystać z 500 plus. Warunkiem jest oczywiście posiadanie dziecka – świadczenie wypłacane jest w końcu na każde dziecko.

Możliwość otrzymania świadczenia dotyczy jednak tylko osób, które możemy zakwalifikować jako uchodźcy przed wojną. Śmiało można więc mówić, że to 500 plus dla Ukraińców wypłacane jest tylko osobom, które przekroczyły granicę między Ukrainą a Polską po 23 lutego 2022 roku. 

500 Plus  dla osoby z Ukrainy przysługuje:

 • Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski po 23 lutego i w Polsce urodziło się dziecko
 • Ukraińcom z dziećmi, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 roku
 • obywatelom Ukrainy lub ich małżonkom, którzy mieszkali w Ukrainie przed wybuchem wojny, jednak po 23 lutego do Polski przybyło ich dziecko
 • obywatelom Polski, Ukrainy lub innego państwa, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem przybyłym do Polski z Ukrainy po 23 lutego (musi to potwierdzać orzeczenie polskiego sądu)

Kiedy 500 złotych dla Ukraińców nie zostanie przyznane?

Jest kilka przypadków, w których osoby z Ukrainy próbują wnioskować o 500 plus, jednak nie kończy się to akceptacją wniosku. Ukraińcy nie dostaną 500 plus, gdy:

 • udało się umieścić dziecko w instytucji pozwalającej nieodpłatnie utrzymać się – schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, szkoła wojskowa lub inna instytucja szkolna, wychowawcza, opiekuńcza
 • dziecko jest pełnoletnie i dostaje świadczenie wychowawcze na swoje dziecko
 • dziecko, na które miałoby być wypłacone 500 plus jest w związku małżeńskim

Gdzie złożyć wniosek o 500+ dla Ukraińców? Można zrobić to poprzez platformę PUE ZUS. Nie ma możliwości złożenia wniosku inną drogą, niż przez Internet. Przede wszystkim wymagane jest posiadanie polskiego numeru PESEL.

500 plus dla uchodźców – jak można się o nie starać?

Póki co nie jest możliwe składanie wniosków o 500 plus dla Ukraińców w urzędzie lub oddziale ZUS. Należy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, kwalifikowany podpis lub poprzez założoną wcześniej bankowość elektroniczną. Zobacz nasz poradnik jak założyć Profil Zaufany.

Dokumenty potrzebne do wniosku o świadczenie dla osób z Ukrainy

Podczas wnioskowania o świadczenie 500+, Ukraińcy muszą posiadać szereg danych i kilka dokumentów. Procedura nie jest jednak przesadnie skomplikowana, wystarczy wypełnić wszystkie wymagane pola we wniosku. Co zawiera wniosek o 500 plus dla Ukraińców:

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek
 • zaświadczenie o numerach PESEL dziecka i wnioskodawcy
 • dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu
 • numer polskiego rachunku w banku
 • orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem z Ukrainy (jeśli ma to miejsce)
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest dla dziecka opiekunem tymczasowym (jeśli ma to miejsce)
 • potwierdzenie legalności pobytu i dostęp do polskiego rynku pracy wnioskodawcy (jeśli taka sytuacja ma miejsce)

Do wypełnionego wniosku należy więc dołączyć ewentualne załączniki, w tym skan dokumentu tożsamości.

500+ dla Ukraińców a karta pobytu

Wiele osób zastanawia się, czy karta pobytu uprawnia do odebrania świadczenia 500 plus dla Ukraińców? Jak najbardziej, jednak odbywa się to  podobnie, jak 500 plus dla Polaków. Taka osoba nie może ubiegać się więc o otrzymanie 500+ w ramach wsparcia dla uchodźców.

Osoby z Ukrainy przebywające w Polsce przed 24 lutego 2022 roku mogą ubiegać się o 500+ tak samo, jak cudzoziemcy z innych krajów. wymagana jest karta pobytu i adnotacja o dostępie do polskiego rynku pracy. Poza kartą pobytu należy jednak dołączyć do wniosku pozostałą wymaganą dokumentację.

Czy Ukraińcy bez karty pobytu otrzymają 500 plus?

Czy możliwe jest uzyskanie 500+ bez karty pobytu? Jest to możliwe, jednak tylko dla Ukraińców przekraczających granicę Polski po 23 lutego 2022 roku. To świadczenie przygotowane dla uchodźców, które wprowadzono w ramach specustawy w marcu 2022 roku, działa jednak wstecz. Przed wejściem w życie tych przepisów, osoby bez karty pobytu nie mogły dostać pozytywnej decyzji w sprawie przyznania 500 plus.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły