Jakie alimenty na dziecko? Wysokość alimentów a zarobki

alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko wypłacane są osobom, które nie mogą pozwolić sobie na samodzielne utrzymanie i wychowanie dziecka. Kwestie związane z alimentami opisane są w przepisach kodeksu rodzinnego, jednak nie znajdziemy tam informacji o minimalnej, ani maksymalnej kwocie. Z tego powodu zarówno samotni rodzice dziecka, jak i osoby zobowiązane do płacenia alimentów, mogą zastanawiać się, ile będzie wynosić ich suma. Zasądzona kwota alimentów to wynik wielu czynników, takich jak potrzeby dziecka i możliwości rodziców. Sprawdź, ile wynoszą alimenty na dziecko zależnie od zarobków!

Kiedy ustalane są alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny powstaje w sytuacjach, gdy usprawiedliwione potrzeby rodzica wymagają otrzymywania środków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Co więcej, alimenty na dziecko nie zawsze płacone są przez ojca lub matkę. W przypadku śmierci rodzica lub innego zdarzenia, przez które nie będzie mógł on dostarczać środków dziecku, obowiązek spoczywa na innych krewnych w linii prostej. Mogą więc to być również dziadkowie, rodzeństwo, a nawet byli małżonkowie. 

Powstanie obowiązku alimentacyjnego nie musi być wynikiem sporu sądowego. Strony mogą ustalić między sobą szczegóły zobowiązania, w tym wysokość alimentów, w formie umowy między sobą. Nie musi to być nawet umowa pisemna, bowiem nawet umowa ustna będzie uznawana za ważną. 

Warto zachować kopię umowy w formie pisemnej lub notarialnej, na wypadek powstania sporu. Spór powstaje najczęściej w dwóch przypadkach: kiedy jedna ze stron nie może uzyskać alimentów niezbędnych do utrzymania, a czasem także wychowania dziecka, oraz gdy druga strona uzna, że oczekiwana kwota alimentów przekracza jej możliwości. 

Gdzie złożyć pozew o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty powinien być kierowany do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej strony lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji są sprawy o rozwód, przy których również zasądza się obowiązek alimentacyjny. Wówczas całość jest w rękach sądu okręgowego. 

Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie istniejących potrzeb, związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. W interesie strony żądającej alimentów jest więc odpowiednie uzasadnienie oczekiwanej kwoty wraz z dokumentacją potwierdzającą obecną sytuację. Załączniki w postaci rachunków, dowodów zakupu i historii przelewów mogą okazać się kluczowe, aby udowodnić swoją rację. 

Czy wysokość dochodów wpływa na alimenty na dziecko?

Maksymalne i minimalne alimenty nie są odgórnie określone, co oznacza że strona składająca pozew może zażądać dowolnej sumy. Tak jest jednak tylko w teorii, ponieważ w praktyce wszystko zależy od decyzji sądu. Na wysokość zasądzonych alimentów wpływają uzasadnione potrzeby dziecka i związane z nimi wydatki, stosunki rodzinne, a także możliwości finansowe osoby, która będzie owe alimenty płacić. 

Wysokość dochodów wpływa na alimenty na dziecko, ale nie jest to jedyny istotny czynnik. O wiele większą rolę grają nie obecne zarobki, lecz możliwości, jakimi dysponuje strona płacąca. Z tego powodu nawet w przypadku bezrobotnego, możliwe jest oparcie swojego uzasadnienia na średnich zarobkach dla osób z podobnymi kwalifikacjami i umiejętnościami. Podparciem żądań może być także opis historii zatrudnienia i wykształcenia drugiego rodzica.

Na co przeznacza się alimenty na dziecko?

Alimenty ustala się tak, aby zaspokoić potrzeby dziecka. Te mogą być najróżniejsze, i nie dotyczą jedynie elementów niezbędnych do życia. Potrzeby to również wydatki związane z edukacją, rozwojem i standardem życia. 

Alimenty na dziecko mogą pokryć wydatki takie jak:

  • ubrania i wyżywienie
  • środki higieny
  • woda, prąd, gaz
  • szkoła i wyjścia klasowe
  • zajęcia dodatkowe
  • dojazd do szkoły i na zajęcia
  • kolonie i wyjazdy
  • rozrywka

Fakt, iż alimenty służą do pokrycia również mniej potrzebnych wydatków nie oznacza, że strona płacąca musi zapewniać wszystkie dobra luksusowe. Nawet jeżeli płacący rodzic ma taką możliwość, to nie będzie to tego zobowiązany. Alimenty są bowiem przeznaczone głównie na utrzymanie i wychowanie dziecka.

alimenty na dziecko

Dlaczego płacący alimenty łoży więcej na dziecko?

Analizując wydatki na dziecko obojga rodziców, można zauważyć, że strona płacąca alimenty ponosi większe koszty. Mogłoby się wydawać, że taki stan rzeczy jest niesprawiedliwy, ale niekoniecznie tak jest. Sądy zwracają uwagę na fakt, iż wychowanie dziecka jest obowiązkiem realizowanym nie tylko finansowo, ale również poprzez faktyczną, bezpośrednią opiekę. Wychowanie dziecka, pomoc w jego rozwoju, przygotowywanie posiłków i zapewnianie odpowiedniej przestrzeni to elementy, które trudno przełożyć na wartość w pieniądzu, ale mają one znaczenie podczas zasądzania alimentów. 

Zarobki a alimenty – jaka kwota przysługuje?

Zarobki rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów mają tak naprawdę niewielkie znaczenie. Niezależnie od tego czy na obecną chwilę rodzic zarabia najniższą krajową, czy też może 6000 złotych, to sąd ustala, jakie są jego możliwości zarobkowe, i wobec tego oblicza kwotę należnych alimentów. Zamiast wynagrodzenia wpływającego miesięcznie na konto, istotniejszym czynnikiem jest wykształcenie i historia stażu pracy. 

W polskim prawie nie znajdziemy zapisów wskazujących, ile powinny wynosić alimenty. Wiele zależy od potrzeb dziecka i możliwości zobowiązanego do płacenia. Mimo tego postanowiliśmy sprawdzić, ile wynosi kwota alimentów zależnie od zarobków. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poniżej podane przedziały są uśrednionymi kwotami dotyczącymi alimentów na jedno dziecko, i mogą różnić się od faktycznie zasądzonej wysokości. 

Jakie alimenty przy najniższej krajowej?

Nawet rodzic zarabiający minimalną krajową musi płacić alimenty na dziecko. Nie oznacza to jednak, że taka osoba zostanie z niczym. Zarabiając 2709 zł netto, czyli obecnie najniższe krajowe wynagrodzenie, osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi liczyć się z tym, że ich kwota będzie oscylować w granicach od 500 do 800 złotych. 

Jakie alimenty przy zarobkach 5000 złotych?

Rodzic, którego zarobki są większe niż minimalna krajowa, może być zobowiązany do płacenia wyższych alimentów, ale nie jest to regułą. Im większe zarobki, tym szerszy będzie przedział potencjalnie zasądzonej kwoty. Zarabiając 5000 zł, zobowiązany do płacenia rodzic może liczyć na to, że zasądzone alimenty będą wynosiły od 700 do nawet 1800 złotych. 

Jakie alimenty przy zarobkach 10 000 złotych?

W przypadku zarobków znacznie przekraczających średnią krajową, kwota zasądzonych alimentów będzie odpowiednio większa. Zazwyczaj rodzic płacący takie alimenty łoży na dziecko więcej, niż rodzic który przebywa z dzieckiem i się nim bezpośrednio opiekuje. 10 000 złotych wynagrodzenia może oznaczać, że kwota alimentów będzie wynosiła nawet kilka tysięcy złotych. 

Kiedy przestaje się płacić alimenty?

Wbrew pozorom, ukończenie przez dziecko 18. roku życia nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego. Wręcz przeciwnie, ponieważ ów obowiązek nadal istnieje. Prawo nie przewiduje granicy wiekowej, po której przestaje się płacić alimenty na dziecko. Z reguły zakłada się, że alimenty przysługują do momentu, aż dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. 

W zależności od sytuacji, alimenty trzeba płacić do 25. roku życia dziecka, a nawet jeszcze dłużej! Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy dziecko nie ma źródła utrzymania ze względu na to, że studiuje bądź nie może znaleźć pracy. W przypadku dziecka z niepełnosprawnościami granica wiekowa może być jeszcze wyższa. Tym bardziej, gdy świadczenia z pomocy społecznej i ZUS nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły