Ile wynoszą minimalne alimenty w 2024 roku?

alimenty na dziecko

Każde dziecko ma prawo oczekiwać, że jego rodzice zapewnią mu zaspokojenie wszelkich podstawowych potrzeb. Nawet jeśli dochodzi do rozwodu, rodzic niebiorący czynnego udziału w wychowaniu syna lub córki musi na nie łożyć finansowo. Zasądzone alimenty muszą być terminowo płacone w pełnej wysokości na wskazane konto. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2024 roku? Co się stanie, gdy rodzic przestanie płacić elementy?

Alimenty – czym są i jaka jest ich istota?

Alimenty to jedno z popularniejszych świadczeń, które wypłacane jest na podstawie decyzji sądu. To pieniądze, które wypłacane są na rzecz osób fizycznych, które nie mogą samodzielnie uzyskać środków w celu utrzymania i egzystencji. Świadczenie pochodzi od osób bliskich, które są spokrewnione, spowinowacone lub pozostają w związku małżeńskim. Sama nazwa pochodzi z łacińskiego „alimentum”, czyli pokarm i taka też jest istota otrzymywanych środków. Mają one za zadanie „wyżywić” osobę, które otrzymuje świadczenia, czyli zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Do takich potrzeb zaliczymy m.in. wyżywienie, pokrycie kosztów edukacji, zakupu odzieży, środków higienicznych czy opłacenie rachunków mieszkaniowych. Nabycie dóbr wyższego rzędu, np. konsoli do gier czy samochodu klasy premium nie zalicza się do potrzeb objętych alimentacją.

Komu przysługują alimenty?

Zwyczajowo przyjmuje się, że „alimenty” to świadczenie rodzica nieuczestniczącego w bieżącym wychowaniu dziecka na rzecz swojego syna lub córki. Okazuje się jednak, że nie tylko rodzic może łożyć na swojego potomka – katalog osób uprawnionych jest znacznie szerszy. Co do zasady, o alimenty może ubiegać się dowolna osoba, która zarówno popadła w niedostatek zawiniony, jak i niezawiniony. Zawiniony niedostatek to np. bankructwo spowodowane przegraniem całego majątku w grach hazardowych. Niedostatek niezawiniony to np. inwalidztwo, które zostało spowodowane wypadkiem w pracy i niezdolnością do kontynuacji zarobkowania. Istotne jest również to, kto na rzecz kogo w pierwszej kolejności odpowiada zobowiązaniami alimentacyjnymi. Zgodnie z polskim prawem:

 • Zstępni (dzieci, wnuki) odpowiadają przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie);
 • Wstępni odpowiadają przed zstępnymi;
 • Wstępni odpowiadają przed rodzeństwem;
 • Krewni bliżsi stopniem odpowiadają przed krewnymi dalszymi stopniem;

Zakres poszczególnych obciążeń alimentacyjnych jest kształtowany w różnym stopniu, zależnie od stopnia pokrewieństwa i możliwości finansowych.

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym powinny być świadczone dla dzieci które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

Co obejmują alimenty na dziecko?

 • wyżywienie
 • ubrania, buty i rzeczy pierwszej potrzeby
 • edukację
 • koszty leczenia
 • zapewnienie miejsca do zamieszkania

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2024 roku?

Wiele sytuacji powiązanych z przepisami życia codziennego określa minimalne kwoty świadczeń czy zobowiązań. Tak jest między innymi z rentą, emeryturą, wynagrodzeniem na umowie o pracę czy umowie zlecenie. Więcej na temat minimalnych kwoty wynagrodzenia w 2024 przeczytasz w tym wpisie – warto znać swoje prawa. Pojawia się więc pytanie – jakie są minimalne alimenty na dziecko w 2024 roku? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna, ponieważ przepisy kodeksu rodzinno-opiekuńczego nie definiują minimalnego progu kwotowego. Przyjmuje się w powszechnym orzecznictwie, że na każde dziecko zasądza się przynajmniej 500 złotych. Jednakże nie jest to prawomocna, wiążąca zasada, która mogłaby stanowić podstawę do podważenia orzeczenia sądowego. Zupełnie inaczej wygląda wypłata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, który interweniuje w pewnych sytuacjach.

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Jeśli zastanawiasz się jak długo płaci się alimenty na dziecko, to niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma granicy wiekowej do której trzeba płacić alimenty, ponieważ należą się one dziecku dopóki nie jest ono się w stanie samodzielnie utrzymać. Rodzice muszą zapewnić dziecku wszystkie niezbędne środki do życia, które opisaliśmy w poprzednim akapicie.. Obowiązek płacenia alimentów na dziecka istnieje nawet jeśli ukończony ono 18 lat, jednak warunkiem jest to że nadal się uczy i nie ma własnego źródła dochodów.

Od kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny i jak długo obowiązuje?

Tak naprawdę obowiązek wsparcia bliskich w niedostatku lub braku możliwości zarobkowych istnieje cały czas. Idealnym przykładem jest wręczanie dziecku kieszonkowego, kupowanie ubrań lub wyprawki szkolnej. Możliwe jest jednak prawne uregulowanie i potwierdzenie tego stosunku, co odbywa się na drodze sądowej. Sformalizowanie obowiązku alimentacyjnego co do okresu i wysokości świadczeń odbywa się na wniosek osoby, która ma zostać objęta alimentami. Wiele osób sądzi, że obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka (najczęstszy kazus związany z alimentami) ma dwie jasno określone granice. Jedną z nich jest osiągnięcie pełnoletności, drugą ukończenie nauczania w systemie dziennym do 25. roku życia.

Sądy nie wyznaczają sztywnych, nieprzekraczalnych granic związanych z wiekiem czy wykształceniem, po których obowiązek alimentacyjny bezwzględnie wygasa. Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie, gdy osoba gromadzi swój własny majątek.

Kto ustala wysokość alimentów? Wniosek o alimenty

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd wyznaczony do rozpatrzenia danej sprawy. Podczas orzeczenia, sędzia obowiązany jest do wzięcia pod uwagę zarówno sytuacji materialnej pozwanego, jak i wydatki osoby pozywającej. Każdorazowo strony mogą zasugerować swoje oczekiwania co do kwoty, o ile je oczywiście odpowiednio uzasadnią. Co więcej – wypełniając pismo o alimenty czyli pozew o alimenty dobrze jest ustalić konkretną kwotę i ją uzasadnić realnymi przesłankami.

Nie można dochodzić kwoty 5.000 złotych na zasadzie „bo tak”, tym bardziej, gdy pozwany zarabia minimalną krajową. Jeśli osoba objęta obowiązkiem alimentacyjnym utraci czasową płynność zarobkową, ma dwa rozwiązania. Pierwsza to skierowanie wniosku o ponowne ustalenie wysokości alimentów w nadziei, że sąd je obniży lub zawiesi. Druga to skorzystanie z pożyczki na alimenty, która jest wygodnym i błyskawicznym rozwiązaniem.

Fundusz Alimentacyjny – to warto wiedzieć!

Załóżmy, że jesteśmy rodzicem trójki dzieci i uzyskujemy wynagrodzenie w wysokości 3500 złotych netto miesięcznie. Drugi z rodziców jest bezrobotny, nie ma swojego majątku i nie posiada przyznanych zasiłków. Czy w takiej sytuacji zostajemy z niczym, godząc się, że nie otrzymamy alimentów? Absolutnie nie – w takiej sytuacji z pomocą przychodzi Fundusz Alimentacyjny. Taka instytucja wypłaca świadczenia alimentacyjne „w imieniu” rodzica niezdolnego do zagwarantowania środków finansowych. Jednakże nie robi tego charytatywnie – równolegle domaga się zwrotu wypłaconych kwot od tego z rodziców, który nie jest w stanie zapłacić alimentów.

Fundusz Alimentacyjny wypłaca pieniądze w sytuacji, gdy dochód rodzica sprawującego opiekę nad dziećmi nie przekracza 900 złotych na osobę. Nasz kazus stanowi, że na osobę przypada 750 złotych, toteż Fundusz Alimentacyjny może wypłacić środki. Alimenty te jednak nie mogą przekraczać kwoty 500 złotych miesięcznie.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów – w przeciwieństwie do standardowego zaniechania regulacji świadczeń – postrzegana jest wyjątkowo surowo w polskim prawie. Nic dziwnego, w końcu taka osoba świadomie wyrządza krzywdę swoim bliskim, najczęściej dzieciom. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem zdefiniowanym w artykule 209 kodeksu karnego. Nabiera ono mocy prawnej, gdy osoba zobowiązania do zapłaty alimentów zadłuży się na wysokość minimum 3 świadczeń okresowych. Taka sytuacja skutkuje sankcjami: grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do 1 roku. Nawet jeżeli wobec dłużnika alimentacyjnego zostanie zasądzona taka kara, nie jest on zwolniony od spełnienia świadczeń. Jeśli wiemy, że w najbliższym czasie pojawią się problemy z płatnością, warto zawczasu zadziałać i skorzystać z chwilówki online. Tym sposobem szybko otrzymamy pieniądze do spełnienia świadczenia, jednocześnie unikniemy sankcji związanych z niepłaceniem alimentów.

Minimalna wysokość zasądzonych alimentów na dziecko w 2024 roku

W przepisach nie znajdziemy informacji o wysokości minimalnych alimentów. Obecnie bardzo często sądy uznają, że alimenty nie powinny być niższe, niż równowartość 500 złotych. Praktycznie nie spotyka się więc sytuacji, kiedy zasądzone alimenty mają wysokość niższą od 500 złotych.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są minimalne alimenty w 2024 roku?

Nie ma zapisu prawnego, który odpowiadałby na pytanie, jakie są minimalne alimenty w 2024 roku.

Czy jest ustawowa minimalna wysokość alimentów?

Nie, nie ma takiego przepisu. Przyjmuje się jednak, że alimenty na dziecko nie są niższe od 500 złotych miesięcznie. Sądy zwykle nie zasądzają niższej sumy alimentów na dziecko.

Źródło:

 1. https://chcesierozwiesc.pl/minimalne-alimenty-na-dziecko-w-2024-roku/
 2. https://adwokat-dk.pl/blog/minimalne-alimenty/
 3. https://krakow-rozwody.pl/alimenty-2021-ile-wynosza-minimalne-alimenty-na-dziecko/
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

4 komentarze

Renata

Dokladnie popieram teraz młode dziewczyny specjalnie zachodzą w ciążę naciągają facetów na kredyty a potem zostawiają ich z długami bez dziecka i jeszcze alimenty muszą płacić bo matki tak chcą ,a nie daj Boże żeby facet sobie na nowo ułożył życie i był szczęśliwy przecież to takie przestępstwo ręce opadają .A najgorsze że sąd zawsze staje po stronie matki nie zważając na to że matka nie zasługuje na miano człowieka i to ona ponosi całą wine

Odpowiedz
Marzena

To skandal że alimenty są tak niskie, mam 5000zl na rękę , a mam 2 dzieci w tym 1 jest niepełnosprawne, dostaje zasiłki, 500+ i wszystkie dodatki, do tego dostaje 1500zl alimentów od ex męża. Powinni mu zasądzić minimum 3000zl, a nie marne 1500zl, jak się mam utrzymać za 5000zl na miesiąc , przecież inflacja skacze i koszty rosną

Odpowiedz
  Krystian

  A i inflacja dotyczy tylko Ciebie ? Twojego Ex męża również.. a jak Ci za mało pieniędzy do weź się do pracy . teraz widać jest moda na życie z alimentów i 500 plus

  Odpowiedz
  Thorn

  Weź się za robotę

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły