Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

konto

Pojawienie się zadłużenia to sytuacja, której zdecydowana większość z nas woli uniknąć. O ile zrozumiałe jest tzw. kontrolowane zadłużenie, czyli na przykład zaciągnięcie kredytu czy wzięcie sprzętu na raty, o tyle problematyczne jest niespłacenie zadłużenia. Działania egzekucyjne to nie tylko stres dla dłużnika, który musi zaspokoić roszczenia wierzyciela pod nadzorem funkcjonariusza publicznego. To także problem dla rodziny, jednak czy komornik może zająć konto małżonki?

Jak działa komornik?

Zapewne każdy z nas wie, kim jest komornik i czym na co dzień się zajmuje. Bynajmniej nie jest to osoba, w której kręgu zainteresowania chcielibyśmy się znaleźć. Kiedy popadniemy w długi, zdeterminowany wierzyciel wystąpi do sądu celem uzyskania tytułu egzekucyjnego. Dokument ten uprawni komornika do podjęcia działań zmierzających do odzyskania należności. Nie będzie to jednak działanie na oślep – każdy krok funkcjonariusza publicznego jest jak najbardziej przemyślany i metodyczny. Pierwsze, co zrobi komornik, to weryfikacja dłużnika w systemie OGNIVO – aplikacji udostępnionej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. System ten umożliwia wgląd do informacji objętych tajemnicą bankową, w tym między innymi sprawdzenie stanu konta dłużnika. Jeżeli osoba zadłużona dysponuje środkami na koncie, z pewnością dojdzie do zajęcia komorniczego na rachunku bankowym.

Czym jest zajęcie rachunku bankowego?

Zajęcie komornicze na rachunku bankowym to sytuacja, która znacznie może skomplikować codzienne funkcjonowanie. Oznacza ona sytuację, w której komornik ma wgląd do naszego rachunku i pobiera zdeponowane tam środki w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Takie zajęcie trwa do momentu, aż cały dług nie zostanie spłacony lub gdy wierzyciel zaniecha dalszej egzekucji komorniczej. Niewiele też pomaga kwota wolna od zajęcia komorniczego – minusem takiego zabezpieczenia jest wydłużenie całego postępowania, a wraz z nim narastające koszty komornicze. Nie zrobisz przelewu ani nie pobierzesz gotówki powyżej kwoty wolnej od zajęcia wynoszącej w podstawowym wariancie równowartość minimalnej pensji krajowej. Jakiekolwiek próby manipulowania środkami mogą zostać uznane za ukrywanie majątku, a tym samym podlegać sankcjom prawnym.

Kiedy komornik zajmuje rachunek bankowy?

Zajęcie rachunku bankowego jest jednym z pierwszych kroków, który wykonuje komornik na drodze do odzyskania wierzytelności. Niezależnie od tego, czy nie spłaciliśmy pożyczki społecznościowej, nie zapłaciliśmy mandatu od straży miejskiej czy też zalegamy z płatnościami faktur za media. Przy każdej formie zadłużenia, w której interweniuje komornik, podstawową czynnością jest ściąganie środków z konta. Co istotne, nie musi to być jedynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; mogą to być wszelkie lokaty, rachunki maklerskie z papierami wartościowymi czy konta walutowe. Na nieszczęście dłużnika, komornik nawet nie musi informować o zamiarze zajęcia rachunku – o tym dowiaduje się zadłużony już po fakcie. Najczęściej wychodzi to podczas chęci podjęcia większej gotówki z bankomatu, płatności kartą lub w trakcie wizyty w oddziale bankowym.

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Wiemy już (oby tylko z teorii!), że komornik działa skutecznie i błyskawicznie dokonuje zajęcia komorniczego. Pojawia się jednak pytanie – czy możliwe jest zajęcie konta małżonki w sytuacji, gdy to mąż wygenerował długi. Z jednej strony można stwierdzić, że „nie”, ponieważ każdy dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania osobiście. Z drugiej zaś strony można pokusić się o stwierdzenie, że „tak”, w końcu nie bez powodu istnieje pojęcie wspólnoty majątkowej. Gdzie zatem leży prawda i kto ma rację? Odpowiedź brzmi: nie – komornik nie może zająć konta żony. Jeżeli żona nie brała udziału w powstaniu lub narastaniu długu męża, nie może być pociągnięta do zapłaty zobowiązań małżonka. Innymi słowy – jeśli żona nie figuruje na umowie pożyczki lub kredytu jako współwnioskodawca, żyrant lub poręczyciel, nie odpowiada za dług męża. Od tej reguły nie ma wyjątków, nawet jeśli żona wiedziała o złej sytuacji finansowej męża.

Wspólne konto a zajęcie komornicze

Wspólny rachunek to popularny rodzaj konta oszczędnościowego, na który decydują się osoby ze wspólnotą majątkową. Trafiają tam wszelkie wspólnie zgromadzone pieniądze, jak również z niego dokonywane są transakcje rozliczeniowe. Może się jednak okazać, że mąż posiadający z żoną wspólny rachunek popadnie w długi, a komornik zainteresuje się jego zobowiązaniem. Czy w takiej sytuacji mężczyzna właśnie sprowadził na siebie i swoją małżonkę widmo zajęcia komorniczego? Niestety, ale tutaj odpowiedź może rozczarować – takie konto może zostać zajęte. Komornik ma prawo do zablokowania wspólnego rachunku bankowego w sytuacji, gdy przynajmniej jedna z osób ma długi do uregulowania. Nawet jeśli żona wpłaciła na rachunek 20.000 złotych, a mąż jedynie 2.000 złotych, to i tak cała kwota 22.000 złotych podlega standardowym procedurom zajęcia. Warto mieć to na uwadze i upewnić się, że współwłaściciel rachunku nie ma zaległości w płatnościach.

Co z długami odziedziczonymi w spadku?

Wypadek drogowy, nieszczęśliwe zdarzenie w pracy, poważna choroba – te wszystkie sytuacje mogą doprowadzić do nagłej i niespodziewanej śmierci. Może się to zdarzyć w chwili, gdy mąż miał nie tylko zdeponowany majątek, ale i zobowiązania względem banku czy pożyczkodawcy. Zgon małżonka rozpoczyna postępowanie spadkowe, w którym żona może:

  • Przyjąć spadek wprost – do żony trafiają zarówno wszelkie dobra, jak i zobowiązania, które musi spłacić i które w całości przejmuje na siebie;
  • Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – żona wówczas spłaca ewentualne dobra tylko do wysokości odziedziczonych dóbr;
  • Odrzucić spadek – żona nie otrzymuje dóbr pozostawionych przez męża, ale też nie musi spłacać zobowiązań zaciągniętych przez męża za swojego życia;

Jak więc widać, w przypadku dwóch pierwszych rozwiązań żona będzie zobligowana do uregulowania długów po mężu. Tylko trzecie rozwiązanie gwarantuje całkowitą wolność od wszelkich finansowych zobowiązań za cenę odrzucenia ewentualnych dóbr pozostawionych przez męża.

Komornik zajął moje konto zamiast rachunku męża – co robić?

Wyobraź sobie, że dowiadujesz się o długach męża, które w swoim zaawansowaniu są już egzekwowane przez komornika. To z pewnością zła wiadomość, ale jeszcze gorsza może być taka, że to Twoje konto zostało zajęte. Doskonale wiesz, że Ciebie komornik nie ściga za długi, a Twój mąż i Ty macie oddzielne konta. Czy zatem mówimy o złośliwości urzędniczej, czy o zwykłej pomyłce? Trudno z góry dopatrywać się złej woli komornika, natomiast odpowiedź jest jasna: komornik nie może zająć konta żony za długi męża. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, wyjaśnić sytuację, a następnie złożyć skargę na działania komornicze. Warto pamiętać, że takie pomyłki mogą zdarzyć się także w odniesieniu do zstępnych dłużnika, czyli dzieciach i wnukach. Sprawdź także nasz wcześniejszy artykuł, w którym pisaliśmy o tym, czy komornik może zająć wynagrodzenie dzieci za długi rodziców.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

2 komentarze

Zbychu

Jeśli wystąpi o klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika i ja uzyska może zajmowac wtedy majątek wspólny, a więc wynagrodzenie żony, bezpośrednio u pracodawcy.
A taką klauzulę uzyska nie tylko wtedy gdy żona miała udział w zawieraniu kredytu np ale również wtedy gdy długi męża powstały na skutek zapewniania podstawowych potrzeb rodziny. Czy się mylę?

Odpowiedz
Marcin

Super pomocne treści

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły