800 plus na dziecko – kto może otrzymać, kiedy będzie wypłacane?

800 plus na dziecko

To już potwierdzona informacja – kwota 500 plus ulegnie zwiększeniu. ZUS, który wypłaca świadczenie, od 1 stycznia 2024 r. sam zmieni jego wysokość. Jest to bezpośrednim skutkiem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, podpisanej przez prezydenta RP. W związku z nadchodzącymi zmianami pojawiają się liczne pytania, między innymi o to, kto może otrzymać 800 plus na dziecko i kiedy pojawi się pierwsza wypłata świadczenia. Jeżeli ciekawią was te informacje, to zapraszamy do dalszej lektury. 

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus?

Pierwsze plotki na temat podniesienia kwoty 500 plus pojawiały się już kilka lat temu, jednak to dopiero 14 maja 2023 r. zapowiedziano oficjalne zastąpienie świadczenia przez 800 plus na dziecko. Mogłoby się wydawać, że takie posunięcie jest jedynie obietnicą, która ma na celu skłonić osoby niezdecydowane na oddanie swojego głosu na obecną partię rządzącą w wyborach parlamentarnych. Okazuje się, że waloryzacja świadczenia została przygotowana w taki sposób, aby mogła wejść w życie już 1 stycznia 2024 r. 

Dlaczego 800 plus zastąpi 500 plus?

Decyzja o podniesieniu kwoty świadczenia może znacząco wpłynąć na to, jak będą prezentować się wyniki jesiennych wyborów parlamentarnych. Czy jest to jednak jedyny powód, dla którego pomysł ten cieszy się tak dużą popularnością? Absolutnie nie. Biorąc pod uwagę odczuwalny wzrost cen spowodowanych inflacją, nie dziwi fakt, iż dla wielu obecnie wypłacana kwota może okazać się niewystarczająca. 

Czy trzeba składać wniosek o 800 plus na dziecko?

Dobrą wiadomością dla wszystkich, których interesuje 800 plus na dziecko, jest nowa kwota będzie obowiązywać bez konieczności składania żadnego dodatkowego wniosku. Informacja o zmianie wysokości świadczenia zostanie przesłana beneficjentom również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Wszystkie osoby uprawnione do pozyskiwania świadczenia w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. nadal będą je otrzymywać. Jedyną zmianą będzie fakt, iż po 1 stycznia 2024 r. jego wysokość wzrośnie do 800 złotych. 

W przypadku ubiegania się o wypłatę 800 plus w kolejnym okresie świadczeniowym (od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) konieczne będzie ponowne złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 

Wniosek można złożyć:

 • na portalu PUE ZUS,
 • przez aplikację mobilną mZUS,
 • na portalu Emp@tia,
 • przez bankowość elektroniczną banków lub SKOKów, które współpracują z ZUS.

Kiedy i jak zostanie wypłacone 800 plus?

800 plus będzie wypłacane na dokładnie takich samych zasadach jak 500 plus. Oznacza to, że kwota trafiająca do rodzica lub opiekuna będzie kwotą netto, wolną od opodatkowania. 

Nie wiesz, jaka jest różnica między kwotą netto a brutto? W naszym osobnym wpisie znajdziesz wyjaśnienie i przydatny przelicznik: Kalkulator VAT brutto na netto, netto na brutto

Dla sporej części beneficjentów tego świadczenia informacja o kwocie netto jest niezwykle istotna. Pamiętajmy, że poza budżetem domowym, otrzymane środki mogą wpłynąć również na zdolność kredytową. Na skutek podniesienia wysokości świadczeń wiele osób będzie miało w końcu szansę na kredyt gotówkowy, ponieważ banki mogą brać te środki pod uwagę. 

Kto może skorzystać z 800+ na dziecko? 

Z racji tego, że zmianie ulega jedynie kwota świadczenia, zasady jego przyznawania pozostały bez zmian. Nie obowiązuje więc żadne kryterium dochodowe, a świadczenie zostanie wypłacone bez względu na sytuację bytową i majątkową danej rodziny. 

O 800 plus na dziecko mogą ubiegać się:

 • rodzice dziecka (bez względu na stan cywilny),
 • rodzice zastępczy,
 • opiekunowie prawni dziecka,
 • opiekunowie faktyczni, którzy wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • dyrektorzy domów pomocy społecznej,
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Czy można stracić prawo do świadczenia?

Kwota świadczenia nie zostanie przyznana, jeżeli wniosek do ZUS zawiera błędne informacje lub został złożony po terminie. Istnieje również szereg sytuacji, w których nawet po przyznaniu 800 plus na dziecko, wypłata świadczenia może zostać wstrzymana bądź całkowicie anulowana. 

Kiedy traci się prawo do 800 plus na dziecko?

 • w momencie ukończenia 18. roku życia przez dziecko,
 • gdy rodzic przestaje sprawować pełną opiekę nad dziećmi,
 • jeżeli beneficjent świadczenia jednocześnie korzysta ze świadczenia rodzinnego za granicą
 • gdy dziecko zawrze związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego,
 • jeśli dziecko zacznie pobierać świadczenia na własne dziecko,
 • jeżeli na skutek przeprowadzonego wywiadu środowiskowego okaże się, że rodzic przeznacza otrzymane środki na niewłaściwe cele (np. alkohol i inne używki).

Źródła:

https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bez-dodatkowych-wniosków

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły