Rezygnacja z karty kredytowej – wzór pisma

rezygnacja z karty kredytowej

Karta kredytowa jest bardzo popularnym narzędziem pozwalającym na zarządzanie domowym budżetem. Jeżeli dodatkowo potrafi się z niej korzystać w sposób zrównoważony, można uzyskać kredytowanie praktycznie bezkosztowo. Jednak czasami niektórzy dochodzą do wniosku, że nie jest ona im już potrzebne. Spełniła swoje zadanie i aktualnie nie przewidują korzystanie z karty. W takiej sytuacji należy rozpocząć proces rezygnacji z karty kredytowej. W zależności od banku proces rozwiązania umowy będzie wyglądał inaczej.  Zapraszamy do lektury, w dzisiejszym artykule podpowiemy, jak powinna przebiegać rezygnacja z karty kredytowej. Dodatkowo dostaniesz wzór rezygnacji, którego możesz użyć w różnych bankach.

Rezygnacja z karty kredytowej – wzór

Karta kredytowa świetnie sprawdza się jako awaryjne narzędzie przy niespodziewanych wydatkach, jednak kiedy jesteśmy przekonani, że nie będziemy z niej korzystać nie warto utrzymywać jej z dwóch powodów. Pierwszym są koszty za utrzymanie karty, czyli regularne opłaty, które pobiera bank. Drugi powód to fakt, że karta obciąża naszą zdolność kredytową. 

Niektóre banki posiadają własny wzór rezygnacji z karty kredytowej. Wtedy oczywiście warto z niego skorzystać. W przeciwnym wypadku możesz użyć naszego wzoru. W większości sytuacji powinien być wystarczający.

Jak wygląda rezygnacja z karty kredytowej?

Karty kredytowe cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Raport Narodowego Banku Polskiego z połowy ubiegłego roku informował, że na rynku znajduje się ponad 5 milionów kart kredytowych. Dla jednych jest to fantastyczne narzędzie na elastyczne finansowanie swoich potrzeb, dla innych niepotrzebne zobowiązanie. Wśród właśnie tych drugich są osoby, które chciałyby zrezygnować z karty kredytowej. Co warto wiedzieć, zanim rozpoczniemy proces zamknięcia karty kredytowej?

 • rezygnując z karty, jednocześnie wypowiadamy umowę limitu kredytu z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
 • bank nie wymaga podania przyczyny rezygnacji.
 • jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym, bank może naliczyć dodatkowe opłaty.
 • zazwyczaj banki wymagają formy pisemnej w przypadku wypowiedzenia umowy karty kredytowej.

Im szybciej złożymy wniosek o rozwiązanie umowy kredytowej karty, tym lepiej, ponieważ bank nie będzie pobierał cyklicznych opłat. Część banków ma wliczone w miesięczny rozrachunek kwotę opłaty za prowadzenie karty. Czasami dodatkowo naliczane są opłaty, jeżeli nie zrealizujemy minimalnej liczby transakcji w danym miesiącu. Kwoty z reguły nie są duże, natomiast w podsumowaniu ich w skali rocznej zaczynają być znaczące. Warto tego uniknąć zważywszy na to, że nasza decyzja jest ostateczna i nie będziemy używać tej formy płatności.

Jak powinien wyglądać wzór wypowiedzenia umowy karty kredytowej?

Jeżeli bank nie wymaga złożenia wypowiedzenia karty kredytowej na swoim formularzu, możesz przygotować go samodzielnie. Tego rodzaju dokument opierają się na bardzo prostym schemacie. Główne informacje, które musisz zawrzeć to:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu
 • dane banku, do którego się zwracamy
 • imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej wraz z danymi adresowymi
 • PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego
 • numer karty kredytowej
 • odręczny podpis osoby wypowiadającej umowę

Część banków oferuje uproszczoną procedurę rezygnacji ze swoich usług i pozwala na wykonanie dyspozycji poprzez złożenie wniosku przez internet. Niestety nie w każdej instytucji jest to możliwe, zatem posługując się powyższym wzorem, możesz udać się do placówki bankowej i złożyć dokument. Tak jak w procesie ubiegania się o kartę kredytową każdy bank ma inne procedury, tak również w przypadku rezygnacji musimy liczyć się z innym sposobem postępowania.

rezygnacja z karty kredytowej

Rezygnacja z karty w Credit Agricole

W Credit Agricole rezygnacja z karty kredytowej może się odbyć na trzy sposoby:

 • poprzez kontakt z infolinią, 
 • przez wypowiedzenie listowne na gotowym wzorze dostępnym na stronie internetowym do pobrania. Dokument należy zaadresować na adres głównej siedziby Banku i wysłać listem poleconym,
 • rezygnacja z karty kredytowej może odbyć się również osobiście w oddziale banku

Jeżeli klient potrzebuje, może uzyskać potwierdzenie rezygnacji od banku po upływie jednego miesiąca okres wypowiedzenia.

rezygnacja z karty w Credit

Rezygnacja z karty kredytowej w Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank jest bardzo często kojarzony z jako bank od kredytów. Należałoby się zatem spodziewać, że proces zarówno uzyskania, jak i rezygnacji z karty kredytowej w ich przypadku będzie wygodny. Tak też jest i w rzeczywistości mamy trzy sposoby na rozwiązanie umowy karty kredytowej:

 • wizyta w dowolnej placówce banku – pobierając na stronie internetowej banku odpowiednie formularz rezygnacji z karty, wystarczy go wypełnić podstawowymi danymi i zanieść do najbliższej placówki bankowej,
 • korespondencyjnie – wydrukowany i wypełniony formularz przesyłamy na adres pocztowy banku, czyli siedzibę główną
 • rezygnacja z karty kredytowej w Santander Consumer poprzez infolinię banku wystarczy podczas rozmowy telefonicznej poinformować konsultanta o chęci rezygnacji z karty kredytowej. Rozmowy są nagrywane, zatem uwiarygadnia i potwierdza to naszą dyspozycję.

Okres wypowiedzenia karty kredytowej Santander Consumer Bank trwa 30 dni, a po tym czasie można skontaktować się z bankiem w celu uzyskania potwierdzenia rezygnacji z kart.

rezygnacja z karty w Santander

Czy bank ma prawo wypowiedzieć kartę kredytową? 

Bank jako partner udzielający pożyczki w postaci karty kredytowej, również jest stroną która taką umowę może rozwiązać. Choć jest to procedura bardzo rzadka, istnieje kilka sytuacji, w których kredytodawca rezygnuje z dalszej współpracy z klientem.

W jakich sytuacjach bank ma prawo wypowiedzieć umowę na kartę kredytową:

 • dane podane we wniosku o uzyskanie karty kredytowej okazały się nieprawdziwe
 • karta kredytowa nie została aktywowana pomimo kilkakrotnych kontaktów ze strony banku
 • dotychczasowa oferta karty została wycofana
 • właściciel nie korzysta z karty i przez dłuższy czas nie wykonał żadnej transakcji wymaganej przez bank. Każda z instytucji finansowych ma swój określony termin i długość okresu bez aktywności
 • wobec właściciela karty kredytowej rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne
 • posiadacz karty utracił zdolność kredytową
 • posiadacz karty nie spłacił należytego bankowi zadłużenia

Jeżeli to bank wypowiada umowę i rezygnuje z dalszej obsługi karty kredytowej, obowiązuje go dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym posiadacz karty kredytowej został poinformowany listownie o zerwaniu współpracy przez bank. Oczywiście wartym podkreślenia jest w tym przypadku to, że klient musi spłacić całe zadłużenie figurujące na karcie kredytowej w trybie natychmiastowym.

Jakie są konsekwencje braku spłaty karty kredytowej?

Wypowiedzenie umowy prowadzenia karty kredytowej to tylko jedna z przykrych konsekwencji, która grozi osobie niespełniającej zadłużenia. Jeśli spłacisz kartę kredytową nieterminowo lub nie robisz tego wcale, możesz spodziewać się też innych działań. Bank z pewnością będzie próbował się z Tobą skontaktować w tej sprawie. Nie warto unikać kontaktu. Brak spłaty może spowodować likwidację karty przez bank, nie oznacza to jednak, że nie musisz spłacać długu. Trzeba oddać bankowi całą należność, wraz z naliczonymi odsetkami karnymi.

Można wtedy spróbować dogadać się z bankiem. Jedną z opcji jest odroczenie spłaty długu, Bank policzy za to dodatkowe odsetki, jednak to niezła opcja w przypadku chwilowych problemów finansowych. Podobnie jak rozłożenie spłaty chwilówki na raty, także oddanie zadłużenia związanego z kartą kredytową jest możliwe. Jeśli nie porozumiesz się z bankiem w tej sprawie i po prostu nie oddasz długu – bank z pewnością przekaże sprawę do windykacji. Kolejny krok to skierowanie długu na drogę sądową, co skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z karty kredytowej?

Na początek warto zacząć od tych pozytywnych. Konsekwencją a w zasadzie benefitem jest zwiększenie naszej zdolności kredytowej. Każda aktywna karta obciąża naszą zdolność i nawet jeżeli z niej nie korzystamy, to przyznany limit jest widoczny jako przypisany do naszej aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy chcemy zaciągnąć inne zobowiązania albo planujemy zaciągnięcie wieloletniego kredytu hipotecznego.

Nieprzyjemną konsekwencją jest natomiast konieczność uregulowania zadłużenia na karcie. Więc jeżeli wcześniej nie mieliśmy tego zaplanowanego i rozliczonego, czeka nas najprawdopodobniej dość duży wydatek. Składając wniosek o wypowiedzenie karty, należy sprawdzić, jaka dokładnie kwota zadłużenia widnieje na saldzie i jaka kwota pozwoli na skuteczne zamknięcie rachunku karty kredytowej. Takie informacje uzyskamy zarówno w elektronicznych aplikacjach bankowych, jak również kontaktując się bezpośrednio z bankiem, w placówce lub przez infolinię. 

O czym warto pamiętać, rezygnując z karty kredytowej?

Ostatnim etapem rezygnacji z karty kredytowej jest rozpoczęcie okresu wypowiedzenia, a ten z reguły trwa 30 dni od poinformowania banku. 

Uregulowanie salda zadłużenia karty powinno nastąpić niezwłocznie, a klient powinien upewnić się, że nie zostały doliczone żadne dodatkowe opłaty. Warto sprawdzić stan i saldo karty np. w aplikacji mobilnej. Niekiedy mogą nałożyć się na okres wypowiedzenia z opłatą za prowadzenie karty, bądź jej odnowienie. Wszystkie te koszty należy uregulować.

Rezygnacja z karty kredytowej – przydatne informacje

Gdy minie 30 dni i karta zostanie automatycznie zastrzeżona. My zostaniemy w posiadaniu samego plastiku. W takiej sytuacji, jeżeli bank wcześniej nie zażądał oddania karty, możemy samodzielnie dokonać zniszczenia. Kartę kredytową należy przeciąć wzdłuż czarnego paska magnetycznego. 

Niekiedy banki oprócz karty głównej wydają również karty dodatkowe. Jeżeli wypowiadamy główny rachunek karty kredytowej, to również wszystkie karty współposiadaczy zostaną zastrzeżone i korzystanie z nich nie będzie możliwe. 

Jeśli nie karta kredytowa, to co?

Rezygnacja z karty kredytowej  to również rezygnacja z dodatkowego źródła finansowania. Karta kredytowa pozwala na pokrycie niespodziewanych wydatków lub gdy planujemy większą inwestycję np. zapłatę za wakacje. Rezygnując z karty kredytowej nie ograniczamy sobie innych możliwości, które oferują nam banki. Są różne alternatywy, które są dostępne i niekiedy mogą być bardziej korzystne dla klienta. Część banków oferuje limit w koncie, czyli pożyczkę dostępną w dowolnym momencie przypisaną do twojego rachunku głównego. I jeżeli z niej nie korzystasz, nie będziesz ponosić żadnych kosztów. Jeśli będziesz spodziewał się dodatkowych wydatków, bez osobnego wniosku do banku, możesz skorzystać z przyznanych ci środków. Dla sytuacji wyjątkowych zawsze pozostają klasyczne kredyty gotówkowe lub pożyczki w instytucjach parabankowych. Tutaj jednak zawsze należy przeanalizować koszt, jaki kryje się za takim kredytem.

Dzięki rezygnacji z karty kredytowej podniesiesz swoją zdolność kredytową. Potrzebuję dodatkowych środków zawsze masz możliwość skorzystania z innych możliwości. Dziś w Internecie sporo jest pożyczek online w 15 minut, chwilówek i pożyczek na raty, bez trudu znajdziesz też oferty darmowej pierwszej pożyczki dla nowych klientów. Brak karty kredytowej nie oznacza więc, że całkowicie odcinasz się od możliwości skorzystania z dodatkowych środków. Może być to korzystne dla domowego budżetu, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do regularnego wykorzystywania limitu karty kredytowej niemal co miesiąc.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły