Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

koszt upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bardzo często ratuje trudną sytuację finansową wielu osób. W przypadku, gdy tracimy zdolność do regulowania swoich zobowiązań, warto rozważyć skorzystanie z tej opcji prawnej. Proces jest dość skomplikowany i wymaga wielu działań przed sądem, a co za tym idzie, niesie również ze sobą szereg kosztów. Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy w przypadku jego uzyskania można ubiegać się o zwolnienie z kosztów? Czy koszt upadłości konsumenckiej i jej negatywne konsekwencje są warte podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości?

Koszt upadłości konsumenckiej – rozpoczęcie procesu

Aby rozpocząć procedurę o upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek, który jest odpłatny i wynosi 30 zł. Jeżeli chcemy, żeby reprezentował nas pełnomocnik, wiąże się to z pokryciem kosztów pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł. Główny koszt upadłości  konsumenckiej to wynagrodzenie powołanego syndyka. W roku 2023 koszt upadłości konsumenckiej  będzie wahał się od 1300 zł do 11 000 netto. Koszt ogłoszenia upadłości musi pokryć również wynagrodzenie adwokata. Kwota ta jest ustalana indywidualnie w zależności od tego, na co mówiliśmy się ze swoim pełnomocnikiem.

Rozpoczęcie procedury upadłościowej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od złożenia wniosku o jej ogłoszenie. Pierwszy koszt upadłości konsumenckiej, jaki poniesiemy to opłata za złożenie wniosku, który należy złożyć w Sądzie Upadłościowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, w wydziale gospodarczym. Opłata sądowa jest obowiązkowa i aktualnie wynosi 30 zł. W sądzie nie musimy występować sami, może nas reprezentować pełnomocnik- adwokat lub radca prawny. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, musimy liczyć się z dodatkowym kosztem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo. Koszt rozpoczęcia postępowania nie jest szczególnie wysoki, zważywszy na kwotę zobowiązań, które chcemy zlikwidować. Jeżeli jednak koszty będą dla ciebie zbyt wysokie można starać się o ich umorzenie. 

Jaki jest koszt syndyka ?

Najwyższym kosztem upadłości konsumenckiej jest wynagrodzenie syndyka. Uregulować go należy w momencie, gdy finalizuje on pracę, czyli po pozytywnie rozpatrzonym wniosku o upadłość. Syndyk sporządza listę wierzytelności oraz rozpoczyna licytację majątku dłużnika. Odpowiada on również za projekt planu spłaty długów i to on przekazuje ją sądowi. Gdy postępowanie się kończy, syndyk występuje o uregulowanie swojego wynagrodzenia. Jest ono pokrywane z masy upadłościowej i zazwyczaj stanowi duży procent opłaty związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Kwota jego wynagrodzenia nie jest stała i zależy od nakładu pracy. Jeżeli postępowanie jest proste jest szansa, że to wynagrodzenie nie będzie bardzo wygórowane. W przypadku dużej masy upadłościowej i wielu dłużników syndyk, może liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenie. W 2023 roku widełki wynagrodzeń syndyka w zależności od postępowania zaczynają się od 1300 zł do 11 000 zł netto. Zasady obliczania wynagrodzenia syndyka zawarte są w artykule 162 prawa upadłościowego.

Brak majątku a koszt upadłóści konsumenckiej

Jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku to, kto będzie ponosił koszty upadłości konsumenckiej? Podobne pytanie pojawia się w sytuacji, jeżeli majątek dłużnika jest tak niewielki, że nie jest w stanie pokryć kosztów upadłości konsumenckiej. W obu tych przypadkach istnieje nadal możliwość prawidłowego przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej. Należy wtedy jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Dotyczy to także opłaty za samo złożenie wniosku. W ten sposób wszelkie koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej pokryje Skarb Państwa. Nie jest to jednak działanie dożywotnie. Powstaje pewnego rodzaju pożyczka, która jest traktowana jak wszystkie pozostałe długi.

Zatem dłużnik zgłaszający się do upadłości będzie musiał również ponieść koszt upadłości konsumenckiej w ramach planu spłaty. Możliwość całkowitego umorzenia kosztów postępowania jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy to sąd umorzy całkowicie zadłużenie bez planu spłaty. Wtedy też umorzony zostaje także dług wobec Skarbu Państwa. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko wtedy gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku ani dochodu. Dodatkowo musi także być niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej np. w wyniku ciężkiej choroby, kalectwa lub bardzo zaawansowanego wieku.

Wynagrodzenie adwokata za sprawę o upadłość

Jeżeli decydujemy się, aby przed sądem reprezentował nas adwokat lub radca prawny oprócz kosztów 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, musimy również liczyć się z opłatą jego wynagrodzenia. Obecność w sądzie adwokata w przypadku upadłości konsumenckiej nie jest obowiązkowa, jednak warto brać pod uwagę taką współpracę.

Wsparcie prawnika zdecydowanie przyspieszy bowiem przebieg postępowania. To z kolei przełoży się na bardziej efektywną pracę syndyka, a co za tym i niższe wynagrodzenie dla niego. Koszt prawnika za prowadzenie sprawy związanej z upadłością konsumencką może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy. Ceny są regulowane indywidualnie w zależności od renomy kancelarii. 

Jaki jest więc koszt upadłości konsumenckiej?

Jak widać przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej może być bardzo kosztowne i wiązać się z uregulowaniem należności wynoszącej nawet kilka tysięcy złotych. Nie zawsze jest to konieczne, ponieważ ogłoszenie upadłości można uzyskać też zupełnie za darmo. Dlatego też cennik nie jest ustalony sztywno, a widełki opłat są ruchome. Do kosztów upadłości konsumenckiej trzeba doliczyć kwestie związane nie tylko z finansami. Przeprowadzenie procesu będzie na pewno bardzo emocjonalne i wpłynie na funkcjonowanie rodziny.

Ustanowienie masy upadłościowej, rozliczanie majątku, przeprowadzanie różnego rodzaju spisów i wywiadów, na pewno będzie dużym obciążeniem dla współmałżonka i bliskich. W przypadku współmałżonka warto zaznaczyć, że wszystkie dobra zgromadzone do majątku wspólnego, wchodzą do masy upadłościowej. Jeżeli małżonek nie zgadza się z takim stanem rzeczy i chce dochodzić swoich praw, musi wystąpić jako osobny wierzyciel i zgłosić do syndyka swoje roszczenie. Występuje wtedy przed sądem jako pokrzywdzony na równi z innymi wierzycielami. Niekiedy jest to jedyna szansa na uratowanie jakichś środków, zwłaszcza w przypadku gdy jedno z małżonków popadło w długi w wyniku hazardu lub nałogów. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to z reguły spore koszty, jednak to niekiedy jedyna szansa na wyjście ze spirali długów. Warto rozważyć złożenie wniosku i rozpoczęcie procesu postępowania, aby dać sobie szansę na start w tzw. czystą kartą.

ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszt upadłości konsumenckiej i inne konsekwencje ogłoszenia jej- czy warto?

Koszty upadłości konsumenckiej nie należą do najniższych. Nie są jednak jedynym negatywnym skutkiem takiego postępowania. Osoba, która ogłosiła upadłość ma zakaz zawierania umów. Nie może też ubiegać się o kredyt hipoteczny, kredyt przez Internet, czy nawet zwykłą pożyczkę na raty. Taka możliwość pojawi się dopiero po odzyskaniu zdolności kredytowej. Nawet wtedy banki mogą jednak przychylnie patrzeć na takiego klienta.

Jest wiele sposobów na wyjście z długów komorniczych. Jednym z nich jest rozłożenie długu na raty lub po prostu spłata zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być ostatnim krokiem, także ze względu na spore koszty i inne negatywne konsekwencje. Może być wyjściem dla osób, które nie wiedzą jak wyjść ze spirali zadłużenia lub na prawdę nie mają innego wyjścia.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły