Zmiana nazwiska po ślubie. Jak to zrobić?

zmiana nazwiska po ślubie

Następstwem zawarcia związku małżeńskiego jest zazwyczaj zmiana nazwiska przez jednego z małżonków. Nie jest to jednak obowiązkowy krok, i to do zainteresowanych należy wybór. Jeżeli zapadła decyzja o zmianie nazwiska, to konieczne będzie przejście przez dodatkowe formalności. Dla świeżo upieczonej pary młodej może to być sporym problemem. Z tego powodu postanowiliśmy sprawdzić, co trzeba zrobić, aby nastąpiła zmiana nazwiska po ślubie i jakie kwestie się z tym wiążą.

Czy zmiana nazwiska po ślubie jest obowiązkowa?

Nie trzeba zmieniać nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego. Wybór w tej kwestii należy wyłącznie do małżonków i nie poniosą oni żadnych konsekwencji prawnych, jeżeli po ślubie zostaną przy swoim nazwisku. 

Brak zmiany nazwiska ma miejsce wtedy, gdy żaden z małżonków nie złoży stosownego oświadczenia. Wówczas ich dziecko będzie miało dwuczłonowe nazwisko. 

Czy zmiana nazwiska po ślubie musi odbyć się jak najszybciej? Jest to zalecane, ponieważ wówczas o wiele łatwiej wyrobić nowy dowód osobisty. Z takiej możliwości da się jednak skorzystać również wiele lat po zawarciu związku małżeńskiego. Oznacza to, że nawet w przypadku zmiany decyzji na przestrzeni lat, nie trzeba się o nic obawiać (poza dodatkowymi formalnościami). 

Zmiana nazwiska po ślubie – co należy przygotować?

W celu zmiany nazwiska po ślubie, należy przygotować odpowiednie elementy. Pierwszym krokiem będzie wykonanie zdjęcia. Warto to zrobić jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby oszczędzić swój cenny czas. Będzie to niezbędne, aby wyrobić dowód osobisty, paszport i inne dokumenty z nowym nazwiskiem. Należy pamiętać o tym, że zdjęcie do dowodu osobistego musi spełniać odpowiednie wytyczne.

Następnym krokiem jest pobranie skróconego odpisu aktu małżeństwa, co można zrobić dopiero po ślubie. Procedura ta będzie wyglądała inaczej w zależności od rodzaju ślubu:

  • ślub cywilny – należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć stosowny wniosek, aby następnie odebrać dokument. Może to zrobić zarówno osoba zmieniająca nazwisko, jej pełnomocnik, małżonek, a także bliscy – wstępni, zstępni i rodzeństwo. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że odpisy aktów da się nabyć również drogą pocztową i przez internet. 
  • ślub kościelny – osoba zmieniająca nazwisko podpisuje oświadczenie o woli zawarcia związku. Wówczas duchowny, obecny na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, przesyła stosowne dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. Po 7 dniach od tego momentu skrócony odpis aktu małżeństwa czeka do odebrania w Urzędzie. 

Jak zmienić nazwisko po ślubie? Poradnik

Jeżeli masz już wyżej wymienione dokumenty, to przyszła pora na faktyczną zmianę nazwiska. Wiąże się to z kolejnymi formalnościami, czyli wymianą i odbiorem nowego dowodu osobistego. 

Należy złożyć do odpowiedniego urzędu gminy wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego w związku ze zmianą nazwiska po ślubie. Można to zrobić składając osobistą wizytę w urzędzie lub przez internet. W obu przypadkach należy dołączyć wcześniej wspomniane elementy: nowe zdjęcie i skrócony odpis aktu małżeństwa. Bez tego zmiana nazwiska po ślubie nie będzie możliwa. 

Z całą procedurą nie warto zwlekać, ponieważ zainteresowani mają jedynie 14 dni od dnia ślubu, aby złożyć wniosek. Jeżeli w tym czasie wniosek nie został złożony, to zmiana nazwiska będzie możliwa jedynie w trybie administracyjnym przed urzędem stanu cywilnego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Konieczne będzie wtedy odpowiednie uargumentowanie swojej decyzji. 

Ile czeka się na nowy dowód osobisty?

Na sam dowód czeka się do 30 dni. Za wyrobienie dowodu osobistego w związku ze zmianą nazwiska po ślubie nie ponosi się dodatkowych kosztów. Gdy małżonek odbierze swój nowy dowód osobisty, to jego poprzedni dowód staje się nieważny. 

Od tego momentu wszelkie czynności prawne, np. zaciągnięcie pożyczki na dowód, muszą odbyć się z użyciem nowego dokumentu tożsamości. Małżonek ma nowe nazwisko i może się nim posługiwać. Czy to już koniec procedur? Niekoniecznie, ponieważ w celu dopięcia wszystkiego na ostatni guzik, należy wymienić również inne dokumenty, a sam fakt zmiany nazwiska zgłosić do odpowiednich podmiotów. 

Czy trzeba wymienić paszport?

Sam dowód osobisty to nie wszystko, ponieważ poprzednie nazwisko widnieje również na innych dokumentach, które dana osoba posiada. Jednym z takich dokumentów jest paszport, którego wymiana będzie konieczna po 60 dniach od dnia ślubu (po tym czasie traci ważność) lub po 4 miesiącach, jeżeli dana osoba jest aktualnie za granicą. 

Wyrobienie paszportu w związku ze zmianą nazwiska po ślubie jest odpłatne i przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku standardowego paszportu. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyrobić paszport i ile trzeba zapłacić? Sprawdź nasz osobny wpis na ten temat: Ile kosztuje wyrobienie paszportu? 

Gdzie należy zgłosić zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska po ślubie jest bardzo istotna, i należy ją zgłosić m.in. do ubezpieczyciela i dostawcy mediów. Co więcej, należy powiadomić o tym również pracodawcę (lub Urząd Skarbowy, jeśli dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotny), a w przypadku osób studiujących – dziekanat. Wszędzie, gdzie nasze dane osobowe będą istotnym czynnikiem, należy zadbać o to, aby zostały zaktualizowane. Dotyczy to nawet takich aspektów jak karty lojalnościowe w sklepach lub kinach.  

Odpowiednią informację powinien uzyskać również bank. Wówczas możliwa będzie zmiana informacji na koncie bankowym, wyrobienie karty płatniczej z nowym nazwiskiem i dalsze korzystanie z usług instytucji bankowej. Jeżeli osoba zmieniająca nazwisko posiada konta w kilku bankach, to musi powiadomić każdy z osobna. 

Jak wygląda zmiana danych w banku? Opisaliśmy to dokładniej w tym wpisie: Zmiana danych w banku. Jak zaktualizować informacje? 

Jeżeli osoba zmieniająca nazwisko prowadzi działalność gospodarczą, to musi złożyć stosowną informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Czas na dokonanie tej formalności to 7 dni od zawarcia związku małżeńskiego. 

Zmiana nazwiska po ślubie, a prawo jazdy i samochód

Dodatkowe obowiązki związane ze zmianą nazwiska czekają również na kierowców. Niezbędna okaże się wymiana prawa jazdy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy w Urzędzie Starostwa Powiatowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić poprzez osobistą wizytę lub wysyłając wniosek drogą pocztową. 

Do wniosku należy załączyć:

  • orzeczenie lekarskie, jeżeli wcześniej również było wymagane
  • zdjęcie (takie jak to do dowodu osobistego),
  • dowód osobisty albo paszport z nowym nazwiskiem
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy
  • potwierdzenie opłaty

Wyrobienie nowego prawa jazdy jest odpłatne. Na chwilę obecną koszt wynosi 100 zł i 50 gr. Zapłacić można w kasie urzędu. W niektórych przypadkach można zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy, jednak dostępność takiego rozwiązania zależy od miejscowości. 

Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Jeżeli kierowca jest jednocześnie posiadaczem zarejestrowanego pojazdu, to musi zaktualizować również informacje znajdujące się na dowodzie rejestracyjnym. Jest to dodatkowy koszt w wysokości 54 zł i 50 gr. Do wniosku o nowy dowód rejestracyjny należy dołączyć dotychczasowy dowód rejestracyjny, potwierdzenie opłaty i dokument tożsamości z nowym nazwiskiem. Jeżeli pojazd miał kartę pojazdu, to ją również należy załączyć. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba zmienić nazwisko po ślubie?

Zmiana nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego nie jest obowiązkowa. Każdy z małżonków może zostać przy swoim nazwisku bez żadnych konsekwencji prawnych. 

Ile kosztuje zmiana nazwiska po ślubie?

Sama zmiana nazwiska po ślubie nic nie kosztuje, podobnie jak wyrobienie dowodu osobistego i paszportu z nowym nazwiskiem. Dodatkowe opłaty obowiązują, jeżeli w związku ze zmianą nazwiska należy wyrobić nowe prawo jazdy i dowód rejestracyjny. 

Kogo trzeba poinformować o zmianie nazwiska?

Trzeba zawiadomić o zmianie nazwiska bank, pracodawcę, dostawcę mediów, i każdy inny podmiot, dla którego dane osobowe będą kluczowe. Przedsiębiorcy muszą powiadomić o zmianie nazwiska również ZUS i US. 

Czy mąż może zmienić nazwisko po ślubie?

Zmiana nazwiska po ślubie to opcja z której może skorzystać zarówno żona, jak i mąż. Może również zdarzyć się, że żaden z małżonków nie zmieni nazwiska. Wówczas ich dziecko miałoby nazwisko dwuczłonowe.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły